Đánh giá tác dụng của điện châm kết hợp thuốc hỗ trợ trong điều trị chứng đau do thoái hoá cột sống thắt lưng

55 2,289 13
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2013, 23:26

Đánh giá tác dụng của điện châm kết hợp thuốc hỗ trợ trong điều trị chứng đau do thoái hoá cột sống thắt lưng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRẦN THỊ KIỀU LAN ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA ĐIỆN CHÂM KẾT HỢP THUỐC HỖ TRỢ TRONG ĐIỀU TRỊ CHỨNG ĐAU DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG THẮT LƯNG ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC HÀ NỘI - 2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRẦN THỊ KIỀU LAN ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA ĐIỆN CHÂM KẾT HỢP THUỐC HỖ TRỢ TRONG ĐIỀU TRỊ CHỨNG ĐAU DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG THẮT LƯNG Chuyên ngành : Châm cứu Mã số : ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN VIẾT THÁI HÀ NỘI - 2008 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CSTL : Cột sống thắt lưng ĐTL : Đau thắt lưng KQ : Kết quả n : Số lượng bệnh nhõn NC : Nghiên cứu NP : Nghiệm pháp L : Đốt sống thắt lưng SĐT : Sau điều trị TĐT : Trước điều trị YHCT : Y học cổ truyền YHHĐ : Y học hiện đại VAS : Visual analogue scale
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác dụng của điện châm kết hợp thuốc hỗ trợ trong điều trị chứng đau do thoái hoá cột sống thắt lưng , Đánh giá tác dụng của điện châm kết hợp thuốc hỗ trợ trong điều trị chứng đau do thoái hoá cột sống thắt lưng

Từ khóa liên quan