Khai thác và sử dụng nguồn lực tài chính từ đất đai trong tái đầu tư phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

100 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 08:40

Khai thác và sử dụng nguồn lực tài chính từ đất đai trong tái đầu tư phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng SơnKhai thác và sử dụng nguồn lực tài chính từ đất đai trong tái đầu tư phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơnluận văn tốt nghiệp thạc sĩ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ HIỀN KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ ĐẤT ĐAI TRONG TÁI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ HIỀN KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ ĐẤT ĐAI TRONG TÁI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 62 01 15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Minh Thọ THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả Nguyễn Thị Hiền ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thiện luận văn này, tơi bày tỏ lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới cô giáo TS Nguyễn Thị Minh Thọ, Giảng viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu xây dựng hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến thầy, cô giáo Ban giám hiệu, phòng Đào tạo, Khoa Kinh tế PTNT Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn suốt thời gian học tập nghiên cứu Trường Xin chân thành cảm ơn Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn, bạn bè, đồng nghiệp gia đình quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi suốt trình học tập hồn thiện luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng, xong với kinh nghiệm hạn chế thời gian tìm hiểu, thu thập tài liệu nghiên cứu không nhiều, luận văn không tránh khỏi thiếu sót định Tơi mong nhận đóng góp từ phía thầy cơ, bạn học viên đồng nghiệp để luận văn hoàn chỉnh Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả Nguyễn Thị Hiền iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Chương CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý luận đề tài 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm nguồn lực tài từ đất đai 1.1.2 Mục tiêu khai thác nguồn lực tài từ đất đai 1.1.3 Các nguyên tắc khai thác nguồn lực tài từ đất đai 1.1.4 Các hình thức khai thác nguồn lực tài từ đất đai 13 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến khai thác nguồn lực tài từ đất đai 16 1.2 Cơ sở thực tiễn 20 1.2.1 Kinh nghiệm khai thác, sử dụng nguồn lực tài từ đất đai huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 20 1.2.2 Kinh nghiệm khai thác, sử dụng nguồn lực tài từ đất đai huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 21 1.2.3 Một số học rút cho huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 22 1.3 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan 23 Chương ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 25 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 25 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 30 iv 2.2 Nội dung nghiên cứu 32 2.3.1 Phương pháp thu thập thông tin 33 2.3.2 Phương pháp xử lý, tổng hợp phân tích thông tin 35 2.3.3 Phương pháp đánh giá nhanh nơng thơn có người dân tham gia (PRA) 36 2.3.4 Phương pháp chuyên gia 36 2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 36 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 3.1 Thực trạng khai thác nguồn lực tài từ đất đai huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014-2018 38 3.1.1 Xây dựng kế hoạch khai thác nguồn lực tài từ đất đai 38 3.1.2 Tổ chức thực kế hoạch khai thác nguồn lực tài từ đất đai 40 3.1.3 Kiểm tra, tra xử lý vi phạm khai thác nguồn lực tài từ đất đai 48 3.1.4 Thực trạng sử dụng nguồn tài từ đất đai tái đầu tư phát triển kinh tế nông thôn 50 3.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khai thác sử dụng nguồn lực tài tái đầu tư phát triển kinh tế nông thôn địa bàn huyện Bắc Sơn 52 3.2.1 Kết vấn công tác khai thác nguồn thu tài từ đất đai địa bàn huyện Bắc Sơn cán thực thi nhiệm vụ 52 3.2.2 Kết vấn công tác khai thác nguồn thu tài từ đất đai địa bàn huyện Bắc Sơn người thực nghĩa vụ tài từ đất đai 56 3.3 Đánh giá chung ưu điểm, hạn chế việc khai thác nguồn lực tài từ đất đai huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 62 3.3.1 Ưu điểm 62 3.3.2 Những mặt hạn chế 65 3.3.3 Nguyên nhân mặt hạn chế 66 3.4 Giải pháp khai thác nguồn lực tài từ đất đai địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn thời gian tới 70 v 3.4.1 Hoàn thiện việc xây dựng tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để khai thác hiệu nguồn lực tài từ đất đai 70 3.4.2 Đa dạng hóa nguồn thu tài từ đất đai 71 3.4.3 Thực tốt việc đấu giá quyền sử dụng đất 73 3.4.4 Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành khai thác nguồn lực tài từ đất đai 74 3.4.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán hoạt động lĩnh vực quản lý đất đai, khai thác nguồn lực tài từ đất đai 75 3.4.6 Tăng cường kiểm tra, tra xử lý vi phạm liên quan đến khai thác nguồn lực tài từ đất đai 76 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 77 Kết luận 77 Khuyến nghị 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC 85 vi DANH MỤC VIẾT TẮT BĐS : Bất động sản GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất NN : Nông nghiệp NSNN : Ngân sách nhà nước PNN : Phi nông nghiệp QSDĐ : Quyền sử dụng đất SDĐ : Sử dụng đất TNCN : Thu nhập cá nhân UBND : Ủy ban nhân dân GTSX : Giá trị sản xuất CN-XD : Công nghiệp - Xây dựng NVTC : Nghĩa vụ tài vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Hiện trạng sử dụng đất nông lâm nghiệp năm 2018 26 Bảng 2.2 Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2018 27 Bảng 2.3 Tình hình sử dụng đất giai đoạn 2014-2018 huyện Bắc Sơn 28 Bảng 2.4 Tình hình dân số lao động huyện Bắc Sơn 29 Bảng 2.5 Chuyển dịch cấu kinh tế huyện Bắc Sơn 30 Bảng 2.6 Hiện trạng giáo dục huyện Bắc Sơn năm 2018 31 Bảng 2.7 Hiện trạng ngành Y tế huyện Bắc Sơn năm 2018 31 Bảng 2.8 Các xã nghiên cứu phân theo tiểu vùng huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 33 Bảng 2.9 Tổng hợp đối tượng điều tra 34 Bảng 3.1 Tổng hợp khoản thu NSNN từ đất huyện Bắc Sơn giai đoạn 2014 - 2018 41 Bảng 3.2 Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 địa bàn huyện Bắc Sơn 44 Bảng 3.3 Các hình thức vi phạm pháp luật khai thác nguồn lực từ đất đai tính đến năm 2018 49 Bảng 3.4 Tổng hợp khoản thu NSNN từ đất đai sử dụng để tái đầu tư phát triển kinh tế nông thôn huyện Bắc Sơn giai đoạn 2014 - 2018 51 Bảng 3.5 Khó khăn cơng tác thu tiền sử dụng đất theo đánh giá cán liên quan 53 Bảng 3.6 Khó khăn thu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất 54 Bảng 3.7a Quy trình thực nghĩa vụ tài theo ý kiến người sử dụng đất 57 Bảng 3.7b Thống kê mô tả đánh giá người sử dụng đất Quy trình thực nghĩa vụ tài 57 viii Bảng 3.8a Thời gian để hoàn thành thủ tục nghĩa vụ tài theo ý kiến người sử dụng đất 58 Bảng 3.8b Thống kê mô tả đánh giá người sử dụng đất thời gian hoàn thành nghĩa vụ tài 58 Bảng 3.9a Đánh giá văn hướng dẫn thực nghĩa vụ tài người sử dụng đất 58 Bảng 3.9b Thống kê mô tả đánh giá người sử dụng đất văn hướng dẫn thực nghĩa vụ tài 59 Bảng 3.10 Tình hình thực nghĩa vụ tài người sử dụng đất 59 Bảng 3.11 Tình hình thực đóng lệ phí phi nơng nghiệp người sử dụng đất 60 75 3.4.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán hoạt động lĩnh vực quản lý đất đai, khai thác nguồn lực tài từ đất đai Khai thác nguồn lực tài từ đất đai công việc mẻ Cán cần hiểu biết nhiều lĩnh vực khác nhau, khai thác nguồn lực tài từ đất đai thay đổi theo thị trường, phụ thuộc nhiều vào vị trí, tâm lý mơi trường mục đích mảnh đất Do vậy, cán lĩnh vực cần phải có trình độ chun mơn, hiểu biết sâu rộng nắm bắt nhanh thị trường Do đó, cần phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước đất đai, tài Theo cần tập trung vào vấn đề sau: - Tiếp tục nâng cao nhận thức vai trò việc tạo nguồn lực tài từ đất đai: Tăng cường phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, phải làm cho cán bộ, đảng viên nhân dân huyện hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng việc tạo nguồn lực tài từ đất đai - Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán làm cơng tác quản lý tài đất đai: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, đào tạo lại bồi dưỡng cán làm công tác quản lý nhà nước tài đất đai địa bàn, coi giải pháp quan trọng hàng đầu xây dựng tổ chức thực kế hoạch tạo nguồn lực tài từ đất đai để phát triển kinh tế - xã hội huyện Huy động nguồn lực tăng cường đầu tư ngân sách cho việc đào tạo đào tạo lại cán làm cơng tác tài cơng tác địa - Tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ: Tạo nguồn lực tài từ đất đai lĩnh vực thường phát sinh tiêu cực, tham những, cần phải tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ, công chức Công tác giáo dục, quản lý cán phải gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát cán chất lượng, hiệu công việc, tư tưởng, lập trường Xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi công tác cán đáp ứng yêu cầu hoạt động tạo nguồn lực tài từ đất đai 76 3.4.6 Tăng cường kiểm tra, tra xử lý vi phạm liên quan đến khai thác nguồn lực tài từ đất đai Để hoạt động tạo nguồn lực tài từ đất đai địa bàn thực có hiệu cần phải tăng cường công tác tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đất đai người sử dụng đất (hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp, chương trình, dự án ); việc tuân thủ quy trình, thủ tục hành cán bộ, cơng chức thực thi nhiệm vụ Nâng cao lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tra, kiểm tra đất đai, tài Bố trí đủ số lượng cán bộ, công chức làm công tác tra đất đai, tài Đây nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức có đầy đủ chun mơn, nghiệp vụ kinh nghiệm để đáp ứng công tác ngăn ngừa, phát xử lý sai phạm quản lý, SDĐ đai tình hình Thường xuyên tổ chức đợt tập huấn nội dung đổi sách pháp luật đất đai; quy định nghiệp vụ tra; quy định xử lý vi phạm pháp luật đất đai; nội dung tra, kiểm tra diện rộng chuyên đề Tăng cường đợt tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai theo chuyên đề, đột xuất để nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước đất đai 77 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Nguồn lực tài từ đất đai có vai trị đặc biệt quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện nước ta Khai thác tốt nguồn lực tài từ đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích tụ, tập trung giá trị nhằm làm tăng quy mô NSNN, góp phần nâng cao hiệu sử dụng đất, điều tiết thị trường BĐS, giúp chủ thể, doanh nghiệp nâng cao khả huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Đồng thời tăng nguồn thu từ đất đai góp phần tăng thu ngân sách nhà nước tái đầu tư cho phát triển kinh tế nông thôn đạt hiệu Qua nghiên cứu đề tài “Khai thác, sử dụng nguồn lực tài tái đầu tư phát triển kinh tế nông thôn địa bàn huyện Bắc Sơn”, tác giả rút số kết luận sau: - Việc khai thác, sử dụng nguồn lực tài từ đất đai địa bàn huyện Bắc Sơn đóng vai trị quan trọng định nguồn thu ổn định cho NSNN, đồng thời nguồn lực quan trọng cho Huyện đầu tư sở hạ tầng, chỉnh trang hạ tầng kinh tế nông thôn, làm tăng tỷ trọng ngành nông nghiệp địa bàn Huyện - Việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán công chức, công tác tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật quan tâm, tăng cường, nhiên bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, vi phạm đất đai, ảnh hưởng đến việc khai thác triệt để nguồn lực tài từu đất đai địa bàn Huyện - Hệ thống sách pháp luật đất đai quan tâm, xây dựng đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân chấp hành, nhiên chế, sách cịn rườm rà, khó hiểu, có sách cịn sơ hở, dẫn đến bỏ lọt nguồn thu cho NSNN ảnh hưởng đến việc khai thác nguồn lực tài từ đất đai, hạn chế nguồn thu dẫn đến nguồn lực cho sử dụng phát triển kinh tế nông thôn chưa tương xứng với tiềm địa phương 78 - Trên sở phân tích thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến khai thác, sử dụng nguồn lực tài từ đất đai, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu khai thác, sử dụng nguồn lực tài từ đất đai địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn góp phần tạo nguồn lực tái đầu tư phát triển kinh tế nông thôn thời gian tới Khuyến nghị - Đối với Chính phủ Bộ Tài ngun Mơi trường Đề nghị Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường xây dựng, bổ sung văn quy phạm pháp luật lĩnh vực khai thác nguồn lực tài từ đất đai, đặc biệt quy định quy trình, thủ tục liên quan đến nghĩa vụ tài tổ chức công dân liên quan đến đất đai Chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch SDĐ nước cách đồng bộ, xác định rõ hệ thống tiêu phân bổ cho cấp tỉnh đảm bảo phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội đặc thù địa phương Tổ chức đào tạo, hội thảo để hướng dẫn, nâng cao lực, trình độ chuyên môn đội ngũ cán làm nhiệm vụ chuyên trách - Đối với Bộ Tài Để nâng cao hiệu thực nghĩa vụ tài người sử sụng đất, đảm bảo thu hẹp đối tượng miễn giảm, tránh bất cập việc thực nghĩa vụ tài mang tính chất bắc cầu, chuyển nhượng quyền sử dụng đất lòng vòng để tránh nghĩa vụ tài đất đai, đề nghị Bộ Tài xem xét trình Quốc hội xem xét ban hành Luật Thuế tài sản đối tượng chịu thuế phải gồm đất tài sản gắn liền với đất; Đồng thời cần xem xét trình Chính phủ ban hành văn quy phạm pháp luật khai thác nguồn lực tài từ đất đai, có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng quy trình, thủ tục, để tổ chức công dân dễ tiếp cận chấp hành nghĩa vụ tài đất đai đạt hiệu cao 79 - Đối với UBND tỉnh Lạng Sơn Đề nghị UBND tỉnh cần quan tâm, đạo, hướng dẫn cụ thể quy định khai thác, sử dụng nguồn lực tài địa bàn Tỉnh; Sở Tài chính, Sở Tài ngun Mơi trường cần tăng cường công tác tham mưu, phối hợp thực nhiệm vụ khai thác, sử dụng nguồn lực tài từ đất đai; tăng cường cơng tác tra, kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ tài đất đai, cơng tác chấp hành quy hoạch quy định pháp luật đất đai nghĩa vụ tài địa bàn Tỉnh Làm tốt công tác quy hoạch sử dụng đất, kịp thời phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm huyện, thành phố Lạng Sơn Tiếp tục đạo đơn vị: Chi cục Thuế, Thanh tra, Sở Tài thường xuyên, liên tục phối kết hợp việc tra, kiểm tra, đôn đốc tổ chức có chức bán đấu giá quyền SDĐ tổ chức, cá nhân việc nộp thuế, phí, lệ phí có liên quan đến quyền SDĐ - Đối với UBND huyện Bắc Sơn Tiếp tục tuyên truyền cho tầng lớp nhân dân chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước quy định pháp luật đất đai đặc biệt việc chấp hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quyền nghĩa vụ tổ chức công dân việc sử dụng, chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, thừa kế, chấp, góp vốn thực tốt quy trình thủ tục hành đất đai; Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đất đai, xử lý nghiêm hành vi vi phạm phát sinh 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Phan Đình Anh (2009), “Nghiên cứu thực trạng định hướng sử dụng đất khu dân cư nông thôn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang”, Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Hà Nội Bộ Tài - Cục Cơng sản (2000), Đề tài khoa học cấp - Cơ sở khoa học giải pháp hình thành thị trường bất động sản Việt Nam, Hà Nội Bộ Tài (2010), Thông tư 151/2010/TT-BTC hướng dẫn áp dụng loại thuế khoản nộp NSNN quỹ phát triển đất quy định Điều 34 Nghị định 69/2009/NĐ-CP, Hà Nội Bộ Tài (2015), Thơng tư 02/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 48/2012/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm chế độ tài hoạt động đấu giá quyền SDĐ để giao đất có thu tiền SDĐ cho thuê đất, Hà Nội Bộ Tài nguyên môi trường (2009), Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 quy định Giấy chứng nhận quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, Hà Nội Bộ Tài nguyên môi trường (2009), Thông tư số 19/2009/TT - BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 Bộ Tài nguvên Môi trường vê việc hướng dẫn lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Hà Nội Bộ Tài nguyên môi trường (2010), Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 17/3/2010 Bộ Tài nguyên môi trường Tăng cường công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, Hà Nội Bộ Tài nguyên môi trường (2011), Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định sửa đổi, bổ sung số nội dung liên quan đến thủ tục hành lĩnh vực đất đai, Hà Nội 81 Bộ Tài nguyên môi trường (2014), Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Hà Nội 10 Bộ Tài nguyên môi trường (2014), Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT điều tra, đánh giá đất đai, Hà Nội 11 Bộ Tài nguyên môi trường (2015), Thông tư liên tịch 14/2015/TTLTBTNMT-BTP Quy định việc tổ chức thực đấu giá quyền SDĐ để giao đất có thu tiền SDĐ cho thuê đất, Hà Nội 12 Chi cục Thống kê huyện Bắc Sơn, Niên giám thống kê năm năm: 2014, 2015, 2016, 2017 13 Chính phủ (2014), Nghị định 47/2014/NĐ-CP bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất, Hà Nội 14 Trần Văn Chính (2011), “Đánh giá việc thực sách bồi thường giải phóng mặt số dự án địa bàn huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định”, Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Hà Nội 15 Đảng huyện Bắc Sơn (2015), Văn kiện Đại hội Đảng huyện lần thứ XXI 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Nghị quyết số 19-NQ-TW ngày 31/10/2012 Hội nghị Trung ương Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tiếp tục đổi sách, pháp luật đất đai thời kỳ đẩy mạnh tồn diện cơng đổi mới, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ XII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Nguyễn Duy Đức (2009), “Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất sử dụng đất thuộc khu nhà sinh thái Vitcop - xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc” (nay huyện Mê Linh, thành Phố Hà Nội), Luận văn Thạc sĩ Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Hà Nội 82 20 Trần Quang Huy, Nguyễn Thị Dung (2016), Giáo trình Luật Đất đai, NXB Công An nhân dân 21 Phịng kế hoạch - Tài huyện Bắc Sơn, Báo cáo khoản thu, chi từ đất đai huyện Bắc Sơn giai đoạn 2014 - 2018 22 Phịng Tài ngun mơi trường huyện Bắc Sơn, Báo cáo tổng kết thực nhiệm vụ năm năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 23 Phịng Tài ngun mơi trường huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn: Báo cáo kết thực nhiệm vụ năm 2018 24 Phòng Tài nguyên môi trường huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên: Báo cáo tổng kết năm 2018 25 Quốc hội (2003), Luật Đất đai, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Quốc hội (2013), Luật Đất đai, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Hồ Thị Lam Trà, Nguyễn Văn Quân (2009), Giáo trình Định giá đất, NXB Đại học NN1 Hà Nội 28 Tỉnh ủy Lạng Sơn (2018), Chỉ thị số 22-CT/HU ngày 27/7/2018 tăng cường công tác quản lý đất đai địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 năm tiếp theo 29 Phạm Quốc Tuấn (2011), “Huy động nguồn lực tài từ đất đai vào ngân sách nhà nước thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc”, Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Học viện trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 30 UBND huyện Bắc Sơn, Kế hoạch sử dụng đất huyện Bắc Sơn giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 31 UBND huyện Bắc Sơn, Quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Sơn giai đoạn 2011 - 2020 32 UBND tỉnh Lạng Sơn (2016), Quyết định số 50a/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách cấp địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu ngân sách cấp năm 2017 thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 83 33 UBND tỉnh Lạng Sơn (2017), Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 23/12/2017 quy định sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện, giai đoạn 2016 - 2020 Internet 34 Bùi Trung Hưng, Vận dụng phương pháp chọn mẫu, xây dựng bảng hỏi điều tra nghiên cứu khoa học xã hội, truy cập ngày 23/3/2012 :http://violet,vn/pkhaothithudaumot/present/same/entry 35 Wesite: www.monre.gov 84 Phụ lục KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ Đánh giá người sử dụng đất Chỉ tiêu Quy trình Thời gian Văn hướng thực thực dẫn thực NVNT NVNT NVTC Mean 1,48 1,68 2,62 Standard Error 0,08 0,08 0,12 Median 1,00 2,00 3,00 Mode 1,00 2,00 3,00 Standard Deviation 0,65 0,62 0,90 Sample Variance 0,42 0,39 0,82 Kurtosis -0,04 - 0,62 -0,69 Skewness 1,02 0,34 0,15 Range 2,00 2,00 3,00 Minimum 1,00 1,00 1,00 Maximum 3,00 3,00 4,00 Sum 89,00 101,00 157,00 Count 60,00 60,00 60,00 Largest(1) 3,00 3,00 4,00 Smallest(1) 1,00 1,00 1,00 Confidence Level (95,0%) 0,17 0,16 0,23 85 Phụ lục PHIẾU XIN Ý KIẾN PHỎNG VẤN CÁC HỘ NÔNG DÂN I THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Họ tên: Tuổi:……………… , Giới tính Dân tộc Địa nơi cư trú: II PHẦN KINH TẾ CỦA HỘ 2.1 Nghề nghiệp hộ Hộ nông Chăn nuôi thuần: Chăn nuôi + Trồng trọt: Chăn nuôi + Trồng trọt + Lâm nghiệp: Chăn nuôi + Trồng trọt + Nuôi, trồng thủy sản: Hộ nông nghiệp kết hợp với TTCN dịch vụ: Ngành nghề khác (ghi rõ): 2.3 Diện tích số loại đất hộ Tổng diện tích loại đất hộ năm 2018: m2 Trong đó: - Đất trồng lúa:.m2 + Lúa vụ: m2 + Lúa vụ: m2 - Đất màu: .m2 - Mặt nước NTTS: m2 - Mặt ở: m2 86 III ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI DÂN TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VỀ KHAI THÁC SỬ DỤNG NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ ĐẤT ĐAI (Tích vào ô vuông tương ứng làm rõ thông tin nếu có u cầu) Ơng (bà) cho biết gia đình có bị thu hồi đất để thực chương trình, dự án địa bàn khơng? Có: Khơng: Nếu có, vui lịng cho biết thêm thơng tin sau: + Số diện tích thu hồi bao nhiêu: + Mục đích sử dụng đất đất gì: + Số tiền đền bù: + Việc đền bù có thỏa đáng khơng: Có: Khơng: + Hộ gia đình có phát triển bền vững sau bị thu hồi đất: Có: Khơng: Trong thời gian qua ơng (bà) có chuyển đổi mục đích sử dụng đất khơng? Có: Khơng: Nếu có xin vui lịng trả lời thông tin sau: + Chuyển đổi từ loại đất gì, sang loại đất gì: + Diện tích chuyển đổi Trong trình sử dụng ơng (bà) có thực giao dịch chuyển nhượng, (mua bán) quyền sử dụng đất không? Có: Khơng: Nếu có xin vui lịng trả lời thơng tin sau: + Diện tích bao nhiêu: + Giá chuyển nhượng 10 Trong q trình sử dụng đất ơng (bà) có bị xử lý vi phạm pháp luật đất đai khơng? Có: Khơng: Nếu có xin vui lịng cho biết, nội dung sai phạm hình thức bị xử lý: 11 Ơng (bà) có đánh giá NTN Quy trình thực NVTC (Tương ứng điểm từ – 4) 87 a) Đơn giản ; b) Bình thường d)Rất phức tạp ; c) Phức tạp ; e) Ý kiến khác ……………… 12 Ông (bà) có đánh giá NTN thời gian để hồn thành thủ tục NVTC? (Tương ứng điểm từ - 4) a) Nhanh chóng c) Dài ; b) Bình thường ; d) Rất dài ; ; e) Ý kiến khác 12.Ơng (bà) có đánh giá NTN văn hướng dẫn thực NVTC người sử dụng đất? (Tương ứng điểm từ – 4) a) Dễ hiểu ; b) Hiểu d) Rất khó hiểu; ; c) Khó hiểu ; e) Ý kiến khác ………… 13.Tình hình thực nghĩa vụ tài đất đai gia đình Ơng (Bà)? a) Đã nhận thơng báo nộp tiền ; b) Nhận thông báo chưa nộp tiền ; c)Chưa nhận thông báo thực nghĩa vụ tài ; 14.Tình hình thực đóng lệ phí phi nơng nghiệp gia đình Ơng (bà) NTN? a) Đã có giấy chứng nhận QSD đất : Có đóng ; Khơng đóng b)Chưa có giấy chứng nhận QSD đất: Có đóng ; Khơng đóng ; ; 15 Ơng (bà) có đề xuất hay kiến nghị khơng chế sách đất đai, đặc biệt nghĩa vụ tài đất đai? ……………………………………… Xin chân thành cảm ơn ông, bà! 88 Phụ lục PHIẾU XIN Ý KIẾN PHỎNG VẤN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC I THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN - Họ tên: - Chức vụ: - Đơn vị công tác: Xin ông (bà) vui lịng cho biết ý kiến vấn đề sau (tích vào vng tương ứng cho đúng): II ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG KHAI THÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI Ở ĐỊA PHƯƠNG Ơng (bà) có thường xuyên tuyên truyền chủ trương, sách pháp luật khai thác nguồn lực tài từ đất đai không? a) Tuyên truyền thường xuyên b) Tuyên truyền khơng thường xun c) Khơng tun truyền 2.Ơng(Bà) cho khó khăn sách nghĩa vụ tài đất đai a) Văn chồng chéo, bổ sung nhiều lần b) Sự hiểu biết sách đất đai người sử dụng đất c) Cả khó khăn 3.Ơng( Bà)cho khó khăn thu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất a) Giá ghi hợp đồng chuyển nhượng thấp giá thực tế chuyển nhượng b) Khó kiểm sốt tài sản nhà đất c) Khó kiểm sốt tài sản nhà đất d) Sử dụng mối quan hệ bắc cầu e) Cả khó khăn để trốn thuế 89 Ông (bà) đánh yếu tố ảnh hưởng đến khai thác nguồn lực tài địa bàn huyện ……………………… Theo Ơng (bà) cần phải làm để nâng cao hiệu khai thác nguồn lực tài tái đầu tư phát triển kinh tế nơng thơn (có thể lực chọn nhiều ô)? a) Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền b) Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán c) Tăng cường phát hiện, xử lý vi phạm quản lý sử dụng đất d) Rà soát bổ sung quy hoạch trước bước đ) Hồn thiện, bổ sung chế sách đất đai e) Rà soát điều chỉnh giá đất phù hợp với thị trường BĐS g) Tăng cường tạo quỹ đất để đấu giá h) Quản lý tốt việc thu thuế, phí, lệ phí đất đai Các giải pháp khác, ghi cụ thể Xin trân trọng cảm ơn cộng tác Ông (bà)./ ... thực sách khai thác nguồn lực tài từ đất đai nhằm khai thác sử dụng có hiệu nguồn lực tài từ đất đai tái đầu tư phát triển kinh tế nông thôn địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn - Đề tài tư liệu... khai thác sử dụng nguồn lực tài từ đất đai - Một số giải pháp nhằm khai thác sử dụng có hiệu nguồn lực tài từ đất đai tái đầu tư phát triển kinh tế nông thôn địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. .. thực trạng khai thác sử dụng nguồn lực tài từ đất đai, ưu điểm, hạn chế việc khai thác sử dụng nguồn tài từ đất đai đầu tư phát triển kinh tế nông thôn địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn - Phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Khai thác và sử dụng nguồn lực tài chính từ đất đai trong tái đầu tư phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn, Khai thác và sử dụng nguồn lực tài chính từ đất đai trong tái đầu tư phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn