Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 7, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

2 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:58

Sau khi học xong các bộ Thú, bạn Nhật đã sắp xếp các động vật vào các bộ Thú như sau:.. Bộ Thú Bộ Linh trưởng Bộ gặm nhấm.[r] (1)SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2018 - 2019 Môn: Sinh học – Lớp Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Câu (3,0 điểm) 1.1 Nêu đặc điểm hệ hô hấp Chim bồ câu 1.2 Nêu đặc điểm chung lớp Thú Câu (2,0 điểm) 2.1 Trong hai hình thức: sinh sản hữu tính sinh sản vơ tính, hình thức tiến hóa hơn? Vì sao? 2.2 Sau học xong Thú, bạn Nhật xếp động vật vào Thú sau: Bộ Thú Bộ Linh trưởng Bộ gặm nhấm Tên động vật Voọc chà vá chân nâu, Linh dương, Khỉ đột Hải ly, Chuột đồng, Cá nhà táng Bạn Nguyên cho xếp chưa xác Nếu em Ngun em xếp lại nào? Câu (3,0 điểm) 3.1 Nêu khái niệm ý nghĩa phát sinh giới động vật 3.2 Vận dụng: Hãy cho biết: - Thú có nguồn gốc họ hàng gần với Bò sát gần với Cá hơn? - Ruột khoang có nguồn gốc họ hàng gần với Động vật nguyên sinh gần với Chân khớp hơn? Câu (2,0 điểm) 4.1 Nêu biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học 4.2 Cho thông tin sau: “Vào mùa đông, Nam Cực không nhận ánh sáng mặt trời nhiệt độ khoảng −65 °C Vào mùa hè, phần lớn ánh sáng mặt trời chiếu xuống bề mặt bị phản chiếu trở lại bề mặt băng trắng xóa nhiệt độ khoảng -25 °C Do nhận lượng mặt trời cộng với độ cao địa hình, làm cho Nam Cực có khí hậu lạnh địa cầu Loài động vật phổ biến nơi băng giá những chim cánh cụt” Bạn Hiếu thắc mắc: “Tại Chim cánh cụt thích nghi với mơi trường băng giá khắc nghiệt vậy?” Em giải đáp thắc mắc bạn Hiếu không? SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2018 - 2019 Môn: Sinh học – Lớp Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Câu (3,0 điểm) 1.1 Nêu đặc điểm hệ hô hấp Chim bồ câu 1.2 Nêu đặc điểm chung lớp Thú Câu (2,0 điểm) 2.1 Trong hai hình thức: sinh sản hữu tính sinh sản vơ tính, hình thức tiến hóa hơn? Vì sao? 2.2 Sau học xong Thú, bạn Nhật xếp động vật vào Thú sau: Bộ Thú Bộ Linh trưởng Bộ gặm nhấm Tên động vật Voọc chà vá chân nâu, Linh dương, Khỉ đột Hải ly, Chuột đồng, Cá nhà táng Bạn Nguyên cho xếp chưa xác Nếu em Ngun em xếp lại nào? Câu (3,0 điểm) 3.1 Nêu khái niệm ý nghĩa phát sinh giới động vật 3.2 Vận dụng: Hãy cho biết: - Thú có nguồn gốc họ hàng gần với Bò sát gần với Cá hơn? - Ruột khoang có nguồn gốc họ hàng gần với Động vật nguyên sinh gần với Chân khớp hơn? Câu (2,0 điểm) 4.1 Nêu biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học 4.2 Cho thông tin sau: “Vào mùa đông, Nam Cực không nhận ánh sáng mặt trời nhiệt độ khoảng −65 °C Vào mùa hè, phần lớn ánh sáng mặt trời chiếu xuống bề mặt bị phản chiếu trở lại bề mặt băng trắng xóa nhiệt độ khoảng -25 °C Do nhận lượng mặt trời cộng với độ cao địa hình, làm cho Nam Cực có khí hậu lạnh địa cầu Loài động vật phổ biến nơi băng giá những chim cánh cụt” (2)SỞ GD &ĐT THỪA THIÊN HUẾ Trường THCS Nguyễn Tri Phương MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN: SINH HỌC - LỚP NỘI DUNG NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO 1 Chương Lớp Chim (5 tiết) - Nêu đặc điểm cấu tạo ngồi chim thích nghi đời sống bay - Nêu vai trò, đặc điểm chung lớp chim - Nêu đặc điểm hệ tuần hồn, hơ hấp chim bồ câu 10% = đ 1 điểm 2 Chương Lớp Thú (8 tiết) - Trình bày đặc điểm hệ quan thú (tuần hồn, hơ hấp, thần kinh) - So sánh với lớp động vật học (Lưỡng cư, Bị sát, Chim) - Trình bày đa dạng cấu tạo, tập tính: Các móng guốc, dơi, cá voi, ăn thịt - Trình bày vai trị đặc điểm chung lớp Thú - Nhận biết để xếp động vật vào Bộ lớp Thú - Bài tập tình 30 % = đ 2 điểm 1 điểm 3.Chương Tiến hoá động vật (3 tiết) - Nêu tiến hoá tổ chức thể, sinh sản - Nêu khái niệm, ý nghĩa phát sinh giới động vật - Rút tiến hố hệ tuần hồn, hơ hấp, thần kinh - Giải thích tiến hố tổ chức thể, sinh sản - Giải thích, so sánh quan hệ họ hàng nhóm ĐV 40 % = đ 2 điểm 1 điểm 1 điểm 4.Chương Động vật với đới sống người (4 tiết) - Trình bày lợi ích đa dạng sinh học - Trình bày nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học - Trình bày biện pháp đấu tranh sinh học - Vận dụng đặc điểm sinh học động vật môi trường đới nóng, đới lạnh để giải thích - Vận dụng kiến thức đấu tranh sinh học để giải thích tượng thả cá cờ vào bể chứa nước Đóng vai chủ tịch tỉnh TTH đề kế hoạch, chiến lược bảo vệ đa dạng sinh học 20% = đ 1 điêm 1 điểm 1 điểm Tổng số câu: Tổng điểm: 10 điểm 100 % 2 câu 3 điểm 30 % 3 câu 4 điểm 40 % 3 câu 3 điểm 30 % Chú thích: a Đề thiết kế với tỉ lệ: 30% nhận biết + 40% thông hiểu + 30% vận dụng, tất câu tự luận b Cấu trúc bài: – câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 7, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập, Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 7, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

Từ khóa liên quan