Đề thi học kì 2 môn Vật lí lớp 7, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

3 7 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:58

Chỉ được chiều dòng điện trong mạch đó... Cường độ dòng điện.[r] (1) SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 – 2019 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG Mơn: VẬT LÍ – LỚP Thời gian làm bài: 45 phút MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NỘI DUNG CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ TỔNG SỐ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng Chương III: Điện học 1 Điện tích Bài 17: Nhiễm điện cọ xát Bài 18: Hai loại điện tích - Nhận biết vật bị nhiễm điện cách cọ xát - Nêu biểu vật bị nhiễm điện - Nêu sơ lược cấu tạo nguyên tử - Mô tả vài tượng chứng tỏ vật bị nhiễm điện cọ xát - Sự tương tác vật nhiễm điện - Dựa vào biểu vật bị nhiễm điện để giải thích tượng liên quan tới nhiễm điện cọ xát - Giải thích số tượng liên quan Điểm 1 0,5 0,5 2 2 Nguồn điện Dòng điện Bài 19: Dòng điện, nguồn điện Bài 20: Chất dẫn điện, chất cách điện Bải 21: Sơ đồ mạch điện Chiều dòng điện - Nêu qui ước chiều dịng điện, chiều chuyển động có hướng e tự kim loại - Định nghĩa chiều dòng điện - Nêu tác dụng chung nguồn điện kể tên nguồn điện thông dụng - Nhận biết vật liệu dẫn điện vật liệu cách điện - Nêu dòng điện kim loại - So sánh chiều dòng điện chiều chuyển động có hướng e tự kim loại - Kể tên số vật liệu dẫn điện vật liệu cách điện thường dùng - Nêu phương án thí nghiệm để xác nhận vật dẫn điện hay cách điện - Giải thích số tượng liên quan - Vẽ sơ đồ mạch điện Chỉ chiều dòng điện mạch Điểm 1,0 0,5 0,5 0,5 2,5 3 Các tác dụng dòng điện - Kể tên tác dụng nhiệt, quang, từ, hố, sinh lí dòng (2)điện nêu biểu tác dụng - Lấy ví dụ minh họa Điểm 1,5 1 2,5 3 Cường độ dòng điện Hiệu điện Bài 24: cường độ dòng điện Bài 25: Hiệu điện Bài 26: HĐT đầu dụng cụ điện Bài 27: TH đo U, I mạch nối tiếp - Nêu định nghĩa cường độ dịng điện, kí hiệu, đơn vị - Nêu có hiệu điện hai đầu bóng đèn có dịng điện chạy qua bóng đèn - Nêu hai cực nguồn điện có hiệu điện - Nêu được: mạch hở, hiệu điện hai cực pin hay acquy (cịn mới) có giá trị số vơn ghi vỏ nguồn điện - Nêu đơn vị đo hiệu điện - Tác dụng ampe kế, vôn kế - Hiểu ý nghĩa hiệu điện định mức - Xác định GHĐ, ĐCNN dụng cụ - Vẽ sơ đồ mạch điện có mắc ampe kế, vơn kế - Vận dụng hiệu điện định mức để giải thích tượng - Các cách sử dụng ampe kế, vôn kế - Xác định mối quan hệ I, U mạch nối tiếp - Giải tốn tính I, U Điểm 1 0,5 0,5 1,0 3 (3) SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG MƠN: VẬT LÍ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2,5đ) 1.1 Có loại điện tích nào? Các điện tích tương tác với ? 1.2 Có hai cầu nhơm nhẹ A B treo hai sợi tơ mảnh cùng điểm, cầu A nhiễm điện (+) chúng đẩy hình vẽ a Quả cầu B có nhiễm điện khơng ? Nếu có nhiễm điện loại ? Vì ? b Nếu dùng tay chạm vào cầu A có tượng xảy tiếp theo? Câu 2: (2,5đ) 2.1 Chất dẫn điện gì? Chất cách điện gì? Cho ví dụ với loại ? 2.2 Hãy giải thích dụng cụ điện gồm phận dẫn điện phận cách điện?Nêu tên dụng cụ điện mà em biết rõ phận dẫn điện cách điện dụng cụ đó? Câu 3: (2,5đ) 3.1 Số vôn ghi nguồn điện có ý nghĩa ? Làm để kiểm tra điều đó? 3.2 Cho hình vẽ hình 2: a) Đây mặt số dụng cụ đo ? Vì em biết ? b) Hãy cho biết GHĐ ĐCNN dụng cụ đo ? Vì ? c) Ghi giá trị đo dụng cụ đo ứng với vị trí kim thị hình ? Câu 4: (2,5đ) Mạch điện gồm: nguồn điện pin, khóa K, bóng đèn Đ1 Đ2 mắc nối tiếp, ampe kế mắc vào mạch để đo cường độ dịng điện qua mạch, vơn kế đo hiệu điện hai đầu đèn 4.1 Vẽ sơ đồ mạch điện khóa K đóng có vẽ chiều dòng điện chạy mạch, chốt dương âm vôn kế ampe kế 4.2 Ampe kế 300mA Hỏi cường độ dòng điện qua bóng đèn Ampe? 4.3 Hiệu điện đầu bóng đèn Đ1 Đ2 6V Vơn kế 4,2V Tính hiệu điện đầu bóng đèn Đ2 4.4 Khi bóng đèn cháy đèn có sáng khơng? Khi vôn kế ampe kế ? ……….Hết………
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Vật lí lớp 7, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập, Đề thi học kì 2 môn Vật lí lớp 7, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập