Đề thi học kì 1 môn sinh học lớp 6 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Mã đề 1C - Học Toàn Tập

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:41

Câu 4: Hoạt động nào xảy ra đầu tiên trong quá trình phân chia của tế bào?. Hình thành vách tế bàoA[r] (1)PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ ĐỀ THI HỌC KÌ I MƠN SINH HỌC LỚP NĂM HỌC 2019 – 2020 Thời gian: 45 phút ĐỀ SỐ 1C I.TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Ghi lại chữ đầu đáp án câu sau vào giấy kiểm tra Câu 1: Hô hấp diễn phận thực vật? A Thân B Rễ C Tất phận D Câu 2: Ở phiến lá, phận diễn trình quang hợp? A. Lớp tế bào biểu bì mặt B Thịt C. Lớp tế bào biểu bì mặt D Lỗ khí Câu 3: Ở phiến lá, phận diễn trình quang hợp? A. Lớp tế bào biểu bì mặt B Thịt C. Lớp tế bào biểu bì mặt D Lỗ khí Câu 3: Có kiểu xếp thân? A 5 kiểu B 3 kiểu C 6 kiểu D 4 kiểu Câu 4: Hoạt động xảy trình phân chia tế bào? A Hình thành vách tế bào C Phân chia vách tế bào B Phân chia tế bào chất D Hình thành nhân Câu 5: Những phận sau có tế bào thực vật mà khơng có tế bào động vật? A Lục lạp màng sinh chất B Lục lạp vách tế bào C Nhân màng sinh chất D Tế bào chất không bào Câu 6: Thân dài đâu? A Sự lớn lên phân chia tế bào B Sự phân chia tế bào mô phân sinh C Chồi D Mô phân sinh Câu 7: Cây sau nên tỉa cành trước trưởng thành? A Cây bạch đàn B Cây bưởi C Cây đậu tương D Cây mít Câu 8: Có loại rễ A rễ cọc rễ thở B rễ cọc rễ củ C rễ cọc rễ móc D rễ cọc rễ chùm Câu 9: Các hoạt động sống tế bào diễn đâu? A Chất tế bào B Không bào C Màng tế bào D Nhân tế bào Câu 10: Nhóm sau gồm tồn có gân hình mạng? A Cây nghệ, gừng, hoa hồng B Cây mía, lúa, tre C Cây cải, tỏi, ngô D Cây bưởi, mít, cam Câu 11: Trong điều kiện có ánh sáng tạo chất gì? A Chất đạm B Tinh bột C Chất xơ D Chất hữu Câu 12: Cây sau có biến dạng thành tua cuốn? (2)Câu 13: Chức mạch gỗ thân A vận chuyển nước muối khoáng B chứa chất dự trữ C vận chuyển chất hữu D bảo vệ phận bên thân Câu 14: Cây sau thân rễ? A Cây mía B Cây gừng C Cây mít D Cây bưởi Câu 15: Miền trưởng thành rễ có chức gì? A Hấp thụ nước muối khống B Làm cho rễ dài C Che chở cho đầu rễ D Dẫn truyền Câu 16: Miền sinh trưởng rễ có A các mạch dẫn B các lông hút C tế bào che chở D các tế bào có khả phân chia Câu 17: Nhóm sau toàn thân củ? A Khoai lang, cà rốt, su hào B Khoai sọ, khoai tây, gừng C Khoai lang, gừng, tỏi D Khoai tây, su hào, tỏi Câu 18: Cấu tạo phiến gồm A 5 phần B 2 phần C 3 phần D 4 phần Câu 19: Nhóm tồn có rễ cọc? A Rau cải, rau dền, bưởi, hồng xiêm B Bèo tây, su hào, tỏi, hồng xiêm C Bưởi, lúa, táo, hồng xiêm D Tỏi, cà chua, nhãn, roi Câu 20: Khi tế bào phân chia để tạo thành tế bào con? A Khi tế bào bắt đầu già B Khi tế bào bắt đầu xuất vách ngăn C Khi tế bào lớn tới kích thước định D Khi tế bào vừa hình thành B TỰ LUẬN (5 điểm) Câu (1,5đ):Nêu chức loại biến dạng? Cho ví dụ? Câu (2,5đ):Quang hợp gì? Viết sơ đồ trình quang hơp Nêu ý nghĩa trình quang hợp?
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn sinh học lớp 6 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Mã đề 1C - Học Toàn Tập, Đề thi học kì 1 môn sinh học lớp 6 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Mã đề 1C - Học Toàn Tập