KH NAM HOC 18 19 b1f1541448

28 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:38

- Xây dựng tập thể sư phạm đủ về số lượng và mạnh về chất lượng, xây dựng và tổ chức sử dụng cơ sở vật chất thiết bị, kinh phí hợp lí, hiệu quả, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn trong nh[r] (1)PHỊNG GD- ĐT MANG THÍT TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÁNH HỘI A Số:…… /KH-CHA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Chánh Hội, ngày 19 tháng năm 2018 KẾ HOẠCH Năm học 2018 - 2019 Căn công văn số 1488/KH-SGDĐT, ngày 11 tháng năm 2018 việc hướng dẫn thực nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2018 - 2019; Căn Phương hướng số: 895/GD&ĐT, ngày 17 tháng năm 2018 Về việc thực nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019 Phòng Giáo Dục Đào Tạo huyện Mang Thít; Căn kế hoạch số: 55 /KH-CHA, ngày 26/10/2017, việc thực kế hoạch Chiến lược phát triển trường tiểu học Chánh Hội A giai đoạn 2017-2021 Định hướng giai đoạn 2021 – 2025; Căn vào tình hình cụ thể nhà trường; Hiệu trưởng trường Tiểu học Chánh Hội xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019 sau: I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG: 1 Qui mơ trường, lớp: Diện tích trường (m2) DT sân chơi (m2) Phòng học Phòng NN Phòng tin học Phòng GDNT Phòng GDTC Thư viện Thiết bị Phòng BGH Phòng khác DT nhà ăn (m2) DT phòng đa năng (m2) Điểm chính 5175.9 3000 10 1 2 Cộng 5175.9 3000 10 1 2 2.Tình hình đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên TT Loại hình GV Giáo viên Đảng viên Đoànviên Số giáo viên TS Nữ Biênchế Trình độ chuyên môn Trên ĐH ĐH THSP12+2 9+3 Dưới9+3 1 BGH 2 1 GVCN 10 4 8 1 10 6 2 2 0 0 2 Tiếng Anh 1 1 1 1 3 Tin học 1 1 1 1 4 Nhạc 1 1 1 1 1 (2)6 Thể dục 1 1 1 1 7 TPT 1 1 1 1 KT/VT 1 1 TQ/Y tế 1 1 Thư viện 1 1 1 1 Bảo vệ 1 1 Cộng 22 16 21 15 0 3.Tình hình học sinh: Khối Số lớp Học sinh Sĩ số TB HS/lớp Số HS lưu ban NH trước Gia đình chính sách Gia đình khó khăn TS Nữ Dântộc KT 1 66 37 23 0 2 44 20 21.5 0 3 43 23 32.5 0 4 63 26 25.5 0 5 50 20 27 0 Cộng 10 266 126 25.7 0 4 Điều kiện tài chính, sở vật chất: a. Hoạt động giáo dục sử dụng nguồn tài chánh nhà nước cấp, theo năm dương lịch, hình thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm, quản lý nhà nước b Cơ sở vật chất: - Địa trường: Ấp II A, xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long - Trường có 01 điểm trường chính, khơng có điểm phụ - Tổng số phòng: Số TT Tên hạng mục Đơn vị tính Số lượng Diện tích (m2) Ghi chú Diện tích phịng hành chính, phịng chức (17 phịng): 01 Phòng Hiệu trưởng Phòng 01 32,00 02 Phòng Phó Hiệu trưởng Phịng 01 32,00 03 Phịng GV Phòng 01 64,00 04 Văn phòng Phòng 01 64,00 05 Phòng y tế Phòng 01 32,00 06 Nhà kho Phòng 01 15,00 07 Phòng thư viện Phòng 01 90,00 08 Phòng thiết bị Phòng 01 64,00 09 Phòng dạy học ngoại ngữ Phòng 00 (3)11 Phòng truyền thống Đội Phòng 01 32,00 12 Phòng bảo vệ Phòng 01 10,00 II Diện tích phịng học văn hóa (10 phòng): 12 Phòng học Phòng 10 640m2 III Diện tích nhà vệ sinh (2 nhà vệ sinh): 13 Nhà vệ sinh CB, GV, NV Nhà 02 30 m2 Nam, nữ riêng 14 Nhà vệ sinh học sinh Nhà 01 40 m2 4 Diện tích nhà để xe: 15 Nhà xe CB, GV, NV Nhà 01 92 m2 16 Nhà xe học sinh Nhà 01 70 m2 17 Căn-tin Nhà 00 IV Diện tích xanh, sân chơi, bãi tập: 18 Cây xanh Cây 1000 m2 19 Sân chơi Sân 2000 m2 20 Bãi tập Bãi 500 m2 Tổng diện tích đất tồn khn viên: 5175,9 m2 1.4 Thư viện trang thiết bị dạy-học: - Thư viện có 01 phịng với tổng diện tích 64 m2gồm phịng thủ thư, kho thư viện, phòng đọc giáo viên phịng đọc học sinh Tên sách ĐV tính Số lượng Tỉ lệ đáp ứng Ghi chú Sách giáo khoa Bản 930 100% Sách thiếu nhi Bản 1950 100% Sách tham khảo Bản 1230 100% Tài liệu khác Bản 47 100% - Trang thiết bị dạy-học: 1 Bộ đồ dùng dạy học tối thiểu ĐV tính Số lượng Tỉ lệ đáp ứng Ghichú - Thiết bị dạy học lớp Bộ 02 50% (4)- Thiết bị dạy học lớp Bộ 02 50% - Thiết bị dạy học lớp Bộ 02 50% - Thiết bị dạy học lớp Bộ 02 50% 2 Thiết bị dùng chung - Máy tính Bộ 22 50% - Phần mềm tin học, quản lí Bộ 04 100% - Máy chiếu Bộ 50% - Thiết bị âm Bộ 01 50% 3 Bàn ghế học sinh - Bàn chỗ ngồi Bộ 150 100% 5 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu 5.1 Mặt mạnh: - Công tác tổ chức, quản lý Hiệu trưởng khoa học, sáng tạo, kế hoạch có tính khả thi, sát thực tế; cơng tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất đổi mới; tin tưởng cao cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, hiệu trưởng dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm - Cán quản lý, giáo viên, nhân viên đoàn kết, trách nhiệm, cầu tiến Đủ số lượng, chất lượng chuyên môn đồng đều, đạt chuẩn 100%, 87.5% chuẩn - Quy mơ trường loại 3, có 10 lớp, trung bình 25.7 học sinh/ lớp Nhìn chung, học sinh ngoan, chăm học - Cơ sở vật chất khang trang, rộng rãi, thoáng mát Thiết bị dạy học đủ để phục vụ cho giảng dạy học tập nhà trường - Chính quyền địa phương có nhiều sách tích cực nhằm phát triển giáo dục trường 5.2 Mặt yếu: - Trình độ chuyên môn giáo viên chưa đồng đều, số giáo viên lớn tuổi ngại ứng dụng CNTT giảng dạy đổi phương pháp - Sĩ số học sinh lớp chưa cân đối lớp 3/1 có 19 học sinh, lớp 1/2 có 34 học sinh - Trường thiếu hàng rào kiên cố hai bên phía sau, thiếu phịng chức năng: Giáo dục Ngoại ngữ, nhà đa năng, thiếu 10 máy vi tính bổ sung phịng tin học trang bị phòng Y tế, thư viện, tổng phụ trách - Một số phụ huynh chưa quan tâm nhiều việc mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho học sinh 6 Nhận định chung thuận lợi, khó khăn việc thực nhiệm vụ năm học. (5) - Hiệu trưởng quản lý nhà trường kế hoạch, nghị quyết, định phù hợp với Nghị quyết, kế hoạch Đảng cấp Phòng giáo dục đào tạo huyện Mang Thít - Bản thân cán bộ, giáo viên, nhân viên có tinh thần tự học, tự rèn, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ; tích cực tiếp cận nhanh chóng phương pháp, hình thức dạy học mới, vận dụng có hiệu vào thực tiễn giảng dạy trường - Mặc dù số giáo viên có tư tưởng cầu tồn, ngại khó vươn lên, ngại đổi phương pháp, chưa quen ứng dụng CNTT sử dụng đồ dùng tiết dạy Những khó khăn CSVC, phương tiện dạy học…Tuy nhiên với tinh thần nhiệt hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, phối hợp với Chi cơng đồn …ln ln làm tảng, gương mẩu, đầu tàu phong cách, đạo đức, lối sống, lực quản lý, chuyên môn quan tâm đạo, giúp đỡ giáo viên vượt khó, vươn lên hướng tới hồn thành tốt nhiệm vụ, đạt vượt chí tiêu chất lượng năm học II MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM HỌC: 1 Những thuận lợi khó khăn: aThuận lợi: - Năm học 2018 – 2019 tiếp tục kế thừa thành đạt năm học trước, nhà trường ln nhận quan tâm Đảng, quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh; đạo kịp thời Phòng Giáo dục Đào tạo huyện - Các phòng học, hệ thống điện, bóng đèn, quạt trang bị, tường phịng học, hàng rào sơn mới, cảnh quang sư phạm sáng - xanh - - đẹp - an toàn, thu hút học sinh - Đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình đầy trách nhiệm với nhiệm vụ giao - Niềm tin phụ huynh với nhà trường ngày củng cố thể qua việc ngày nhiều em trường lân cận chuyển vào học trường, phụ huynh đến dự họp trường tổ chức ngày đầy đủ hơn, tích cực đóng góp cơng sức chỉnh trang trường lớp b.Khó khăn: - Nhiều gia đình làm ăn xa thiếu quan tâm giáo dục em nên công tác quản lý phối hợp giáo dục chưa chặt chẽ - Cơ sở vật chất thiếu phòng chức gây ảnh hưởng đến việc bồi dưỡng phụ đạo hoạc sinh - Số giáo viên có tư tưởng cầu tồn, ngại khó, ngại đổi phương pháp, chưa quen ứng dụng CNTT sử dụng đồ dùng tiết dạy nên tiết dạy chưa phát huy tốt tính tính cực học sinh - Thiếu máy vi tính trang bị cho phịng vi tính phịng Y tế, tổng phụ trách, thư viện nên việc cập nhật thơng tin cịn chậm 1.Mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm: (6)triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng văn hóa người Việt Nam” ; Nghị đại hội Đảng cấp; Nghị định, Chỉ thị Nhà nước lĩnh vực GD-ĐT Thực thị Sở Phòng giáo dục đào tạo việc thực nhiệm vụ năm học - Đẩy mạnh cơng tác giáo dục trị tư tưởng, không ngừng nâng cao nhận thức quan điểm đường lối Đảng; kiên định, vững vàng vào mục tiêu, lý tưởng, nâng cao thống Đảng Gương mẫu chấp hành Pháp luật Nhà nước, tuyên truyền sâu rộng đường lối Đảng, Pháp luật Nhà nước đến toàn thể CB, GV, CNV học sinh nhà trường; cán giáo viên, đảng viên phải gương mẫu gương sáng đạo đức, tác phong, lối sống lành mạnh - Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, cán bộ, đảng viên học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phịng, chống suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội Thực nghiêm túc thị 06-CT/TU ngày 29/3/2016 Tỉnh ủy Vĩnh Long việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương quan, đơn vị, địa phương địa bàn tỉnh; - Đổi công tác quản lý, tăng cường công tác xây dựng sở vật chất, đẩy mạnh phong trào “thi đua hai tốt”, phong trào xây dựng “trường học thân thiện - học sinh tích cực”, thực tốt vân động nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục giữ vững trường tái công nhận trường Chuẩn Quốc gia năm 2018; - Tiếp tục đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ định hướng phát triển lực học sinh; Tăng cường nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động giáo dục nhà trường Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ sống, ý thức, trách nhiệm - Nâng cao lực đội ngũ cán quản lí giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Chú trọng đổi cơng tác quản lí, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ nhà trường việc thực kế hoạch giáo dục đôi với việc nâng cao lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm cán bộ, giáo viên, nhân viên Đẩy mạnh thực dân chủ, khuyến khích sáng tạo (7) - Nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật; tạo hội thuận lợi tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hồn cảnh khó khăn Duy trì vững củng cố kết phổ cập giáo dục tiểu học, thực dạy học buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Xây dựng hồ bơi giúp học sinh biết bơi, góp phần phịng chống đuối nước - Thực tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo Khắc phụctiêu cực bệnh thành tích giáo dục - Mở rộng thêm diện tích thư viện đạt 90 m2, mua kệ sách, thiết bị thư viện đăng ký danh hiệu thư viện Tiên tiến, trường xây dựng kế hoạch sở Thông tư 59/BGD quy định chuẩn trường Tiểu học đạt chuẩn QG mức độ 1. Mục tiêu nhiệm vụ cụ thể 1.1 Chỉ tiêu dạy học a.Giáo viên: - 100% giáo viên thực nhiệm vụ, quyền điều giáo viên không làm theo quy định Điều lệ trường tiểu học - Tổ chuyện môn, giáo viên thực quy chế chuyên môn, tổ chức họp chuyên môn tuần lần theo Tài liệu đổi sinh hoạt chuyên môn, giáo viên nghiên cứu dạy cho tuần sau kỳ họp, giáo viên môn sau tuần tổ chức làm đồ dùng dạy học, giáo viên có ĐDDH mới/năm học - Bồi dưỡng học sinh chưa đạt kĩ đọc, viết tính tốn đầu năm học - It bình chọn có GV CN dự thi, phấn đấu đạt 2/2 GV - 100% giáo viên lên lớp phải có hồ sơ quy định, kế hoạch dạy đủ môn ký duyệt đún quy định - Đăng ký dạy tốt tiết/ tuần – học tốt tiết /tuần - Sinh hoạt chuyên môn tổ chuyên môn tuần lần Tổ chức sinh hoạt chuyên đề chung toàn trường, thao giảng dự theo tiết, tháng giáo viên dự tiết / nhóm trao đổi chia tổ chuyên trường Mỗi GV dự 18 tiết/năm học - Dạy phương pháp “Bàn tay nặn bột” giáo viên dạy bài/HK - Giáo viên chuyên Anh Văn dạy tiết/tuần/lớp ý kĩ nghe, nói, đọc, viết trọng phát triển kĩ nghe, nói, chuẩn bị đội thi hùng biện cấp huyện - Giáo viên chuyên Mĩ thuật chủ động xếp dạy theo chủ đề phương pháp - Dạy trình chiếu, khuyến khích sử dụng UDCNTT có phần mềm tiết/HK -100% giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên, học tập, giao lưu, sinh hoạt chuyện đề nhằm nâng cao lực giảng dạy - 100% CB-GV gương mẫu việc chấp hành luật giao thông - 100% CB-GV-NV thực quy chế chuyên môn - 100% CB-GV tham gia thực kiểm định chất lượng - Giáo viên chủ nhiệm, tham gia hội thi phấn đấu công nhận danh hiệu - Thực tốt phong trào ngoại khóa khác ngành tổ chức (8)- 100% học sinh chấp hành tốt nội qui trường, học giờ, có đủ sách vở, dụng cụ học tập thực nhiệm vụ, quyền học sinh, điều học sinh không làm theo qui định Điều lệ trường tiểu học, chấp hành luật giao thông -100% học sinh chăm học tập, thuộc làm đầy đủ, tích cực chủ động, tham gia hoạt động lớp học, hội thi trường - Kết nạp học sinh độ tuổi Sao, Đội đạt tỉ lệ 100% - 100% học sinh học ngày buổi/ ngày, phấn đấu vận động 50% học sinh bán trú c Biện pháp - Xây dựng triển khai kế hoạch phụ đạo học sinh cịn khó khăn học tập đến toàn thể cán bộ, giáo viên trường từ đầu năm học Tổ chức kiểm tra, bàn giao chất lượng đầu vào tất khối lớp Lập bảng theo dõi chất lượng lớp qua kì kiểm tra đầu kì, kỳ cuối kì để nắm vững biến động chất lượng - Bố trí thời khóa biểu phụ đạo học sinh hàng tuần hợp lý, khuyến khích tạo điều kiện để giáo viên học sinh thực công tác phụ đạo hiệu 1.2 Cơng tác phát triển số lượng(duy trì sĩ số, phổ cập giáo dục): a.Chỉ tiêu - Huy động trẻ tuổi vào lớp đạt 100% - Vận động trì trẻ độ tuổi (6 – 14 tuổi) đạt 99% trở lên - Duy trì sĩ số: Học sinh bỏ học 0,5%, phấn đấu đạt khơng có học sinh lưu ban bỏ học - Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập địa bàn em có đủ hồ sơ quy định b.Biện pháp - Triển khai thực Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi đạt mức - Phối hợp với phụ huynh học sinh nhà trường để giáo dục học sinh, nâng cao chất lượng dạy học xây dựng tình cảm thầy trò tốt đẹp - Tham mưu Hội khuyến học xã huyện mạnh thường quân hỗ trợ học sinh nghèo dụng cụ học tập, học bổng nhằm giúp em có điều kiện đến trường - Giáo viên chủ nhiệm theo dõi sĩ số học sinh hàng ngày, làm tốt công tác chủ nhiệm tìm hiểu gia đình sinh, tạo điều kiện giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hồn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật học hòa nhập - Tổng phụ trách phối kết hợp với GVCN phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tham gia đầy đủ phong trào ngành giáo dục trường tổ chức, sinh hoạt nhiều loại hình nhằm giúp em vui để học, thích đến trường 3.Cơng tác dạy học a Chỉ tiêu: (9) Khối Hai : 44/44 Tỉ lệ: 100% Khối Ba: 43/43Tỉ lệ: 100% Khối Bốn: 61/61 Tỉ lệ: 100% Khối Năm: 51/51 Tỉ lệ: 100% - Số học sinh lên lớp toàn trường (từ lớp đến lớp 4): 215/215 Tỉ lệ 100% - Số HS hồn thành chương trình Tiểu học: 51/51 Tỉ lệ: 100% - Số HS đạt danh hiệu chữ đẹp: 215 /266 Tỉ lệ: 81,2 % - Đánh giá thường xuyên: Môn học hoạt động giáo dục: - 100% giáo viên chủ nhiệm, giáo viên mơn có sổ theo dõi nhận xét học tập, lực, phẩm chất thường xuyên động viên, giúp đỡ học sinh học tập, rèn luyện đồng thời qua biểu nhận thức, kĩ năng, thái độ học sinh mơn học, lực, phẩm chất để nhận xét, có biện pháp giúp đỡ kịp thời qua tiết dạy kiểm tra định kì tạo điều kiện học sin tiến - Đánh giá định kì: - Các môn học: + Chỉ tiêu cuối năm học, học sinh đạt Hồn thành mơn học trở lên có 266/266 em đạt tỉ lệ 100% Phấn đấu Hoàn thành Tốt 70% so với năm học 2017-2018 Hoàn thánh Tốt tỉ lệ 65.5% Hoàn thành 30% so với năm học 2017-2018 tỉ lệ 34.4%… , Chưa Hoàn thành 0% so với năm trước 0% + Học sinh hồn thành chương trình tiểu học vào lớp có 51/51em tỉ lệ 100% + Hiệu đào tạo: đạt 100% - Các lực: + Tốt: 70%/ tổng số 266 em + Đạt : 30%/ tổng số 266 em + Cần cố gắng 0% - Các phẩm chất: + Tốt: 70%/ tổng số 266 em + Đạt : 30%/ tổng số 266 em + Cần cố gắng: 0% -Đối với Tổ chuyên môn: Chủ động hoạt động tổ: + Lập kế hoạch hoạt động tổ (tuần, tháng, năm) + Thực nghiêm túc kế hoạch giáo dục, chương trình SGK + Lần lượt tổ chức chuyên đề, thao giảng tất môn, phân môn + Kiểm tra hồ sơ giáo viên tháng 1lần, kí duyệt giáo án tuần/lần có góp ý xây dựng mặt cịn thiếu sót, nêu biện pháp khắc phục + Thống nội dung đề kiểm tra, cách đánh giá học sinh theo văn hợp 03/VBHN-BGDĐT ngày 29/8/2016 Bộ Giáo dục Đào tạo + Khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học vận dụng vào giảng dạy hiệu + Sinh hoạt Tổ chuyên môn đặn, đảm bảo chất lượng tuần/1 lần (10)+ 100% giáo viên, nhân viên thực Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 Bộ GD-ĐT tăng cường nâng cao hiệu số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên sở giáo dục, đào tạo +100% giáo viên tích cực đổi phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển lực học sinh, trọng việc nhận xét, động viên học sinh q trình học tập + Có đủ loại sồ sơ sổ sách quy định theo Công văn 821 PGD Soạn đầy đủ, kịp thời trước đến lớp, ý đổi phương pháp dạy học phát huy tính chủ động, sáng tạo học sinh, nêu rõ hoạt động thầy trò, chuẩn bị đồ dùng dạy học cần thiết sử dụng hiệu + Thực nghiêm túc quy chế chuyên môn trường ngành,100% giáo viên giáo dục đạo đức, kĩ sống cho học sinh thông qua môn học, hoạt động giáo dục xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa + Quan tâm tới học sinh, đánh giá thực chất kết học tập học sinh, chống bệnh thành tích + Tích cựctham gia viết đề tài nghiên cứu khoa học; sáng kiến kinh nghiệm. + 100% giáo viên thực dạy kiến thức, kỹ năng, chương trình số mơn quy định +Thực đủ số tiết dạy hoạt động lên lớp, phong trào ngoại khóa -Cơng tác quản lý: +Lập kế hoạch chuyên môn từ đầu năm, tổ chức thực hoạt động theo kế hoạch +Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường: Xây dựng chuyên đề khối lớp +Trang bị đầy đủ SGK, sách tham khảo để giáo viên soạn nghiên cứu Khuyến khích giáo viên tích cực đọc sách thư viện, đọc báo, truy cập mạng Internet để cập nhật thông tin phục vụ cho cơng tác dạy học +Tích cực tham gia lớp bồi dưỡng chun mơn Phịng GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức Thường xuyên dự giờ, thăm lớp giáo viên +Tổ chức tốt hội thi cho giáo viên học sinh +Tổ chức phụ đạo bồi dưỡng em vươn lên học tập rèn luyện +Phân công giáo viên có lực giảng dạy lớp đầu cấp lớp có nhiều kiến thức trọng tâm để em nắm học tiếp lên lớp +Tăng cường đổi công tác kiểm tra nội bBiện pháp: - Đảm bảo dạy đúng, đủ chương trình theo quy định BGD&ĐT tất môn học - Tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh, cho lên lớp nhẹ nhàng có hiệu cao, dạy học phân hố theo nhóm đối tượng học sinh lớp (11)sinh, tuyệt đối không tải Tạo điều kiện cho học sinh hoàn thành lớp, hạn chế việc giao tập nhà - Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả, khuyến khích học sinh sử dụng đồ dùng học tập - Thực tốt việc kiểm tra đánh giá học sinh theo văn hợp 03/VBHN-BGDĐT ngày 29/8/2016 Bộ Giáo dục Đào tạo đánh giá học sinh tiểu học - Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin dạy học - Hiệu trưởng khuyến khích giáo viên tự nghiên cứu đọc thông tư, tài liệu mạng, sách hướng dẫn, tự bồi dưỡng chuyên môn, dự đồng nghiệp, mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy …thường xun rèn luyện với phương chăm “Kiên trì, vượt khó, vươn lên” - Giáo viên giáo dục học sinh thông qua hoạt động tập thể, rèn kỹ sống, trau dồi đạo đức, hành vi phù hợp với chuẩn mực xã hội - Giáo viên tăng cường giáo dục thể chất, rèn luyện sức khỏe cho học sinh, tổ chức thực tốt hoạt động giáo dục lên lớp, phong trào thi đua nhằn khuyến khích học sinh chăm ngoan, học tốt 2.3 Công tác giáo dục 2.3.1 Giáo dục đạo đức học sinh: a Chỉ tiêu: - 100% học sinh có ý thức chấp hành nội quy nhà trường, nội quy học sinh trường tiểu học, học tập rèn luyện theo nhiệm vụ người học sinh - 100% học sinh thói quen học giờ, thưa chào, lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô - 100% học sinh chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông đường bBiện pháp: - Giáo dục học sinh ý thức chấp hành nội quy nhà trường, nội quy học sinh trường tiểu học, học tập rèn luyện theo nhiệm vụ người học sinh - Giáo dục học sinh thói quen học giờ, thưa chào, lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô - Kết hợp với phụ huynh học sinh, đoàn thể nhà trường để giáo dục học sinh chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông đường 2.3.2 Về trị, tư tưởng, đạo đức giáo viên: aChỉ tiêu: -100% CBGV đăng ký học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2018, gắn với nhiệm vụ phân công - 100% CB, GV, CNV có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn đồn kết nội bộ, chấp hành nghiêm quy chế, nội quy quan, nắm vấn đề pháp luật, kinh tế, trị, văn hoá địa phương đất nước - 100% CB, GV, CNV có tác phong, ứng xử quy định nhà giáo, phát huy tốt tinh thần tự phê bình phê bình (12)- Tăng cường chất lượng cơng tác trị, tư tưởng nhà trường Đảm bảo để cán bộ, giáo viên nhân viên ln có lập trường tư tưởng vững vàng, n tâm cơng tác, nhiệt tình có trách nhiệm trước công việc giao - Hiệu trưởng thông tin kịp thời đến cán bộ, giáo viên, nhân viên tin tức mới, chủ trương sách Đảng Nhà nước, địa phương - Ngăn chặn biểu tiêu cực sinh hoạt, công tác Kiên xử lý cán bộ, giáo viên nhân viên có hành vi vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm kỷ cương, nề nếp - Tiếp tục thực có hiệu vận động, phong trào thi đua: “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Phát huy kết thực vận động “Hai không”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” 2.3.3 Hoạt động lên lớp. a.Chỉ tiêu: - 100% học sinh tham gia đầy đủ phong trào, hội thi, buổi ngoại khóa trường tổ chức - Tổ chức tốt hoạt động lên lớp (duy trì hoạt động múa hát tập thể, phong trào thể dục thể thao nhà trường, v.v.) - Tổ chức tốt câu lạc ngoại khóa: Viết chữ đẹp, Mĩ thuật, trị chơi dân gian tham gia đầy đủ hội thi Phòng Giáo dục tổ chức b.Biện pháp: - Tăng cường giáo dục lòng nhân ái, lòng vị tha; khơi dậy truyền thống tương thân tương cộng đồng học sinh, giúp em sống thân thiện hơn, bao dung hơn, biết sẻ chia với khó khăn bạn bè - Tổ chức tốt phong trào thể dục thể thao như: bóng đá mini, thành lập câu lạc TDTT Tổ chức cho em luyện tập thể dục tập khác - Giáo dục kĩ sống học sinh thông qua việc giữ vệ sinh cá nhân, trường lớp: trang trí phịng học, vệ sinh trường lớp, trồng xanh, v.v - Hiệu trưởng nghiên cứu văn đạo triển khai, quán triệt đến giáo viên đầu năm học giúp GV nắm bắt, vận dụng vào giảng dạy phù hợp - Nhà trường thường xuyên phối kết với Ban đại diện cha mẹ học sinh, chăm lo ba đủ ( đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở) cho học sinh - Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch trường đạt chuẩn QG trọng chuẩn CSVC, trình độ chun mơn nghiệp vụ GV, tỉ lệ giáo viên giỏi cấp, hiệu đào tạo 2.4 Công tác xây dựng đội ngũ a.Chỉ tiêu - 100% viên chức cuối năm học đánh giá xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, đạt 15% hồn thành xuất sắc nhiệm vụ cịn lại phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ (13) - 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn trình độ chun mơn tỉ lệ 100% có 77.5% giáo viên, nhân viên chuẩn, có giáo viên, nhân viên trình độ chun mơn Trung học sư phạm chiếm 22,5% - 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học tập để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, trình độ Anh Văn, Tin học phấn đấu học thăng hạn - Hiệu phó, tổ trưởng chuyên mơn, tổ văn phịng, cán thư viện, Y tế học đường, tổng phụ trách, giáo viên…thực đủ hồ sơ chức năng, nhiệm vụ theo qui định Công văn 821 PGD - Hàng năm họp lấy phiếu tín nhiệm, làm hồ sư dự nguồn gởi Đảng ủy xã Chánh Hội, lãnh đạo Phòng giáo dục, giới thiệu giáo viên đủ điều kiện học trung cấp trị, quản lí giáo dục - Hoàn thành 1chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, chi phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ b Biện pháp: -Tổ chức tập huấn cho giáo viên thường xuyên nghiệp vụ công tác giáo dục, công tác chủ nhiệm đổi phương pháp dạy học, coi tiêu chuẩn việc xét khen thưởng cuối năm Kết hợp tốt việc bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ với công tác tổng kết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học giáo viên, nhân viên - Thường xuyên kiểm tra, dự giờ, thao giảng, chuyên đề giáo viên góp ý, tư vấn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy việc sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học giáo viên Khuyến khích dùng đồ dùng đơn giản, dụng cụ tự làm học sinh - Khuyến khích giáo viên học nâng cao trình độ chun mơn, Anh văn, Tin học bồi dưỡng đủ điều kiện thăng hạng - Tham mưu lãnh đạo PGD Mamg Thít, Đảng ủy xã Chánh Hội xếp, tạo điều kiện cho PHT, giáo viên dự nguồn học lớp Trung cấp trị - Thực đánh giá cán quản lý, giáo viên theo chuẩn; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch cách khoa học, có tầm nhìn 2.5Cơng tác xây dựng sở vật chất, kỹ thuật- cảnh quan sư phạm: a.Chỉ tiêu: - Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng sở vật chất, thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị tối thiểu, đồng thời quản lý tốt việc sử dụng bảo quản đồ dùng dạy học - Xây dựng trường, lớp, xanh, sạch, đẹp, an toàn (an toàn học tập, vui chơi, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn đường đến trường nhà….) Có bảng trường em “ Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” treo trước cổng; dăng ký mơ hình nhà vệ sinh thân thiện - Khai thác nguồn lực nhằm tăng cường thiết bị dạy học đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin (14)động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng toàn trường - Mở rộng phòng thư viện, mua kệ sách trang bị đầu sách, thiết bị… bảo đảm giấc mở cửa hoạt động - 100% giáo viên, nhân viên, học sinh để giữ gìn mơi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, giữ gìn sở vật chất, nâng cao hiệu sử dụng trang thiết bị, thực hành tiết kiệm điện, nước Thực phương châm trường ngày đổi mới, ngày đẹp hơn, thân thiện đại b.Biện pháp: - Tổ chức bố trí lại sở vật chất nhà trường sở cải tạo điều chỉnh sở vật chất có, đảm bảo sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học - Thường xuyên kiểm tra sở vật chất để có kế hoạch tu, bảo dưỡng kịp thời Rà sốt, xếp tồn số lượng thiết bị, sách giáo khoa tài liệu tham khảo có từ xây dựng kế hoạch sử dụng cụ thể, đảm bảo khai thác triệt để tác dụng thiết bị sách tham khảo việc nâng cao chất lượng dạy học - Tổ chức lao động vệ sinh tôn tạo cảnh quan trường học cho tất học sinh trường Thông qua lao động giúp em có ý thức tốt bảo vệ mơi trường thiên nhiên; bồi dưỡng lòng yêu mến tinh thần trách nhiệm với nhà trường nói chung lớp học nói riêng Đảm bảo tồn cảnh quan nhà trường thường xuyên đẹp - Ưu tiên bố trí bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ cán thư viện, thiết bị có nhà trường Đảm bảo để công tác thư viện thiết bị thực theo yêu cầu chung - Động viên giáo viên tích cực tham gia thi làm đồ dùng dạy học, có kế hoạch sử dụng thiết bị hàng tuần - Giáo dục học sinh ý thức bảo quản sở vật chất - Vận động phụ huynh, mạnh thường quân đóng góp kinh phí để trang bị sở vật chất phục vụ tốt công tác giảng dạy học tập 2.6 Cơng tác Phối hợp - xã hội hóa: a Chỉ tiêu a.Phối hợp với Cơng Đồn: - Tổ chức Hội nghị viên chức đấu năm, xây dựng phát triển phong trào thi đua theo chủ điểm, sơ tổng kết phong trào thi đua Phối hợp xây dựng qui chế hoạt động quan, qui chế làm việc, tổ chức ngày lễ như: 20/11, 8/3, 30/4, 1/5, v.v - Chăm lo đời sống giáo viên, hùn vốn xoay vòng…nắm bắt tâm tư nguyện vọng giáo viên để giúp đỡ kịp thời Ngồi ra, cịn giới thiệu cơng đồn viên tiêu biểu để kết nạp Đảng - Giải kịp thời việc xảy đơn vị (nếu có) b.Phối hợp với Đồn TNCS Hồ Chí Minh – Đội TNTP Hồ Chí minh: (15)- Tổ chức nhiều hình thức biện pháp giáo dục đạo đức, giáo dục ý thức học tập cho học sinh chương trình phát học đường, sinh hoạt chủ nhiệm, chào cờ đầu tuần, cắm trại, v.v - Tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, hoạt động thi đua theo chủ điểm nhằm tạo thân thiện gắn bó học sinh với mái trường - Tích cực bồi dưỡng lực tổ chức cho Ban huy Liên đội, xây dựng tốt nề nếp tự quản, ý thức tự giác, tự phấn đấu học sinh c Phối hợp với Ban đại diện CMHS: + Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện CMHS, với phụ huynh học sinh việc tăng cường sở vật chất, xây dựng cảnh quan trường học, tăng cường quản lý giáo dục đạo đức học sinh Tạo đồng thuận phụ huynh việc củng cố kỷ cương, nề nếp kỷ luật trường học Từng bước củng cố niềm tin quan, đơn vị bậc phụ huynh toàn xã hội chất lượng giáo dục nhà trường + Cơng tác xã hội hóa giáo dục phấn đấu đạt 50.000.000đ/ năm học qui từ vật chất d.Biện pháp - Xây dựng nhà trường văn hoá, thực tốt quy chế dân chủ nhà trường Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước giáo dục tầng lớp nhân dân, tổ chức xã hội cộng đồng có trách nhiệm với nhà trường để làm tốt nhiệm vụ giáo dục - Tích cực huy động nguồn lực xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà trường - Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Điều lệ ban hành Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, xây dựng cộng đồng - Tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, quyền, bước nâng cao cộng đồng trách nhiệm nhà trường - gia đình - xã hội, tích cực XHHGD tranh thủ hỗ trợ tổ chức cá nhân chăm lo đủ cho học sinh 2.7 Công tác quản lý: a.Chỉ tiêu: - Xây dựng đủ có chấy lượng kế hoạch, tổ chức triển khai, thực hiện, kiểm tra đánh giá kết quả, chức nhiệm vụ quản lý - Xây dựng trường học phát triển bền vững số lượng bước nâng cao chất lượng học tập học sinh, tạo uy tín phụ huynh học sinh - Đảm bảo đời sống tinh thần vật chất cho cán bộ, giáo viên, nhân viên b.Nội dung: b1 Quản lý việc thực kế hoạch: (16)- Cải tiến cách thức xây dựng kế hoạch ban giám hiệu, tổ chức đoàn thể trường Kế hoạch đảm bảo sát thực tế, có tính khả thi để cán quản lí giáo viên có sáng kiến dạy học quản lí - Họp hội đồng tháng kiểm tra việc thực kế hoạch tháng phận đề kế hoạch thực - Nhà trường, Tổ khối, phận xây dựng kế hoạch năm – tháng kế hoạch định kỳ trước - Thực bảng công tác tuần, hệ thống phát thanh, bảng thông báo cho giáo viên học sinh nhằm đảm bảo thông tin thông suốt từ BGH đến giáo viên, phụ huynh, học sinh nhanh chóng, kịp thời b2 Quản lý việc kiểm tra: - Kiểm tra đột xuất 50% giáo viên - Kiểm tra chất lượng học tập học sinh (định kỳ, báo trước, đột xuất) - Kiểm tra việc thực sinh hoạt CM, chuyên đề - Kiểm tra việc đánh giá, nhận xét học sinh giáo viên - Kiểm tra nề nếp, vệ sinh, hoạt động Nhi đồng, hoạt động Đội lớp - Kiểm tra thể dục thể thao, công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm - Kiểm tra tài (chi trả lương cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; công tác thu chi; lưu trữ hồ sơ) b3 Quản lý đội ngũ: - Phát huy tốt vai trò lãnh đạo chi Đảng hoạt động nhà trường Thực tốt quy định công việc nhà trường nằm đạo chi Đảng Tăng cường cơng tác giáo dục tư tưởng trị cho tập thể cán bộ, giáo viên, chủ động bồi dưỡng để nâng cao trình độ trị, phát triển đảng viên - Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng đội ngũ cán bộ, giáo viên để có biện pháp xử lý kịp thời; - Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giáo viên có điều kiện, lực đào tạo nâng cao trình độ chun mơn đạt chuẩn chuẩn - Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán lãnh đạo nhà trường tạo nguồn cán phục vụ nghiệp chung ngành - Tập trung bồi dưỡng giáo viên đổi phương pháp dạy học (xác định mục tiêu dạy phù hợp với điều kiện thực tế lớp, soạn giảng theo hướng cá thể hoá phù hợp với đối tượng học sinh), bồi dưỡng kỹ giảng dạy, kiểm tra đánh giá học sinh theo Chuẩn kiến thức kỹ Bộ Giáo dục Đào tạo quy định Bồi dưỡng kỹ sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin dạy học tiểu học - Đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học Việc đánh giá đảm bảo quy trình, nội dung lĩnh vực, tiêu chí QĐ số 14 - Thực triệt để, thường xuyên có hiệu cao nguyên tắc: “tập trung dân chủ”, “công khai minh bạch” - Hiệu trưởng dạy đạo đức tiết/tuần (lớp 5/1 5/2) PHT dạy đạo đức tiết/tuần (lớp 4/1, 4/2; 3/1, 3/2), tổ trưởng tổ chuyên môn ký duyệt hồ sơ quy định theo công văn 821 lãnh đạo PGD (17) - Xây dựng kế hoạch năm học, xây dựng máy nhà trường phù hợp với quy mô trường học, xây dựng nội qui trường học, triển khai văn đầy đủ, xác kịp thời, báo cáo định kì - Xây dựng tập thể sư phạm đủ số lượng mạnh chất lượng, xây dựng tổ chức sử dụng sở vật chất thiết bị, kinh phí hợp lí, hiệu quả, đạo hoạt động chuyên môn nhà trường thực đổi giáo dục, tổ chức giáo dục toàn diện - Thường xuyên tiếp xúc với học sinh bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ sư phạm biết ứng sử, giao tiếp thân thiện, động, sáng tạo ln thể vai trị người gương mẫu đại diện nhà trường 3 Chỉ tiêu thi đua : - Về cá nhân:  Lao động tiên tiến: 22/22  Chiến sĩ thi đua sở: 15% tổng số 22  Bằng khen UBND tỉnh: 02 - Về tập thể:  Tập thể lao động Xuất sắc,  Cơng Đồn đạt CĐCS mạnh  Liên đội mạnh  Đạt danh hiệu Đơn vị Văn hóa  Chi vững mạnh - Danh hiệu thi đua tổ chuyên môn: Tổ chuyên môn tổ văn phịng Hồn thành xuất sắc nhiệm vụ - Thực tốt vận động, phong trào thi đua ngành phù hợp điều kiện địa phương nhà trường Kế hoạch năm học 2018 - 2019 thông qua tập thể trường tiểu học Chánh Hội A, thống thực Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - Phòng GDĐT (để báo cáo); - PHT,Tổ CM (để thực hiện); - Lưu: VT Nguyễn Văn Nghiêm DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (18)……… ……… KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 08/2018 Chủ điểm: “Hè vui, bổ ích, an tồn” Số TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người phụ trách (19)1 -Họp hội đồng ngày 1/8 phân công đầu năm -Bàn giao lớp -Tổng vệ sinh, chỉnh trang trường lớp -Thu học sinh lớp -Ôn tập rèn luyện đấu năm 13-17/8/2018 -Vận động học sinh tham gia BHYT, BHTT -Tổ chức sinh hoạt tuần đầu năm -Kiểm tra tình hình sĩ số HS -Kiểm tra sở vật chất trường -Ổn định nề nếp, ngày 20/8 dạy tuần - Mua kệ sách, thiết bị thư viện BGH GV-NV KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09/2018 Chủ điểm: “Sạch-xanh-đep-an tồn” NỘI DUNG CƠNG VIỆC Người phụ trách Người thực hiện 2 -Tổ chức tốt ngày khai giảng 5/9/2018 -Kiểm tra trẻ tuổi vào lớp -Họp phụ huynh đầu năm Hoàn thành kế hoạch -Vận động HS mua BHYT, BHTT -Báo cáo công khai đầu năm -Đại hội CNVC đầu năm, đăng ký thi đua -Quyết định thành lập HĐ kiểm định chất lượng -Hoàn thành sơ đồ luồng, sổ đăng -Kiểm tra Y tế trường học -Kiểm tra chuyên môn giáo viên khối 2-5, KT hồ sơ y tế thủ quỹ -Đăng cai hội giảng cụm môn THXH lớp 2, môn Tin học - Ngày 29/9/2018 Kiểm tra chuyên đề Cô Thoa, thầy Vinh, Nghĩa, Quốc, chuyên môn GV khối dự số lớp, tổ chức thao giảng môn TNXH, tập đọc, Âm nhạc ( GV Chét, Đà, Tuyền) KT thực chương trình lớp KT Y tế, thủ quỹ -Tổ chức Hội thi dán đèn, tổ chức đêm Hội Trăng rằm -Thành lập HĐ tự đánh giá KĐCL, xây dựng kế hoạch trường chuẩn QG kế koach5 qui định -Đăng ký danh hiệu thư viện -Triển khai kế hoạch năm học -Gởi DS thi giáo viên CN giỏi PGD, hoàn thành sơ đồ luồng, đăng ký cam kết chất lượng giáo dục, - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thi viết chữ đẹp - CLB bồi dưỡng khiếu BGH GV-NV (20) NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người phụ trách Người thực hiện 3 -Tổ chức trồng sân trường, hoa kiểng xung quanh nhà vệ sinh, bồn hoa, vườn phục vụ tiết dạy ngòai trời -Thi kể chuyện đạo đức, vẽ tranh ATGT cấp trường -Tổ chức giáo viên, học sinh thi viết chữ đẹp - Triển khai nhiệm vụ nhóm thành viên HĐ-KĐ CL Bổ sung kế hoạch trường chuẩn QG - Chẩn bị hồ sơ PCGD- kết điều tra - Tổ chức thi giáo viên CN giỏi( 15-20/10) - Tổ chức KT kỳ mơn Tốn, TV khối 4-5, khảo sát đọc viết khối 1-2 từ ngày 22/10-26/10/2018 Hoàn thành chương trình tuần ngày 19/10/2018 - KT HS chuyên môn khối 3, dự số lớp Thầy Chét, Bốn, Sang, Tuyến Ngày 13/10 KT Hồ sơ GV.- VSCĐ học sinh.- KT hồ sơ dự tiết sinh hoạt CN, 2GV( Ly, Nghĩa) - Ngày 27/10 Thao giảng : Ngọc Tiến Anh, Nâu mơn Tốn - Kiểm tra thư viện theo biên kiểm tra thư viện trường phổ thông ban hành định số 01/2003/QĐ/BGDĐT ngày 02/01/2003 - Kiểm tra chuẩn thư viện theo qui định - Dự thao giảng cụm môn TV1 Tân An Hội A, môn Mĩ thuật Tân Long B ngày 30/10 -Triển khai Hội thi “Sáng tạo Thanh Thiếu niên- nhi đồng - CLB bồi dưỡng khiếu BGH GV-NV KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2018 Chủ điểm : “Nhớ ơn thầy cơ” Số TT NỘI DUNG CƠNG VIỆC Người phụ trách Người thực hiện (21)4 - Tổ chức cho giáo viên, học sinh thi viết chữ đẹp - Giáo viên chủ nhiệm giỏi tham gia thi cấp huyện (nội dung thi hiểu biết) - Sinh hoạt chuyên môn mới, dự khối môn thể dục Hát nhạc…… Ngày 14/11 Kiểm tra GV chuyên khối 1-4: Dự số lớp Thầy Bốn, cô Tuyền, thầy Tuyến - Ngày 24/11 Thao giảng: tiết SHCN lớp 3/1, 4/2, 5/2; 5/1 - Tham dự hội giảng cụm mơn Tốn lớp Tân Long Hội B ngày 15/11 Môn Âm nhạc Mỹ An A ngày 27/11/2018 - Tổ chức họp hội đồng KĐCL, thu thập minh chứng Bổ sung kế hoạch trường chuẩn QG.(ngày 3/11/2018) - CLB bồi dưỡng khiếu KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2018 Chủ điểm: “Uống nước nhớ nguồn” Số TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người phụ trách (22)5 - Tham gia thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện từ ngày 03-14/12/2018 (nội dung 4) - Tổ chức kiểm tra cuối kỳ (26-28/12/2018) - Học sinh nghỉ cuối kỳ (31/12/2018-04/01/2019), giáo viên hoàn thành hồ sơ sổ sách - Hoàn thành hồ sơ PCGD chuẩn bị tỉnh kiểm tra - Tổ chức hội thi “Viết chữ đẹp” cấp trường ngày 22/12/2018 - Ngày 15/12 Sinh hoạt chuyên đề ĐMPPGD khối 1-4 Cô Nâu, Ly, Thầy Quốc -Ngày 19/12 Dự khối 1,2,5 KTHS giáo viên môn TĐ: Huỳnh, Vinh, Quốc - Ngày 26/12 Kiểm tra hồ sơ giáo viên, dự môn Tập đọc Khối 1-4( Cô Ly- Nâu dạy phương pháp Bàn tay nặn bột) - Dự hội giảng Mơn Tốn lớp 4, An Phước B ngày 20/12/2018 - Dự Hội giảng cấp huyện TV1-CNGD Phước A, Chánh An A - Trường khảo sát chất lượng mơn Tiếng Việt Tốn - Tổ chức họp hội đồng KĐCL, thu thập minh chứng Kiểm tra chuẩn kế hoạch trường chuẩn QG - CLB bồi dưỡng khiếu KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2019 Chủ điểm: “Chào mừng năm 2019Số TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người phụ trách (23)6 - Báo cáo cuối kỳ I SMAS, EQMS, EMIC chậm ngày 03/01/2019 - Rà soát, tổng hợp số liệu trẻ tuổi - Sinh hoạt chuyên đề ĐMPPGD khối môn Tập đọc, khối mơn Tốn - Ngày 1-4/1/2019 KT chuyên môn giáo viên khối 2,3 5, dự số lớp( Thầy Tuyến, Chét, Nghĩa) - Ngày 16/1/2019 Thao giảng môn Tin học lớp thầy Sang, mơn Chính tả, lớp 2/1 Thoa, mơn Toán lớp thầy Đà - Tổ chức cho giáo viên, học sinh thi viết chữ đẹp - Tổ chức cho HS tham quan di tích lịch sử Cái Ngang - Tổ chức ngày hội ATGT, sức khỏe, VSRM, hội chợ đồ dùng, đồ chơi - Trường nộp sản phẩm thiết kế giảng điện tử e-learning - CLB bồi dưỡng khiếu - Tổ chức họp hội đồng KĐCL, thu thập minh chứng - Chuẩn bị đầy đủ qui định đón đồn KT trường CQG BGH GV-NV KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2019 Chủ điểm “Mừng Đảng quang vinh” Số TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người phụ trách (24)7 - Tổ chức “cây mùa xuân” chăm sóc HS khuyết tật HS có hồn cảnh khó khăn, tổ chức ngày hội thân thiện, tổ chức cho học sinh làm thiệp chúc Tết, học tập câu chúc tết, … tham gia trò chơi dân gian lễ tết - Nghỉ Tết Nguyên Đán (dự kiến 14 ngày: từ 28/01 đến hết ngày 10/02/2019) - Tổ chức hoạt động chào mừng Tết Nguyên Đán ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Ngày 16/2 Sinh hoạt chuyên môn khối Môn Luyện từ câu( KT hồ sơ, dự Thầy Bốn dạy phương pháp Bàn tay nặn bột) - Tổ chức cho giáo viên, học sinh thi viết chữ đẹp - Tổ chức khảo sát chất lượng môn Tiếng Việt Tốn - Chuẩn bị kiểm tra mơ hình nhà vệ sinh - Các nhóm KĐCL viết báo cáo BGH GV-NV (25)Số TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người phụ trách Người thực hiện 8 - Tổ chức kiểm tra kỳ khảo sát kỹ học sinh lớp 1, (18-22/3/2019), giáo viên hoàn thành hồ sơ sổ sách - Tổ chức văn nghệ, TDTT, cắm trại, trò chơi dân gian… chào mừng ngày thành lập Đồn - Sinh hoạt chun mơn khối Môn khoa học( KT hồ sơ, dự Thầy Quốc dạy phương pháp Bàn tay nặn bột) -Ngày 7/3 kiểm tra chuyên môn khối 2, 3, 4-5 BTNB, GV Chuyên Tin học, Anh văn.- VSCĐ học sinh.- Thao giảng( cô Thoa, Sang, Ngọc, Nghĩa.) - Tổ chức cho giáo viên, học sinh thi viết chữ đẹp - Trường cập nhật hồn tất cơng tác tự đánh giá KĐCLGD - Ngày 27/3 Sinh hoạt chuyên môn khối 3, dự lớp 3/2 thầy Chét môn tập đọc - Viết báo cáo KĐ CL, công khai kết BGH GV-NV KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2019 Chủ điểm “Mừng non sông thống nhất” Số TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người phụ trách Người thực hiện 9 - Chuẩn bị đón đồn KT KĐCL - Kiểm tra số lượng học sinh hồn thành chương trình Tiểu học, viết đơn xin học lớp THCS - Hội thảo chuyên đề đổi PP môn Anh văn -Ngày 22/4 KT CM dự thao giảng BTNB môn lịch sử phân công thầy Quốc, môn TNXH thầy Bốn, môn Tiếng Việt cô Huỳnh - Ngày 25/4 Tổ chức thao giảng đề ĐMPPGD mơn tả, tập đọc khối 3, lớp 3/1 lớp 2/1 - Tổ chức hội thi Hùng biện Tiếng Anh cho học sinh lớp 4, (26)5 - Tổ chức cho giáo viên, học sinh thi viết chữ đẹp KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2019 Chủ điểm “Tự hào Đội viên” Số TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người phụ trách Người thực hiện 10 - Tổ chức kiểm kỳ II cuối năm học từ 13-17/5/2019 Tổng hợp phiếu báo cáo, phiếu thông tin Xác nhận hồn thành chương trình Tiểu học cho học sinh lớp -Ngày 8/12 trường khảo sát chất lượng mơn Tiếng Việt Tốn Kiểm tra thư viện - Học sinh nghỉ cuối kỳ (20-24/5/2019), GV hoàn thành hồ sơ sổ sách - TPT thư viện giao sách cho học sinh đọc hè Thu hồi sách giáo khoa cho mượn Phát động học sinh tặng sách giáo khoa cho học sinh vùng sâu, thư viện dùng chung; tặng quần áo, cặp cho học sinh có hồn cảnh khó khăn Thơng báo chương trình hoạt động hè - Báo số liệu Phòng GDĐT để chuẩn bị tổng kết năm học - Tổ chức đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng - Kiểm kê tài sản cuối năm, lên kế hoạch tu sửa, bảo quản hè - Báo cáo tổng kết năm học trước ngày 20/5/2019 - Xét thi đua cuối năm BGH GV-NV (27)NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người phụ trách Người thực hiện - Tham gia thi Olympic Toán tuổi thơ - Hoàn thành báo cáo thi đua cuối năm - Kế hoạch tham quan hè - Tổng hợp báo cáo gửi Sở GDĐT trước ngày 30/5/2019 - Thông báo kế hoạch hoạt động thư viện thời gian hè (mở cửa phục vụ ngày 4-5 buổi/tuần) để bạn đọc mượn sách nhà đọc thư viện - Cập nhật lại danh sách trẻ tuổi lần 2, danh sách học sinh bỏ học( có) gửi giấy gọi nhập học - Họp Hội đồng sư phạm đầu năm 2019-2020, phân công chuyên môn, định thành lập tổ khối (nếu có) gửi đề nghị vế Phịng GDĐT xác nhận - Chuẩn bị tốt sở vật chất cho ngày tựu trường - Cán quản lý tổ trưởng chuyên môn tập huấn chun mơn - Tham gia lớp bồi dưỡng trị hè (theo lịch) - Phân công thu học sinh lớp - Công khai tiêu, địa bàn tuyển sinh lớp 1; danh sách HS lớp 1, xếp lớp - Phân công lớp, bàn giao học sinh với lớp trên, nhận SGK, SGV, thiết bị dạy học - Ôn tập học sinh rèn luyện hè - Thông báo học sinh mua sách giáo khoa, nguồn thu đầu năm - Tổ chức kiểm tra dụng cụ học tập; cho mượn SGK; hướng dẫn thực hành nề nếp vệ sinh; an toàn thực phẩm; cách tham gia “Điều em muốn nói”; “Em mong muốn người lớn”; câu lạc khám phá; tập múa sân trường,… - Thực quy định chun mơn theo hướng dẫn Phịng GDĐT - Trang trí phịng học, xây dựng mơi trường học tập tích cực, mơi trường thân thiện, xếp bàn học theo nhóm (28)
- Xem thêm -

Xem thêm: KH NAM HOC 18 19 b1f1541448, KH NAM HOC 18 19 b1f1541448