ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 5

14 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:32

Câu 2: Lần theo dấu chân bạn nhỏ nhìn thấy những gì.. Hơn chục người đi trong rừngC[r] (1)Trường Tiểu học Bình Phước C Họ tên:……… Lớp:……… ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI Ngày 16/4/2020 MƠN TỐN Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Số gồm phần trăm, phần mười phần nghìn là: A 0,739 B 3,709 C 0,379 D 0,973 2.Chữ số số thập phân 72,964 có giá trị là: A 6 1000 B 100 C 10 D 6 3 Kết phép tính: 30,09 x 0,01 là: A 3009 B 3,009 C 300,9 D 0,3009 Đặt tính tính: 37,14 + 82 (2)6 Kết phép tính: 700,64 – 455,37 là: A 24, 257 B 245,27 C 2,4527 D 2452,7 Dãy số viết theo thứ tự từ lớn đến bé: A 8,05; 8,76; 8,93; 8,91 B 5,494; 5,493; 5,392; 5,001 C 6,732; 7,002; 7,009; 7,013 D 1235; 12,47; 12,51; 12,01 Giá trị biểu thức 654,72 + 208,5 – 12,094 là: A 851,26 B 851126 C 8,51126 D 851,126 Điền số thích hợp vào chỗ chấm 15, 9m2 = dm2 Số cần điền là: A 159 B.1509 C 1590 D 15090 10 Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 7km 5m = m, Số cần điền là: A 75 B 750 C 7050 D 7005 (3)12 Số thập phân số phần tô đậm là: A 75 B 7,5 C 0,75 D 0,075 13 Đặt tính tính: (4)14: Lãi suất tiết kiệm 0,5% tháng Một người gửi tiết kiệm 5.000.000 đồng Hỏi sau tháng số tiền gửi số tiền lãi bao nhiêu? (5)MÔN TIẾNG VIỆT Phần 1: Đọc trả lời câu hỏi I Các em tự đọc lại sau: - Mùa thảo (trang 113) - Trồng rừng ngập mâm (128) - Chuỗi ngọc lam (trang 134) - Bn chư lênh đón giáo (trang 144) - Thầy thuốc mẹ hiền (trang 153). II Đọc hiểu, từ câu: “Người gác rừng tí hon (trang 124) Khoanh vào chữ trước câu trả lời nhất. Câu 1: Theo lối ba tuần rừng, bạn nhỏ phát điềun gì? A Phát thấy dấu chân người lớn hằn mặt đất B Phát thấy đoàn khách tham quan C Phát thấy bị chặt D Phát thấy rừng bị cháy Câu 2: Lần theo dấu chân bạn nhỏ nhìn thấy gì? A Hơn chục người rừng B Hơn chục to bị chặt thành khúc dài C Hơn hecta rừng bị phát D Hơn đoàn người chặt Câu 3: Những việc làm cho thấy bạn nhỏ thông minh? A Khi thấy bọn trộm gỗ bạn nhỏ la lên B Khi thấy bọn trộm gỗ bạn nhỏ tìm cha C Khi thấy bọn trộm gỗ nhờ bạn giúp (6)Câu 4: Những việc làm cho thấy bạn nhỏ dũng cảm? A Phối hợp với công an bắt bọn trộm gỗ B Phối hợp bạn bắt bọn trộm gỗ C Phối hợp cha bắt bọn trộm gỗ D Phối hợp người thân bắt bọn trộm gỗ Câu 5: Vì bạn nhỏ tham gia bắt bọn trộm gỗ? A Vì bạn nhỏ muốn lập cơng B Vì bạn hiểu rừng tài sản chung có trách nhiệm giữ gìn bảo vệ C Vì em muốn bạn bè khen D Vì em muốn tuyên dương Câu 6: Em học tập bạn nhỏ diều gì? A Tinh thần trách nhiệm bảo vệ tài sản chung B Tinh thần yêu rừng chung C Tinh thần tự trọng bạn nhỏ D Tinh thần yêu rừng bố Câu 7: Đặt câu có quan hệ cặp từ: Vì …… Nên …………. Câu 8: Đánh dấu vào ô nghĩa cho từ “hạnh phúc”.  Cảm giác dễ chịu ăn ngon  Trạng thái sung sướng cảm thấy hồn toàn đạt ý nguyện  Hồ hởi, háo hức sẵn sàng làm việc (7)(8)Phần 2: Các em tự viết lại bài (9)(10)(11)MÔN: TIN HỌC Câu 1: Chọn địa mail cú pháp? a binhphuoc.2019*info@123doc.org b binhphuoc.2019 info@123doc.org c info@123doc.org d binhphuoc.2019/info@123doc.org Câu 2: Biểu tượng phần mềm PowerPoint? a b c d Câu 3: Nút lệnh thực cơng việc gì? a Di chuyển đoạn sang phải b Di chuyển đoạn sang trái c Giãn khoảng cách dòng đoạn d Khơng làm cả (12)b. Coong cha nhuw nuis thais sonw Câu 5: Hãy viết cách gõ tiếng Việt theo kiểu chữ Telex Vni. â ă đ ê ô Câu 6: Điền từ thiếu vào chỗ trống. Có hai kiểu gõ tiếng Việt kiểu kiểu Câu 7: Để đổi màu văn ta vào đâu? a Vào Page Layout=>Page Borders b Vào Page Layout=>Page Color c Vào Insert=>Foooter d Vào Insert=> Page Number (13)ĐỀ ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH I Review the vocabulary and the structure on page in the Student book. (Ôn tập từ vựng cấu trúc câu trang 6) II Read and circle: 1 learn how to swim / go to the beach go camping / go to the farm 3 learn how to cook / go camping go to the beach / go to the farm III Reorder the words to make the correct sentences: 1 / in / What / you / the / did / do/ summer/ ?/ 2 / to/ the / went / I / / beach/ IV Look and write: (14)……… ……… 3 ……… ………
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 5, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 5