ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 4

16 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:32

Đề bài: Kể lại câu chuyện em đã học nói về lòng nhân hậu hoặc đức tính trung thực mà em thích.... ĐỀ ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH?[r] (1)Trường tiểu học Bình Phước C Họ tên:……… Lớp:……… ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP 4 Ngày 16/4/2020 MƠN TỐN Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời Câu 1: Trong số số lớn nhất? A.789 999 B 790 000 C 789 989 D 789 889 Câu 2: Số “Chín trăm hai mươi ba nghìn bảy trăm linh sáu” viết là. A 923 760 B 923 706 C 923 076 D 923 607 Câu 3: yến 20 kg = kg Số thích hợp điền vào chỗ chấm là. A 302 B 320 C 3020 D 3002 Câu 4: a) Tính cách thuận tiện nhất: 856 x 73 + 27 x 856 =……… ……… b) Tìm x: 630 : x = ……… ……… Câu 5: a) Phân số bé 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời (2)- 476 …99 < 476 199 - 3m …cm = 302cm Câu 6: Đặt tính tính. a) 658708 + 254326 b) 879502 – 469235 c) 5972 x 63 d) 8750 : 35 Câu 7: Lớp A có 34 học sinh, số học sinh nữ nhiều số học sinh nam 4 bạn Hỏi lớp có học sinh nam, học sinh nữ? (3)Câu 8: Đúng ghi Đ, sai ghi S (4)Câu 10: Hình bên có hình tam giác? A.1hình tam giác B hình tam giác C hình tam giác D hình tam giác MÔN: TIẾNG VIỆT A KIỂM TRA ĐỌC: 1 Đọc thành tiếng: - Người tìm đường lên (trang 125) - Văn hay chữ tốt (trang 129) - Vẽ trứng (trang 120) - Kéo co (trang 155) - Trong quán ăn Ba cá bống” (trang 158) 2 Đọc hiểu + Kiến thức tiếng Việt (5)Câu 1: Vì Cao Bát Quát bị điểm kém? A Vì văn viết khơng hay B Vì chữ viết xấu dù văn Cao Bá Quát viết hay C Vì chữ viết xấu, viết văn khơng hay Câu 2: Sự việc xảy Cao Bá Quát phải ân hận”? A Vì đơn bà cụ Cao Bá quát viết chưa nói lên nỗi oan tình bà B Vì Cao Bá Quát học chưa tới đâu mà viết văn C Vì đơn bà cụ Cao Bá Quát viết chữ xấu, quan không đọc nên thét lính đuổi bà Câu 3: Tìm viết. -2 từ nói lên ý chí, nghị lực: M: chí -2 từ nêu lên thử thách ý chí, nghị lực người: M: khó khăn. Câu 4: Trong cặp từ sau, từ tính từ? A Ngoan ngỗn, trắng tinh B học sinh, giáo viên C làm bài, viết (6)B Bạn có cách mà tự học giỏi thế? C Họ mà cho giỏi à? Câu 6: Viết danh từ? Câu 7: Câu“Người buôn làng kéo nườm nượp.” Hãy tìm viết vị ngữ câu kể in đậm (7)Câu 9: Cặp từ động từ. A Học sinh, giáo viên B Ngoan ngoãn, thông minh C Làm bài, học tập Câu 10: Em chọn từ láy ngoặc đơn viết vào chỗ chấm. (bờ bãi, leo lên, vi vút, chạy nhảy, xinh xắn) B KIỂM TRA VIẾT: (8)(9)2 Tập làm văn: (10)(11)(12)(13)MÔN: TIN HỌC Cho sơ đồ sau quan sát trả lời câu 1, câu 2: Câu 1: Thư mục LOP4B thư mục thư mục nào? A KHOILOP4 B TO1 C TO2 D TO3 Câu 2: Thư mục LOP4B có thư mục nào? A TO1,TO2,TO4 B TO1,TO2,TO3 C TO3,TO1 D TO3 (14) a b c d Tất sai Câu 4: Có kiểu gõ tiếng việt? a b c d 4 Câu 5: Phần mềm Word tạo phần mở rộng gì? a .pptx b .png c .docx d .jpg Câu 6: Điền từ thiếu vào chỗ trống? (15)Câu 8: Đâu cơng cụ xóa chi tiết trang vẽ? a b c d ĐỀ ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH I Review the vocabulary and the structure on page and page in the Student book. (Ôn tập từ vựng cấu trúc câu trang trang 8) II Read and circle: a b five / eight three / nine c d fifteen / fourteen zero / two e f twelve / twenty fifteen / sixteen 3 8 14 0 16 (16)III Reorder the words to make the correct sentences: / is / phone / What / ? / your / number / 2 / They’re / years / thirteen / old/ /
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 4, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 4