ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 3

13 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:31

- Em hãy viết 1 bức thư cho bạn ở 1 tỉnh miền Nam (hoặcmiềnTrung, miềnBắc) để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tốt..b. Máy tính giúp em học bài và tìm hiểu thế giới xung quanh.[r] (1)Trường tiểu học Bình Phước C Họ tên:……… Lớp:……… ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI Ngày 16/4/2020 Mơn: TỐN Em thực yêu cầu sau: Khoanh tròn vào ý nhất Câu 1: 72 : = A B C D 12 Câu 2: 24 : = A B C D Câu 3: 7 x = A 74 B 14 C 11 D 28 Câu 4: Hình vng hình có góc vng? A góc vng B cạnh C cạnh không (2)Câu 5:Hình vng có cạnh 4cm Vậy chu vi hình vng là. A 4cm B 8cm C 12cm D 16cm Câu 6: Tính giá trị biểu thức. a) 25 x +30 b) 75 + 15 x c) 123 x(42-40) Câu 7: Tìm x. (3)Câu 8: Giải tốn. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35 m, chiều rộng 20 m Tinh chu vi mảnh đất đó? (4)Mơn: TIẾNG VIỆT A Tập đọc: Đọc tập đọc sau: a) Người Tây Nguyên (SGK tập 1, TV trang 103) b) Người liên lạc nhỏ (SGK tập 1, TV trang 112) B Luyện từ câu: (5)b) Đặt câu thuộc kiểu câu: Ai làm gì? C CHÍNH TẢ: (6)(7)D TẬP LÀM VĂN: (8)(9)MÔN: TIN HỌC Câu 1: Câu câu sai đáp án sau? a Máy tính giúp em học tìm hiểu giới xung quanh b. Em khơng thể chơi trị chơi học tập máy tính c. Có thể giải trí có nhiều loại máy tính khác d. Máy tính giúp em liên lạc với bạn bè Câu 2: Điền từ thiếu vào chỗ trống? Khi sử dụng chuột máy tính, ngón trỏ đặt vào nút chuột, ngón đặt vào nút chuột Câu 3: Biểu tượng phần mềm Word? a. b c d (10)Câu 5: Để thoát khỏi phần mềm ta cần nháy vào đâu. a. b c d Câu 6: Hàng phím sở máy tính có hai phím có gai phím? (11)Câu 7: Thư mục có màu gì? a Màu đỏ b Màu xanh c Màu vàng d Màu hồng ĐỀ ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH I Review the vocabulary and the structure on page in the Student book. (Ôn tập từ vựng cấu trúc câu trang 6) II Read and circle: (nhìn tranh, đọc từ khoanh tròn để chọn). a b hands up / stand up make a line / be quiet c d (12)e f hand down / be quiet sit down / stand up III Look and write: ( nhìn tranh viết từ) 1 2. ……… ……… 3 ……… ……… (13)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 3, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 3