Giáo án trải nghiệm Tiếng Anh 7

8 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:31

Hoạt động trải nghiệm là những hoạt động giáo dục được thực hiện trước hoặc sau khi tiếp thu kiến thức mới dưới sự hướng dẫn và tổ chức của giáo viên, từng cá nhân học sinh được tham gi[r] (1)PHỊNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO MANG THÍT TRƯỜNG THCS TT CÁI NHUM Chuyên đề TIẾT HỌC TRẢI NGHIỆM VỀ SỰ CHỈ DẪN ĐƯỜNG (2)   Chuyên đề: TIẾT HỌC TRẢI NGHIỆM VỀ SỰ CHỈ DẪN ĐƯỜNG I. LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ: Theo tình hình nay, việc thực dạy tiết học trải nghiệm mơn Tiếng Anh cịn Nhiều người chưa mạnh dạn đề thực hiên tiết dạy Qua thảo luận, tổ Tiếng Anh nhận thấy cần phải mạnh dạn để đưa tiết học trải nghiệm vào giảng dạy Và tổ thực tiết dạy thành công học kỳ 1và tiếp tục tiết dạy thứ học kỳ Trước đưa vào lý chọn chuyên đề cần nắm rõ hoạt động trải nghiệm hoạt động nào? Hoạt động trải nghiệm hoạt động giáo dục thực trước sau tiếp thu kiến thức hướng dẫn tổ chức giáo viên, cá nhân học sinh tham gia trực tiếp vào hoạt động thực tiễn khác đời sống gia đình, nhà trường ngồi xã hội với tư cách chủ thể hoạt động, qua phát triển lực thực tiễn, phẩm chất nhân cách phát huy tiềm sáng tạo cá nhân Trải nghiệm sáng tạo hoạt động coi trọng môn học Vì để tiếp tục thực thành cơng mục tiêu giáo dục đòi hỏi người giáo viên cần đưa tiết học cho phù hợp với đối tượng mà cần giáo dục Do đó, Tổ Tiếng Anh định chọn chuyên đề ‘Trải nghiệm dẫn đường” để thực II NỘI DUNG - Hoạt động trải nghiệm sáng tạo hoạt động giáo dục học sinh trực tiếp hoạt động thực tiễn tiết học hướng dẫn tổ chức giáo viên, qua phát triển tình cảm, đạo đức, kỹ tích luỹ kinh nghiệm riêng cá nhân nội dung hoạt động trải nghiệm sáng tạo thiết kế theo chủ đề mang tính định hướng phát triển, cá nhân học sinh trực tiếp hoạt động thực tiễn hướng dẫn tổ chức giáo viên (3)đều mang ý nghĩa giáo dục định.Vì ‘Trải nghiệm dẫn đường” chuyên đề chọn làm học kỳ THỰC TRẠNG. 1 Thuận lợi: - Được quan tâm đạo hỗ trợ lãnh đạo nhà trường việc thực chuyên đề - Các phương tiện nghe, nhìn hỗ trợ cho việc dạy học tiếng Anh nhà trường đầu tư đầy Quy mô trường THCS TT Cái Nhum khang trang đạt chuẩn, khối lớp có lớp chất lượng cao, lớp đề án tiếng Anh Học sinh lớp quan tâm đầu tư tốt từ phía gia đình nhà trường, lực học tập tiếng Anh tốt - Một số học sinh có hứng thú với tiết học Tiếng Anh tốt - Đa số giáo viên người có kinh nghiệm 18 năm, đạt chuẩn đại học chuẩn lực nghề nghiệp 2 Khó khăn: 1)Đối với giáo viên: Dạy học trải nghiệm vấn đề mới, chưa có khn mẫu, chưa có thống chung cách thực Bước đầu giáo viên phải tự nghiên cứu, tự thể nghiệm để rút phương pháp thực Tư tưởng số giáo viên việc “dạy học trải nghiệm” chưa thơng, cho khó thực thực tế giảng dạy 2)Đối với học sinh: Đa số học sinh chưa học tốt môn tiếng Anh, kỹ nghe nói tiếng Anh cịn yếu, vốn từ cịn hạn chế Tư tưởng học sinh ngại nói, phát biểu ý kiến nên chưa thể tưởng Lớp chọn thực chuyên đề lớp không chuyên II. GIẢI PHÁP Với hình thức dạy theo dạng học sinh tiếp thu kiến thức đến thực hành trải nghiệm, thể qua bước sau: (4)Bước 2. Xây dựng kế hoạch: Phải định hướng cơng việc cần làm gì, tổ chức đâu, thực hiện, cần trợ giúp ai, cần thiết bị gì, sở vật chất gì, Ở bước này, giáo viên nên để học sinh tự chuẩn bị, thực em chuẩn bị trình tự nội dung, hình thức, cơng tác chuẩn bị, em xây dựng sơ đồ, hình vẽ, hay vật thật Như từ hoạt động này, em bộc lộ nhiều khả năng: ngôn ngữ giao tiếp, cách trình bày, tổng hợp Bước 3. Chuẩn bị thực hiện: Trong trình HS thực bước này, GV cần quan tâm, giúp đỡ HS để việc chuẩn bị thực chu đáo - Trải nghiệm cụ thể: Thông qua kiến thức vừa tiếp thu Học sinh người tự định hướng cho chặng đường học tập mình, cách nhóm HS thơng qua, thảo luận thực tế để hoàn thành nhiệm vụ mà GV đặt Bước 4. Tổ chức thực hiện: HS tiến hành thực cơng việc Trong q trình em thực hiện, GV cần giúp đỡ theo dõi GV cần quan tâm tình nảy sinh sáng tạo cách giải em Bước 5. Đánh giá kết thực hiện: Đây bước cuối hoạt động, HS tự đánh giá lại trình hoạt động Nội dung đánh giá phải tổng hợp trình em trải nghiệm vẽ đường để dẫn người đường Cụ thể dựa vào cấu trúc nội dung: “Unit8: A 1,2,3 English 7” đưa ra tiết thực hành trải nghiệm đường với cấu trúc “Excuse me! Could you show me the way to the ….? -> Thank you/Thanks a lot Bước Học sinh tự chuẩn bị nhà theo hướng dẫn giáo viên tiết trước dụng cụ bảng phụ, phấn vẽ đồ, xem lại nội dung vừa học, ôn lại số từ vựng liên quan đến nơi chốn, địa điểm nằm huyện Bước Bắt đầu vào tiết dạy, GV thực tiết dạy thực hành theo bước: + Warm up: cho học sinh xem đoạn video clip giới thiệu vào giới thiệu trường, đường để đưa vào nội dung trải nghiệm dẫn đường từ trường đến nơi có địa bàn huyện đến nhà em Giáo viên nên tìm, sưu tầm chọn địa điểm mà học sinh biết để em dễ dàng vẽ đồ đường nói phần Giáo viên đưa số câu hỏi có liên quan đến trường học, đường có clip đưa yêu cầu trải nghiệm giới thiệu (5)+Activity 2:GV sử dụng tên địa điểm có tranh mà em vừa chơi, gợi ý học sinh vẽ đồ đường từ cổng trường đến chợ, từ cổng trường đến bệnh viện, từ cổng trường đến chùa Ngọc Sơn Quang từ cổng trường đến tiệm bánh mì Hà Nội Học sinh thực hành vẽ nhóm 10 phút bảng phụ Thực hành vẽ trao đổi thông tin nhóm +Activity 3:Thực hành nói đặt câu hỏi trả lời dựa vào đồ mà nhóm vừa hồn thành (mỗi nhóm chọn học sinh lên làm người hướng dẫn đường trả lời câu hỏi học sinh nhóm) +Activity 3:GV nhận xét chung đưa tính giáo dục lịng ghép Bước 3: Dặn dò học sinh học thuộc lưu ý nơi sống thực hành nói đường nhà với bạn dựa vào cấu trúc học Tiết dạy minh họa chuyên đề lớp 7/5: Cô Hồ Thu Nguyệt thực Content Teacher’s activities. Students’ activities Experiential Activities (6)I- Warm up: 5’ Video clip II.Activity 1: 7’ III.Activity 2: 14’ Group 1: Draw from the school gate to Ha Noi Bakery - Asking SS to watch video clip - Giving instructions: You look at the screen and try to remember the informationin in the video clip After that answering the questions -Monitoring -Give some questions from the video clip -Correcting, remarking Introduce the new lesson Asking Ss to play a game in 2 groups Asking ss to look at the pictures and give the names of the pictures Giving some questions to Ss answer + What is it? / What is this? Which name is it? / Which place is it? - Correcting, remarking -Setting up the scene by asking SS to draw the places that Ss need to draw to show -Looking at the video clip -Trying to remember the information to answer the questions Answering the questions - Working in groups Key: Hanoi Bakery, The Luc sudio, Cai Nhum Petrol, Cai Nhum Agribank, Bridge number 9, Mang Thit Hospital Cai Nhum market, Kim Thach Gold store, Tan Thanh Honda store, People’s Committee of Cai Num town, Roundabout, Mang Thit office, Cai Nhum Secondary school, Bridge number 8, Ngoc Son Quang Big Bridge, an intersection, Tan An Hoi Primary school, Ngoc Son Quang Pagoda (7)Group2: Draw from the school gate to Cai Nhum market Group3: Draw from the school gate to Mang Thit Hospital Group 4: Draw from the school gate to Ngoc So Quang Pagoda IV Activity 3:18’ Give some ideals to educate students: protecting the environtmment, collecting garbage Every month, taking part in cleaning the streets, places that students know in Mang Thit V/ HOMEWORK: 1’ - Learn by heart the places in Mang Thit, practice speaking at home by structure“Excuse me! Could you show me the way to the … ?-> Thank you/Thanks a lot the way Asking SS to practice drawing on the posters in groups Monitoring, assisting Asking Ss to stick the posters on the board After that practicing showing the way by structure: “Excuse me! Could you show me the way to the … ? -> Thank you/Thanks a lot Asking every group choose or Ss to show the way Other groups give some questions Corecting, remarking Giving instructions Asking SS to copy the notes in notebooks _Practicing to draw in groups in 10’ - Speaking in front of class about the directions to the ways (8)IV KẾT QUẢ Qua hoạt động trải nghiệm học sinh biết vận dụng kiến thức hiểu biết vào thực tiễn Đồng thời hướng cho học sinh có kỹ sống, biết phát huy tính tích cực Thơng qua tiết học học sinh có khả tư sâu hơn, dạn hơn, tự tin giao tiếp V KIẾN NGHỊ - Đây hình thức dạy học mới, lúc thực gặp nhiều khó khăn, chắn cịn nhiều thiếu sót Kính mong quý nhà trường, anh em đồng nghiệp chân tình góp ý để chun đề ngày hồn thiện Tổ Tiếng Anh kiến nghị PGD nên tổ chức nhiều buổi tập huấn hoạt động dạy học trải nghiệm để GV tổ thực học hỏi DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG Cái Nhum, ngày 01 tháng 11 năm 2019 Người viết Hồ Thu Nguyệt Lâm Thành Thuận DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án trải nghiệm Tiếng Anh 7, Giáo án trải nghiệm Tiếng Anh 7