ÔN TẬP ÂM NHẠC LOP 6 TRONG THỜI GIAN TẠM NGHỈ

1 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:28

Hãy viết cảm nhận của em về bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng (viết dưới 50 chữ ).. Câu 8?[r] (1) CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ÂM NHẠC lớp Câu Câu hát Khi ông mặt trời thức dậy có hát nào? A Niềm vui em C Vui bước đường xa B Hành khúc tới trường D Tiếng chuông cờ Câu Đây tiết tấu TĐN nào? A TĐN số 2- Mùa xuân rừng C TĐN số 6- Trời sáng B TĐN số 6- Chỉ có đời D TĐN số 8- Thầy cô cho em mùa xuân Câu Nhịp cho biết điều gì? A Mỗi nhịp có phách, phách nốt trắng B Mỗi nhịp có phách, phách nốt móc đơn C Mỗi nhịp có phách, phách nốt đen D Mỗi nhịp có phách, phách nốt móc đơn Câu Nhạc sĩ Phong Nhã tác giả hát nào? A Kim Đồng C Vui bước đường xa B Ngày học D Niềm vui em Câu Bài TĐN viết nhịp 2/4 ? A TĐN số 5- Làng C TĐN số 6-Trời sáng B TĐN số 6- Chỉ có đời D Cả A B Câu Gam Đô trưởng ghi: Đô- Mi- Pha- Son- Si- Đơ cịn thiếu nốt nào? A Rê- Mi B Mi- La C Rê- La D Đô- Rê Câu Hãy viết cảm nhận em hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh thiếu niên nhi đồng (viết 50 chữ)
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN TẬP ÂM NHẠC LOP 6 TRONG THỜI GIAN TẠM NGHỈ, ÔN TẬP ÂM NHẠC LOP 6 TRONG THỜI GIAN TẠM NGHỈ