NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC CÔNG NGHỆ 9 HKII

16 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:15

Bài thực hành lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn có mấy nội dung chính?... Dụng cụ, vật liệu và thiết bị:.[r] (1)CÔNG NGHỆ 9 CÔNG NGHỆ 9 TRƯỜNG THCS TT CÁI NHUM TRƯỜNG THCS TT CÁI NHUM Giáo viên: NGUYỄN MINH NHỰT (2)Kiểm tra cũ 1/ Nêu qui trình chung lắp đặt mạch điện cơng tắc cực điều khiển đèn. 2/ Mạch điện công tắc cực điều khiển đèn bóng đèn mắc với nhau? Cầu chì và cơng tắc mắc dây nào? Quy trình lắp đặt: - Bước 1: Vạch dấu - Bước 2: Khoan lỗ - Bước 3: Lắp TBĐ bảng điện - Bước 4: Nối dây mạch điện - Bước 5: Kiểm tra. (3)Bài 9: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN Bài 9: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC (4)(5)I Dụng cụ, vật liệu thiết bị: Bài 9: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN Quan sát hình Hãy nêu tên gọi dụng cụ điện 1 2 3 4 5 (6)Bài 9: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN Bài 9: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN I/ Dông cô, vËt liệu thiết bị: Quan sỏt hỡnh Nờu tờn vật liệu thiết bị điện. 1 2 3 4 5 7 8 9 (7) I/ Dụng cụ, vật liệu thiết bị: Bài 9: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN Công tắc ba cực khác với công tắc hai cực nào? - So sánh cấu tạo bên ngoài. - So sánh cấu tạo bên trong. Điểm khác nhau: Công tắc ba cực có cực động hai cực tĩnh cịn cơng tắc hai cực có cực động cực tĩnh. - Cấu tạo bên giống - Cấu tạo bên trong: Cơng tắc cực có tiếp điểm nối dây cịn cơng tắc hai cực có hai tiếp điểm nối dây. Công tắc cực Công tắc cực II/ Nội dung trình tự thực hành: (8)I/ Dụng cụ, vật liệu thiết bị: (Sgk) II/ Nội dung trình tự thực hành: 1/ Vẽ sơ đồ lắp đặt: Bài 9: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN (9)O A a/ Tìm hiểu sơ đồ ngun lí mạch điện: b/ Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện: O A 1/ Vẽ sơ đồ lắp đặt: Hãy hoàn thiện sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn cầu thang sau: Hãy quan sát nhận xét cách nối dây hai công tắc ba cực sơ đồ ngun lí. - Hai cực tĩnh cơng tắc nối với cực tĩnh công tắc - Cực động công tắc nối với cầu chì, đầu cầu chì nối với dây pha Cực động công tắc nối với đèn, đầu kia đèn nối với dây trung tính 1 (10)2/ Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu thiết bị: TT Tên dụng cụ,vật liệu thiết bị Số lượng Yêu cầu kĩ thuật 2 3 …… ………… Hãy lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu thiết bị tổng quát. Dụng cụ: - Kìm điện - …………. - Bút thử điện. Vật liệu: - Bảng điện 7,5 x 1,5 x 11,5cm - Dây dẫn ……. - Ống luồn dây Thiết bị điện: - Cầu chì - Công tắc cực. Đồ dùng điện: Đèn sợi đốt đui đèn. 1 Còn tốt Còn tốt 1 4m 1 Còn tốt Còn tốt Còn tốt 1 1 2 (11)3/ Lắp đặt mạch điện: Hãy nhắc lại quy trình lắp đặt mạch điện 8. Quy trình lắp đặt: - Bước 1: Vạch dấu - Bước 2: Khoan lỗ bảng điện - Bước 3: Lắp TBĐ bảng điện. - Bước 4: Nối dây mạch điện (12)Nội dung trình tự thực hành có mấy nội dụng chính? Kể tên? Vẽ sơ đồ lắp đặt có nội dung chính? Kể tên? Dự trù dụng cụ vật liệu thiết bị gồm nội dung chính? Kể tên? (13)Câu hỏi 1: Sơ đồ nguyên lí mạch điện sau đây vẽ đúng? O A O A O A O A A B (14)Câu hỏi 2: Hãy nối cụm từ cột A với cụm từ cột B để câu phát biểu đúng. A B Lựa chọn 1 Bước 1: a Nối dây mạch điện. 2 Bước 2: b Kiểm tra. 3 Bước 3: c Khoan lỗ bảng điện. 4 Bước 4: d Lắp TBĐ bảng điện. 5 Bước 5: e Vạch dấu. (15)
- Xem thêm -

Xem thêm: NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC CÔNG NGHỆ 9 HKII, NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC CÔNG NGHỆ 9 HKII