Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Lịch sử Lý Thái Tổ Bắc Ninh lần 1 mã đề 478 - Học Toàn Tập

5 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:15

Câu 16: Trong công cuộc xây dựng đất nước từ sau khi giành độc lập đến nay, Ấn Độ đã trở thành một trong những cường quốc lớn nhất trên thế giới trong lĩnh vực nào.. Công nghiệp vũ[r] (1)SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ (đề thi gồm có 05 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2018-2019 MÔN LỊCH SỬ: 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 478 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Trong trình đổi phát triển đất nước, Đảng ta vận dụng học kinh nghiệm từ thành công công cải cách Trung Quốc? A Lấy đổi kinh tế làm trọng tâm B Lấy đổi trị làm trọng tâm C Lấy đổi tư tưởng làm trọng tâm D Trọng tâm đổi trị Câu 2: Hậu nặng nề, nghiêm trọng quan hệ quốc tế suốt thời kỳ chiến tranh lạnh là: A Các nước riết, tăng cường chạy đua vũ trang B Thế giới ln tình trạng căng thẳng, đối đầu, nguy bùng nổ chiến tranh giới C Hàng ngàn cứ quân sự được thiết lập toàn cầu D Các nước nhiều sức người để sản xuất loại vũ khí hủy diệt Câu 3: Điểm khác chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai Nam Phi với sách cai trị nhà nước Hồi giáo tự xưng IS là: A Phân biệt, đối xử, kì thị tàn bạo dựa sắc tộc B Sử dụng giáo lí tơn giáo làm sở để xây dựng luật pháp C Lấy niềm tin tơn giáo làm sở để phân biệt, kì thị D Thực sách cực đoan, tàn sát nhiều người vô tội Câu 4: Những thành tựu mặt khoa học người phương Tây cổ đại có sự phát triển so với người phương Đơng cổ đại sao? A Đã ghi chép giải được toán riêng biệt B Thực sự trở thành khoa học với định lí, tiên đề có giá trị khái quát cao C Sử dụng chữ số La mã D Đó hiểu biết khoa học thực sự có giá trị Câu 5: Nguyên nhân chung dẫn đến sự phát triển kinh tế Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản sau Chiến tranh giới thứ hai là: A Yếu tố người được coi vốn quý B Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú C Áp dụng khoa học - kĩ thuật vào sản xuất D Chi phí cho quốc phịng thấp Câu 6: Sau chiến tranh giới thứ hai, Khu vực Đơng Bắc Á có chuyển biến quan trọng trị? A Quan hệ đối đầu căng thẳng hai nhà nước bán đảo Triều Tiên B Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38 C Khu Vực Đông Bắc Á đạt được sự tăng trưởng cao D Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đời, bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành quốc gia Câu 7: Thành tựu quan trọng mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh là: A Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử B Năm 1961, Liên Xơ nước đầu tiên phóng thành cơng tàu vũ trụ có người lái C Năm 1957, Liên Xơ nước đầu tiên phóng thành cơng vệ tinh nhân tạo trái đất D Giữa thập niên 70 (thế kỉ XX), sản xuất công nghiệp đứng hàng thứ hai giới Câu 8: Trong nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ chế độ XHCN Liên xô nước Đông Âu? (2)Câu 9: Đặc điểm lớn cách mạng khoa học công nghệ sau kỉ XX A Khoa học gắn liền với kĩ thuật B Có nhiều phát minh lớn C Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp D Kĩ thuật trước mở đường cho sản xuất Câu 10: Mốc đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ Châu Phi tan rã là: A Năm 1952 nhân dân Ai Cập lật đổ vương triều Pha-rúc B Năm 1960 có 17 nước được trao trả độc lập (Năm châu Phi) C Năm 1975 với thắng lợi nhân dân Mơ-dăm-bích Ăng-gơ-la D Năm 1990 Cộng hịa Na-mi-bi-a tuyên bố độc lập Câu 11: Sự kiện dựới dây gắn liền với hoạt động Nguyễn Ái Quốc Liên Xô năm 1923-1924? A Tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản B Thành lập Hội liên hiệp thuộc địa C Thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên D Viết “Bản án chế độ thực dân Pháp” Câu 12: Từng đồng minh Thế chiến thứ hai, tại sau chiến tranh Mĩ Liên Xơ lại chuyển sang đối đầu? A Vì Mĩ Liên Xơ mâu thuẫn lợi ích nhiều khu vực giới B Vì Liên Xô Mĩ muốn khẳng định ưu muốn vươn lên làm bá chủ giới C Vì mục tiêu chiến lược nước đối lập nhau: Liên Xơ chủ trương trì hịa bình an ninh giới, Mĩ muốn làm bá chủ giới D Vì bất đồng việc giải vấn đề quốc tế: vấn đề Ápganixtan, Campuchia, Namibia Câu 13: ASEAN tổ chức… A Hợp tác phát triển kinh tế, trị B Hợp tác phát triển kinh tế, ngoại giao C Hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa D Hợp tác phát triển trị, ngoại giao Câu 14: Tun ngơn Đảng Cộng sản kết thúc hiệu nào? A “Các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại” B “Thiết lập chun vơ sản” C “Vơ sản tất nước liên hiệp lại” D “Vô sản tất nước đoàn kết lại” Câu 15: Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật diễn từ năm 40 kỷ XX đến có điểm khác với cách mạng công nghiệp kỉ XVIII ? A Kết hợp chặt chẽ cách mạng khoa học cách mạng kĩ thuật B Đạt được thành tựu cao C Có phát minh, sáng chế D Đưa loài người bước vào văn minh công nghiệp Câu 16: Trong công xây dựng đất nước từ sau giành độc lập đến nay, Ấn Độ trở thành cường quốc lớn giới lĩnh vực nào? A Công nghiệp vũ trụ B Điện C Chế tạo máy móc D Sản xuất phần mềm Câu 17: Sự đời NATO Hiệp ước Vácsava có tác động đến quan hệ quốc tế năm sau Thế chiến thứ hai? A Chấm dứt mối quan hệ đồng minh hai cường quốc B Mở cho sự xác lập hàng loạt tổ chức quân sự giới năm sau C Đánh dấu sự phát triển vượt bậc hai cường quốc quân sự D Đánh dấu sự xác lập cục diện hai cực, hai phe chiến tranh lạnh Câu 18: "Chủ trương đánh đuổi giặc Pháp giành độc lập Xây dựng thể quân chủ lập hiến Việt Nam” tư tưởng của: A Phan Bội Châu B Phan Châu Trinh C Phan Đình Phùng D Phan Thanh Giản Câu 19: Điểm khác mục tiêu phong trào đấu tranh Mĩ Latinh với châu Phi kỉ XX là: A Chống sự phân biệt sắc tộc B Đấu tranh giành độc lập dân tộc C Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ D Đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ Câu 20: Sau chiến tranh giới thứ nhất, xã hội Việt Nam có giai cấp nào? (3)B Nông dân, địa chủ, công nhân, tiểu tư sản C Nông dân, địa chủ, công nhân, tư sản, tiểu tư sản D Nông dân, địa chủ, tư sản, tiếu tư sản Câu 21: Hiện nay, nước tư Tây Âu thi hành sách ngoại giao nào? A Thực sách hịa bình trung lập tích cực B Cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng Mĩ tích cực đấu tranh hịa bình an ninh giới C Thi hành sách khơn khéo sở đảm bảo được nhiều quyền lợi vấn đề quốc tế D Vẫn thi hành sách đồng minh tin cậy Mĩ vấn đề gây chiến tại khu vực giới Câu 22: Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc tìm thấy đường cứu nước đắn cho dân tộc Việt Nam A Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920) B Đọc sơ thảo Luận cương Lê-nin vấn đề dân tộc thuộc địa (7-1920) C Đưa yêu sách đến Hội nghị Véc xai (18-6-1919) D Thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (6-1925) Câu 23: Thành tựu bật nước Đông Nam Á từ kỷ XX đến là: A Trở thành khu vực hịa bình, hợp tác, hữu nghị B Trở thành nước độc lập, đạt được thành tựu to lớn kinh tế, xã hội C Trở thành khu vực động phát triển giới D Đạt thành tựu to lớn công xây dựng đất nước Câu 24: Khi dân số bùng nổ, tài nguyên thiên nhiên ngày cạn kiệt, nhân loại cần đến yếu tố A Tài nguyên thiên nhiên được tái tạo; giảm tỷ lệ gia tăng dân số B Cơng cụ sản xuất có kĩ thuật cao; nguồn lượng vật liệu C Cơng cụ sản xuất có kĩ thuật cao; tài nguyên thiên nhiên được tái tạo D Tài nguyên thiên nhiên được tái tạo lại; nguồn lượng vật liệu Câu 25: Sự kiến đánh dấu mốc quân Pháp thức xâm lược Việt Nam: A Ngày 17-2-1859, Pháp chiếm thành Gia Định B Sáng 1-9-1858, liên quân Pháp –Tây Ban Nha nổ súng đổ lên bán đảo Sơn Trà C Chiều 31-8-1858, liên quân Pháp-Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng D Hiệp ước Nhâm Tuất (năm1862) được ký kết Câu 26: Sử dụng cụm từ cho sẵn để hoàn chỉnh thơng tin nói máy nhà nước thời Lý – Trần “Từ thời Lý, quyền trung ương bước được tổ chức hoàn chỉnh Đứng đầu đất nước ta …(1)…nắm quyền hành trị, luật pháp quân sự Giúp việc cho vua (2) (3) Bên quan trung ương sành, viện, đại Ngồi ra, cịn có chức quan chuyên trông nom sản xuất nông nghiệp hệ thống đê điều Đất nước được chia thành (4) , hoàng tử (thời Lý) hay An phủ sứ (thời Trần – Hồ) cai quản Dưới lộ, trấn …(5) Và có quan lại triều đình trơng coi Đơn vị hành cấp sở gọi xã, …(6) đứng đầu” A 1) vua, 2) đại thần, 3) tể tướng, 4) lộ, trấn, 5) phủ, huyện, châu, 6) xã quan B 1) vua, 2) tể tướng, 3) đại thần, 4) lộ, trấn, 5) phủ, huyện, châu, 6) xã quan C 1) vua, 2) tể tướng, 3) đại thần, 4) phủ, huyện, châu, 5) lộ, trấn, 6) xã quan D 1) vua, 2) tể tướng, 3) xã quan, 4) lộ, trấn, 5) phủ, huyện, châu, 6) đại thần Câu 27: Chọn câu trả lời số câu từ A đến D để điền vào chỗ trống hoàn thiện đoạn tư liệu nói giáo dục khoa học – kĩ thuật Nhật Bản giai đoạn từ năm 1952 đến năm 1973: “ Nhật Bản coi trọng giáo dục khoa học – kĩ thuật, ln tìm cách đẩy nhanh sự phát triển cách mua (a) Tính đến năm (b) Nhật Bản mua phát minh nước trị giá tỉ USD Khoa học – kĩ thuật công nghệ Nhật Bản chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất (c), đạt được nhiều thành tựu lớn” ( Trích SGK Lịch sử 12 ) (4)D a-phát minh đại, b-1968, c-ô tô, xe máy Câu 28: Sự kiện đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang tự giác là: A Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực “vơ sản hóa” (1928) B Cơng nhân Ba Son bãi công (8-1925) C Công nhân đồn điền cao su Phú Riềng bãi công (1929) D Công nhân nhà máy xi măng Hải Phịng bãi cơng (1928) Câu 29: Mỗi nội dung cột bên trái gắn với triều đại phong kiến Trung Quốc cột bên phải? Chế độ phong kiến Trung Quốc được hình thành 2 Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao Mầm mống kinh tế tư chủ nghĩa xuất Trung Quốc Chế độ phong kiến Trung Quốc suy vong a) Đường b) Tần, Hán c) Thanh d) Minh A 1 b; 2a; 3d; 4c B 1b; 2a; 3c; 4d C 1a; 2b; 3c; 4d D 1c; 2d; 3a; 4b Câu 30: Hiện nay, Việt Nam vận dụng nguyên tắc Liên hợp quốc để đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo? A Không can thiệp vào công việc nội nước B Tơn trọng tồn vẹn lãnh thổ độc lập trị nước C Giải tranh chấp quốc tế biện pháp hịa bình D Bình đẳng chủ quyền quốc gia quyền tự dân tộc Câu 31: Nội dung gây nhiều tranh cãi ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh tại Hội nghị Ianta (Liên Xô) tháng năm 1945 gì? A Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức chủ nghĩa quân phiệt Nhật B Phân chia khu vực đóng quân phạm vi ảnh hưởng châu Âu châu Á C Thành lập tổ chức quốc tế - Liên Hợp Quốc D Giải hậu chiến tranh giới thứ hai Câu 32: Sự phát triển "Thần kì" Nhật Bản thập kỷ 60-70 kỉ XX được biểu rõ nét nhất: A Năm 1968, kinh tế Nhật vượt qua số nước tư B Nhật trở thành ba trung tâm kinh tế-tài giới C Từ nước bại trận, chỉ sau thời gian ngắn, Nhật vươn lên thành siêu cường kinh tế D Tốc độ tăng trưởng bình quân năm (từ 1960 đến 1969) 10,8% Câu 33: Anh Pháp phải chịu phần trách nhiệm sự bùng nổ Chiến tranh giới thứ hai (1939 - 1945) vì: A Ngăn cản việc thành lập liên minh chống phát xít B Khơng tham gia khối Đồng minh chống phát xít C Thực sách nhượng phát xít D Thực sách hịa bình, trung lập Câu 34: Tác động chương trình khai thác lần thứ hai thực dân Pháp đến kinh tế Việt Nam A Kinh tế tư Pháp Việt Nam phát triển thêm bước kinh tế Việt Nam bị kìm hãm lệ thuộc kinh tế Pháp B Việt Nam trở thành thị trường độc chiếm Pháp C Kinh tế Việt Nam phát triển độc lập tự chủ D Kinh tếViệt Nam lạc hậu, phụ thuộc vào Pháp Câu 35: Lí dẫn đến thay đổi quan trọng Mĩ sách đối nội, đối ngoại bước vào kỉ XXI ? A Vụ khủng bố ngày 11/9/2001 Mĩ B Xu hướng quốc tế hóa ngày cao C CNXH Liên Xơ Đông Âu sụp đổ. D "Chiến tranh lạnh" chấm dứt Câu 36: “ Đó kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn nước Nga – chế độ Nga hoàng chuyên chế thống trị nhân dân từ bao đời bị sụp đổ vịng ngày” Câu nói Lê-nin nói sự kiện nào? A Chính sách kinh tế B Cách mạng 1905-1907 C Cách mạng tháng Hai D Cách mạng tháng Mười (5)A Là sở pháp lý để tổ chức Liên hợp quốc trì hoạt động B Là sở bắt buộc để Liên hợp quốc thực hoạt động C Là sở lý luận cho Liên hợp quốc xây dựng đường lối kinh tế trị D Là sở pháp lý cho sự tồn tại hoạt động tổ chức Câu 38: Sau Chiến tranh giới thứ hai, Mĩ Latinh được mệnh danh "Lục địa bùng cháy" vì: A Cao trào đấu tranh vũ trang bùng nổ mạnh mẽ B Phong trào nổ nhiều hình thức C Núi lửa thường xuyên hoạt động D Cách mạng Cu Ba giành được thắng lợi Câu 39: Sự kiện khơng nằm tình hình giới sau chiến tranh lạnh? A Mĩ sức thiết lập trật tự giới "một cực" B Trật tự giới trình hình thành C Ở nhiều khu vực nội chiến, xung đột diễn thường xuyên D Liên Xô Mĩ thiết lập mối quan hệ ngoại giao hợp tác kinh tế Câu 40: Từ đầu năm 80 kỉ XX, hệ quan trọng cách mạng khoa học công nghệ là: A Xuất xu tồn cầu hóa B Bùng nổ dân số C Nhu cầu đòi hỏi người ngày tăng cao D Sự gia tăng khoảng cách giàu nghèo -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Lịch sử Lý Thái Tổ Bắc Ninh lần 1 mã đề 478 - Học Toàn Tập, Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Lịch sử Lý Thái Tổ Bắc Ninh lần 1 mã đề 478 - Học Toàn Tập