Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Lịch sử Lý Thái Tổ Bắc Ninh lần 1 mã đề 367 - Học Toàn Tập

5 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:15

Câu 17: Trong công cuộc xây dựng đất nước từ sau khi giành độc lập đến nay, Ấn Độ đã trở thành một trong những cường quốc lớn nhất trên thế giới trong lĩnh vực nào.. Công nghiệp vũ trụ[r] (1)SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ (đề thi gồm có 05 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2018-2019 MÔN LỊCH SỬ: 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 367 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Từng đồng minh Thế chiến thứ hai, sau chiến tranh Mĩ Liên Xơ lại chuyển sang đối đầu? A Vì Mĩ Liên Xơ mâu thuẫn lợi ích nhiều khu vực giới B Vì mục tiêu chiến lược nước đối lập nhau: Liên Xơ chủ trương trì hịa bình an ninh giới, Mĩ muốn làm bá chủ giới C Vì bất đồng việc giải vấn đề quốc tế: vấn đề Ápganixtan, Campuchia, Namibia D Vì Liên Xô Mĩ muốn khẳng định ưu muốn vươn lên làm bá chủ giới Câu 2: Sử dụng cụm từ cho sẵn để hồn chỉnh thơng tin nói máy nhà nước thời Lý – Trần “Từ thời Lý, quyền trung ương bước tổ chức hoàn chỉnh Đứng đầu đất nước ta …(1)…nắm quyền hành trị, luật pháp quân Giúp việc cho vua (2) (3) Bên quan trung ương sành, viện, đại Ngồi ra, cịn có chức quan chuyên trông nom sản xuất nông nghiệp hệ thống đê điều Đất nước chia thành (4) , hoàng tử (thời Lý) hay An phủ sứ (thời Trần – Hồ) cai quản Dưới lộ, trấn …(5) Và có quan lại triều đình trơng coi Đơn vị hành cấp sở gọi xã, …(6) đứng đầu” A 1) vua, 2) tể tướng, 3) đại thần, 4) phủ, huyện, châu, 5) lộ, trấn, 6) xã quan B 1) vua, 2) tể tướng, 3) xã quan, 4) lộ, trấn, 5) phủ, huyện, châu, 6) đại thần C 1) vua, 2) đại thần, 3) tể tướng, 4) lộ, trấn, 5) phủ, huyện, châu, 6) xã quan D 1) vua, 2) tể tướng, 3) đại thần, 4) lộ, trấn, 5) phủ, huyện, châu, 6) xã quan Câu 3: Sự kiện đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang tự giác là: A Công nhân đồn điền cao su Phú Riềng bãi công (1929) B Công nhân Ba Son bãi công (8-1925) C Công nhân nhà máy xi măng Hải Phịng bãi cơng (1928) D Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực “vơ sản hóa” (1928) Câu 4: Từ đầu năm 80 kỉ XX, hệ quan trọng cách mạng khoa học công nghệ là: A Bùng nổ dân số B Xuất xu tồn cầu hóa C Sự gia tăng khoảng cách giàu nghèo D Nhu cầu đòi hỏi người ngày tăng cao Câu 5: Điểm khác chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai Nam Phi với sách cai trị nhà nước Hồi giáo tự xưng IS là: A Phân biệt, đối xử, kì thị tàn bạo dựa sắc tộc B Sử dụng giáo lí tơn giáo làm sở để xây dựng luật pháp C Lấy niềm tin tôn giáo làm sở để phân biệt, kì thị D Thực sách cực đoan, tàn sát nhiều người vơ tội Câu 6: Mốc đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ Châu Phi tan rã là: A Năm 1952 nhân dân Ai Cập lật đổ vương triều Pha-rúc B Năm 1975 với thắng lợi nhân dân Mơ-dăm-bích Ăng-gơ-la C Năm 1990 Cộng hòa Na-mi-bi-a tuyên bố độc lập (2)Câu 7: Sự phát triển "Thần kì" Nhật Bản thập kỷ 60-70 kỉ XX biểu rõ nét nhất: A Tốc độ tăng trưởng bình quân năm (từ 1960 đến 1969) 10,8% B Nhật trở thành ba trung tâm kinh tế-tài giới C Năm 1968, kinh tế Nhật vượt qua số nước tư D Từ nước bại trận, sau thời gian ngắn, Nhật vươn lên thành siêu cường kinh tế Câu 8: ASEAN tổ chức… A Hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa B Hợp tác phát triển kinh tế, ngoại giao C Hợp tác phát triển kinh tế, trị D Hợp tác phát triển trị, ngoại giao Câu 9: Nội dung gây nhiều tranh cãi ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh Hội nghị Ianta (Liên Xô) tháng năm 1945 gì? A Thành lập tổ chức quốc tế - Liên Hợp Quốc B Giải hậu chiến tranh giới thứ hai C Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức chủ nghĩa quân phiệt Nhật D Phân chia khu vực đóng quân phạm vi ảnh hưởng châu Âu châu Á Câu 10: Sau chiến tranh giới thứ hai, Khu vực Đông Bắc Á có chuyển biến quan trọng trị? A Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38 B Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đời, bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành quốc gia C Khu Vực Đông Bắc Á đạt tăng trưởng cao D Quan hệ đối đầu căng thẳng hai nhà nước bán đảo Triều Tiên Câu 11: Trong trình đổi phát triển đất nước, Đảng ta vận dụng học kinh nghiệm từ thành công công cải cách Trung Quốc? A Lấy đổi tư tưởng làm trọng tâm B Trọng tâm đổi trị C Lấy đổi trị làm trọng tâm D Lấy đổi kinh tế làm trọng tâm Câu 12: Sự kiện dựới dây gắn liền với hoạt động Nguyễn Ái Quốc Liên Xô năm 1923-1924? A Tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản B Thành lập Hội liên hiệp thuộc địa C Thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên D Viết “Bản án chế độ thực dân Pháp” Câu 13: Tác động chương trình khai thác lần thứ hai thực dân Pháp đến kinh tế Việt Nam A Kinh tế Việt Nam phát triển độc lập tự chủ B Kinh tếViệt Nam lạc hậu, phụ thuộc vào Pháp C Kinh tế tư Pháp Việt Nam phát triển thêm bước kinh tế Việt Nam bị kìm hãm lệ thuộc kinh tế Pháp D Việt Nam trở thành thị trường độc chiếm Pháp Câu 14: Những nguyên tắc hoạt động tổ chức Liên hợp quốc có ý nghĩa nào? A Là sở bắt buộc để Liên hợp quốc thực hoạt động B Là sở lý luận cho Liên hợp quốc xây dựng đường lối kinh tế trị C Là sở pháp lý cho tồn hoạt động tổ chức D Là sở pháp lý để tổ chức Liên hợp quốc trì hoạt động Câu 15: Hiện nay, nước tư Tây Âu thi hành sách ngoại giao nào? A Vẫn thi hành sách đồng minh tin cậy Mĩ vấn đề gây chiến khu vực giới B Cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng Mĩ tích cực đấu tranh hịa bình an ninh giới C Thi hành sách khôn khéo sở đảm bảo nhiều quyền lợi vấn đề quốc tế D Thực sách hịa bình trung lập tích cực Câu 16: Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật diễn từ năm 40 kỷ XX đến có điểm nào khác với cách mạng công nghiệp kỉ XVIII ? A Kết hợp chặt chẽ cách mạng khoa học cách mạng kĩ thuật B Đạt thành tựu cao (3)D Đưa lồi người bước vào văn minh cơng nghiệp Câu 17: Trong công xây dựng đất nước từ sau giành độc lập đến nay, Ấn Độ trở thành cường quốc lớn giới lĩnh vực nào? A Công nghiệp vũ trụ B Điện C Chế tạo máy móc D Sản xuất phần mềm Câu 18: Thành tựu quan trọng mà Liên Xô đạt sau chiến tranh là: A Năm 1957, Liên Xô nước phóng thành cơng vệ tinh nhân tạo trái đất B Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử C Giữa thập niên 70 (thế kỉ XX), sản xuất công nghiệp đứng hàng thứ hai giới D Năm 1961, Liên Xô nước phóng thành cơng tàu vũ trụ có người lái Câu 19: Trong nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nguyên nhân dẫn đến sụp đổ chế độ XHCN Liên xô nước Đông Âu? A Do sai lầm đường lối lãnh đạo B Không theo kịp bước tiến khoa học kĩ thuật C Do khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 D Do sai phạm tiến hành cải tổ Câu 20: Điểm khác mục tiêu phong trào đấu tranh Mĩ Latinh với châu Phi kỉ XX là: A Chống phân biệt sắc tộc B Đấu tranh giành độc lập dân tộc C Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ D Đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ Câu 21: Sau Chiến tranh giới thứ hai, Mĩ Latinh mệnh danh "Lục địa bùng cháy" vì: A Núi lửa thường xuyên hoạt động B Cách mạng Cu Ba giành thắng lợi C Phong trào nổ nhiều hình thức D Cao trào đấu tranh vũ trang bùng nổ mạnh mẽ Câu 22: Những thành tựu mặt khoa học người phương Tây cổ đại có phát triển so với người phương Đơng cổ đại sao? A Thực trở thành khoa học với định lí, tiên đề có giá trị khái quát cao B Đó hiểu biết khoa học thực có giá trị C Đã ghi chép giải toán riêng biệt D Sử dụng chữ số La mã Câu 23: Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc tìm thấy đường cứu nước đắn cho dân tộc Việt Nam A Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920) B Đọc sơ thảo Luận cương Lê-nin vấn đề dân tộc thuộc địa (7-1920) C Đưa yêu sách đến Hội nghị Véc xai (18-6-1919) D Thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (6-1925) Câu 24: Mỗi nội dung cột bên trái gắn với triều đại phong kiến Trung Quốc cột bên phải? Chế độ phong kiến Trung Quốc hình thành 2 Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao Mầm mống kinh tế tư chủ nghĩa xuất Trung Quốc Chế độ phong kiến Trung Quốc suy vong a) Đường b) Tần, Hán c) Thanh d) Minh A 1c; 2d; 3a; 4b B 1a; 2b; 3c; 4d C 1 b; 2a; 3d; 4c D 1b; 2a; 3c; 4d Câu 25: Sau chiến tranh giới thứ nhất, xã hội Việt Nam có giai cấp nào? A Nông dân, địa chủ B Nông dân, địa chủ, tư sản, tiếu tư sản C Nông dân, địa chủ, công nhân, tiểu tư sản D Nông dân, địa chủ, công nhân, tư sản, tiểu tư sản Câu 26: Hiện nay, Việt Nam vận dụng nguyên tắc Liên hợp quốc để đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo? A Giải tranh chấp quốc tế biện pháp hịa bình B Khơng can thiệp vào công việc nội nước C Tơn trọng tồn vẹn lãnh thổ độc lập trị nước D Bình đẳng chủ quyền quốc gia quyền tự dân tộc Câu 27: Hậu nặng nề, nghiêm trọng quan hệ quốc tế suốt thời kỳ chiến tranh lạnh là: A Các nước riết, tăng cường chạy đua vũ trang (4)C Hàng ngàn quân thiết lập toàn cầu D Các nước nhiều sức người để sản xuất loại vũ khí hủy diệt Câu 28: "Chủ trương đánh đuổi giặc Pháp giành độc lập Xây dựng thể quân chủ lập hiến Việt Nam” tư tưởng của: A Phan Châu Trinh B Phan Đình Phùng C Phan Thanh Giản D Phan Bội Châu Câu 29: “ Đó kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn nước Nga – chế độ Nga hoàng chuyên chế thống trị nhân dân từ bao đời bị sụp đổ vịng ngày” Câu nói Lê-nin nói kiện nào? A Cách mạng tháng Mười B Cách mạng 1905-1907 C Cách mạng tháng Hai D Chính sách kinh tế Câu 30: Đặc điểm lớn cách mạng khoa học công nghệ sau kỉ XX A Khoa học gắn liền với kĩ thuật B Có nhiều phát minh lớn C Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp D Kĩ thuật trước mở đường cho sản xuất Câu 31: Tuyên ngôn Đảng Cộng sản kết thúc hiệu nào? A “Vơ sản tất nước đồn kết lại” B “Thiết lập chun vơ sản” C “Vơ sản tất nước liên hiệp lại” D “Các dân tộc bị áp đoàn kết lại” Câu 32: Khi dân số bùng nổ, tài nguyên thiên nhiên ngày cạn kiệt, nhân loại cần đến yếu tố A Cơng cụ sản xuất có kĩ thuật cao; nguồn lượng vật liệu B Tài nguyên thiên nhiên tái tạo; giảm tỷ lệ gia tăng dân số C Tài nguyên thiên nhiên tái tạo lại; nguồn lượng vật liệu D Cơng cụ sản xuất có kĩ thuật cao; tài nguyên thiên nhiên tái tạo Câu 33: Sự đời NATO Hiệp ước Vácsava có tác động đến quan hệ quốc tế năm sau Thế chiến thứ hai? A Mở cho xác lập hàng loạt tổ chức quân giới năm sau B Đánh dấu xác lập cục diện hai cực, hai phe chiến tranh lạnh C Đánh dấu phát triển vượt bậc hai cường quốc quân D Chấm dứt mối quan hệ đồng minh hai cường quốc Câu 34: Anh Pháp phải chịu phần trách nhiệm bùng nổ Chiến tranh giới thứ hai (1939 - 1945) vì: A Ngăn cản việc thành lập liên minh chống phát xít B Khơng tham gia khối Đồng minh chống phát xít C Thực sách nhượng phát xít D Thực sách hịa bình, trung lập Câu 35: Ngun nhân chung dẫn đến phát triển kinh tế Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản sau Chiến tranh giới thứ hai là: A Chi phí cho quốc phịng thấp B Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú C Yếu tố người coi vốn quý D Áp dụng khoa học - kĩ thuật vào sản xuất Câu 36: Lí dẫn đến thay đổi quan trọng Mĩ sách đối nội, đối ngoại bước vào kỉ XXI ? A Vụ khủng bố ngày 11/9/2001 Mĩ B Xu hướng quốc tế hóa ngày cao C CNXH Liên Xô Đông Âu sụp đổ. D "Chiến tranh lạnh" chấm dứt Câu 37: Thành tựu bật nước Đông Nam Á từ kỷ XX đến là: A Trở thành khu vực hịa bình, hợp tác, hữu nghị B Trở thành nước độc lập, đạt thành tựu to lớn kinh tế, xã hội C Trở thành khu vực động phát triển giới D Đạt thành tựu to lớn công xây dựng đất nước (5)B Trật tự giới trình hình thành C Ở nhiều khu vực nội chiến, xung đột diễn thường xuyên D Liên Xô Mĩ thiết lập mối quan hệ ngoại giao hợp tác kinh tế Câu 39: Sự kiến đánh dấu mốc quân Pháp thức xâm lược Việt Nam: A Sáng 1-9-1858, liên quân Pháp –Tây Ban Nha nổ súng đổ lên bán đảo Sơn Trà B Chiều 31-8-1858, liên quân Pháp-Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng C Hiệp ước Nhâm Tuất (năm1862) ký kết D Ngày 17-2-1859, Pháp chiếm thành Gia Định Câu 40: Chọn câu trả lời số câu từ A đến D để điền vào chỗ trống hồn thiện đoạn tư liệu nói giáo dục khoa học – kĩ thuật Nhật Bản giai đoạn từ năm 1952 đến năm 1973: “ Nhật Bản coi trọng giáo dục khoa học – kĩ thuật, ln tìm cách đẩy nhanh phát triển cách mua (a) Tính đến năm (b) Nhật Bản mua phát minh nước trị giá tỉ USD Khoa học – kĩ thuật công nghệ Nhật Bản chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất (c), đạt nhiều thành tựu lớn” ( Trích SGK Lịch sử 12 ) A a-phát minh sáng chế, b-1968, c-công nghệ cao B a-phát minh sáng chế, b-1968, c-ứng dụng dân dụng C a-phát minh đại, b-1968, c-ti vi, tủ lạnh D a-phát minh đại, b-1968, c-ô tô, xe máy -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Lịch sử Lý Thái Tổ Bắc Ninh lần 1 mã đề 367 - Học Toàn Tập, Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Lịch sử Lý Thái Tổ Bắc Ninh lần 1 mã đề 367 - Học Toàn Tập