Ngân hàng đề lý 7 hk1

8 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:12

- Vùng bóng tối là vùng không gian ở phía sau vật chắn sáng và không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.. - Vùng bóng nửa tối là vùng không gian ở phía sau vật chắn.[r] (1)NGÂN HÀNG CÂU HỎI VẬT LÍ – HKI – (2019 - 2020) BIẾT HIỂU VẬN DỤNG THẤP VẬN DỤNG CAO BÀI 1: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG - NGUỒN SÁNG VẬT SÁNG Câu 1: Vì ta nhìn thấy vật? A Vì ta mở mắt hướng phía Vật B Vì mắt ta phát tia sáng chiếu lên vật C Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta D Vì vật chiếu sáng Câu 2: vật không phải nguồn sáng? A Ngọn nến cháy B Vỏ chai sáng chói trời nắng C Mặt Trời D Đèn ống sáng Câu 3: Nguồn sáng có đặc điểm: A Truyền ánh sáng đến mắt ta B Tự phát ánh sáng C Phản chiếu ánh sáng D Chiếu sáng vật Câu 4: Ta nhìn thấy bơng hoa màu đỏ vì? A Vì thân bơng hoa có màu đỏ B Bông hoa vật sáng sáng C Bông hoa nguồn sáng D Có ánh sáng đỏ từ bơng hoa truyền đến mắt ta Câu 5: Trường hợp dưới ta khơng nhận biết miếng bìa màu đen? A Dán miếng bìa dên lên tờ giấy xanh đặt ánh đèn điện B Dán miếng bìa dên lên tờ giấy trắng đặt phịng tối C Đặt miếng bìa đen trước nến cháy D Đặt miếng bìa đen trời nắng Câu 6: Phân biệt nguồn sáng vật sáng Khi ta nhìn thấy vật? TL: -Nguồn sáng vật tự phát ánh sáng -Vật sáng gồm nguồn sáng vật hắt lại ánh sáng -Ta nhìn thấy vật có ánh sáng từ vật lọt vào mắt ta Câu 7: Giải thích trong phịng có cửa gỗ đóng kín, khơng bật đèn, ta khơng nhìn thấy mảnh giấy trắng đặt bàn TL: Vì khơng có ánh sáng chiếu vào mảnh giấy trắng, mảnh giấy không hắt lại ánh vào mắt ta nên ta khơng nhìn thấy Câu 8: Ta biết vật đen không phát ánh sáng khơng hắt lại ánh sáng chiếu vào Nhưng ban ngày ta nhìn thấy miếng bìa màu đen để bàn? Vì sao? TL: Ta nhìn thấy miếng bìa màu đen vì, đặt cạnh vật màu sáng BÀI 2: SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG Câu 9: Trong môi trường suốt đồng tính, ánh sáng truyền theo đường nào? A Đường thẳng B Đường cong Câu 11: Chùm sáng song song gồm: A tia sáng giao đường truyền chúng B tia sáng không giao Câu 12: Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng? Vẽ tia sáng Cho ví dụ ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng Câu 14: Phát là sai? A.Trong thực tế có tồn tia sáng riêng lẻ (2) C Đường gấp khúc D Không cố định theo đường Câu 10: Chùm sáng bóng đèn pin (đèn bật sáng) có tính chất đây? A Song song B Phân kỳ C Hội tụ D Đầu tiên hội tụ sau phân kỳ trên đường truyền chúng C tia sáng loe rộng đường truyền chúng D tia sáng không giao không loe rộng đường truyền chúng TL: Trong môi trường suốt đồng tính ánh sáng truyền theo đường thẳng VD: Hiện tượng nhật thực, nguyệt thực Câu 13: : Dùng ống rỗng cong để quan sát khơng thấy dây tóc bóng đèn pin phát sáng, vì: A.Vì ánh từ dây tóc khơng truyền theo ống cong B Ánh sáng phát từ mắt ta khơng đến bóng đèn C Ánh từ dây tóc bóng đèn truyền theo đường thẳng mà ống rỗng lại cong D Ánh sáng phát từ dây tóc bị thành cong phía ống chắn lại nhìn thấy tia sáng riêng lẻ C Ánh sáng phát dạng cùm sáng D Ta nhìn thấy chùm sáng gồm nhiều tia sáng hợp thành BÀI 3: ỨNG DỤNG ĐỊNH LUÂT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG Câu 15: Vật cản sáng (chắn sáng) vật: Chọn câu trả lời sai A.Không cho ánh sáng truyền qua B.Cản đường truyền ánh sáng C.Đặt trước mắt người quan sát D.Cho ánh sáng truyền qua Câu 16: Khi có tượng nguyệt thực, vị trí Trái Đất, Mặt Trời Mặt Trăng là: Câu 17: Khi có nguyệt thực xảy ra? A Khi Mặt Trăng nằm bóng tối Trái Đất B Khi Mặt Trăng bị mây đen che khuất C Khi Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất phần D Khi Trái Đất nằm bóng tối Mặt Trăng Câu 18: Khi xảy tượng nhật thực tồn phần, phần Trái Đất quay phía Mặt Trời xảy tượng Câu 19: Vùng sáng, vùng bóng nửa tối vùng bóng tối gì? Giải thích tượng nguyệt thực? TL - Vùng sáng vùng ánh sáng truyền tới từ nguồn sáng mà không bị vật chắn sáng chắn lại - Vùng bóng tối vùng khơng gian phía sau vật chắn sáng không nhận ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới - Vùng bóng nửa tối vùng khơng gian phía sau vật chắn Câu 20: Một vật đặt khoảng bóng đèn dây tóc sáng mơt chắn Kích thước củabóng nửa tối thay đổi ta đưa vật cản gần chắn hơn? (3)A.Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng C Mặt Trời – Mặt Trăng – Trái Đất B Mặt Trăng – Mặt Trời – Trái Đất D Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng hiện tượng sau: A Hoàn toàn tối đen B Có vùng tối đen, có vùng tối, có vùng sáng C Chỉ có vùng tối sáng D Chỉ có vùng tối đen sáng sáng nhận phần ánh sáng nguồn sáng truyền tới - Khi Trái Đất nằm Mặt Trời Mặt Trăng xảy tượng nguyệt thực, Mặt Trăng nằm vùng bóng tối Trái Đất BÀI 4: ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG: Câu 21: Chiếu tia sáng lên gương phẳng ta thu tia phản xạ tạo với đường pháp tuyến góc 300 Góc tới có giá trị là: A 10o B 200 C 300 D 400 Câu 22: Chiếu tia sáng lên gương phẳng góc 900 ta thu tia phản xạ có giá trị là: A 00 B 300 C 600 D 900 Câu 23: Trong thí nghiệm, người ta đo góc tạo tia tới đường pháp tuyến mặt gương 400 Tìm giá trị góc tạo tia tới tia phản xạ? A 400 B 800 Câu 24: Chiếu tia sáng SI lên gương phẳn, tia phản xạ thu dược nằm mặt phẳng nào? A.Mặt gương B Mặt phẳng tạo tia tới mặt gương C Mặt phẳng vng góc với tia tới D Mặt phẳng tạo tia tới pháp tuyến với gương điểm tới Câu 25: Trường hợp dưới có tia phản xạ (theo định luật phản xạ ánh sáng): A.Chiếu tia sáng lên kính phẳng nhẵn B Chiếu tia sáng lên tờ giấy trắng C Chiếu tia sáng lên mặt bàn gỗ Câu 26: Trong thí nghiệm, người ta đo góc tạo tia tới đường pháp tuyến mặt gương 400 Tìm giá trị góc tạo tia tới tia phản xạ? A 400 B 500 C 600 D 800 Câu 27: Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng? Vẽ hình minh họa, thích đầy đủ TL: -Tia phản xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới đường pháp tuyến gương điểm tới -Góc phản xạ ln ln góc tới Câu 28: Chiếu tia sáng SI lên gương phẳng (như hình vẽ) a)Vẽ tia phản xạ b)Giữ nguyên tia tới Vẽ vị trí đặt gương để thu tia phản xạ theo phương nằm ngang chiều từ trái sang phải TL: a) b) N i R S I S I i' i R N S (4)C 500 D 200 D Chiếu tia sáng vào mặt tường lớp học SI: Tia tới ỈR: Tia phản xạ IN: Pháp tuyến I: Điểm tới SIN=i : Góc tới NIR=i’ : Góc phản xạ BÀI 5: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG Câu 29: Nói tính chất ảnh vật tạo gương phẳng, tính chất đúng? A Hứng chắn lớn vật B Không hứng chắn bé vật C Không hứng chắn lớn vật D Hứng chắn lớn vật Câu 30:Ảnh môt vật tạo gương phẳng: A Lớn vât B Bằng vật C Nhỏ vật D Gấp đôi vật Câu 31: Ảnh vật tạo gương phẳng khơng có tính chất đây? A Hứng lớn vật B Không hứng C Không hứng lớn vật D Cách gương khoảng khoảng cách từ vật đến Gương Câu 32: Để nhận biết tồn tại (có thật) ảnh ảo gương phẳng tạo người ta dùng cách sau đây: chọn câu trả lời sai A.Dùng mắt nhìn vào gương ta thấy ảnh ảo B Dùng chắn để hứng C Dùng máy ảnh để chụp hình ảnh D Dùng máy quay phim Câu 33: Trong tiệm cắt tóc, thường thấy có hai gương, treo phía trước, treo phía sauso với ghế ngồi hớt tóc, hai gương có mặt phản xạ hướng vào Tác dụng hai gương ? Giải thích? TL: Tác dung hai gương phản xạ ảnh phía trước mặt phía sau gáy, nhờ hai gương có mặt phản xạ hướng vào Vì người cắt tóc quan sát hình sa gáy BÀI 7: GƯƠNG CẦU LỒI Câu 34:Ảnh môt vật tạo gương cầu lồi: A Lớn vât B Bằng vật C Nhỏ vật D Gấp đôi vật Câu 35: Vì người lái tơ hay xe máy thường dùng gương cầu lồi để làm kính chiếu hậu mà khơng dùng gương phẳng? A Vì gương cầu lồi cho ảnh sáng B Vì gương cầu lồi quan Câu 36: Một người lái xe ô tô muốn đặt gương trước mặt để quan sát hành khách ngồi phía sau lưng Tại người dùng gương cầu lồi mà không dùng gương cầu lõm hay gương phẳng? S N i' i (5)sát rộng C Vì gương cầu lồi cho phép nhìn thấy vật xa D Vì gương cầu lồi cho ảnh giống vật TL: Vì gường cầu lồi có vùng nhìn thấy rộng hơn, gương phẳng gương cầu lõm có kích thước BÀI 8:GƯƠNG CẦU LÕM Câu 37: Ảnh môt vật tạo gương cầu lõm: A Lớn vât B.Bằng vật C.Nhỏ vật D.Bằng nửa vật Câu 38: Trong gương: Gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm Độ lớn ảnh cho gương xếp theo thứ tự giảm dần sau: A Gương cầu lõm , gương cầu lồi , gương phẳng B Gương cầu lồi , gương cầu lõm ,gương phẳng C Gương cầu lõm , gương phẳng , gương cầu lồi D Gương cầu lồi , gương phẳng , gương cầu lõm Câu 39: Gương cầu lõm có tác dụng ? Ứng dụng gương cầu lõm ? TL:· Tác dụng gương cầu lõm: - Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ vào điểm - Biến đổi chùm tia tới phân kì thích hợp thành chùm tia phản xạ song song · Ứng dụng gương cầu lõm: Chế tạo bếp sử dụng lượng Mặt trời, pha đèn ô tô, pha đèn pin… Câu 40: So sánh giống nhau khác gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm TL: - Giống nhau: Điều ảnh ảo, không hứng chắn -Khác nhau: *Ảnh tạo gương phẳng vật *Ảnh tạo gương cầu lồi nhỏ vật *Ảnh tạo gương cầu lõm lớn vật BÀI 10:NGUỒN ÂM Câu 41: Vật phát âm trường hợp đây? A Khi kéo căng vật B Khi uống công vật C Khi ném vật D Khi làm vật dao động Câu 42: Khi nhạc sĩ chơi đàn ghi ta, ta nghe thấy tiếng nhạc.Vậy đâu nguồn âm? A Tay bấm dây đàn B Tay gảy dây đàn C Dây đàn D Hộp đàn Câu 43: Nguồn âm ? Các vật phát âm có chung đặc điểm gì? TL: -Nguồn âm vật phát âm -Các vật phát âm có chung đặc điểm dao động (6)Câu 44: Vật phát âm cao nào? A Khi vật dao động mạnh B Khi vật dao động chậm C Khi vật bị lệch khỏi vị trí cân nhiều D Khi tần số dao động lớn Câu 45: Vật sau dao động với tần số lớn nhất? A Trong giây, dây đàn thực 200 dao động B Trong phút, lắc thực 3000 dao động C Trong giây, mặt trống thực 50 dao động D Trong 20 giây, dây chun thực 1.200 dao động Câu 46:Tần số ? Đơn vị tần số ? Tần số liên quan đến tính chất âm ? TL: -Tần số số lần dao động giây -Tần số có liên quan đến độ cao âm Câu 47: Tai ta nghe âm có tần số khoảng ? TL: Từ 20 HZ đến 20.000 HZ BÀI 12: ĐỘ TO CỦA ÂM Câu 48: vật phát âm to nào? A giao động nhanh B dao động mạnh C tần số dao động lớn D tần số dao động chậm Câu 49: biên độ dao động âm lớn A vật dao động với tần số lớn B.Vật dao động nhanh C vật dao động chậm D vật dao động mạnh Câu 50: Biên độ dao động ? Độ to âm liên quan đến tính chất dao động ? Nó đo đơn vị ? Tai ta nghe âm có độ to ? TL: -Độ lệch lớn vật dao động so với vị trí cân gọi biên độ dao động -Nó đo đơn vị Đê- xi- ben kí hiệu dB -Từ 20 dB đến 120 dB BÀI 13: MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM Câu 51: Âm truyền môi trường đây? A khoảng chân không B tường bê tông C nước biển D tầng khí Câu 52: kết luận sau là sai? A vận tốc âm khơng khí vào khoảng 340 km/s B.vận tốc âm nước vào khoảng 1,5 Km/ s C.vận tốc âm thép Câu 53: Những đăc tính mơi trường truyền âm là: Chọn câu trả lời A.Tất mơi trường B. truyền tốt khơng khí C.Vận tốc truyền âm ác môi trường Câu 54: Khi ngồi khoảng khơng (chân khơng), nhà du hành vũ trụ nói chuyện với cách bình thuường họ mặt đất không? Tại sao? (7)vào khoảng 6100 m/s D vận tốc âm gỗ vào khoảng 3400 m/s D.Trong chất rắn âm truyền tốt chất lỏng khơng khí Trên mặt đất người ta nói chuyện với có mơi trường truyền âm khơng khí Ngồi khoảng khơng, khơng có khơng khí để truyền âm nên khơng thể nói chuyện với mặt đất mà phải dùng máy vô tuyến điện, máy đàm để nói chuyện với BÀI 14: PHẢN XẠ ÂM – TIẾNG VANG Câu 55: tai tai nghe tiếng vang Khi ? A.khi âm phát đến tai ta sau âm phản xạ B âm phát đến tai gần lúc với âm phản xạ C âm phát đến tai trước âm phản xạ D ba trường hợp nghe thấy tiếng vang Câu 56:vật phản xạ âm tốt A miếng xốp B gỗ C mặt gương D đệm cao su Câu 57: kết luận sau là đúng? A vật phản xạ âm tốt vật có bề mặt sần sùi gồ ghề B.vật phản xạ âm vật có bề mặt nhẵn cứng C vật phản xạ âm tốt vật có kích thước lớn D.vật phản xạ âm vật mềm không nhẵn Câu 58: Để đo độ sâu đáy biển người ta neo tàu biển, phát siêu âm thu âm phản xạ từ đáy biển sau 3s Hãy tính độ sâu đáy biển, biết vận tốc truyền siêu âm nước 1500m/s TL: Thời gian truyền siêu âm 3s Do âm truyền đến đáy biển 1,5s Vậy độ sâu biển là: s = 1500m/s x 1,5s = 2250m BÀI 15: CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN Câu 59: Âm gây ô nhiễm tiếng ồn? A tiếng sấm sét B.tiếng xình xịch bánh tàu hỏa chạy C tiếng sóng biển ầm ầm D tiếng máy móc làm việc phát to kéo dài Câu 60: vật liệu thường không dùng để làm vật ngăn cách âm Phòng (8)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng đề lý 7 hk1, Ngân hàng đề lý 7 hk1