ÔN TẬP CÔNG NGHỆ 8

30 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:11

4/ Khối hình học nào được bao bởi hai mặt đáy là hai hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau?. Hình chóp cụt..A[r] (1)ƠN TẬP HỌC KÌ I I/ NỘI DUNG PHẦN VẼ KĨ THUẬT ( xem lại tiết tổng kết và ôn tập phần I vẽ kĩ thuật) II/ NỘI DUNG PHẦN CƠ KHÍ ( xem lại tiết ơn tập phần II khí) III/ CÂU HỎI + TỰ LUẬN( câu đến câu 10 đề cương) (2)Câu 1: Thế vẽ chi tiết? Nêu nội dung công dụng bản vẽ chi tiết. - Bản vẽ chi tiết gồm hình biểu diễn kích thước thơng tin cần cần thiết để xác định chi tiết máy. - Nội dung vẽ chi tiết gồm: Hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật khung tên. - Công dụng: Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo kiểm tra chi tiết máy. (3)Câu 2: Hãy nêu quy ước vẽ ren. Quy ước vẽ ren: - Ren nhìn thấy: Đường đỉnh ren đường giới hạn ren vẽ bằng nét liền đậm Đường chân ren vẽ nét liền mảnh vòng chân ren vẽ ¾ vịng. (4)Câu 3: Cơ khí có vai trị quan trọng sản xuất đời sống? Cơ khí có vai trị quan trọng là: - Tạo máy thay lao động thủ công nâng cao suất lao động - Giải phóng sức lao động bắp cho người khiến lao động trở nên nhẹ nhàng hơn (5)Câu 4: Chi tiết máy ghép với nào? Mỗi kiểu mối ghép cho hai ví dụ. Chi tiết máy ghép với theo hai kiểu: ghép cố định và ghép động - Ghép cố định: VD: Mối ghép đinh tán khung cửa sổ lớp mối ghép hàn giàn khoan. (6)Câu 5: Chi tiết máy gì? Ở xe ơtơ cánh quạt gió có tiết máy khơng? Tại sao? - Chi tiết máy phần tử có cấu tạo hồn chỉnh có nhiệm vụ nhất định máy (7)Câu 6: Nêu cấu tạo, tính chất ứng dụng truyền động ăn khớp. - Cấu tạo: - Truyền động bánh gồm bánh dẫn bánh bị dẫn 2 - Truyền động xích gồm đĩa dẫn 1, đĩa bị dẫn xích 3 - Tính chất: Nếu bánh dẫn có số Z1 quay với tốc độ n1( vòng/ phút), bánh bị dẫn có số Z2 quay với tốc độ n2 (vòng/ phút) Tỉ số truyền: - Ứng dụng: Truyền động bánh ứng dụng đồng hồ, hộp số xe máy Truyền động xích ứng dụng xe máy, xe đạp… 2 1 n Z i n Z   2 1 (8)Câu 7: Bánh dẫn truyền động đai phịng thực hành có đường kính 100mm, bánh bị dẫn có đường kính 50mm Tính tỉ số truyền i cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn? Tại sao? - Tỉ số truyền i i = 1 100 2 50 bd d n n D nnD   (9)Câu 8: Đĩa xích xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 Tính tỉ số truyền i cho biết chi tiết quay nhanh hơn? - Tỉ số truyền i i = - Đĩa líp quay nhanh đĩa xích 2,5 lần 2 1 50 2, 20 n Z (10)Câu 9: Bánh dẫn truyền động bánh phịng mơn Lí – Cơng nghệ có 38 răng, bánh bị dẫn có 19 Tính tỉ số truyền i cho biết chi tiết quay chậm hơn? Tại sao? - Tỉ số truyền i i = - Bánh dẫn quay chậm bánh bị dẫn gấp 1/2 lần Vì bánh dẫn có số nhiều quay chậm (11)Câu 10: Nêu cấu tạo, nguyên lí làm việc ứng dụng cấu tay quay – lắc. - Cấu tạo: gồm có tay quay 1, truyền 2, lắc 3, giá đỡ khớp quay - Nguyên lí làm vi c: Khi tay quay quay quanh trục A, ê thông qua truyền làm lắc chuyển động lắc quanh trục D. (12)1/ Vị trí của hình chiếu bản vẽ sau: A Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng B Hình chiếu đứng ở dưới hình chiếu bằng C Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng D A và C 2/ Hình chiếu bằng có A hướng chiếu từ trước tới B hướng chiếu từ xuống C hướng chiếu từ trái sang D hướng chiếu từ phải sang. (13)3/ Lan có vẽ hình chiếu có hình chiếu đứng tam giác cân, hình chiếu hình vng có hai đường chéo Em giúp bạn Lan chọn khối hình học với vẽ. A Hình nón B Hình chóp C Hình lăng trụ D Hình hộp chữ nhật 4/ Khối hình học bao hai mặt đáy hai hình đa giác mặt bên hình chữ nhật nhau? (14)5/ Khối hình học sau khơng phải khối trịn xoay? A Hình trụ B Hình chóp C Hình cầu D Hình nón. 6/ Bạn An có vẽ hình chiếu có hình chiếu đứng hình tam giác cân hình chiếu hình trịn Em giúp bạn An chọn khối hình học với vẽ. A Hình trụ B Hình cầu C Hình nón D Hình chỏm cầu. 7/ Đặt trục quay hình trụ vng góc với mặt phẳng chiếu đứng Vậy hình chiếu đứng hình gì? (15)8/ Bạn An có vẽ hình chiếu gồm hình chiếu đứng hình chữ nhật hình chiếu hình trịn Em giúp bạn An chọn khối hình học với vẽ. A Hình trụ B Hình cầu C Hình nón D Hình chỏm cầu. 9/ Đặt trục quay hình nón vng góc với mặt phẳng chiếu bằng Vậy hình chiếu đứng hình gì? A Hình vng B Hình chữ nhật C Hình tam giác cân D Hình trịn. 10/ Bản vẽ dùng để chế tạo kiểm tra chi tiết máy? A Bản vẽ nhà B Bản vẽ chi tiết (16)11/ Bản vẽ sau phần nội dung có bảng kê? A Bản vẽ nhà B Bản vẽ lắp C Bản vẽ xây dựng D Bản vẽ chi tiết 12/ Bản vẽ lắp vòng đai gồm nội dung nào? A Hình biểu diễn, kích thước, khung tên (17)13/ Bản vẽ nhà tầng gồm nội dung nào? A Hình biểu diễn, kích thước, khung tên B Hình biểu diễn, kích thước, bảng kê C Bảng kê, hình biểu diễn, yêu cầu kĩ thuật D Hình biểu diễn, kích thước, u cầu kĩ thuật khung tên. 14/ Bản vẽ phần kích thước có kích thước chung kích thước phận? A Bản vẽ nhà B Bản vẽ lắp C Bản vẽ xây dựng D Bản vẽ chi tiết 15/ Mặt vẽ nhà đặt vị trí (18)16/ Bình học sinh lớp sau học qui ước vẽ ren chưa hiểu rõ vòng chân ren vẽ nét liền mảnh vẽ bao nhiêu vòng? Em chọn đáp án giúp bạn Bình. A 1/8 vịng B 1/4 vòng C 3/4 vòng D 1/2 vòng. 17/ An học sinh lớp sau học qui ước vẽ ren chưa hiểu rõ vòng chân ren vẽ nét liền mảnh vẽ hở vòng? Em chọn đáp án giúp bạn An. A 1/2 vòng B 1/4 vòng C 1/8 vòng D 3/4 vòng. 18/ Lắp ráp chi tiết cơng đoạn thứ q trình hình thành sản phẩm khí? (19)19/ Kim loại đen có thành phần là A chì bạc B đồng nhôm C thiếc kẽm D sắt cacbon. 20/ Trong khí đặc biệt quan tâm tính chất là A tính lí tính B tính hóa tính C tính tính cơng nghệ D tính chất vật lí hóa tính. 21/ So sánh thép, đồng nhơm vật liệu sau có tính dẫn điện dẫn nhiệt tốt nhất? A Đồng B Thép C Nhôm D B C (20)23/ Mối ghép pit-tông – xylanh A khớp cầu B khớp tịnh tiến C khớp quay D khớp vít. 24/ Mối ghép gồm: trục, ổ trục bạc lót A khớp cầu B khớp tịnh tiến C khớp quay D khớp vít. 25/ Bộ truyền động sau làm việc gây tiếng ồn? A Truyền động xích B Truyền động đai (21)26/ Trong truyền động đai bánh dẫn có đường kính 100mm, bánh bị dẫn có đường kính 50mm Vậy tỉ số truyền là A i = 5000 B i = C i = 1/2 D i = 1000. 27/ Trong truyền động xích đĩa dẫn có 48 răng, đĩa bị dẫn có 24 Vậy tỉ số truyền là A i = 1152 B i = 1/2 C i = D i = 4800 (22)29/ Mối ghép sau mối ghép cố định? A Mối ghép sống trượt – rãnh trượt B Mối ghép đinh vít C Mối ghép vít cấy D Mối ghép bulômg 30/ Mối ghép sau mối ghép động? A Mối ghép hàn B Mối ghép Pit-tông- xy lanh C Khớp cầu D Khớp quay. 31/ Mối ghép sau mối ghép động? (23)32/ Trong nhà máy sản xuất xích xích là A có cấu tạo khơng hồn chỉnh B chi tiết máy C mối ghép cố định D cụm chi tiết máy. 33/ Trong xe đạp xích là A có cấu tạo khơng hồn chỉnh B chi tiết máy (24)34/ Máy phát điện nhà bạn Ly có truyền động đai Bạn Ly dùng thước đo đường kính bánh dẫn 300mm nhãn máy phát điện có ghi tỉ số truyền lý thuyết Em chọn giúp bạn Ly đường kính bánh bị dẫn cho phù hợp. A D2 = 60 mm B D2 = 295 mm C D2 = 305 mm D D2 = 1500 mm. 35/ Bạn An mua xe đạp có cấu truyền động xích Bạn An dựng chân trống lên tác dụng lực vào bàn đạp làm đĩa xích chuyển động với tốc độ quay 120 vòng/ phút Em chọn tốc độ quay đĩa líp để tỉ số truyền thực tế xe đạp 2,5. A n2 = 48 vòng/ phút B n2 = 117,5 vòng/ phút (25) 36/ Hãy xếp thứ tự nội dung sau thành trình tự đọc bản vẽ chi tiết. Hình biểu diễn Kích thước Yêu cầu kĩ thuật Tổng hợp Khung tên 1 2 3 4 5 Thứ tự: (26)37/ Cho trước vật thể hai hình chiếu hình chiếu đứng hình chiếu Hãy chọn hình chiếu cạnh đúng. (27)38/ Cho vật thể với hướng chiếu A, B, C hình chiếu 1, 2, hình vẽ Em ghi tên gọi hình chiếu 1, 2, vào bảng sau: Hình chiếu Tên gọi hình chiếu 1 2 3 (28)39/ Bằng cách điền vào chỗ trống ( ) cụm từ sau: hình tam giác vng; hình chữ nhật; nửa hình trịn vào mệnh đề sau để mơ tả cách tạo thành khối: hình trụ, hình nón, hình cầu. A Khi quay ……… vịng quanh cạnh góc vng cố định ta hình nón. B Khi quay ……… vịng quanh đường kính cố định ta hình cầu. C Khi quay ……… vòng quanh cạnh cố định ta hình trụ. hình tam giác vng nửa hình trịn (29)40/ Hãy nối cụm từ cột với cụm từ thích hợp cột để câu phát biểu đúng. Cột 1 Cột 2 Lựa chọn A Truyền chuyển động a cấu mà chuyển động của vật dẫn vật bị dẫn không dạng. B Biến đổi chuyển động b cụm chi tiết máy. C Trong nhà máy sản xuất vịng bi vòng bi là c cấu mà chuyển động của vật dẫn vật bị dẫn có dạng. d chi tiết máy. A → c
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN TẬP CÔNG NGHỆ 8, ÔN TẬP CÔNG NGHỆ 8