NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC NGỮ VĂN 6 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI.

5 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:09

-Thô boán chöõ laø theå thô coù nhieàu doøng, moãi doøng coù boán chöõ, thöôøng ngaét nhòp 2/2, thích hôïp vôùi loái keå vaø taû, thöôøng coù caû vaàn löng vaø vaàn chaân xen keõ, gieo v[r] (1)T ẬP LÀM VĂN BÀI 1 TẬP LÀM THƠ BỐN CHỮ I/Củng cố kiến thức : -Thơ bốn chữ thể thơ có nhiều dịng, dịng có bốn chữ, thường ngắt nhịp 2/2, thích hợp với lối kể tả, thường có vần lưng vần chân xen kẽ, gieo vần liền, vần cách hay vần hỗn hợp Xuất nhiều tục ngữ, ca dao đặc biệt vè -Cách gieo vần : +Vần lưng: gieo dòng thơ +Vần chân: vần gieo cuối dòng thơ +Vần liền:vần liên tiếp giống cuối câu +Vần cách: vần tách không liền II/Luyện tập : Tập làm thơ (hoặc đoạn thơ) bốn chữ chủ đề môi trường B ÀI Hoạt động ngữ văn: THI LÀM THƠ NĂM CHỮ I/.Củng cố kiến thức : -Mỗi dịng năm chữ Mỗi khổ có bốn dịng Số khổ thơ không hạn định -Nhịp 2/3 3/2 -Vần : Vần liền, vần cách, vần chân, vần lưng II/ Luyện tập : (2)BÀI VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN TẢ NGƯỜI I/ Kiến thức : Nắm vững phương pháp làm văn tả người Rèn luyện kĩ viết nói chung (diễn đạt, trình bày, chữ viết, tả, ngữ pháp….) Biết cách làm văn tả người qua thực hành viết, có kỹ viết II/ Luyện tập : Đề: Hãy tả lại người thân gần gũi với em Dàn ý: a Mở bài: Giới thiệu người thân b Thân bài: + Tả chân dung:  Gương mặt  Dáng đi, tiếng nói… + Sở thích, thói quen +Việc làm c Kết bài: Cảm nghĩ người thân B ÀI 4 (3) I/.Khi cần viết đơn: Khi cần đề đạt nguyện vọng với người hay quan, tổ chức có quyền hạn giải nguyện vọng đĩ II/.Các loại đơn nội dung thiếu đơn: -Đơn trình bày giấy: Theo mẫu không theo mẫu -Những nội dung bắt buột đơn là: quốc hiệu, tiêu ngữ; tên đơn; tên người tở chức nhân đơn; tên người viết đơn; lí viết đơn; ngày tháng năm viết đơn, nơi viết đơn, chữ kí người viết đơn 3 Cách thức viết đơn: Trình bày trang trọng, ngắn gọn sáng sủa theo số mục định II.Luyện tập : -Kể loại đơn thường gặp -Xác định nội dung thiếu đơn -Cách thức trình bày đơn BÀI 5 LUYỆN TẬP CÁCH VIẾT ĐƠN VÀ SỬA LỠI I/Các lỗi thường mắc viết đơn: 1.Đơn thiếu mục cần thiết sau: Quốc hiệu, tên người viết đơn, thiếu ngày tháng, nơi viết, chữ ký 2.Đơn mắc lỗi: Lý khơng đáng, thiếu ngày tháng, nơi viết đơn Tên em ® em tên 3.Đơn mắc lỗi: Hồn cảnh đơn khơng có sức thuyết phục (bệnh nhiều ® khơng thể tự ngồi viết ® phụ huynh viết) Tên em ® em tên -Các lỡi thường mắc phải viết đơn: Thiếu mục cần thiết dơn quốc hiệu ,tiêu ngữ,thời gian,địa điểm viết đơn…;thừa nội dung… -Cách sửa: Bổ sung phần còn thiếu;lược bỏ phần không cần thiết II/ Luyện tập : (4)CH ƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN ĐỊA PHƯƠNG (Phần Tiếng Việt) (Viết phụ âm đầu, viết hoa) I Rèn luyện tả: 1.Điền phụ âm đầu: tr/ch ; s/x ; r/d/gi ; l/m vào chỗ trống - trái cây, chờ đợi, chuyển chỗ, trải qua, trôi chảy, trơ trụi, nói chuyện, chương trình, chẻ tre - sấp ngửa, sản xuất, sơ sài, bở sung, xung kích, xua đuổi, xẻng, xuất hiện, chim sáo, sâu bọ - rũ rượi, rắc rối, giảm giá, giáo dục, rung rinh, rùng rợn, giang sơn, rau diếp, dao kéo, giáo mác - lạc hậu, nói liều, gian nan, nết na, lương thiện, ruộng nương, lỗ chỗ, lút, bếp núc, lỡ làng 2 Cho HS điền từ thích hợp vào chỗ trống: a.Vây cá, sợi dây, dây điện, vây cánh, dây dưa, bao vây, giây phút b.Giết giặc, da diết, viết văn, chữ viết, giết chết c.Hạt dẻ, da dẻ, vẻ vang, văn vẻ, giẻ lau, mảnh dẻ, vẻ đẹp, giẻ rách 3 Điền S X vào chỗ trống: Xám xịt, sát, sấm, sáng, xé, sung, sổ, xơ xác, sầm sập, xoảng 4 thắt lưng buộc bụng, buột miệng nói ra, ruộc, bạch tuộc, thẳng đuồn đuột, dưa chuột, bị chuột rút, trắng muốt, chẫu chuộc 5.Vẽ tranh, biểu quyết, dè bỉu, bủn rủn, dai dẳng, hưởng thụ, tưởng tượng, ngày giỗ, lỗ mãng, cổ lỗ, ngẫm nghĩ 6.căn dặn rằng, kiêu căng, chắn ngang, chẳng, chặt cây, cắn (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC NGỮ VĂN 6 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI., NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC NGỮ VĂN 6 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI.