NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC NGỮ VĂN 8 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI.

6 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:09

Vaên baûn töôøng trình phaûi tuaân thuû theå thöùc vaø phaûi trình baøy ñaày ñuû, chính xaùc thôøi gian, ñæa ñieåm, söï vieäc, hoï teân nhöõng ngöôøi lieân quan cuøng ñeà nghò cuûa ngö[r] (1)ÔN TẬP VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH I Lý thuyết 1 Vai trò tác dụng. -Văn thuyết minh kiểu văn thông dụng nhằm cung cấp tri thức, thông tin đặc điểm tính chất, nguyên nhân vật tượng tự nhiên xã hội -Yêu cầu hình thức, nội dung 2 Sự khác nhau + Tự sự: Kể thuật lại việc + Miêu tả: dùng lời lẽ kể lại + Biểu cảm:Bộc lộ cảm xúc + Nghị luận: dùng lí lẽ lập luận giải vấn đề + Thuyết minh: Giới thiệu 3 Cần ý quan sát, tìm tòi, học hỏi Các phương pháp: phương pháp 5.Các bước xây dựng văn thuyết minh? Dàn ý văn thuyết minh Các kiểu thuyết minh học 7 Vai trò yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận văn thuyết minh -HÀNH ĐỘNG NĨI I. Khái niệm: Hành động nói hành động thực lời nói nhằm mục đích định II Một số hành động nói thường gặp - Ngươi ta dựa theo mục đích hành động nói mà đặt tên cho -Những kiểu hành động nói thường gặp là: hỏi, trình bày(báo tin, kể , tả, nêu ý kiến, dự đoán), điều khiển ( cầu khiến, đe dọa, ) III Luyện tập BT1/63 : Xác định mục đích , câu biểu hành động nói, vai trị câu nói Trần Quốc Tuấn viết Hịch tướng sĩ nhằm mục đích khích lệ tướng sĩ học tập binh thư yếu lược ơng soạn khích lệ lòng yêu nước tướng sĩ BT2:Chỉ hành động nói mục đích hành động nói. a)Bác trai chứ?(Hỏi) (2) b) Cả câu thoại c) Cậu vàng đời ông giáo ạ! (báo tin) BT3/65 Xác định hành động nói đựơc thực từ "hứa" -"Anh phải hứa… xa nhau" (hành động đề nghị yêu cầu) -Anh hứa (hành động yêu cầu) -Anh xin hứa (hành động hứa) I.Cách thực hành động nói -Trực tiếp: thực kiểu câu có chức phù hợp với hành động -Gián tiếp:được thực kiểu câu -ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM I/ Khái niệm luận điểm Luận điểm tư tưởng, quan điểm, chủ trương mà người viết ( nói) nêu văn nghị luận II/ Mối quan hệ luận điểm với vấn đề cần giải quyết 1 n tập lí thuyết -Các yếu tố biểu cảm: từ ngữ, câu văn, ngữ điệu, cử … thể cảm xúc, tâm trạng người nói, người viết -Yêu cầu biểu cảm văn nghị luận: Thể sát đúng, chân thành tâm trạng, cảm xúc thân, phục vụ cho việc lập luận 2 Luyện tập Luyện nghe, nói có sử dụng yếu tố biểu cảm Bài tập 1: Các luận điểm phong phú thiếu mạch lạc, xếp lộn xộn - cần xếp lại sau: 1)Mở bài: Những chuyến tham quan du lịch giúp ích cho người cho người tham gia nhiều 2) Thân bài: a-Về kiến thức: -Cụ thể sâu sắc hơnnhững điều học trường lớp, qua điều mắt thấy tai nghe -Đưa lại nhiều học khơng tìm thấy sách vở, học trường lớp b-Veà tình cảm: (3)c- Về vật chất: -Có thể làm ta khoẻ mạnh, có sức chịu đựng bền bỉ 3.Kết luận: Tham quan du lịch thật hoạt động bổ ích, moị người cần tích cực tham gia -Niềm vui sướng đem lại lợi ích cho thể, tâm hồn tác giả -Cảm xúc thể giọng vui tươi phấn khơỉ -Trong văn nghị luận, luận điểm hệ thống ( luận điểm chính, luận điểm phụ) làm sáng tỏ vấn đề đặt III/ Mối quan hệ luận điểm -LUYEÄN TẬP ĐƯAYẾU TỐ BIỂU CẢM TRONG VĂN NGHỊ LUẬN 1 n tập lí thuyết -Các yếu tố biểu cảm: từ ngữ, câu văn, ngữ điệu, cử … thể cảm xúc, tâm trạng người nói, người viết -Yêu cầu biểu cảm văn nghị luận: Thể sát đúng, chân thành tâm trạng, cảm xúc thân, phục vụ cho việc lập luận 2 Luyện tập Luyện nghe, nói có sử dụng yếu tố biểu cảm Bài tập 1: Các luận điểm phong phú thiếu mạch lạc, xếp lộn xộn - cần xếp lại sau: 1)Mở bài: Những chuyến tham quan du lịch giúp ích cho người cho người tham gia nhiều 2) Thân bài: a-Về kiến thức: -Cụ thể sâu sắc hơnnhững điều học trường lớp, qua điều mắt thấy tai nghe -Đưa lại nhiều học khơng tìm thấy sách vở, học trường lớp b-Về tình cảm: -Tìm thêm niềm vui cho thân c- Veà vật chất: (4)3.Kết luận: Tham quan du lịch thật hoạt động bổ ích, moị người cần tích cực tham gia -Niềm vui sướng đem lại lợi ích cho thể, tâm hồn tác giả -Cảm xúc thể giọng vui tươi phấn khởi -LUYỆN TẬP ĐƯA YẾU TỐ TỰ SỰVAØ MIÊU TẢ TRONG VĂN NGHỊ LUẬN Luyện tập Rèn luyện kỹ nghe, nói, đọc, viết: 1-Định hướng làm -Xác định +Tình cụ thể +Kiểu bài: nghị luận +Nội dung: thuyết phục +Phạm vi nghị luận: đối tượng HS 2-Xác lập xếp luận điểm a_Gần cách ăn mặc số bạn… b- Các bạn lầm tưởng rằng… c- Việc ăn mặc phải phù hợp với thời đại… d-Việc ăn mặc chạy theo "mốt" có nhiều tác hại… Kết luận: Các bạn nên thay đổi trang phục cho lành mạnh, dắn 3)Vận dụng yếu tố tự miêu tả (trọng tâm) -CHỮA LỖI DIỄN ĐẠT (Lỗi lô-gíc) 1 Luyện tập *Phát chữa lỗi câu cho sẵn Câu a:Chúng em giúp bạn học sinh vùng bị lũ lụt: quần áo giầy dép nhiều đồ dùng sinh hoạt khác Câu b : Trong niên …và sinh vieân (5)Câu d: Em muốn trử thành GV hay Bác sĩ -Câu e: Bài thơ không hay bố cục mà cịn sâu sắc ngơn từ Câu g: Trên sân ga lại hai người Một người gầy, người lùn, mập Câu h: Chị Dậu cần cù, chịu khó mực yêu thương chồng -Câu i: Nếu không phát huy đức tính tốt đẹp người xưa phụ nữ VN ngày khơng thể hồn thành nhiệm vụ vinh quang nặng nề Câu k: hút thuốc có hại cho sức khỏe vừa tốn tiền bạc -Các luận điểm vừa xếp theo trình tự hợp lí liên kết chặt chẽ, vừa có phân biệt với -LUYỆN TẬP LAØM VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH I Tìm hiểu chung 1 Đặc điểm văn tường trình -Tường trình loại văn trình bày thiệt hại hay mức độ trách nhiệm người tường trình việc xảy gây hậu cần phải xem xét -Người viết tường trình người có liên quan đến việc, người nhận tường trình cá nhân quan có thẩm quyền xem xét giải 2.Cách làm văn tường trình Văn tường trình phải tuân thủ thể thức phải trình bày đầy đủ, xác thời gian, đỉa điểm, việc, họ tên người liên quan đề nghị người viết; có đầy đủ người gửi, người nhận, thời gian, địa điểm có giá trị II.Luyện tập Viết văn tường trình tình học tập sinh hoạt Luyện tập làm văn tường trình BT1:Chỉ chỗ sai trong việc sử dụng văn tình sau: -Cả trường hợp a, b, c khơng cần phải viết tường trình, vì: +Với a: cần viết tự kiểm nhận thức rõ khuyết điểm, tâm sửa chữa +Với b: Có thể viết thơng báo để bạn biết thực kế hoặch làm việc chuẩn bị cho đại hội chi đội +Vơi c: Cần viết báo cáo chi đội gởi cho cô Tổng phụ trách (6)BT2:Nêu tình thường gặp sống mà em cho phải viết văn tường trình -Trình bày với công an vụ va chạm xe máy mà em chứng kiến -Trình bày với giáo Chủ nhiệm buổi nghỉ học đột xuất hôm qua để thơng cảm BT3: Từ tình cụ thể viết văn tường trình.
- Xem thêm -

Xem thêm: NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC NGỮ VĂN 8 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI., NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC NGỮ VĂN 8 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI.