NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC NGỮ VĂN 9 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI.

5 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:09

Các câu, đoạn văn trong văn bản phải liên kết chặt chẽ với nhau về nội dung và hình thức.. Về mặt nội dung :.[r] (1)PHẦN TẬP LÀM VĂN LIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN I- KHÁI NIỆM LIÊN KẾT : Các câu, đoạn văn văn phải liên kết chặt chẽ với nội dung hình thức 1. Về mặt nội dung : - Các đoạn văn phải phục vụ chủ đề chung văn bản, câu văn phải phục vụ chủ đề chung đoạn (liên kết chủ đề) - Các đoạn văn, câu văn phải xếp theo trình tự hợp lí (liên kết lơgíc) Về hình thức : Các câu văn, đoạn văn liên kết với số biện pháp sau : - Phép lặp - Phép - Phép đồng nghĩa, trái nghĩa, phép liên tưởng - Phép nối II Luyện tập : Phân tích liên kết nội dung, hình thức câu đoạn văn ……… ……… ……… ……… ……… Bài tập 1 Chỉ phép liên kết SGK trang 49-50 ……… ……… ……… ………. Bài tập 2 Tìm cặp từ tương phản SGK trang 50 (2)d/……… đ/……… e/……… Bài tập 3 Sửa lỗi câu sai : SGK trang 50 a) Thêm từ : ……… ……… b) Thêm từ : ……… ……… * Bài tập 4 Thay từ :……… ……… LUYỆN TẬP LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN, ĐOẠN TRÍCH Đề : Cảm nhận em “Chiếc lược ngà” Nguyễn Quang Sáng.(HS tự làm) LẬP DÀN Ý (3)LUYỆN TẬP VIẾT BIÊN BẢN Bài tập 1: Viết biên dựa vào chi tiết cho sẵn I/ Phần đầu: Quốc hiệu Biên trao đổi học tập môn Ngữ văn Lớp :… Địa điểm: Thời gian: Bắt đầu lúc … Thành phần tham dự: Người điều khiển chương trình: II/ Phần giữa: Nội dung biên 1) Cô Lan khai mạc, nêu yêu cầu nội dung hội nghị 2) Lớp trưởng báo cáo tình hình học Ngữ văn tgời gian qua 3) Các bạn học sinh giỏi báo cáo kinh nghiệm (Thu Nga, Thuý Hà) 4) Tập thể lớp trao đổi, bổ sung, đề tiêu phấn đấu 5) Cô Lan tổng kết III/ Phần cuối Biên kết thúc lúc: … Ngày … tháng… năm … Chữ kí tên họ tên thư kí Bài tập 2: ……… ……… ……… Bài tập 3: Ghi biên bàn giao trực tuần chi đội Dựa vào dàn ý tập lí thuyết biên để viết biên LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG I Ôn tập lý thuyết : (4)2 Văn có tính chất pháp lý : Biên , báo cáo , hợp đồng 3 Đặc điểm văn hợp đồng : 4 Cách viết VB hợp đồng : II- Luyện tập: Học sinh tự làm: Câu 1: SGK/ 157-158 ……… ……… ……… Câu 2: SGK/ 158 ……… ……… ……… ……… ……… Câu 3: SGK/ 158 (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC NGỮ VĂN 9 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI., NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC NGỮ VĂN 9 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI.