NỘI DUNG ÔN TẬP KHỐI 1 LẦN 7

2 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:02

Sư Tử loan báo: ta sắp tắt thở, các loài hãy mau mau vào hang nghe ta dặn lại.[r] (1)TRƯỜNG TH SONG PHÚ A CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHỐI: 1, Độc lập - Tự – Hạnh phúc Song Phú, ngày 22 tháng năm 2020 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP (lần 7) Mơn Tốn Câu 1: Tính: 6 10 10 + + - - Câu 2: Tính: 6 – + =… 10 – + =… – + =… – + =… + – =…… 10 – – =… Câu 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ trống thích hợp: 3 + 2… + + 5… – 10 – … + 8 – … + – … – + ……1 + Câu 4: Viết số 8, 5, 3, 6, 9, 1 a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn:……… b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé:……… Câu 5: Viết phép tính thích hợp: a Bình có : kẹo An có : kẹo Cả hai bạn có : … kẹo ? b Có : cam Bớt : cam Còn lại :… cam? Câu 6: Viết số từ đến 20 ……… ……… (2)PHẦN 1: VIẾT 1/ Viết tả (học sinh viết chữ nhỏ vào tập trắng) Sư Tử, cáo loài thú Sư Tử loan báo: ta tắt thở, loài mau mau vào hang nghe ta dặn lại Nghe vậy, Trâu, Bò, Cầy Báo lũ nhanh nhảu rủ nhau vào hang Sư Tử. 2/ Bài tập: Điền vần oai hay oay vào chỗ chấm Kh lang vòng x th thoải ( Phụ huynh gởi lại làm học sinh vào thứ ba ngày 29/4/2020) PHẦN 2: ĐỌC (Phụ huynh theo dõi hướng dẫn cho em phần này) Học sinh đọc (sách tiếng việt tập 2) Cá sấu sợ cá mập – trang 55 Hai quan – trang 59 Môn Âm nhạc: xem lại Bẩu trời xanh Môn Mĩ thuật: Em tập vẽ lại vật mà em yêu thích Mơn Thể dục: Ơn lại động tác thể dục phát triển chung Môn thủ cơng: Hướng dẫn học sinh vẽ hình chữ nhật chiều dài ô chiều rộng ô Môn Đạo đức: Ôn lại Lễ phép, lời thầy giáo, cô giáo (HS hiểu : Cần lễ phép, lời thầy giáo, cô giáo; Cần chào hỏi thầy gặp gỡ hay chia tay, nói nhẹ nhàng, lễ phép; Phải thực theo lời dạy bảo thầy cơ.) Mơn Tự nhiên xã hội: Ơn lại An toàn nhà (Kể tên số vật sắc nhọn nhà gây đứt tay, chảy máu Xác định số vật nhà gây nóng bỏng cháy.) Học sinh biết cách phòng tránh bị đứt tay, an toàn nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: NỘI DUNG ÔN TẬP KHỐI 1 LẦN 7, NỘI DUNG ÔN TẬP KHỐI 1 LẦN 7