Tuyển tập đề thi và lời giải vào lớp 10 môn Toán TP Hà Nội từ năm 1989 đến 2020

85 10 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 07:00

c/ Đường thẳng d tiếp xúc với nửa đường tròn tại M và cắt các tia OC, OD lần lượt tại I và K.. Thời gian xuôi ít hơn thời gian ngược 1h20 phút. Trên cung BC lấy một điểm M rồi hạ đường[r] (1) ĐỀ THI VÀO LỚP 10 (2)LỜI NÓI ĐẦU Về nội dung kiến thức, kĩ năng: Tài liệu biên soạn theo hướng bám Chuẩn kiến thức, kĩ BộGDĐT, tập trung vào kiến thức bản, trọng tâm kĩ vận dụng, viết theo hình thức Bộđề ơn thi dựa đề thi vào lớp 10 năm thành phố Hà Nội Mỗi đềthi có hướng dẫn giải chi tiết! Mặc dù có sựđầu tư lớn thời gian, trí tuệ đội ngũ người biên soạn, song tránh khỏi hạn chế, sai sót Mong sựđóng góp thầy, giáo em học sinh toàn tỉnh để Bộ tài liệu hồn chỉnh hơn. Chúc thầy, giáo em học sinh thu kết cao kỳ thi sắp tới! Để góp phần định hướng cho việc dạy - học ở các trường việc ôn tập, rèn luyện kĩ cho học sinh sát với thực tiễn giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng các kì thi tuyển sinh, Website: thuvientoan.net phát hành tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 10 mơn tốn thành phố Hà Nội qua năm có đáp án chi tiết (3)Bài I. ( 2,0 điểm ) Cho hai biểu thức 4( 1) 25 + = − x A x 15 : 25 5  −  + = +  − + −   x x B x x x với x≥0;x≠25 1) Tìm giá trị biểu thức A x=9 2) Rút gọn biểu thức B 3) Tìm tất giá trị nguyên x để biểu thức P= A B đạt giá trị nguyên lớn nhât Bài II. (2,5 điểm). 1) Giải toán cách lập phương trình hệphương trình : Hai đội cơng nhân làm chung cơng việc sau 15 ngày làm xong Nếu đội thứ làm riêng ngày dừng lại đội thứ hai làm tiếp cơng việc ngày hai đội hồn thành 25% cơng việc Hỏi đội làm riêng ngày hồn thành xong cơng việc trên? 2) Một bồn nước inox có dạng hình trụ với chiều cao 75, m diện tích đáy 0 32, m Hỏi bồn nước đựng đầy mét khối nước ? (Bỏ qua bề dày bồn nước) Bài III.(2,0 điểm) 1) Giải phương trình: 7 18 − − = x x 2) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng ( ) :d y=2mx m− +1 parabol ( ) :P y=x a) Chứng minh ( )d cắt ( )P hai điểm phân biệt b) Tìm tất giá trị m để ( )d cắt ( )P hai điểm phân biệt có hồnh độ 1, x x thỏa mãn 1 2 1 1 − + = + x x x x Bài IV.(3,0 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB<AC) nội tiếp đường tròn ( )O Hai đường cao BE CF tam giác ABC cắt điểm H 1) Chứng minh bốn điểm B, C, E, F thuộc đường tròn (4)3 a +b +ab= Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ P Hết Cán coi thi khơng giải thích thêm (5)Đề số Bài 1.(2,0 điểm) Cho hai biểu thức 4 1 A x x    3 1 2 2 3 3 B x x x x       với x 0,x 1 a)Tính giá trịcủa biểu thức A x 9 b)Chứng minh 1 1 B x   c) Tìm tất giá trị x để A x B   Bài 2.(2,0 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 28 mét độ dài đường chéo 10 mét Tính chiều dài chiều rộng mảnh đất theo đơn vị mét Bài 3.(2,0 điểm) a) Giải hệphương trình 2 x y x y           b) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) :y (m2)x 3 parabol 2 ( ) :P yx i)Chứng minh ( )d cắt ( )P hai điểm phân biệt ii)Tìm tất giá trị m để ( )d cắt ( )P hai điểm phân biệt có hoành độ số nguyên Bài (3,5 điểm) Cho đường tròn ( ; )O R với dây cung AB không qua tâm Lấy S điểm bất kì tia đối tia AB (S khác A) Từ điểm S vẽ hai tiếp tuyến SC SD, với đường tròn ( ; )O R cho điểm C nằm cung nhỏ AB (C D, tiếp điểm) Gọi H là trung điểm đoạn thẳng AB a)Chứng minh năm điểm C D H O S, , , , thuộc đường trịn đường kính SO (6)điểm F ln thuộc đường trịn cố định Bài (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ biểu thức P  1 x 1 x x Hết Cán coi thi khơng giải thích thêm (7)Đề số Bài I (2,0 điểm) Cho hai biểu thức 5 x A x    3 20 , 25 x B x x      với x 0,x 25 1) Tính giá trị biểu thức A x = 2) Chứng minh 5 B x   3) Tìm tất giá trị x để AB x 4 Bài II (2,0 điểm) Giải tốn sau cách lập phương trình, hệphương trình: Một xe tơ xe máy khởi hành từA đểđi đến B với vận tốc xe khơng đổi tồn quảng đường AB dài 120 km Do vận tốc xe ô tô lớn vận tốc xe máy 10 km/h nên xe ô tô đến B sớm xe máy 36 phút Tính vận tốc xe Bài III (2,0 điểm) 1) Giải hệphương trình 4 x y x y           2) Trong mặt phẳng tọa độOxy, cho đường thẳng (d): y = mx + 5. a) Chứng minh đường thẳng (d) qua điểm A(0;5) với giá trị m b) Tìm tất giá trị m đểđường thẳng (d) cắt Parabol (P): y = x2 hai điểm phân biệt có hồnh độ làx x1, (với x1 x2 ) cho x1  x2 Bài IV (3,5 điểm) Cho đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác nhọn ABC Gọi M N điểm cung nhỏ AB cung nhỏ BC Hai dây AN CM cắt điểm I Dây MN cắt cạnh AB BC điểm H K 1) Chứng minh bốn điểm C, N, K, I thuộc đường tròn 2) Chứng minh NB2 = NK.NM (8)Tìm giá trị nhỏ giá trị lớn biểu thức P = a2+ b2+ c2 Hết Cán coi thi khơng giải thích thêm (9)Đề số Bài I (2,0 điểm) Cho biểu thức 8 A x   2 24 9 x x B x x      với x ≥ 0; x ≠ 1) Tính giá trị biểu thức 𝐴khi x = 25 2) Chứng minh 3 x B x    3) Tìm x để biểu thức P = A.Bcó giá trị số nguyên Bài II ( 2,0 điểm) Giải toán cách lập phương trình hệphương trình. Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 720𝑚2 Nếu tăng chiều dài thêm 10m giảm chiều rộng 6m diện tích mảnh vườn khơng đổi Tính chiều dài chiều rộng mảnh vườn Bài III ( 2,0 điểm) 1) Giải hệphương trình 3 4 1 2 5 1 x x y x x y               2) Trong mặt phẳng tọa độ𝑂𝑥𝑦cho đường thẳng (d): y = 3x + m2 - 1 parabol (P): y = x2. a) Chứng minh (𝑑) cắt (𝑃) hai điểm phân biệt với 𝑚 b) Gọi 𝑥1; x2là hồnh độgiao điểm (𝑑) (𝑃).Tìm 𝑚để (𝑥1+ 1)(x2+ 1) = Bài IV(3,5 điểm) Cho đường tròn (𝑂) điểm 𝐴 nằm ngồi đường trịn Kẻ tiếp tuyến 𝐴𝐵 với đường trịn (𝑂) (𝐵 tiếp điểm) đường kính 𝐵𝐶 Trên đoạn 𝐶𝑂lấy điểm 𝐼 ( 𝐼 khác 𝐶, 𝐼khác 𝑂) Đường thẳng 𝐴𝐼 cắt (𝑂) hai điểm 𝐷 𝐸 (𝐷 nằm 𝐴 𝐸) Gọi 𝐻là trung điểm𝐷𝐸 1) Chứng minh bốn điểm 𝐴,𝐵,𝑂,𝐻 nằm đường tròn 2) Chứng minh AB BD AEBE 3) Đường thẳng 𝑑đi qua 𝐸 song song với 𝐴𝑂,𝑑 cắt 𝐵𝐶 𝐾 Chứng minh 𝐻𝐾// 𝐷𝐶 4) Tia 𝐶𝐷 cắt 𝐴𝑂tại điểm 𝑃, tia 𝐸𝑂 cắt 𝐵𝑃 điểm 𝐹 Chứng minh tứ giác 𝐵𝐸𝐶𝐹 (10)Cán coi thi khơng giải thích thêm (11)Đề số 5 Bài I (2,0 điểm) Cho hai biểu thức x P x + = − 1 4 x x Q x x − − = + − + với x > 0, x ≠ 1) Tính giá trị biểu thức P x = 2) Rút gọn biểu thức Q 3) Tìm giá trị x để biểu thức P Q đạt giá trị nhỏ Bài II (2,0 điểm) Giái tốn sau cách lập phương trình hệphương trình: Một tàu tuần tra chạy ngược dịng 60km, sau chạy xi dịng 48km dịng sơng có vận tốc dịng nước 2km/giờ Tính vận tốc tàu tuần tra nước n lặng, biết thời gian xi dịng thời gian ngược dòng Bài III (2,0 điểm) 1) Giải hệphương trình 2( ) ( ) x y x x y x  + + + =   + − + = −  2) Cho phương trình : x2 - (m +5)x+ 3m +6 = (x ẩn số) a Chứng minh phương trình ln có nghiệm với số thực m b Tìm m đểphương trình có hai nghiệm x1, x2là độ dài hai cạnh góc vng một tam giác có độ dài cạnh huyền Bài IV (3,5 điểm) Cho nửa đường trịn tâm O có đường kính AB Lấy điểm C đoạn thẳng AO (C khác A, C khác O) Đường thẳng qua C vng góc với AB cắt nửa đường trịn K Gọi M điểm cung KB (M khác K, M khác B) Đường thẳng CK cắt đường thẳng AM, BM H D Đường thẳng BH cắt nửa đường tròn điểm thứ hai N 1) Chứng minh tứ giác ACMD tứ giác nội tiếp 2) Chứng minh CA.CB = CH.CD 3) Chứng minh ba điểm A, N, D thẳng hàng tiếp tuyến N nửa đường tròn qua trung điểm DH (12)Cán coi thi khơng giải thích thêm (13)Bài I (2,0 điểm) 1) Tính giá trị biểu thức A x x + = − x = 2) Cho biểu thức P x x x x x x − +   = +  + + −   với x > x≠1 a)Chứng minh P x x + = b)Tìm giá trị x để 2P=2 x+5 Bài II (2,0 điểm) Giải tốn cách lập phương trình: Một phân xưởng theo kế hoạch cần phải sản xuất 1100 sản phẩm số ngày quy định Do ngày phân xưởng sản xuất vượt mức sản phẩm nên phân xưởng hoàn thành kế hoạch sớm thời gian quy định ngày Hỏi theo kế hoạch, ngày phân xưởng phải sản xuất sản phẩm? Bài III (2,0 điểm) 1) Giải hệ phương trình: 4 5 x y y 1 1 x y y  + =  + −    − = −  + −  2) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d): y = -x + parabol (P): y = x2 a) Tìm tọa độ giao điểm (d) (P) b) Gọi A, B hai giao điểm (d) (P) Tính diện tích tam giác OAB Bài IV (3,5 điểm) Cho đường trịn (O; R) có đường kính AB cố định Vẽ đường kính MN đường tròn (O; R) (M khác A, M khác B) Tiếp tuyến đường tròn (O; R) B cắt đường thẳng AM, AN điểm Q, P 1) Chứng minh tứ giác AMBN hình chữ nhật 2) Chứng minh bốn điểm M, N, P, Q thuộc đường tròn (14)Với a, b, c số dương thỏa mãn điều kiện a + b + c = Tìm giá trị lớn biểu thức Q= 2a+bc+ 2b ca+ + 2c ab+ Hết Cán coi thi khơng giải thích thêm (15)Bài I: (2,0 điểm) Với x > 0, cho hai biểu thức A x x + = B x x x x x − + = + + 1) Tính giá trị biểu thức A x = 64 2) Rút gọn biểu thức B 3) Tìm x để A B >2 Bài II: (2,0 điểm) Giải toán cách lập phương trình: Quãng đường từ A đến B dài 90km Một người xe máy từ A đến B Khi đến B, người nghỉ 30 phút quay trở A với vận tốc lớn vận tốc lúc km/h Thời gian kể từ lúc bắt đầu từ A đến lúc trở đến A Tính vận tốc xe máy lúc từ A đến B Bài III: (2,0 điểm) 1) Giải hệ phương trình: 3(x 1) 2(x 2y) 4(x 1) (x 2y) + + + =   + − + =  2) Cho parabol (P) : y = 2x 2và đường thẳng (d) : y = mx − 2m 2+ m +1. a) Với m = 1, xác định tọa độ giao điểm A, B (d) (P) b) Tìm giá trị m để (d) cắt (P) hai điểm phân biệt có hồnh độ x1, x2 cho x1−x2 =2 Bài IV: (3,5 điểm) Cho đường tròn (O) điểm A nằm bên (O) Kẻ hai tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (O) (M, N tiếp điểm) Một đường thẳng d qua A cắt đường tròn (O) hai điểm B C (AB < AC, d không qua tâm O) 1) Chứng minh tứ giác AMON nội tiếp 2) Chứng minh AN2 = AB.AC Tính độ dài đoạn thẳng BC AB = cm, AN = cm (16)Với a, b, c số dương thỏa mãn điều kiện a + b + c + ab + bc + ca = 6abc, chứng minh: 12 12 12 a +b +c ≥ Hết Cán coi thi khơng giải thích thêm (17)Bài I (2,5 điểm) 1) Cho biểu thức x A x + = + Tính giá trị biểu thức A x = 36 2) Rút gọn biểu thức : 16 4 x x B x x x   + = +  + − +   (với x ≥ 0, x≠16) 3) Với biểu thức A B nói trên, tìm giá trị ngun x để giá trị biểu thức B(A – 1) số nguyên Bài II (2,0 điểm) Giái tốn sau cách lập phương trình hệ phương trình: Hai người làm chung cơng việc 12 5 xong Nếu người làm thời gian để người thứ hồn thành cơng việc người thứ hai Hỏi làm người phải làm để xong công việc? Bài III (1,5 điểm) 1) Giải hệ phương trình 2 2 6 1 x y x y  + =    − =  2) Cho phương trình : 2 (4 1) xmx+ mm= (ẩn x) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1,x2thỏa mãn điều kiện x12+x22 =7 Bài IV (3,5 điểm)Cho đường trịn (O; R) đường kính AB Bán kính CO vng góc với AB, M điểm cung nhỏ AC (M khác A C), BM cắt AC H Gọi K hình chiếu H AB 1) Chứng minh tứ giác CBKH tứ giác nội tiếp 2) Chứng minh ACM = ACK 3) Trên đoạn thẳng BM lấy điểm E cho BE = AM Chứng minh tam giác ECM tam giác vuông cân C 4) Gọi d tiếp tuyến đường tròn (O) điểm A Cho P điểm nằm d cho hai điểm P, C nằm nửa mặt phẳng bờ AB AP MB R MA = Chứng minh đường thẳng PB qua trung điểm đoạn thẳng HK (18)(19)Bài I(2,5 điểm) Cho A x 10 x 5 x 25 x 5 x 5 = − − − − + Với x≥0, x≠25 1) Rút gọn biểu thức A 2) Tính giá trị A x = 3) Tìm x để A 1 3 < Bài II (2,5 điểm) Giải toán sau cách lập phương trình hệ phương trình: Một đội xe theo kế hoạch chở hết 140 hàng số ngày quy định Do ngày đội chở vượt mức nên đội hoàn thành kế hoạch sớm thời gian quy định ngày chở thêm 10 Hỏi theo kế hoạch đội xe chở hàng hết ngày? Bài III (1,0 điểm) Cho Parabol (P): y=x đường thẳng (d): y=2x−m2+9 1) Tìm toạ độ giao điểm Parabol (P) đường thẳng (d) m = 2) Tìm m để đường thẳng (d) cắt Parabol (P) hai điểm nằm hai phía trục tung Bài IV (3,5 điểm) Cho đường trịn tâm O, đường kính AB = 2R Gọi d1 d2là hai tiếp tuyến đường tròn (O) hai điểm A B.Gọi I trung điểm OA E điểm thuộc đường trịn (O) (E khơng trùng với A B) Đường thẳng d qua điểm E vng góc với EI cắt hai đường thẳng d1 d2lần lượt M, N 1) Chứng minh AMEI tứ giác nội tiếp 2) Chứng minh ∠ENI= ∠EBI ∠MIN=900 3) Chứng minh AM.BN = AI.BI (20) Hết Cán coi thi khơng giải thích thêm (21)Bài I (2,5 điểm) Cho biểu thức A x x 3x x x x + = + − − + − , với x ≥ x ≠ 1) Rút gọn biểu thức A 2) Tìm giá trị x để A 3 = 3) Tìm giá trị lớn biểu thức A Bài II (2,5 điểm) Giải toán sau cách lập phương trình: Một mảnh đất hình chữ nhật có độ dài đường chéo 13m chiều dài lớn chiều rộng 7m Tính chiều dài chiều rộng mảnh đất Bài III (1,0 điểm) Cho parabol (P) : y = − x2và đường thẳng (d) : y = mx − 1) Chứng minh với giá trị m đường thẳng (d) ln cắt parabol (P) hai điểm phân biệt 2) Gọi x1, x2 hoành độ giao điểm đường thẳng (d) parabol (P) Tìm giá trị m để : 2 1 2 1 x x +x x −x x =3 Bài IV (3,5 điểm) Cho đường trịn (O) có đường kính AB = 2R điểm C thuộc đường trịn (C khác A, B) Lấy điểm D thuộc dây BC (D khác B, C) Tia AD cắt cung nhỏ BC điểm E, tia AC cắt tia BE điểm F 1) Chứng minh FCDE tứ giác nội tiếp 2) Chứng minh DA.DE = DB.DC 3) Chứng minh CFD =OCB Gọi I tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác FCDE, chứng minh IC tiếp tuyến đường tròn (O) 4) Cho biết DF = R, chứng minh tg AFB=2 Bài V (0,5 điểm) Giải phương trình : 2 x +4x+ =7 (x+4) x +7 Hết Cán coi thi khơng giải thích thêm Họtên thí sinh:……… Sốbáo danh:……… Họ tên, chữ kí cán coi thi số1: Họ tên, chữ kí cán coi thi số2: (22)Bài I (2,5 điểm) Cho biểu thức: A x 1 1 x 4 x 2 x 2 = + + − − + với x ≥ x ≠ 1) Rút gọn A 2) Tính giá trị A x = 25 3) Tìm x để 1 A 3 = − Bài II (2,5 điểm) Giải tốn sau cách lập phương trìnhhoặc hệ phương trình: Hai tổ sản xuất may loại áo Nếu tổ thứ may ngày, tổ thứ hai may ngày hai tổ may 1310 áo.Biết ngày tổ thứ may nhiều tổ thứ hai 10 áo Hỏi tổ ngày may áo? Bài III (1,0 điểm) Cho phương trình (ẩn x): x2 – 2(m+1)x + m2+ = 0 1) Giải phương trình cho m = 2) Tìm giá trị m để phương trình cho có hai nghiệm x1; x2 thoả mãn: 2 2 1 2 x +x =10 Bài IV (3,5 điểm) Cho (O;R) điểm A nằm bên đường tròn Kẻ tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C tiếp điểm) 1) Chứng minh ABOC tứ giác nội tiếp 2) Gọi E giao điểm BC OA Chứng minh BE vng góc với OA OE.OA = R2 3) Trên cung nhỏ BC (O;R) lấy điểm K (K khác B C) Tiếp tuyến K (O;R) cắt AB, AC theo thứ tự P Q Chứng minh tam giác APQ có chu vi không đổi K chuyển động cung nhỏ BC 4) Đường thẳng qua O vng góc với OA cắt đường thẳng AB, AC theo thứ tự M, N Chứng minh PM + QN ≥ MN Bài V (0,5 điểm) Giải phương trình ( ) 2 1 2 1 1 3 2 x x x 2x x 2x 1 4 4 2 − + + + = + + + (23)Bài I: Cho biểu thức : x x P x x x x     = +     − +     1) Rút gọn biểu thức P 2) Tính giá trị biểu thức P x = 3) Tìm x để P = 13 3 Bài II :Giải toán cách lập phương trình Tháng thứ hai tổ sản xuất 900 chi tiết máy Tháng thứ hai tổ I vượt mức 15% tổ hai vượt mức 10 % so với tháng thứ , hai tổ sản xuất 1010 chi tiết máy Hỏi tháng thứ tổ sản xuất chi tiết máy? Bài III : Trên hệ trục toạ độ Oxy, cho Parapol (P) có ptrình : 1 2 y= x đường thẳng (d) có phương trình y = mx + a) CMR: với giá trị m đường thẳng (d) cắt Parabol (P) hai điểm phân biệt b) Gọi A ,B hai giao điểm (d) (P) Tính diện tích ∆AOB theo m ( O gốc toạ độ) Bài IV: Cho đtrịn (O), đường kính AB = 2R E điểm nằm đường trịn ( E khác A B) Đường phân giác góc AEB cắt đoạn thẳng AB F cắt đường tròn (O) điểm thứ hai K a) Chứng minh ∆KAF đồng dạng ∆KEA b) Gọi I giao điểm đường trung trực đoạn EF với OE Chứng minh đường trịn (I) bán kính IE tiếp xúc với đường tròn (O) E tiếp xúc với đường thẳng AB F c) Chứng minh MN // AB , M N giao điểm thứ hai AE , BE với đường trịn (I) d) Tính giá trị nhỏ chu vi ∆KPQ theo R E di chuyển đường tròn (O), với P giao điểm NE AK, Q giao điểm MF BK Bài V: Tìm giá trị nhỏ biểu thức A biết ( ) (4 )4 ( ) (2 )2 1 A= x− + x− + xx Hết Cán coi thi khơng giải thích thêm Họtên thí sinh:……… Sốbáo danh:……… (24)Bài ( 2,5 điểm) Cho biểu thức: 3 6 4 1 1 1 x x P x x x − = + − − − + 1/ Rút gọn biểu thức P 2/ Tìm x để 1 2 P< Bài ( 2,5 điểm)Giải toán sau cách lậpphương trình: Một người xe đạp từ A đến B cách 24 km Khi từ B trở A người tăng vận tốc lên km/h so với lúc đi, thời gian thời gian 30 phút Tính vận tốc xe đạp từ A đến B Bài ( điểm) Cho phương trình 0 x +bx+ =c 1/ Giải phương trình b= −3và c =2 2/ Tìm b, c để phương trình cho có hai nghiệm phân biệt tích chúng Bài ( 3,5 điểm) Cho đường tròn (O; R) tiếp xúc với đường thẳng d A Trên d lấy điểm H không trùng với điểm A AH < R Qua H kẻ đường thẳng vng góc với d, đường thẳng cắt đường tròn tai hai điểm E B ( E nằm B H ) 1/ Chứng minh ABE=EAHABH ∆EAH 2/ Lấy điểm C d cho H trung điểm đoạn thẳng AC, đường thẳng CE cắt AB K Chứng minh AHEK tứ giác nội tiếp 3/ Xác định vị trí điểm H để AB=R 3 Bài 5( 0,5 điểm) Cho đường thẳng y =(m−1)x+2 Tìm m để khoảngcách từ gốc tọa độ đến đường thẳng lớn (25)Bài 1:(2,5 điểm) Cho biểu thức 3 2 : 1 1 1 ( 2)( 1) 1 1 a a a a P a a a a a  + + +    = −   +  − + −  + −    1/Rút gọn biểu thức P 2/Tìm a để 1 1 1 8 a P + − ≥ Bài 2:(2,5 điểm) Một ca nơ xi dịng khúc sơng từ bến A đến bến B dài 80 km, sau lại ngược dịng đến địa điểm C cách bến B 72 km Thời gian ca nơ xi dịng thời gian ngược dịng 15 phút.Tính vận tốc riêng ca nơ biết vận tốc dịng nước km/h Bài 3:(1 điểm) Tìm toạ độ giao điểm A B đồ thị hai hàm số y = 2x+ y = x2 Gọi D C hình chiếu vng góc A B trục hồnh Tính SABCD Bài 4:(3 điểm) Cho (O) đường kính AB = 2R, C trung điểm OA dây MN vng góc với OA C Gọi K điểm tuỳ ý cung nhỏ BM, H giao điểm AK MM a) CMR: BCHK tứ giác nội tiếp b) Tính AH.AK theo R c) Xác định vị trí điểm K để (KM+KN+KB) đạt giá trị lớn tính giá trị lớn Bài 5:(1 điểm) Cho hai số dương x, y thoả mãn điều kiện: x+y = Chứng minh: x2y2(x2+ y2) ≤ Hết Cán coi thi khơng giải thích thêm Họtên thí sinh:……… Sốbáo danh:……… Họ tên, chữ kí cán coi thi số1: Họ tên, chữ kí cán coi thi số2: (26)A/ Lý thuyết(2đ): Học sinh chọn đề Đề 1: Nêu điều kiện để A có nghĩa Áp dụng : Với giá trị x 2x−1 có nghĩa Đề 2:Phát biểu chứng minh định lý góc có đỉnh bên đường tròn B Bài tập bắt buộc (8đ) Bài (2,5đ) Cho biểu thức P = : 2 2  −   +  + −      − −   −      x x x x x x x x a/ Rút gon P b/ Tính giá trị P x = − c/ Tìm m để có x thỏa mãn P = mx x- 2mx + Bài (2đ) giải toán cách lập phương trình Theo kế hoạch, cơng nhân phải hồn thành 60 sản phẩm thời gian đinh Nhưng cải tiến kỹ thuật nên người cơng nhân làm thêm sản phẩm Vì , hoàn thành kế hoạch sớm dự định 30 phút mà vượt mức sản phẩm.Hỏi theo kế hoạch , người phải làm snr phẩm? Bài (3,5 đ) Cho tam giác ABC vuông A Lấy điểm M tùy ý A B Đường trịn đường kính BM cắt đường thẳng BC điểm thứ hai E Các đường thẳng CM, AE cắt đường tròn điêmt thứ H K a/ Cm tứ giác AMEC tứ giác nội tiếp b/ cm góc ACM góc KHM c/ cm đường thẳng BH, EM AC đồng quy d/Giả sử AC<AB , xác định vị trí M để tứ giác AHBC hình thang cân. (27)A-Lý thuyết(2 điểm) Thí sinh chọn hai đề sau: Đề Định nghĩa phương trỡnh bậc hai ẩn số vànghiệm nú Hóy tỡm nghiệm chung phương trỡnh : x+ 4y = x – 3y = -4 Đề Phát biểu định lý góc có đỉnh bên ngoaỡ đường trũn Chứng minh định lý trường hợp hai cạnh góc cắt đường trũn B- Bài tập bắt buộc(8 điểm) Bài 1: Cho biểu thức P =       + − + −       − x x x x x x x : 1 a) Rút gọn P b) Tính GT P x = 3 2 + c) Tìm GT x thoả mãn P x =6 x−3− x−4 Bài 2:Giải toán cách lập phương trình Để hồn thành cơng việc , hai tổ phải làm chung 6h Sau 2h làm chung tổ hai bị điều làm việc khác , tổ hồn thành nốt cơng việc lại 10h Hỏi tổ làm riêng sau hồn thành cơng việc Bài3: Cho đường tròn (O;R) , đường thẳng d khơng qua O cắt đường trịn hai điểm phân biệt A,B Từ điểm C d(C nằm ngồi đường trịn), kẻ hai tiếp tuyến CM, CN tới đường tròn(M,N thuộc O) Gọi H trung điểm AB, đường thẳng OH cắt tia CN K 1) C/m điểm C,O,H,N thuộc đường tròn 2) C/m : KN.KC=KH.KO 3) Đoạn thẳngCO cắt (O) I, chứng minh I cách CM,CN,MN 4) Một đường thẳng qua O song song với MN cắt tia CM,CN E F.Xác định vị trí điểm C d cho diện tích tam giác CEF nhỏ Hết Cán coi thi khơng giải thích thêm Họtên thí sinh:……… Sốbáo danh:……… Họ tên, chữ kí cán coi thi số1: Họ tên, chữ kí cán coi thi số2: (28)A- Lý thuyết (2đ) thí sinh chọn đề sau Đề 1,Phát biểu viết dạng tổng quát củaqui tắc khai phương tích Áp dụng tính: P = 50 2 − Đề Định nghĩa đường tròn Chứng minh đường kính dây lờn đường trịn B- Bài tập bắt buộc (8 điểm) Bài 1(2,5 đ) Cho biểu thức P = : 2    −  + −      + −   −      x x x x x x x x a/ Rút gọn P b/ Tìm giá trị x để P = -1 c/ Tìm m để với giá trị x>9 ta có: m( x-3)P > x + Bài 2(2đ) Giải toán cách lập phương trình: Theo kế hoạch, hai tổ sản xuất 600 sản phẩm thời gian định Do áp dụng kỹ thuật nên tổ I vượt mức 18%, tổ II vượt mức 21% ,vì thời gian quy định họ hoàn thành vượt mức 120 sản phẩm Hỏi số sản phẩm giao tổ theo kế hoạch? Bài 3(3,5đ) Cho đường trịn (O), đường kính AB cố định, điểm I nằm giã A O cho AI = 3AO Kẻ dây MN vng góc với AB I Gọi C điểm tùy ý thuộc cung lớn MN, cho C không trùng với M,N B Nối AC cắt MN E a/ Chứng minh tứ giác IECB nội tiếp đường tròn b/ Chứng minh AME đồng dạng với ACM AM2 = AE.AC c/ Chứng minh AE.AC – AI.IB = AI2 d/ Hãy xác định vị trí điểm C cho khoảng cách từ N đến tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CME nhỏ (29)A.Lí thuết (2 điểm): Học sinh chọn hai đề sau: Đề 1:Phát biểu định nghĩa nêu tính chất hàm số bậc Ap dụng: Cho hai hàm số bậc y = 0,2x-7 y = 5-6x Hỏi hàm số đồng biến , hàm số nghịch biến ,vì sao? Đề 2:Nêu dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp đường tròn B.Bài tập bắt buộc(8 điểm): Bài 1(2,5 điểm):Cho biểu thức P =       − − − +       + + − x x x x x x x 1 : a) Rút gọn P b) Tìm GT x để P<0 c) Tìm GTNN P Bai2(2 điểm):Giải toán bằngcách lập phương trình Một cơng nhân dự định làm 150 sản phẩm thời gian định.Sau làm 2h với xuất dự kiến ,người cảI tiến cácthao tác nên tăng xuất sản phẩm hồn thành 150 sản phẩm sớm dự kiến 30 phút Hãy tính xuất dự kiến ban đầu Bài3(3,5 điểm): Cho đường trịn (O) đường kính AB cố định đường kính EF (E khác A,B) Tiếp tuyến B với đường tròn cắt tia AE,AF H,K Từ A kẻ đường thẳng vng gócvới EF cắt HK M a) Chứng minh tứ giác AEBF hình chữ nhât b) Chứng minh tứ giác EFKH nội tiếp đường tròn c) Chứng minh AM trung tuyến tam giác AHK d) Gọi P,Q trung điểm tương ứng HB,BK,xác định vị trí đường kính EF để tứ giác EFQP có chu vi nhỏ Hết Cán coi thi khơng giải thích thêm Họtên thí sinh:……… Sốbáo danh:……… Họ tên, chữ kí cán coi thi số1: Họ tên, chữ kí cán coi thi số2: (30)A.Lí thuết (2 điểm):Học sinh chọn hai đề sau: Đề 1: Thế phép khử mẫu biểu thức lấy Viết cơng thức tổng qt Ap dụng tính : 2 3 2− + − Đề 2:Phát biểu chứng minh định lí góc có đỉnh bên đường trịn B.Bài toán bắt buộc( 8điểm): Bài 1(2,5 điểm):Cho biểu thức: P = ( )       − − +       − + − − 2 : 4 x x x x x x x x a) Rút gọn P b) Tính GT P biếtx= 6-2 c) Tìm GT n để có x thoả mãn P.( x+1)> x+n Bài 2(2 điểm):Giải toán cách lập phương trình Một ca nơ chạy sơng 8h, xi dịng 81 km ngược dịng 105km Một lần khác chạy khúc sơng ,ca nơ chay 4h, xi dịng 54km ngược dịng 42km Hãy tính vận tốc xi dịng ngược dịng ca nơ, biết vân tốc dịng nước vận tốc riêng ca nô không đổi Bai3(3,5 điểm): Cho đường trịn (O) đường kính AB=2R, dây MN vng góc với dây AB I cho IA< IB Trên đoạn MI lấy điểm E( E khác M I).Tia AE cắt đường tròn điểm thứ hai K a) Chứng minh tứ giác IEKB nội tiếp b) C/m tam giác AME,AKM đồng dạng AM2 =AE.AK c) C/m: AE.AK+BI.BA=4R2 d) Xác định vị trí điểm I cho chu vi tam giác MIO đạt GTLN (31)A.Lí thuết (2 điểm): Học sinh chọn hai đề sau: Đề1:Phát biểu hai quy tắc đổi dấu phân thức Viết công thức minh hoạ cho tong quy tắc áp dụng: Thực phép tính : a b b a b a a − + + − 2 2 Đề 2:Phát biểu định lí góc nội tiếp đường trịn Chứng minh định lí trưịng hợp tâm O nằm cạnh góc B.Bài toán bắt buộc(8 điểm): Bài1(2,5 điểm):Cho biểu thức P =       − + +       − − − 2 1 : 1 x x x x x x a) Rút gọn P b) Tìm GT x để P>0 c) Tìm số m để có GT x thoả mãn P x =mx Bài 2(2 điểm):Giải toán cách lập phương trình Một xe tải xe khởi hành từ A đến B.Xe tải với vận tốc 40km/h, xe với vận tốc 60km/h Saukhi xe nửa đường xe nghỉ 40 phút chạy tếp đến B; xe tải quãng đường lại tăng vân tốc thêm 10km/h đến B chậm xe nửa Hãy tính quãng đường AB Bài 3(3,5 điểm): Cho đường tròn (O) điểm A nằm ngồi đường trịn Từ A kẻ hai tiếp tuyến AB,AC cát tuyến AMN với đường tròn( B,C,M,N thuộc đường tròn; AM<AN) Gọi I giao điểm thứ hai đường thẳng CE với đường tròn (E trung điểm MN) a) Chứng minh điểm A,O,E,C nằm đường tròn b) Chứng minh :góc AOC = gócBIC; c) Chứng minh : BI//MN d) Xác định vị trí cát tuyến AMN để diện tich tam giác AIN lớn Hết Cán coi thi khơng giải thích thêm Họtên thí sinh:……… Sốbáo danh:……… (32)A Lí thuyết (2 điểm): Học sinh chọn hai đề sau: Đề 1: Phát biểu tính chất phân thức đại số Các đẳng thức sau hay sai,vì sao? ( ) 5 15 25 ; 1 2 − − = − − = + + m m m m x x Đề 2: CMR: cạnh góc vng cạnh huyền tam giác vng tỉ lệ với cạnh góc vng cạnh huyền tam giác vng hai tam giác vng đồng dạng B Bắt buộc(8 điểm): Bài1(2,5 điểm):Cho biểu thức P=       + + + −       − − − + : 1 1 3 x x x x x x a) Rút gọn P b) Tìm GT nguyên x để P nhận GT nguyên dương Bai 2(2 điểm):Giải toán cách lập phương trình Một người dự định xe đạp từ A đến B cách 36km thời gian định.Sau nửa quãng đường người dừng lại nghỉ 18 phút.Do để đến B hẹn người tăng vận tốc thêm 2km/h qng đường cịn lại Tính vận tốc ban đầu thời gian xe lăn bánh đường Bai3(3,5 điểm): Cho tam giác ABC vuông A,đường cao AH Đường trịn đường kính AH cắt cạnh AB,AC E F 1) Chứng minh tứ giác AEHF hình chữ nhật 2) Chứng minh: AE.AB = AF.AC 3) Đườngthẳng qua A vng góc với EF cắt cạnh BC I Chứng minh I trung điểm BC 4) Chứng minh rằng: diện tích tam giac ABC gấp đơi diện tích hình chữ nhật AEHF tam giác ABC vuông cân (33)Bài Cho biểu thức: A = : 1 1 1  + +  + +    + + + −    x x x x x x x x a/ Rút gọn A b/ Tìm x để A = Bài 2: Một cơng nhân dự tính làm 72 sản phẩm thời gian định.Nhưng thực tế xí nghiệp lại giao làm 80 sản phẩm Vì vậy, người làm thêm sảnphẩm song thời gian hồn thành cơng việc tăng so với dự định 12 phút Tính suất dự kiến, biết người làm không 20 sản phẩm Bài 3: Cho đường trịn O bán kính R, dây AB cố định (AB< 2R) điểm M tùy ý cung lớn AB (M khác A,B) Gọi I trung điểm dây AB (O’) đường tròn qua M tiếp xúc với AB A Đường thẳng MI cắt (O), (O’)lần lượt giao điểm thứ hai N,P 1/ Cm IA2 = IP.IM 2/ Cm tứ giác ANBP hình bình hành 2/ Cm IB tiếp tuyến củađường tròn ngoại tiếp tam giác MBP 4/ Cm M di chuyển trọng tâm G tam giác PAB chạy cung tròn cố định Bài 4: Trong hệ tọa độ vng góc xOy, cho Parabol y = x2 (P) đường thẳng y = x + m (d) Tìm m để (d) cắt hai nhánh của(P) A B cho tam giác AOB vuông O? Hết Cán coi thi khơng giải thích thêm Họtên thí sinh:……… Sốbáo danh:……… (34)A.Lý thuyết (hs chọn đề) 1/ Định nghĩa bậc hai số học chứng minh công thức : ab = a b với a ≥ 0; b ≥ 2/ Nêu dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp đường tròn B Bài toán 1, Cho biểu thức A = 1 : 1 a a a a a a  + +    −  −   −   − −      a/ Rút gọn A b/Tìm giá trị a để A > 2 Giải toán sau cách lập phương trình: Một tơ dự định từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 48km/h Sau ô tô bị chắn đường xe hỏa 10 phút Do , để đến tỉnh B hạn , xe phải tăng vận tốc thêm 6km/h Tính qng đường AB 3/ Cho đường trịn (O;R ), dây CD có trung điểm H Trên tia đối tia DC lấy điểm S qua S kẻ tiếp tuyến SA, SB với đường tròn Đường thẳng AB cắt đường thẳng SO; OH E F a/ Chứng minh tứ giác SEHF nội tiếp b/Chứng minh OE.OS = R2 c/ OH.OF = OE.OS d/ Khi S di động tia đối tia DC chứng minh đường thẳng AB qua điểm cố định Đề số 22 (35)Bài 1: Cho biểu thức A =       − − −       − + − − − + 2 1 : 2 1 x x x x x x x x 1) Rút gọn A 2) Với GT x A đạt GTNN tìm GTNN Bài 2:Giải tốn cách lập phương trình Một người xe máy từA đến B cách 120km với vận tốc dự định trước Sau 1/3 quáng đường AB người tăng vận tốc lên 10km/h qng đường cịn lại Tìm vận tốc dự định thời gian lăn bánh đường,biết người đến B sớm dự định 24phút Bài3: Cho đường trịn (O) bán kính R dây BC cố định Gọi A điểm cung nhỏ BC Lấy điểm M cung nhỏ AC,kẻ tia Bx vng góc với tia MA I cắt tia CM D 1) Chứng minh gúc AMD= gúc ABC MA tia phân giac góc BMD 2) Chứng minh A tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD góc BDC có độ lớn khơng phụ thuộc vào vị trí điểm M 3) Tia DA cắt tia BC E cắt đườngtròn (O) điểm thứ hai F, chứng minh AB tiếp tuyến đường tròn ngoai tiếp tam giác BEF 4) Chứng minh tích P=AE.AF khơng đổi M di động Tính P theo bán kính R ABC =α Bài4: Cho hai bất phương trình : 3mx -2m>x+1 (1) m - 2x < (2) Tìm m để hai bất phương trình có tập hợp nghiệm Hết Cán coi thi khơng giải thích thêm Họtên thí sinh:……… Sốbáo danh:……… (36)A/ lý thuyết : Học sinh chọn đề Đề 1: Phát biểu định nghĩa nêu tính chất hàm số bậc Trong hàm số sau đây, hàm số hàm số bậ ? Vì sao? y = – 2x ; y = x + x Đề 2: Phát biểu dấu hiệu nhận biết hình bình hành B/ Bài tập 1/ Xét biểu thức: B =( 1 a a + − - 1 a a − + - 8 a a− ) : ( 3 a a a − − − -1 a− ) a) Rút gọn B b) So sánh B với 2/ Giải tốn cách lập phương trình Nếu hai vòi nước chảy vào mộtbể , sau đầy Nếu vịi chảy 20 phút vịi chảy30 phút 6 bể.Hỏi vịi chảy phải đầy bể Bài 3 Cho nửa đường trịn đường kính AB điểm C,D thuộc nửa dường tròn cho cung AC < 900 và góc COD = 900 Gọi M điểm nửa đường tròn, cho C điểm cung AM Các dây AM BM cắt OC, OD E, F a/ Tứ giác OEMF hình gì? Tại sao? b/ Chứng minh D điểm cung MB c/ Đường thẳng d tiếp xúc với nửa đường tròn M cắt tia OC, OD I K Chứng minh tứ giác OBKM OAIM nội tiếp (37)Bài 1: Cho biểu thức P = 3 2 1 1 1 a a a a a a a a    +  + −  −     − + +   +      a) Rút gọn P b) Xét dấu biểu thức P 1−a Bài 2: Giải toán cách lập phương trình Một ca nơ xi từ A đến B với vận tốc 30km/h, sau lại ngược từ B A Thời gian xi thời gian ngược 1h20 phút Tính khoảng cách hai bến A B biết vận tốc dòng nước 5km/h vận tốc riêng ca nô xuôi ngược Bài 3: Cho tam gíac ABC cân A, A < 900, cung tròn BC nằm tam giác ABC tiếp xúc với AB,AC B C Trên cung BC lấy điểm Mrồi hạ đường vuông góc MI,MH,MK xuống cạnh tương ứng BC ,CA, BA Gọi P giao điểm MB,IK Q giao điểm MC,IH a) Chứng minh tứ giác BIMK,CIMH nội tiếp b) Chứng minh tia đối tia MI phân giác góc HMK c) Chứng minh tứ giác MPIQ nội tiếp Suy PQ//BC d) Gọi (O1) đường tròn qua M,P,K,(O2) đường tròn qua M,Q,H; N giao điểm thứ hai (O1) (O2) D trung điểm BC Chứng minh M,N,D thẳng hàng Bài 4:Tìm tất cặp số (x;y) thoả mãn phương trình sau: 5x- x(2+y)+y2 +1=0 Hết Cán coi thi khơng giải thích thêm Họtên thí sinh:……… Sốbáo danh:……… (38)Bài 1: Cho biểu thức M = : 1 2 2  + +   + +  + − + −      + −   + −      x x x x x x x x x x a/ Rút gọn M b/ Tính M x = 2(3+2 2) Bài 2: Hai vòi nướccùng chảy vào bể khơng có nước chảy đầy bể 48 phút Nếu chảy riêng vịi thứ chảy đầy bể nhanh vòi thứ hai giờ.Hỏi chảy riêng vịi chảy đầy bể bao lâu? Bài 3: Cho đường trịn (O1) ( O2) tiếp xúc ngồi A tiếp tuyến chung Ax Một đường thẳng d tiếp xúc với (O1) , ( O2) điểm B,C cắt Ax M.Kẻ đường kính B O1D, C O2E a/ Cmr M trung điểm BC b/ Cmr tam giác O1MO2 vuông c/ Cmr B,A,E thẳng hàng; C,A,D thẳng hàng d/ Gọi I trung điểm DE Cmr đường tròn ngoại tiếp tam giác IO1O2tiếp xúc với đường thẳng BC Bài 4:Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm x2- (2m-3)x + = 0 (39)Bài 1: Cho biểu thức B = (2 1 x x x x x + − − − ) : (1- 2 x x x + + + ) a/ Rút gọn B b/ Tìm B x = 5+ Bài 2: Hai người thợ làm công việc 12 phút xong Nếu người thứ làm giờ, người thứ làm hai người làm ¾ cơngviệc Hỏi người làm cơng việc xong Bài 3: Cho nửa đường tròn đường kính AB K điểm cung AB Trên cung KB lấy M (M ≠ K,B ) Trên tia AM lấy N cho AN = BM Kẻ dây BP//KM Gọi Q giao điểm đường thẳng AP, BM a/ So sánh tam giác AKN BKM b/ Cm tam giác KMN vuông cân c/ Tứ giác ANKP hình gì? Tại sao? d/ Gọi R,S giao điểm thứ QA QB với đường tròn ngoại tiếp tam giác OMP, chứng minh M di động cung KB trung điểm I RS ln nằm đường trịn cố định Bài Giải phương trình 2 1 x x x x + + = + + Hết Cán coi thi không giải thích thêm Họtên thí sinh:……… Sốbáo danh:……… (40)Bài Cho biểu thức Q = ( 9 x x x − − − ) : ( 9 ( 3)( 2) x x x x x x x − + − − + + − − + ) a/ Rút gọn Q b/ Tìm giá trị x để Q < Bài 2 Một đoàn xe vận tải dự định điều số xe loại vận chuyển 40 hàng Lúc khởi hành , đoàn xe giao thêm 14 Do , phải điều thêm xe loại xe phải chở thêm 0,5 Tính số lượng xe phải điều theo dự định Biết xe chở số hàng Bài Cho đoạn thẳng AB điểm C nằm A,B Người ta kẻ nửa mặt phẳng bờ AB hai tia Ax By vng góc với AB tia Ax lấy điểm I Tia vng góc với CI C cắt tia By K Đường trịn đường kính IC cắt IK P a/ Cm tứ giác CPKB nội tiếp b/ Cm AI.BK= AC.CB c/ Cm tam giác APB vuông d/ Giả sửA,B,I cố định Hãy xác định vị trí điểm C cho diện tích hình thang vng ABKI lớn Bài Chứng minh đường thẳng có phương trình y = (m-1)x + 6m - 1991 (m tùy ý)luôn qua điểm mà ta xác định tọa độ (41)Bài 1: Xét biểu thức P = 1 9 3  −  − +    − + −    x x x x x : 3 1 3  −  −    +    x x a/ Rút gọn P b/ Tìm giá trị x để P = Bài Một xe tải xe khởi hành từ tỉnh A đến tỉnh B Xe với vận tốc 30km/h, xe với vận tốc 45km/h Sau ¾ quãng đường AB, xe tăng vận tốc thêm 5km/h quãng đường lại Tính quãng đường AB, biết xe đến tỉnh B sớm xe tải 20 phút Bài 3: Cho đường tròn (O), dây AB điểm C ngồi trịn nằm tia AB Từ điểm cung lớn AB kẻ đường kính PQ đường trịn , cắt dây AB D.Tia CP cắt đường tròn điểm thứ hai I.Các dây AB QI cắt K a/ Cm tứ giác PDKI nội tiếp b/ Cm CI.CP = CK.CD c/ Cm IC tia phân giác góc ngồi đỉnh I tam giác AIB d/ Giả sử A,B,C cố định Cmr đường tròn (O)thay đổi qua B đường thẳng QI ln qua điểm cố định Bài Tìm giá trị x để biểu thức y = x - x−1991 đạt giá trị nhỏ tìm GTNN Hết Cán coi thi khơng giải thích thêm Họtên thí sinh:……… Sốbáo danh:……… (42)Bài Cho biểu thức A = 1- 52 1 1  − −   + − −    x x x x : 1 4 x x x − + + a/ Rút gọn A nêu điều kiện phải có x b/ Tìm giá trị x để A = 2 − Bài Một ô tô dự định từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 50km/h Sau 2/3 qng đường với vận tốc đó, đường khó nên người lái xe phải giảm vận tốc 10km quãng đường lại Do tơ đến tỉnh B chậm 30 phút so với dự định Tính quãng đường AB Bài Cho hình vng ABCD điểm E cạnh BC Tia Ax vng góc với AE cắt cạnh CD kéo dài F Kẻ trung tuyến AI tam giác AEF kéo dài cắt cạnh CD K.Đường thẳng qua E song song với AB cắt AI G a/ Chứng minh AE = AF b/Chứng minh tứ giác EGFK hình thoi c/ Chứng minh tam giác AKF CAF đồng dạng AF2 = KF.CF d/Giả sử E chuyển động cạnh BC, chứng minh FK = BE + DK chu vi tam giác ECK khơng đổi Bài Tìm giá trị x để biểu thức y = x2 2x2 1989 x − + (Đk x ≠ 0) đạt giá trị nhỏ tìm GTNN (43)Bài Cho A= 2 42 : 32 2 x x x x x x x x x  + −  − − −  − + −  −   a/ Rút gọn A b/ Tính giá trị A |x | = Bài Một xe tải từ tỉnh A đến B với vận tốc 40km/h Sau 1giờ 30 phút, xe khởi hành từ tỉnh A để đến tỉnh B với vận tốc 60km/h Hai xe gặp chúng nửa quãng đường AB Tính quãng đường AB Bài Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn P trung điểm cung AB không chứa C D Hai dây PC PD cắt AB E F Các dây AD PC kéo dài cắt I: dây BC PD kéo dài cắt K.Chứng minh rằng: a/ Góc CID góc CKD b/ Tứ giác CDFE nội tiếp c/ IK // AB d/ Đường tròn ngoại tiếp tam giác AFD tiếp xúc với PA A Bài 4: Tìm giá trị x để biểu thức : M = ( 2x - 1)2 – |2x-1| + Đạt giá trị nhỏ tìm GTNN Hết Cán coi thi không giải thích thêm Họtên thí sinh:……… Sốbáo danh:……… (44)Thay vào A ta có : ( ) ( ) ( ) 4 4 1 1 25 25 16 + + + = = = = − − x A x 2) Rút gọn biểu thức B Với x≥0, x≠25, ta có 15 : 25 5  −  + = +  − + −   x x B x x x ( 15)( ) : 5 5  −  +   = +  + − +  −   x x B x x x x ( ) ( )( ) 15 1 : 5 − + − + = − + − x x x B x x x ( )( ) 15 10 : 5 − + − + = − + − x x x B x x x ( 5)( 5) 51 + − = ⋅ + + − x x B x x x 1 = + B x 3) Tìm tất giá trị nguyên x để biểu thức P= A B đạt giá giá trị nguyên lớn Ta có 4( 1) 25 25 + = = ⋅ = − + − x P A B x x x Để P nhận giá trị nguyên x 25( −x) hay 25− ∈x U( )4 = − − −{ 4; 2; 1; 1; 2; 4} Khi đó, ta có bảng giá trịsau: 25−x −4 −2 −1 x 29 27 26 24 23 21 = P A B −1 −2 −4 (45)- Vì hai đội làm 15 ngày hồn thành xong công việc Như ngày cảhai đội làm 15 (công việc) Suy ra, ta có phương trình : 1 1 15 x+ =y (1) - Ba ngày đội đội thứ làm x (công việc) - Năm ngày đội thứhai làm y (công việc) - Vì đội thứ làm ngày dừng lại đội thứ hai làm tiếp ngày hai đội hồn thành xong 25 %= (công việc) Suy ra, ta có phương trình : 4 x+ =y (2) - Từ(1) (2) ta có hệphương trình : 1 1 1 24 15 24 1 3 40 40 4 x x y x . y y x y  + =  =    =  ⇔ ⇔    =   + =  =    (TMĐK) - Vậy thời gian đểđội thứ làm riêng hồn thành xong cơng việc 24 (ngày) thời gian đểđội thứ hai làm riêng hồn thành xong cơng việc 40 (ngày) 2) Số mét khối nước đựng bồn thể tích bồn chứa Như số mét khối đựng bồn sẽlà : ( )3 0 32 75 56 V = , , = , m Bài III. (2,0 điểm) 1) Giải phương trình: ( ) 7 18 xx − =  Cách : Đặt 2( )( ) * t=x t≥ *Phương trình ( )1 trởthành : t2− −7t 18=0 2( ) Ta có : ( )2 ( ) 2 7 4.1 18 121 11 11 ∆ = − − − = = ⇒ ∆ = Suy :Phương trình ( )2 có hai nghiệm phân biệt là: ( ) 1 7 11 9 / 2 t = + = t m 2 11 2( ) t = − = − ktm (46)( ) 2 2 2 ô 9  + = ⇔  − =  ⇔ = ⇔ = ± x v li x x x Vậy nghiệm phương trình : x= ±3 2) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng ( ) :d y=2mx m− +1 parabol ( ) :P y=x a) Xét phương trình hồnh độgiao điểm 2 ( ) 2 1 − + − x mx m Để ( )d cắt ( )P hai điểm phân biệt phương trình ( )1 có hai nghiệm phân biệt với ∀m Ta có : ( )2 ' ' 0 = ≠   ∆ = − > ∀  a b ac m Xét ' ( ) 2 1 1 0, ∆ =mm − =mm + = > ∀m Vậy ( )d cắt ( )P hai điểm phân biệt b) Tìm tất giá trị m để ( )d cắt ( )P hai điểm phân biệt có hồnh độ x x1, thỏa mãn ( ) 1 2 1 1 − + = + x x x x Ta có 1 ≠ ⇒0 − ≠ ⇒ ≠ ±1 x x m m Hai nghiệm phương trình : x1= −m 1;x2 = +m Biến đổi biểu thức ( )2 ta có : 2 1 2 2 2 1 2 1 − + − + + = + ⇒ x x = x x ⇒ +x x = − +x x x x x x x x x x Thay x1= −m 1;x2 = +m vào biểu thức x1+x2 = − +2 x x1 ta có : ( )( ) -1+ + = +1 -2 -1 + ⇒1 -1- 2=2 m m m m m m ( )( ) 2 2 3 (47)1) Chứng minh bốn điểmB, C, E, F thuộc đường tròn Xét tứ giác BCEF ta có : = °90 BEC (BE đường cao) = °90 BFC (CF đường cao) ⇒BCEF tứ giác nội tiếp (đỉnh E, F nhìn cạnh BC góc vng) 2) Chứng minh đường thẳng OA vng góc với đường thẳng EF Vẽ tiếp tuyến Ax hình vẽ ⇒BAF =ACB(tính chất đường tiếp tuyến dây cung) Do tứ giác BCEF nội tiếp ⇒ AFE= ACB Ta suy BAF = AFEEF Ax// (do hai góc so le trong) Lại có AxOAOAEF (đpcm) 3) Chứng minh ∆APE∽∆ABI Ta có :  AEB=ABI ( Vì    AEB+EFC= ABI+EFC =180°) Mặt khác  APE+PAI = °90 (vì AIPE) x M D S I P K H E F O (48)Ta có BE/ /CS vng góc AC / / BS CF vng góc AB BHCS ⇒ hình bình hành nên H K S, , thẳng hàng Ta có AE AC =AH AD AE AC = AM ASAH AD AM AS AH AM AHM ASD  AHM ASD AS AD = ⇒ = ⇒ ∆ ∆ ⇒ = ∆ HMSD ⇒ Nội tiếp đường tròn Kết hợp PMID nội tiếp đường tròn ⇒PIM  =PDM =HSMHS PI// Bài V. ( 0,5 điểm) Ta có 2 2 3 a + +b ab= ⇔a +b = −ab thay vào P ta ( )2 4 2 2 P=a +bab= a +ba bab = −(3 ab)2−2a b2 2−ab= −9 6ab a b+ 2−2a b2 2−ab 2 7ab a b = − − ( )2 49 49 2 4 ab ab   = − + + + +   2 7 85 2 ab   = − +  +   Vì 2 a +b = −ab, mà ( )2 2 0 3 a b+ ≥ ⇔a +b ≥ − ab⇒ −ab≥ − abab≥ − ( )1 Và ( )2 2 2 0 a b− ≥ ⇔a +bab⇒ −ababab≤ ( )2 Từ ( )1 ( )2 suy 3 7 1 2 2 2 ab ab ab − ≤ ≤ ⇔ − + ≤ + ≤ + ⇔ ≤ + ≤ 2 81 ab   ⇔ ≤ +  ≤   2 81 4 ab   ⇔ − ≤ − +  ≤ −   2 81 85 85 85 4 ab 4   ⇔ − + ≤ − +  + ≤ − +   (49)9 9 A    Vậy x 9 2 Ab)    3 2 3 3 x x B x x x x x x                   3 2 1 1 3 x x x x x x x x             Với x 0;x 3 Suy điều phải chứng minh c) : 1 A x x B x x       (x 0;x 1;x 3) 5 4 4 A x x x x x B            2 4 x x x        Mà  x 22 0 với x thỏa mãn điều kiện xác định  2 2 2 x x x x           So với điều kiện, thỏa mãn Vậy x 4 4 A x B   Bài Nửa chu vi là: 28 : 214 (m) Gọi chiều dài mảnh đất x (mét) Điều kiện: 0 x 14 Chiều rộng mảnh đất 14x (mét) Ta có chiều dài lớn chiều rộng nên x 14  x x (50)Bài a)Hệ phương trình tương đương với: 2 2 x y x y           9 2 2 x x x y y                          1 2 1 1 2 1 2 x x y y x y x x y y                                                   Vậy hệ phương trình có nghiệm (x y; )=(1; 1 ),(1; 3) b) i)Xét phương trình hồnh độ giao điểm ( )P ( )d : x2 m2x 3   2 2 3 0 x m x      (*) Vì ac  3 nên phương trình ln có nghiệm phân biệt trái dấu, suy ( )d cắt ( )P điểm phân biệt (đpcm) ii)Áp dụng hệ thức Vi-et cho phương trình (*) 2 2 x x m x x          Vì x x1; 2 nguyên, nên x x1; 2 U( 3) , ta có bảng sau: 1 x 1 3 1 3 2 x 3 1 3 1 1 xx 2 2 2 2 (51)Ta có OHHS (tính chất trung điểm dây cung) H nằm đường tròn đường kính SO Ta có C D, tiếp điểm nên OCSC OD; SDC D, nằm đường trịn đường kính SO b)Ta có ODR SO; 2R Do đó, SDSO2 OD2  4R2R2 R 3 Và ta có OSD 300 (Cạnh đối diện nửa cạnh huyền) Tương tự, ta có SCSDR 3;OSC 300 Do đó, tam giác SCD cân có CSD 600, suy tam giác SCD đều. c) Ta có AK SC// nên   1s  AKDSCD  đSD  1s  2 SHD  đSD (đường trịn đường kính SO) AKD AHD   , nên tứ giác ADHK nội tiếp Gọi I giao điểm tia AK đoạn thẳng BC P, giao điểm tia BK SC H C B A S I K P E H C D O (52)Gọi M trung điểm OH R, trung điểm OA, dễ chứng minh M cố định, MR đường trung bình OAH, từ suy MR HA// , mà HA vng góc OHMR vng góc OHOMR vng Có  1   2 MORAOBADBEDF DFE OMR   ∽ (g – g)  DFDEDB OM OR OA DFB OMA     (c – g – c) DFB OMA (góc tương ứng)  Mà DFB kề bù AFB; OMA kề bù AMH    1 2 AFB AMH AFB AMB     Xét đường trịn ( ;M MA) có: AMB góc tâm chắn cung ABAFB  12AMB (cmt)  AFB  góc nội tiếp chắn cung AB đường trịn ( ;M MA) Mà M A, cốđịnh F ln thuộc đường trịn ( ;M MA) cố định S di chuyển tia đối tia AB R M P K F E H C O (53)Bài 1: 1) Khi x = thì: 9 A 3 + + = = = − − − 2) Ta có: ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) 3 x 20 x 20 x B x 25 x x x 3 x 15 20 x x x x x x x − + − − = + = − + + − − + − + = = = − + − + − Vậy B x = − với x≥0, x≠25 3) Với x≥0, x≠25, ta có: ( )( ) ( ) A B x x x x x x x x x x 1 x x x x = − + ⇔ = ⋅ − − − ⇔ + = − ⇔ + = + − ⇔ = − + >  − = ⇔  − = −  x x =  ⇔  =  (thỏa mãn điều kiện) Vậy x∈{ }9;1 giá trị cần tìm Bài 2: Đổi 36 phút = 5 Gọi vận tốc xe máy x (km/h) (x > 0) (54)Giải phương trình được: x1= 40 (thỏa mãn điều kiện) x2 = – 50 (không thỏa mãn điều kiện) Vậy vận tốc xe máy 40 km/h, vận tốc ô tô 40 + 10 = 50 (km/h) Bài 3: 1) ĐK: x≥0, y≥1 x y x y x x y x y x y  + − =  + − =  =  ⇔ ⇔    + − = − − = − − =       x x x y y 1 y  =  =  =   ⇔ ⇔ ⇔  = − = + − =      (thỏa mãn điều kiện) Vậy nghiệm hệ phương trình (1; 5) 2.a) Thay x = 0, y = vào phương trình y = mx + 5, ta được: 5=m.0 5+ ⇔ =5 5 (đúng với m) Vậy đường thẳng (d) qua điểm A(0; 5) 2.b) Xét phương trình hồnh độ giao điểm (P) (d): 2 x =mx+ ⇔5 x −mx 5− =0 (*) Vì ac = – < nên phương trình (*) ln có hai nghiệm trái dấu ⇒ (d) cắt (P) tạihai điểm phân biệt có hồnh độ x1, x2, với 1 2 x < <0 x (do x <x ) Mà x1 > x2 nên: x1+x2 < ⇔0 m<0 (theo hệ thức Vi-ét) Vậy m < giá trị cần tìm (55)1) Ta có  N , C1 gócnội tiếp chắn cung nhỏ MA, MB Mà MA =MB (GT) 1 1 N C ⇒ = ⇒ Bốn điểm C, N, K, I thuộc đường trịn (theo tốn cung chứa góc) 2) Ta có B , M 1 góc nội tiếp chắn cung nhỏ NC, NB Mà NC =NB (GT) 1 1 B M ⇒ = ∆NBK ∆NMB có: BNM chung, B 1=M1 ⇒ ∆NBK ∆NMB (g.g) 2 NB NK NB NK.NM NM NB ⇒ = ⇒ = 3) Xét đường tròn qua bốn điểm CNKI có: N2 =K1 (hai góc nội tiếp chắn cung CI) Mà N2 =ABC (hai góc nội tiếp chắn cung AC (O)) 1  K ABC ⇒ = Do hai góc vị trí đồng vị nên KI // BH Chứng minh tương tự ta HI // BK Tứ giác BHIK có cạnh đối song song nên hình bình hành Cách 1: Vì MA =MB nên C2 =C1, hay CM tia phân giác góc ACB Tương tự, AN tia phân giác góc BAC ∆ABC có hai đường phân giác AN CM cắt I ⇒ BI đường phân giác thứ ba ∆ABC Hình bình hành BHIK có BI đường phân giác góc B nên hình thoi Cách 2: Vì H , K 1 góc có đỉnh bên đường trịn nên: 2 1 2 1 N C K B 1 1 1 (56)Nhận xét: Phần có nhiều cách chứng minh 4) (P) có góc M1là góc nội tiếp, góc P1là góc tâm chắn cung BK 1 11 M P ⇒ = Mà ∆PBK cân P (vì PB = PK)  1 0  0  1 180 P PBK 90 P 90 M 2 − ⇒ = = − = − (1) (O) có đường kính DN qua N điểm cung BC DN BC ⇒ ⊥ DN qua trung điểm BC ⇒ ∆DBC cân D  1800 BDC 1 DBC 90 BDC 2 − ⇒ = = − Trong (O), dễ thấy 1  1 M BDC 2 =   1 DBC 90 M ⇒ = − (2) Từ (1) (2) ⇒PBK =DBC ⇒ ba điểm D, P, B thẳng hàng Lại có  = =  hai góc vị trí đồng vị 1 P Q B K O C N M 1 3 1 (57)Từ DN⊥BC⇒DBK +BDN=90     1 DBK M 90 (do BDN M ) ⇒ + = =   PBK DBK ⇒ = ⇒ ba điểm D, P, B thẳng hàng Cách 3: (P) có góc M1là góc nội tiếp nên 1  1 M BK 2sđ = Mà 1 1 1  1 M B nên B BK 2sđ = = Suy BN tiếp tuyến B (P) BN PB ⇒ ⊥ Lại có  DBN=90 (góc nội tiếp chắn nửa (O)) BN DB ⇒ ⊥ Do ba điểm D, P, B thẳng hàng Câu 5: Ta có: 2 (a−b) ≥ ⇔0 a +b ≥2ab Tương tự: 2 2 b +c ≥2bc ; c +a ≥2ca Suy ra: 2 2(a +b +c )≥2(ab+bc+ca)⇔ ≥P Dấu “=” xảy ⇔ = = ⇔a b c ab=bc=ca = ⇔ = = =3 a b c Vậy P= ⇔ = = =9 a b c Dựa theo lời giải thầy Bùi Văn Tuân (Hà Nội) Vì a≥1, b 1≥ nên: (a 1)(b 1)− − ≥ ⇔0 ab a− − + ≥ ⇔ + ≤b 0 a b ab 1+ Tương tự: b c+ ≤bc ; c a+ + ≤ca 1+ Do đó: 2 2 2(a b c) ab bc ca 2(a b c) 12 a b c (a b c) 36 (do a b c 0) a b c 2(ab bc ca) 36 P 2.9 36 P 18 + + ≤ + + + ⇔ + + ≤ ⇔ + + ≤ ⇔ + + ≤ + + > ⇔ + + + + + ≤ ⇔ + ≤ ⇔ ≤ (58)Bài I (2,0 điểm) 1) x = 25 nên ta có: Khi ta có: 2) Ta có: 3) P = A.B nên ta có: +) Ta có x ≥ nên P > +) x ≥ => Nên : Để P∈ Z => P∈{1;2} +)P = <=> x = 16 (thỏa mãn điều kiện) +) P = <=>x = (thỏa mãn điều kiện) Vậy x∈{ ;16} Bài II (2 điểm). Gii toán bng cách lập phương trình, hệphương trình Gọi chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật x (x > 0; đơn vị: m) x = 7 5 13 A= = + 2 24 ( 3) 24 3 ( 3)( 3) ( 3)( 3) 24 24 ( 3)( 3) ( 3)( 3) ( 3) 8( 3) ( 8)( 3) ( 3)( 3) ( 3)( 3) x x x x x B x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x − + − = + = + − − − + − + + + − − + − = = − + − + − + − + − + = = = − + − + + 7 8 3 x P x x x + = = + + + 7 3 3 x x + ≥ <=> ≤ (59)Phương trình có hai nghiệm phân biệt: x = 24 (thỏa mãn điều kiện); x = -18 (loại) Vậy chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật 24 m; chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là: 720:24 = 30 (m) Bài III ( điểm) 1) Giải hệphương trình Điều kiện: x ≠ 1; y ≠ -2 Đặt (b ≠ 0) Khi hệphương trình trởthành: Khi ta có: Vậy hệphương trình có nghiệm (2;-1) 2) Trong mặt phẳng tọa độOxy cho đường thẳng (d): y = 3x + m2 – 1 parabol (P): y= x2 a) Chứng minh (d) cắt (P) hai điểm phân biệt với m Xét phương trình hồnh độgiao điểm (d) (P): x2 = 3x + m2 - <=> x2 - 3x - m2 + = (*) <=>Phương trình (*) ln có hai nghiệm phân biệt với m <=>(d) cắt (P) hai điểm phân biệt với m b) Gọi x1; x2là hồnh độcác giao điểm (d) (P) Tìm m để (x1+1)(x2+1)=1 Ta có: (x1+1 x)( 2+ = ⇔1) x x1 2+(x1+x2)=0 Áp dụng hệ thức Vi-et cho (*): 3 2 x x y x x y  − =  − +    + =  − +  1 x a x b y  =  −    = +  3 4 14 2 10 a b a b a a a b a b a b b − = − = = =     <=> <=> <=>  + =  + =  + =  =     2 ( ) 1 x x x TM y y  =  −  =  <=>   = −   = +  2 2 ( 3) 4.1.( m 1) 4m m ∆ = − − − + = + > ∀ 1 2 x x x x m + =   (60)1) Vì AB tiếp tuyến (O) nên AB ⊥ BO ⇒góc ABO = 90o Vì H trung điểm dây DE (O) nên OH ⊥ DE ⇒góc AHO = 90o Suy góc ABO + góc AHO = 180O⇒ AHOB tứ giác nội tiếp Suy bốn điểm A, H, O, B nằm đường trịn 2) Có góc ABD = góc AEB (góc tạo tia tiếp tuyến dây cung góc nội tiếp chắn cung BD) Xét ∆ ABD ∆ AEB có chung góc BAE, góc ABD = góc AEB nên Tam giác ABD đồng dạng với tam giác AEB(g-g)=> 3) Vì ABOH tứ giác nội tiếp nên góc OAH = góc OBH Vì EK // AO nên góc OAH = góc HEK Suy góc OBH = góc HEK ⇒ BHKE tứ giác nội tiếp ⇒góc KHE = góc KBE Vì BDCE tứ giác nội tiếp nên góc KBE = góc CDE Suy góc KHE = góc CDE ⇒ KH // CD 4) Gọi F’ giao điểm BP đường tròn (O) Gọi AQ tiếp tuyến thứ (O) Vì BDQC tứ giác nội tiếp nên góc QDC = góc QBC(1) Vì ABOQ tứ giác nội tiếp đường trịn đường kính AO nên góc QBC = góc QAO (2) Từ (1), (2) ⇒góc QDC = góc OAQ ⇒ APDQ tứ giác nội tiếp c1 K O E A C I D F H P Q (61)(*) Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho hai sốkhông âm, ta có Khi x = y = x + y = Ta có nên từ (*) suy Khi x = 10, y = –6 x = –6, y = 10 x + y = Vậy GTLN P x = y = GTNN P x = 10, y = –6 x = –6, y = 10 ĐỀ S Bài I (2,0 điểm) 1) Với x = ta có 12 P= + = − 2) Với 4 x x Q x x − − = + − + ( 1)( 2) 4 x x x x − − + − = − 3 2 ( 2) 4 ( 2)( 2) x x x x x x x x x x x x x − + + − + + = = = = − − + − − 3 3)P x x Q x x + = = + ≥ (Do bất đẳng thức Cosi) Dấu xảy x x x = <=> = Vậy giá trị nhỏ P Q Bài II (2,0 điểm) Gọi t1 thời gian tàu tuần tra chạy ngược dòng nước Gọi t2 thời gian tàu tuần tra chạy xi dịng nước 2 6 ( ) 12 ( 6)( 6) x+ =y x+ + y+ <=> x+y = + +x y + x+ y+ 2 2 2 ( 6)( 6) ( 6) ( 6) 12 ( ) 12 ( 6)( 6) 2( ) 24 ( ) 2( ) 24 4 x y x y x y x y x y x y x y x y x y x y + + ≤ + + + = + + => + = + + + + + ≤ + + <=> + − + − ≤ <=> − ≤ + ≤ 2 (x+6)(y+6) ≥ ( ) 12 ( 4)( 3) 4( 0) x y x y x y x y x y Do x y + ≥ + + <=> + − + + ≥ (62)1 1 2 1 2 2 2 2 2 1(2) 60 48 60 48 4 (1); (2) 1 60 48 4 16 48 1 6 ( ) 2 ( ) V 22 (km/ h) − =  − = −  − = −   <=> <=>  − =  = +   <=> − = − <=> + − = + = −  <=>  = => =  t t t t t t t t t t t t t t t L t TM Bài III (2,0 điểm) 1) Với điều kiện x ≥−1, ta có hệđã chotương đương: 7( ) 6( ) 12 ( ) ( ) 1 1 3 x y x y x x y x x y x x y x y x x y x  + + + =  + =  <=>   + − + = −  + − + = −    + =   + =  =  <=> <=> <=> + = = − + =     2) a) 2 ( 5) 4(3 6) ( 1) ∆ = m+ − m+ =mm+ = m− ≥ ∀m Do đó, phương trình ln có nghiệm với m b) Ta có 1 5 x x m x x m + = +   = +  Để x1 > 0;x2 > điều kiện m >-5 m > -2 <=> m > -2 (Điều kiện đểS > 0;P > 0) Yêu cầu toán tương đương : 2 2 1 2 1 2 1 2 25 ( ) 25 5 ( 5) 2(3 6) 25 3 12 0, 2 hay m = -6, m > -2 + = <=> + − = + = +  <=> + − + =  = +  <=> + − = > − <=> = x x x x x x x x m m m Do x x m m m m (63)1) Tứ giác ACMD nội tiếp C/m: góc ACD = góc AMD = 900 2) CA.CB = CH.CD C/m: tứ giác ANHC nội tiếp suy góc DAC = góc CHB(cùng bù góc NHC) suy tam giác CAD đồng dạng với tam giác CHB 3) Ba điểm A, N, D thẳng hàng tiếp tuyến N qua trung điểm DH * tứ giác ACMD nội tiếp suy góc ADC = góc AMC, tứ giác CHMB nội tiếp suy góc AMC = góc HBC = góc NMA suy góc ADC = góc NMA nên tứ giác DNHM nội tiếp góc DNH = 900do góc ANB = 900suy điều phải chứng minh * Vì NJ tiếp tuyến (O) suy góc JND = góc ONB = góc OBN = góc NDH suy tam giác NJD cân J suy JN = JD mà tam giác NDH vng N suy góc JNH + góc JND = góc JDN + góc JHN = 900do góc JNH = góc JHN suy tam giác INH cân J suy JN = JH JH = JD nên J trung điểm DH 4) MN qua điểm cố định M di chuyển cung KB Gọi Q giao điểm MN AB; OJ cắt MN L Ta chứng minh MJ tiếp tuyến (O) suy MN vng góc OJ tam giác OLQ đồng dạng với tam giác OCJ (g – g) suy OL OQ OC = OJ suy OL.OJ = OQ.OC Theo hệ thức lượng tam giác vng OMJ ta có OL.OJ = OM2 = R2 (R bán kính (O)) suy OQ.OC = R2 suy 2 R OQ OC = O, C cố định R không đổi suy OQ không đổi suy Q cố định MN qua Q Bài (0,5 điểm) L Q N H B O A (64)Vậy 2( ) 2.4 2 2 a b M ≤ + − = − = − Khi a = b = M = 2-1 Vậy giá trị lớn M 2-1 Cách khác: Với hai số thực dương không âm a, b thỏa 2 a +b = ta có: ( )2 2 ( 2) 2 a b+ =a + ab b+ = a +b + ab= + ab Suy ( )2 4 a b+ = + ab (do 2+ ab>0; ,a b>0) Hay a b+ = 2+ ab ⇔ + =a b 2+ ab Khi đó, biểu thức M viết lại thành: 2 2 ab ab M a b ab = = + + + + (1) Mặc khác: 2+ ab> ⇔4 2+ ab > 4=2 ( )( ) 2ab 2ab 2ab ⇒ = + + + − (2) Từ (1) (2) ta có: 2 2 2 ab ab M ab ab + − = = + − Áp dụng BĐT Cô-si cho số không âm a, b ta được: 2 4 2 a b ab≤ + = = 4 2ab 2.2 2 2 ⇒ + − ≤ + − = − 2 2 2 M − ⇒ ≤ = − Dấu “=” xảy khi: 2 2 a b a b a b = ≥  ⇔ = =  + = (65)2 x 2P x x x + = + ⇔ = + 2 x 2x x ⇔ + = + x > 2x x ⇔ + − = x >0 ( x 2)( x 1) ⇔ + − = x >0 1 x x 2 ⇔ = ⇔ = Bài II: Gọi x sản phẩm xưởng sản xuất ngày theo kế hoạch (x > 0) ⇒ Số ngày theo kế hoạch : 1100 x Số ngày thực tế 1100 x+5 Theo giả thiết tốn ta có : 1100 x - 1100 x+5 = 1100(x 5) 1100x 2x(x 5) 2x 10x 5500 ⇔ + − = + ⇔ + − = x 50 hay x 55 ⇔ = = − (loại) Vậy theo kế hoạch ngày phân xưởng phải sản xuất 50 sản phẩm Bài III: 1) Hệ phương trình tương đương với: Đặt u x y = + 1 v y = − Hệ phương trình thành :  + =  + =  =  = ⇔ ⇔ ⇔     − = − − = − = + =     4u v 8u 2v 10 9u u u 2v u 2v 2v u v Do đó, hệ cho tương đương :  =  +  + =  = −  ⇔ ⇔    − = =    =  −  1 x y x x y 1 1 y 1 y y 2) a) Phương trình hồnh độ giao điểm (P) (d) 2 6 = − + x xx2+ − =x 0⇔ =x hay x= −3 Ta có y (2)= 4; y(-3) = Vậy tọa độ giao điểm (d) (P) B(2;4) A(-3;9) b) Gọi A’, B’ hình chiếu A B xuống trục hoành (66)2   Bài IV: 1) Tứ giác AMBN có góc vng, góc nội tiếp chắn nửa đường trịn 2) Ta có ANM =ABM (cùng chắn cung AM) ABM =AQB (góc có cạnh thẳng góc) ANM =AQB nên MNPQ nối tiếp 3) OE đường trung bình tam giác ABQ OF // AP nên OF đường trung bình tam giác ABP Suy F trung điểm BP Mà AP vng góc với AQ nên OE vng góc OF Xét tam giác vng NPB có F trung điểm cạnh huyền BP Xét tam giác NOF = OFB (c-c-c) nên  ONF=90 Tương tự ta có  OME=90 nên ME // NF vng góc với MN 4) MNPQ APQ AMN 2S =2S −2S =2R.PQ AM.AN− =2R.(PB BQ) AM.AN+ − A B P Q O F E N (67)2 = + + + = + + ≤ (Áp dụng bất đẳng thức với số dương u=a+b v=a+c) Vậy ta có 2a+bc (a b) (a c) + + + ≤ (1) Tương tự ta có : 2b ca+ (a b) (b c) 2 + + + ≤ (2) 2c ab+ (a c) (b c) 2 + + + ≤ (3) Cộng (1) (2) (3) vế theo vế ⇒ ≤Q 2(a+ + =b c) Khi a = b = c = 3thì Q = giá trị lớn Q ĐỀ S Bài I: (2,0 điểm) 1) Với x = 64 ta có 64 8 64 A= + = + = 2) Ta có: ( 1).( ) (2 1) 2 .( ) 1 x x x x x x x x x B x x x x x x x x − + + + + + = = = + = + + + + 3) Với x > ta có: 3 2 3 : 2 2 2 4.( 0) A x x x B x x x x x x x Do x + + + > ⇔ > ⇔ > + ⇔ + > ⇔ < ⇔ < < > Bài II: (2,0 điểm) Gọi x (km/h) vận tốc từ A đến B, vận tốc từ B đến A x+9 (km/h) Theo đề ta có: 90 90 x + x+ = − 10 10 x x ⇔ + = + ⇔ x x( +9)=20(2x+9) 2 31 180 x x ⇔ − − = ⇔ =x 36 (vì x > 0) Bài III: (2,0 điểm) 1) Hpt cho tương đương với hpt:  + + + =  + =  + =  =  = ⇔ ⇔ ⇔ ⇔      + − − = − = − = − = = −      (68)2 1 1 2x =mx−2m + +m 2 2 2 x mx m m ⇔ − + − − = (*) Để (d) cắt (P) điểm phân biệt x1, x2 phương trình (*) phải có nghiệm phân biệt Khi 2 ' m m 2m m ∆ = − + + > ⇔ > − Khi: m > -1, từ (*) ta có: x1+x2 =2m;x1.x2 =m2−2m−2 (định lý Vi-et) Nên: x1−x2 =2 2 1 2 x x x x ⇔ + − = 1 2 (x x ) 4x x ⇔ + − = 2 4m 4(m 2m 2) ⇔ − − − = m m ⇔ = − ⇔ = − Cách khác: Khi m > -1 ta có: 1 2 xx = ' ' ' ' ' b b a a − + ∆ − − ∆ ⇔ − = ∆ =2 2m+2 Do đó, yêu cầu toán ⇔2 2m+ =2 ⇔2 m+ =2 2 1 m m ⇔ + = ⇔ = − Bài IV (3,5 điểm) 1/ Xét tứ giác AMON có hai góc đối  ANO=90  AMO=90 nên tứ giác nội tiếp 2/ Hai tam giác ABM AMC đồng dạng nên ta có AB AC = AM2 = AN2= 62 = 36 2 6 AC (cm) AB ⇒ = = = BC AC AB (cm) ⇒ = − = − = 3/ MTN 1MON AON = = (cùng chắn cung MN đường tròn (O)), AIN =AON (do điểm N, I, M nằm đường trịn đường kính AO chắn cung 900) Vậy:   AIN =MTI =TIC nên MT // AC có hai góc so le 4/ Xét ∆AKOcó AI vng góc với KO Hạ OQ vng góc với AK Gọi H giao điểm OQ AI H trực tâm ∆AKO, nên KMH vng góc với AO Vì MHN vng góc với AO nên đường thẳng KMHN vng góc với AO, nên KM vng góc với AO Vậy K (69)2 2 2 2a +b +c + ≥ ⇔2 2a +b +c ≥ − =2 2 2 1 1 a b c   ⇔ + + ≥   (đpcm) Cách 2:a + b+ c + ab + bc + ca = 6abc 1 1 1 a b c ab bc ac ⇔ + + + + + = Dễ chứng minh: 2 2 2 2 1 1 1 (1) ab bc ac a b c 1 1 3 1 (2) a b c a b c + + ≤ + +   + + ≤  + +    Từ (1) (2) Suy ra: 12 12 12 12 12 12 a b c a b c   ≤ + + +  + +    Đặt: t 12 12 12 t 3t t t ĐPCM a b c = + + ⇒ ≤ + ⇔ ≥ ⇒ ≥ ⇒ Cách 3: Từ: a b c ab bc ca 6abc 1 1 1 bc ac ba c a b + + + + + = ⇔ + + + + + = Ta lại có 2. 12 + 12 + 12≥2. + +  a b c  bc ac ba(*) Ta có 2 2 1 1 1 2 a a a a a  −  ≥ ⇔ − + ≥ ⇔ ≥ −     Tương tự 12 2.1 bb− ; 1 2 cc− nên 12 12 12 1 a b c a b c   + + ≥  + + −   (**) Từ (*) (**) ta có 3. 12 + 12 + 12≥2. + + + + +1 1−3 a b c  bc ac ba a b c 3. 12 + 12 + 12≥2.6 3− =9 a b c  hay 2 1 1  + + ≥   a b cCách 4: Áp dụng BĐT Cô si ta có 12 12 a +bab (70)Lấy (1) + (2) 2 2 2 2 3 12 1 3 a b c abc a b c ⇔ + + + ≥ = ⇔ + + ≥ (ĐPCM) ĐỀ S Bài I: (2,5 điểm) 1) Với x = 36, ta có : A = 36 10 8 36 + = = + 2) Với x ≥, x ≠16 ta có: B = x( x 4) 4( x 4) x x 16 x 16 x 16  − +  + +    − −  +   = (x 16)( x 2) x (x 16)(x 16) x 16 + + = + − + − 3) Biểu thức B (A – 1) = x x x x 16 x   + + − −     −  + = x 16− số nguyên ⇔ x – 16 = ±1 hay x – 16 = ±2 ⇔x = 15 hay x = 17 hay x = 14 hay x = 18 Bài II: (2,0 điểm) Đặt x số người thứ hồn thành cơng việc ⇒x + số người thứ hai hồn thành cơng việc Vậy ta có phương trình : 1 x x 12+ + = ⇔ x = Vậy người thứ làm xong công việc người thứ hai làm xong công việc Bài III: (1,5 điểm) 1) 2 x y x y  + =    − =  ⇔ 2 x y 5 5 [pt(2) 3pt(1)] y  + =   − = − −  ⇔ y x =    =  ⇔ x y =   =  2) ∆ = (4m – 1)2 – 12m2+ 8m = 4m2+ > 0, ∀m (71)1) Tứ giác CBKH có hai góc đối   90 HCB=HKB= nên tứ giác CBKH nội tiếp vòng tròn đường kính HB 2) Góc  ACM = ABM chắn cung AM   ACK =HCK =HBK chắn cung HK Vậy  ACM =ACK 3) Xét tam giác MAC EBC có hai cặp cạnh EB = MA, AC = CB góc MAC = MBC chắn cung MC nên tam giác Vậy ta có CM = CE  45 CMB= chắn cung CB =900 Vậy tam giác MCE vuông cân C 4) Xét tam giác PAM OBM Theo giả thuyết ta có AP MB R AP OB MA = ⇔MA=MB Mặt khác ta có   PAM =ABM chắn cung AM tam giác đồng dạng Vì tam giác OBM cân O nên tam giác PAM cân P Vậy PA = PM Kéo dài BM cắt d Q Xét tam giác vng AMQ có PA = PM nên PA = PQ P trung điểm AQ nên BP qua trung điểm HK, định lí Thales (vì HK//AQ) Bài V: (0,5 điểm) M = x2 y2 xy + với x, y số dương x ≥ 2y Ta có x(2y)2 2 M 2(x= +y ) ≤ 2 2 2 2 2 x 4y x y 3y 4(x y ) 4(x y ) + = + + + + (Bất đẳng thức Cauchy) = 3y2 2 3y2 2 4 4(x+ +y ) 4(4y≤ + +y ) 20 5= + = (Thay mẫu số số nhỏ hơn) Suy Max M 5= x = 2y, giá trị nhỏ M = 2 đạt x = 2y A K B (72)( )( ) ( )( ) ( ( )( ) ) 5 10 25 10 25 5 5 5 5 5 x x x x x x x x x x x x x x A x − + − − + − + = = = − + − + − + − = + 2/ Với x = ta có x =3 Vậy 4 5 3 = − =− + − = A 3/ Ta có: ( ) ( ) 1 15 0 3 3 2 20 ( 0) 2 20 10 100 x x x A x x x x x x x − − − − < ⇔ − < ⇔ < + + ⇔ − < + > ⇔ < ⇔ < ⇔ < Vậy với ≤ x < 100 x ≠ 25 A < 1/3 Bài Gọi x khối lượng hàng chở theo định mức ngày đội ( x > 0, tấn) Số ngày quy định x 140 ngày Do chở vượt mức nên số ngày đội chở 140−1 x khối lượng hàng đội chở ( ) ( )( ) 2 140 1 140 10 140 150 140 700 150 15 700 x x x x x x x x x x x  −  + = + ⇔ − + =     ⇔ + − − = ⇔ + − = Giải x = 20 x = - 35 ( loại) Vậy số ngày đội phải chở theo kế hoạch 140:20=7 ( ngày) (73)hai nghiệm trái dấu  ac < => m2 – 9 < 0  (m – 3)(m + 3) < Giải có – < m < Bài 1/ Xét tứ giác AIEM có góc MAI = góc MEI = 90o => góc MAI + góc MEI = 180o.=> tứ giác AIEM nội tiếp 2/ Xét tứ giác BIEN có góc IEN = góc IBN = 90o  góc IEN + góc IBN = 180o  tứ giác IBNE nội tiếp  góc ENI = góc EBI = ½ sđ AE (*)  Do tứ giác AMEI nội tiếp => góc EMI = góc EAI = ½ sđ EB (**) Từ (*) (**) suy góc EMI + góc ENI = ½ sđ AB = 90o 3/ Xét tam giác vuông AMI tam giác vuông BIN có góc AIM = góc BNI ( cộng với góc NIB = 90o)  ∆AMI ~ ∆ BNI ( g-g)  BN AI BI AM =  AM.BN = AI.BI 4/ Khi I, E, F thẳng hàng ta có hình vẽ Do tứ giác AMEI nội tiếp nên góc AMI = góc AEF = 45o Nên tam giác AMI vuông cân A (74)CÁCH 1: 2 2 1 4 2011 4 2010 4 1 (2 1) ( ) 2010 M x x x x x x x x x x = − + + = − + + + + = − + + + Vì (2x−1) ≥0 x > 4x ⇒ > , Áp dụng bdt Cosi cho số dương ta có: x + 4x 1 2 4 x x ≥ = =  M = (2 1) ( ) 2010 x x x − + + + ≥0 + + 2010 = 2011  M ≥2011 ; Dấu “=” xảy  1 2 2 1 1 4 0 x x x x x x x x x x x  =   =   − =       = ⇔ = ⇔ =       > >     = −     >  ⇔ x = Vậy Mmin= 2011 đạt x = 2 CÁCH 2: M = 2x² + 2x² + 1/4x - 3x + 2011 Do x > nên áp dụng Cosi cho số dương 2x², 2x² 1/4x ta có 2x² + 2x² + 1/4x ≥ 33 (75)Áp dụng cô si cho ba số x x x , , 2 ta có 4 8 2 + + ≥ = x x x x x x Dấu ‘=’ xẩy 1 8 x x x = = ⇔x³ =1/8 ⇔ x = mà 2 ≥       −x Dấu ‘=’ xẩy x = 1/2=> 2010 2011 1 0+ + + = ≥ M Vậy Mmin = 2011 đạt x = ĐỀ S 10 Bài I: (2,5 điểm) Với x ≥ x ≠ ta có : 1) A = 9 3 x x x x x x + + − − + − = ( 3) ( 3) 9 9 x x x x x x x x − + + − + − − − 3 9 x x x x x x − + + − − = − 9 x x − = − 3( 3) x x − = − 3 x = + 2) A = 3 x = + ⇔ x+ =3 ⇔ x =6 ⇔x = 36 3) A 3 x = + lớn ⇔ x+3 nhỏ ⇔ x =0 ⇔ x = Bài II: (2,5 điểm) Gọi x (m) chiều rộng hình chữ nhật (x > 0) ⇒chiều dài hình chữ nhật x + (m) Vì đường chéo 13 (m) nên ta có : 2 13 =x + +(x 7) ⇔ 2x2+14x+49 169− =0 ⇔ x2+ 7x – 60 = (1), (1) có ∆= 49 + 240 = 289 = 172 Do (1) ⇔ 17 2 x= − − (loại) hay 17 x=− + = Vậy hình chữ nhật có chiều rộng m chiều dài (x + 7) m = 12 m Bài III: (1,0 điểm) 1) Phương trình hồnh độ giao điểm (P) (d) là: -x2 = mx – ⇔ x2+ mx – 1 = (2), phươngtrình (2) có a.c = -1 < với m ⇒(2) có nghiệm phân biệt trái dấu với m ⇒(d) cắt (P) điểm phân biệt 2) x1, x2là nghiệm (2) nên ta có : (76) hai góc CAD =CBE chắn cung CE, nên ta có tỉ số : DC DE DC.DB DA.DE DA =DB⇒ = 3) Gọi I tâm vòng tròn ngoại tiếp với tứ giác FCDE, ta có CFD =CEA (cùng chắn cung CD) Mặt khác CEA =CBA (cùng chắn cung AC) tam OCB cân O, nên CFD =OCB Ta có : ICD  =IDC=HDB OCD =OBD HDB OBD + =900 ⇒   OCD DCI+ =90 nên IC tiếp tuyến với đường tròn tâm O Tương tự IE tiếp tuyến với đường trịn tâm O 4) Ta có tam giác vng đồng dạng ICO FEA có góc nhọn  1  CAE COE COI 2 = = (do tính chất góc nội tiếp) Mà tgCIO CO R R IC 2 = = = ⇒ tgAFB =tgCIO=2 Bài V: (0,5 điểm) Giải phương trình : 2 4 ( 4) x + x+ = x+ x + Đặt t = 7 x + , phương trình cho thành : t2+4x=(x+4)t ⇔ ( 4) t − +x t+ x= ⇔ (tx t)( − =4) ⇔ t = x hay t = 4, Do phương trình cho ⇔ 2 7 x + = hay x + =x ⇔ x2+ = 16 hay 2 7 x x x  + =   ≥  ⇔ x 2 = ⇔ x = ±3 Cách khác : 2 4 ( 4) x + x+ = x+ x + ⇔ x2+ +7 4(x+ − − +4) 16 (x 4) x2+ =7 ⇔ 2 (x+4)(4− x +7 ) (+ x + −7 4)( x + +7 4)=0 ⇔ 2 7 ( 4) x + − = hay − + +x x + + = A O B (77)( ) ( )( ) x x 2 x A x 2 x 2 x 2 + = = − − + 2) Tính giá trị A x = 25 Với x = 25 ta có A 25 5 3 25 2 = = − 3) Tìm x để A 1 3 = − Khi ( ) 1 x 1 A 3 x x 2 3 x 2 3 1 1 4 x 2 x x tmdk 2 4 = − ⇔ = − ⇔ = − + − ⇔ = ⇔ = ⇔ = Bài II: Giải cách lập phương trình: Gọi số áo tổ may ngày x ( * xN ; áo/ngày) Số áo tổ may ngày x + 10 (áo) 3 ngày tổ thứ may 3(x +10) (áo) ngày tổ thứ may 5x (áo) Tổ may ngày tổ may ngày 1310 áo nên tacó pt: ( ) 3(x+10) + 5x = 1310 3x+30+5x=1310 8 x 1310 30 8 x 1280 x 160 tmdk ⇔ ⇔ = − ⇔ = ⇔ = Vậy ngày tổ may 160 + 10 = 170 áo Mỗi ngày tổ may 160 áo Cách 2:Học sinh làm theo nhiều cách khác nhau: chẳng hạn giải cách lập hệ pt: Gọi số áo tổ may ngày x ( * xN ; áo/ngày) Số áo tổ may ngày y ( * yN ; áo/ngày) 3 ngày tổ thứ may 3x (áo) ngày tổ thứ may 5y (áo) Vì tổ thứ may ngày, tổ thứ hai may ngày cảhai tổ may 1310 áo nên ta có pt: 3x + 5y = 1310 (78)Cho phương trình (ẩn x): x2 – 2(m+1)x+ m2+ = 1)Giải phương trình cho m = Khi m = Phương trình 2 x4 x+ =3 0 Vì + (-4) + = 0, theo hệ thức Vi-ét pt có hai nghiệm phân biệt: ; 1 2 x =1 x =3 2)Tìm giá trị m để phương trình cho có hai nghiệm x1; x2thoả mãn: x12 +x22 =10 x2 – 2(m+1)x + m2+ = (1) *) Pt có hai nghiệm ⇔ Δ 0'≥ ( )2 ( 2 ) 2 2 m 1 m 2 0 m 2m 1 m 2 0 1 2m 0 m 2 ⇔ + − + ≥ ⇔ + + − − ≥ ⇔ − ≥ ⇔ ≥ *) Áp dụng hệ thức Vi-ét cho pt (1) ta có: ( ) . 1 2 2 1 2 x x 2 m 1 x x m 2 + = +   = +  Ta có ( ) ( ) . ( ) ( ) ( ) ( ) ( ông tmđk) 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 x x 10 x x 2x x 10 2 m 1 2 m 2 10 4 m 2m 1 2m 4 10 0 4m 8m 4 2m 14 0 2m 8m 10 0 m 1 tmdk m 5 kh + = ⇔ + − = ⇔ + − + = ⇔ + + − − − = ⇔ + + − − = ⇔ + − = =  ⇔  = − Vậy với m = thoả mãn yêu cầu đề (79)1) Chứng minh ABOC tứ giác nội tiếp Xét (O): AB⊥OB (AB tiếp tuyến (O)) ⇒góc OBA = 90o Chứng minh tương tự: góc OCA = 90o ⇒góc OBA +góc OCA = 180o Xét tứ giác ABOC: góc OBA +góc OCA = 180o (cmt) Mà B C hai đỉnh đối ⇒tứ giác ABOC tứ giác nội tiếp (dhnb tgnt) 2) Gọi E giao điểm BC OA Chứng minh BE vng góc với OA OE.OA = R2 Ta có AB, AC hai tiếp tuyến (O) ⇒AB = AC AO phân giác góc BAC (t/c hai tiếp tuyếncắt nhau) ⇒∆ABC tam giác cân A (dhnb tam giác cân) Mà AO phân giác góc BAC (cmt) ⇒ AO⊥BC (t/c tam giác cân) ⇔AO⊥BE Xét tam giác OBA vuông B: AO⊥BE (cmt) ⇒OE.OA=OB2(hệ thức lượng tam giác vuông) ⇔OE.OA=R2 3) Trên cung nhỏ BC (O;R) lấy điểm K (K khác B C) Tiếp tuyến K (O;R) cắt AB, AC theo thứ tự P Q Chứng minh tam giác APQ có chu vi không đổi K chuyển động cung nhỏ BC Xét (O): PB, PK hai tiếp tuyến (O) (gt) ⇒PK = PB (t/c hai tiếp tuyến cắt nhau) Chứng minh tương tự QK = QC Ta có chu vi tam giác APQ = AP + AQ + PQ = AP + AQ + PK + KQ Mà PK = PB; KQ = QC (cmt) ⇒Chu vi tam giác APQ = AP + AQ + PB + QC = AP + PB + AQ + QC 1 N Q E (80)góc M = góc N (tc tam giác cân) ⇒góc A + góc M1 = 180o (*) Ta có góc A + góc BOC = 180o(tứ giác OBAC tgnt) Chứng minh góc BOC = góc POQ ⇒góc A + 2góc POQ = 180 o (**) Từ (*) (**) ta có góc M1= góc POQ Ta có góc PON góc ngồi ∆MOP ⇒góc PON = góc P1+ góc M1 ⇔góc POQ + góc O1= góc P1+ góc M1 Mà góc M1= góc POQ (cmt) ⇒góc O1= góc P1 Xét ∆ONQ ∆PMO: gócM1= gócN1 (cmt) gócO1= gócP1 (cmt) ⇒∆ONQ đồng dạng với ∆PMO ⇒ NQ ON MO = PM (đn tam giác đồng dạng) ⇒PM.NQ = OM.ON = OM2 Áp dụng bất đẳng thức Cô si cho hai số PM>0 PN >0 ta có: . 2 PM PN 2 PM PN PM PN 2 OM PM PN 2OM PM PN MN + ≥ ⇔ + ≥ ⇔ + ≥ ⇔ + ≥ Câu V Giải phương trình ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 x x x 2x x 2x 1 4 4 2 1 1 1 x x x 2x 1 2x 1 4 2 2 1 1 1 x x 2x 1 x 1 4 2 2 1 1 1 1 x x x x x 1 − + + + = + + +     ⇔ − +  +  =  + + +      ⇔ − + + =  + +       (81)( 2 ) 2 2 1 1 x x 1 1 0 x x 0 2 2 1 1 x 0 x 2 2 x 0 x 0     ⇔ +  + − = ⇔ +  =      + =  = −   ⇔ ⇔ = =    ( ; ®k) tm 1 S 0 2     ⇒ = −    ĐỀ S 12 Câu I 1 Rút gọn P Điều kiện: x0 ( ) ( ) ( )  + +  +   + +   +        =  ⇔ =  +    +          ⇔ = + + x x 1 x 1 x x x x x 1 P P x x x x 1 x x 1 1 P x 1 x 2 Với x= ⇒ = + + =4 P 2 1 1 7 2 2 3 Tìm x để: =13 ⇔ + + 1 =13 ⇔ + + = ⇔ − + = P x 1 3x 3 x 3 13 x 3x 10 x 3 0 3 x 3 Đặt t = x >0 − + = 2 3t 10t 3 0 Ta có: '= − = ⇒ 2 − + = ⇔ = , = 1 2 1 Δ 25 16 3t 10t 0 t t 3 3 Với 1 = ⇒ = 1 1 t x 3 9 (82)(Điều kiện: 0< x < 900) Tháng thứ hai tổ I vượt mức 15% nên tổ I sản xuất số chi tiết máy là: x + x.15%= x.115% (chi tiết máy) (1) Tháng thứ hai tổ II vượt mức 10% nên tổ II sản xuất số chi tiết máy là: (900 - x) + (900 – x).10% = (900 – x) 110% ( chi tiết máy) (2) Trong tháng hai hai tổ sản xuất 1010 chi tiết máy, nên từ (1) (2) ta có phương trình: ( − ) + = ⇔ + = ⇔ = ⇔ = 110 900 x 115x 1010 100 100 5x 99000 101000 5x 2000 x 400 Vậy tháng thứ tổ I sản xuất 400 (chi tiết máy) Vậy tháng thứ tổ II sản xuất được: 900 – 400 = 500 (chi tiết máy) Câu III 1 Phương trình hồnh độ giao điểm (P) (d) nghiệm phương trình: (1) 1 2 = + ⇔ 2 − − = ( ) x mx 1 x 4mx 4 0 1 4 (1) có hai nghiệm phân biệt với m a.c = - < (2) Vậy (d) cắt (P) hai điểm phân biệt 2.Phương trình (1) có: Δ 4m 0'= 2 + > Phương trình (1) có nghiệm: , x = − 2 + = + 2 + 1 2 x 2m 2 m 1 2m 2 m 1 Ta chọn: = − 2 + A x 2m 2 m 1 = + 2 + B x 2m 2 m 1 (83)( ) ( ) ( )( ) ' ' = = − < = = + − 2 AOA A A A 2 AOA A A 1 S S y x do x 0 2 1 S S mx 1 x 2 Gọi S3 diện tích tam giác BOB’: ( ) ( )( ) ' ' = = = = + 3 BOB B B 3 BOB B B 1 S S y x 2 1 S S mx 1 x 2 Vậy 2 + 3 = ( A + )(− A)+ ( B + )( ) (B A < ) 1 1 S S mx 1 x mx 1 x do x 0 2 2 ( ) ( ) + = 22 + − 2 3 B A B A 1 1 S S m x x x x 2 2 Diện tích: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) . = − − = − + − − − − − = − = + = + ABO 1 2 3 2 2 2 2 2 2 ABO B A B A B A B A ABO B A 2 2 ABO S S S S 1 1 1 S m x x x x m x x x x 2 2 2 1 S x x 2 1 S 4 m 1 2 m 1 dvdt 2 (84)2 Do EK đường phân giác góc AEB nên K điểm cung AB suy OK⊥AB Mà OK = OE nên cân O   ( ) OKE=OEK Mặt khác: I giao điểm đường trung trực EF OE nên IF = IE ∆IEFcân I   ( ) IFE IEF ⇒ = Từ (3) (4) suy raIFE =OKE Vậy IF // OK ⇒IF⊥AB OK( ⊥AB) Vậy đường tròn ( I; IE ) tiếp xúc với AB +) Ta có: E, I, O thẳng hàng OI = OE – IE = R – IE nên đường tròn( I; IE ) tiếp xúc với (O; R) 3 AE cắt (I) M, BE cắt (I) N Mà  o MEN=90 suy MN đường kính đường trịn ( I ) nên MN qua I Hơn EF phân giác góc MEN Theo chứng minh tương tự câu a ta suy raIF⊥MN Vậy MN // AB 4 Theo đề ta có NF cắt AK P, MF cắt BK Q Suy   o PFQ=MFN=90 ( hai góc đối đỉnh) Mà góc o PKQ=90 ( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn ( O ) ) Vậy tứ giác PKQF tứ giác nội tiếp đường tròn Suy KPQ =KFQ ( chắn cung KQ ) Mà MFE =KFQ( đối đỉnh) Mặt khácMFE  =MNE=ABE ( chắn cung ME MN // AB ) Hơn nữaPKF =ABE ( chắn cung AE ) Suy PKF =KPQvàFKQ =QPF (chắn cung FQ) Vậy  o (85)Đặt x – = t, đó: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) * ⇔ = + + − + + − ⇔ = + + + + + − + − + + − ⇔ = + + + − + = + ≥ ≥ 4 4 2 2 2 4 3 2 4 3 2 2 4 2 4 2 4 4 A t 1 t 1 6 t 1 t 1 A t 4t 6t 4t 1 t 4t 6t 4t 1 t 1 A 2t 12t 2 6t 12t 6 8t 8 8 do t 0 Vậy Amin = = tức x – = hay x =
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập đề thi và lời giải vào lớp 10 môn Toán TP Hà Nội từ năm 1989 đến 2020, Tuyển tập đề thi và lời giải vào lớp 10 môn Toán TP Hà Nội từ năm 1989 đến 2020

Từ khóa liên quan