ôn tập kiến thức các môn khối 1 lần 4

2 7 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:58

hình tam giác.[r] (1)Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn Họ tên HS: ……… Lớp: Một/….…… Ngày: ………/4/2020 ÔN TẬP MÔN: TOÁN - LỚP 1 Năm học 2019 - 2020 Câu 1: Viết số: a/ Từ 30 đến 40 : , b/ Từ 41 đến 50: c/ Từ 51 đến 60: , Câu 2: Viết (theo mẫu): Mẫu : Số 11 gồm: chục đơn vị Số 12 gồm: chục đơn vị Số 17 gồm: chục đơn vị Số 24 gồm: chục đơn vị Số 19 gồm: chục đơn vị Số 10 gồm: chục đơn vị Câu 3: Điền <, >, = vào chỗ chấm ( ): 5 + 4……….9 6……… – 3……… + - 2……… + Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào : + > + = + = + < + Câu 5: Tính: 10 + + - - (2) + + - - Câu 6: Viết phép tính thích hợp vào trống : a/ Có: que tính b/ Có: chanh Có thêm: que tính Ăn: chanh Có tất cả:………que tính Cịn lại………….quả chanh ? Câu 7: Điền số dấu thích hợp vào trống để phép tính đúng: Câu 8: a/ Khoanh tròn vào số lớn : 5; 2; 8; 4; b/ Khoanh tròn vào số bé : 8; 6; 9; 1; Câu 9: Cho hình vẽ đây: Hình bên có: - hình tam giác - hình vng
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập kiến thức các môn khối 1 lần 4, ôn tập kiến thức các môn khối 1 lần 4