ôn tập kiến thức các môn khối 5 lần 4

1 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:57

- Lấy ý tưởng thông qua thực tế và tài liệu tham khảo, sách, báo, tạp chí và các phương tiện truyền thông. - Luyện tập kĩ năng tô màu, và sáng tạo phối màu trên những màu có sẵn[r] (1)1 CÁC KỸ NĂNG Học sinh tự rèn luyện kĩ nhà: - Luyện tập kĩ quan sát vật thể vật viết chì - Luyện tập kĩ bố cục tỉ lệ tranh vẽ giấy - Lấy ý tưởng thông qua thực tế tài liệu tham khảo, sách, báo, tạp chí phương tiện truyền thông - Luyện tập kĩ tô màu, sáng tạo phối màu màu có sẵn 2 HƯỚNG DẪN CÁCH VẼ: - Chọn đề tài , phát khung hình chung - Phân chia mãng phụ - Vẽ chi tiết - Vẽ màu theo ý thích (có thể tham khảo sách báo phương tiện công nghệ) 2 THỰC HÀNH VẼ THEO CHỦ ĐỀ Chủ đề: Trang Trí Một Cổng Trại Mà Em Thích Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn Họ tên HS: ……… Lớp: /….…… Ngày: ………/4/2020 ÔN TẬP
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập kiến thức các môn khối 5 lần 4, ôn tập kiến thức các môn khối 5 lần 4