ôn tập kiến thức các môn khối 3 lần 5

2 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:56

- Ôn 7 động tác của bài thể dục phát triển chung.. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.[r] (1)Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn Họ tên HS: ……… Lớp: Ba /….…… Ngày: ………/4/2020 ÔN TẬP MÔN: THỂ DỤC Năm học 2019 - 2020 1 CÁC KỸ NĂNG - Ôn 12 nhịp võ cổ truyền Yêu cầu thực tương đối - Ôn động tác thể dục phát triển chung Yêu cầu thực tương đối xác 2 THỰC HÀNH - Ôn 12 nhịp võ cổ truyền ( xem lại YOUTUBE, vào YOUTUBE gõ “ 27 nhịp võ cổ truyền” ) Thực 2-3 lần - Ôn động tác: vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy Thực 3-4 lần (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập kiến thức các môn khối 3 lần 5, ôn tập kiến thức các môn khối 3 lần 5