ôn tập kiến thức các môn khối 3 lần 5

2 7 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:56

Ấy là tục lệ lâu đời trong dòng họ nhà dế chúng tôi. Vả lại, mẹ thường bảo chúng tôi rằng: “ Phải như thế để các con biết kiếm ăn một mình cho quen đi. Con cái mà cứ nhong nhong ăn bám[r] (1)Trường TH Trần Quốc Tuấn Họ tên HS:……… Lớp : Ba./……… Ngày:……/4/2020 ÔN TẬP LẦN 5 MÔN: TIN HỌC Năm học: 2019 -2020 BÀI 6 LUYỆN TẬP MỘT SỐ KĨ THUẬT TRÌNH BÀI VĂN BẢN (Trang 79) A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1.Bạn trả lời câu hỏi sau: a) Làm để viết hoa tiêu đề văn phần mềm Word ? b) Làm để chuyển đoạn văn dạng chữ thường sang kiểu chữ khác (in đậm, in nghiên, gạch chân,…)? c) Làm để xóa đoạn văn ? 2.Gõ lại đoạn thơ, thay đổi phơng chữ, cỡ chữ, kiểu chữ dịng theo yêu cầu. Hạt gạo làng ta Time NewRoman, cỡ chữ 16, in đậm Có vị phù sa Arial, cỡ chữ 14, in nghiêng Của sông Kinh Thầy Có hương sen thơm Arial, cỡ chữ 12, in đậm in nghiêng Trong hồ nước đầy Có lời mẹ hát Arial, cỡ chữ 16, in nghiêng va gạch chân Ngọt bừi đắng cay… 3.Mở đoạn văn Dế Mèn kể chuyện soạn Bài 3, gõ tiếp nội dung văn bản, trao đổi với bạn sửa văn theo mẫu: trang 79 80 Dế Mèn kể chuyện (2)chúng tơi có thảy ba anh em Ba anh em với mẹ ba hôm Tới hôm thứ ba, mẹ trước, ba đứa tập tểnh, khấp khởi, nửa lo nửa vui theo sau Mẹ dẫn mẹ đem đặt đứa vào hang đất bờ ruộng phía bên kia, chỗ đầm nước mà mẹ chịu khó đào bới, be đắp tinh tươi thành hang, thành nhà cho từ 4.Thực hành lề toàn đoạn thơ hoạt động 2, mục A theo yêu cầu sau: a) Căn lề trái b) Căn lề phải c) Căn
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập kiến thức các môn khối 3 lần 5, ôn tập kiến thức các môn khối 3 lần 5