ôn tập kiến thức các môn khối 1 lần 6

2 7 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:56

Chùm vải chín đỏ ở vườn đang chờ thu hoạch.[r] (1)Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn Họ tên HS: ……… Lớp: Một/….…… Ngày: ………/4/2020 ÔN TẬP MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 1 Năm học 2019 - 2020 I KIỂM TRA ĐỌC: 1 Đọc thành tiếng: HS ôn đọc lại tập đọc SGK tập 2 - Bài 1: Mẫu 1,………mẫu - Trang 142 – 143 - Bài 2: Cháu rìu - Trang 128 – 129 - Bài 3: Sông Hương - Trang upload.123doc.net – 119 - Bài 4: Thầy bói xem voi -Trang 120 -121 - Bài 5: Ở trường cô dạy em - Trang 138 - 139 Bài tập: a Nối từ ngữ cột A với từ ngữ cột B để tạo thành câu thích hợp: A B Mưa ngâu tấp nập Bãi ngô bay bổng Cánh diều xanh rờn Đường phố rả b Điền eo hay êu: , / h lánh đàn s m n mỏ n……… k………gọi c Điền vào chỗ trống: ng hay ngh? (2)II KIỂM TRA VIẾT Chính tả: Bài 1: Nhìn viết: Mùa vải chín Cứ đến tháng sáu, vải lại vào vụ, khoe sắc đỏ chín lành Chùm vải chín đỏ vườn chờ thu hoạch Các gia đình dậy từ mờ sáng, miệt mài bẻ vải, bẻ lá, bẻ cành, túm thành túm để kịp mang chợ * Bài 2: Nghe viết: Bài: Tiếng ru Từ “ Con ong làm mật yêu hoa …… lửa tàn mà !”
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập kiến thức các môn khối 1 lần 6, ôn tập kiến thức các môn khối 1 lần 6