ôn tập kiến thức các môn khối 4 lần 6

2 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:55

Thực hiện tạo hiệu ứng chuyển động cho văn bản trong bài trình chiếu Phương tiện giao thông đã tạo ở hoạt động 1 theo hướng dẫn.. a) Hiệu ứng chuyển động cơ bản[r] (1)Trường TH Trần Quốc Tuấn Họ tên HS:……… Lớp :Bốn./……… Ngày:…….4/2020 ÔN TẬP LẦN 6 MÔN: TIN HỌC Năm học: 2019 -2020 BÀI 3 TẠO HIỆU ỨNG CHO VĂN BẢN TRONG TRANG TRÌNH CHIẾU (SGK Trang 84) A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1 Em thực yêu cầu sau: a) Tạo trình chiếu có chủ đề Phương tiện giao thông, gồm trang: - Trang 1: Tên chủ đề có phơng chữ Time New Roman, cỡ chữ 40 - Trang 2: Đoạn văn ngắn giới thiệu phương tiện giao thơng mà em thích (có hình minh họa phương tiện đó) b) Lưu trình chiếu có tên phương tiện giao thơng vào thư mục em máy tính 2 Tạo hiểu ứng chuyển động Thực tạo hiệu ứng chuyển động cho văn trình chiếu Phương tiện giao thông tạo hoạt động theo hướng dẫn a) Hiệu ứng chuyển động Bước 1: Chọn Bước 2: Chọn Bước 3: Nháy chọn để mở Bước 1: Chọn văn muốn tạo hiệu ứng. Bước 2: Chọn thẻ Animations (2)b) Tạo hiệu ứng chuyển động nâng cao Bước 1: Chọn phần văn muốn chọn hiệu ứng B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Em thực yêu cầu sau: a) Mở trình chiếu “Tìm hiểu số lồi động vật” tạo Bài 2, chủ đề b) Tạo trang trình chiếu mới, soạn nội dung chèn ảnh vật mà em yêu thích c) Tạo hiệu ứng nâng cao cho trang trình chiếu d) Lưu trình chiếu vào thư mục em Hết Bước 2: Chọn thẻ Animations, chọn Custom Animation
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập kiến thức các môn khối 4 lần 6, ôn tập kiến thức các môn khối 4 lần 6