Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 GDCD Đoàn Thượng, Hải dương lần 1 mã đề 132 - Học Toàn Tập

4 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:38

Câu 97: Quy định mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên (trừ những trường hợp pháp luật quy định không được bầu cử) đều được tham gia bầu cử, thể hiện nguyên tắc nào dưới đây.. Bỏ phiếu kín[r] (1) Trang 1/4 - Mã đề thi 132 SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG MÃ ĐỀ THI 132 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC: 2018-2019 Mơn: GIÁO DỤC CƠNG DÂN Thời gian làm bài: 50 phút (khơng tính thời gian giao đề) Số câu đề thi: 40 câu – Số trang: 04 trang Họ, tên thí sinh:Số báo danh: Câu 81: Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, A bà ngoại nuôi ăn học Từ có việc làm ổn định, A khơng thăm bà thường xuyên trốn tránh bà đến thăm Nếu A, em chọn cách ứng xử để thực tốt trách nhiệm thân? A Biếu bà khoản tiền để bà chi tiêu sống đầy đủ vật chất B Chuyển chỗ chỗ làm để bà khơng tìm C Thuê người giúp việc để chăm sóc bà D Đón bà lên sống để tiện cho việc chăm sóc Câu 82: Vì vợ bị vơ sinh, Giám đốc X cặp kè với cô V để mong có nối dõi tơng đường Khi biết có thai, V ép Giám đốc phải sa thải chị M trợ lí đương nhiệm kí định cho vào vị trí Được M kể lại, vợ giám đốc ghen tuông buộc chồng đuổi việc cô V Nể vợ, ông X đành chấp nhận Trong trường hợp này, vi phạm quyền bình đẳng lao động? A. Vợ chồng Giám đốc B. Giám đốc X cô V C. Vợ chồng Giám đốc X cô V D. Vợ chồng Giám đốc X chị M Câu 83: Học sinh A em đồng bào dân tộc thiểu số theo học trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học hưởng sách ưu tiên Đảng nhà nước? A Hỗ trợ phương tiện lại B Miễn giảm học phí trợ cấp học C Hỗ trợ chỗ D Định hướng chương trình học tập Câu 84: Trong trường hợp xuất người lạ cho em tiền để vận động người tham gia tôn giáo lạ, em chọn cách làm cho phù hợp với quy định pháp luật? A Nhận tiền không vận động người tham gia B Không nhận tiền coi khơng phải việc C Nhận tiền vận động người tham gia D Không nhận tiền báo với quyền địa phương Câu 85: Đối tượng sau chịu trách nhiệm hình tội nghiêm trọng cố ý? A Người đủ từ 16 đến 18 tuổi B Người 18 tuổi C Người đủ từ 12 đến 16 tuổi D Người đủ từ 14 đến 16 tuổi Câu 86: Nghi ngờ gái bị anh Q trấn lột tiền, anh T nhờ anh M thuê anh H theo dõi anh Q Vơ tình phát cháu V gái anh Q đường, anh H đe dọa bắt giữ khiến cháu bé hoảng loạn ngất xỉu Bức xúc, chị K vợ anh Q thuê anh P xông vào nhà đập phá đồ đạc đánh gãy tay anh T anh H Hành vi xâm phạm đến quyền pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm công dân? A Chị K Anh T, anh M, anh Q, anh H B Chị K Anh H, anh P C Anh T, anh H, anh P chị K D Anh H, anh T, chị K Câu 87: Tại điểm bầu cử X, vô tình thấy chị C lựa chọn ứng cử viên người có mâu thuẫn với mình, chị B nhờ anh D – người yêu chị C thuyết phục chị gạch tên người Phát chị C đưa phiếu bầu cho anh D sửa lại, chị N báo cáo với ông K tổ trưởng tổ bầu cử Vì viết hộ phiếu bầu cho cụ P (là người chữ) theo ý cụ, lại muốn nhanh chóng kết thúc cơng tác bầu cử nên ông K làm lơ chuyện Những KHÔNG vi phạm nguyên tắc bầu cử? A Chị N, cụ P chị C B Chị N cụ P C Chị N, ông K, cụ P chị C D Chị N, ông K cụ P (2) Trang 2/4 - Mã đề thi 132 C Giá trị hàng hóa D Thời gian lao động cá biệt Câu 89: Chị Đ em gái anh Q, Chị T vợ anh Q lại nhắn tin cho em gái quê việc mẹ chồng chị hay để ý, nói xấu chị Ơng B bố chồng chị thường xuyên phàn nàn dâu với hai bà cô chồng, làm cho họ có nhìn khác chị, chị T áp lực cảm thấy chán nản, chị chia sẻ với chồng nhận câu trả lời: “thôi cố gắng chịu” Những vi phạm quyền bình đẳng nhân? A. Chị Đ, anh Q, bố mẹ chồng B. Anh Q, bố mẹ chồng C. Bố mẹ chồng, anh Q, hai bà cô chồng D. Bố mẹ chồng, hai bà cô chồng Câu 90: Dấu hiệu biểu hành vi trái pháp luật? A Công dân làm việc không làm theo quy định pháp luật B Công dân không làm việc mà pháp luật cấm C Công dân làm việc mà pháp luật cho phép làm D Công dân làm việc mà pháp luật quy định phải làm Câu 91: Dân chủ với quy chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu tham gia trực tiếp định công việc cộng đồng, Nhà nước nội dung hình thức dân chủ A gián tiếp B trực tiếp C tập trung D không tập trung Câu 92: Tất dân tộc tham gia thảo luận, góp ý vấn đề chung đất nước thể nội dung quyền bình đẳng dân tộc A trị B kinh tế C văn hóa D xã hội Câu 93: Giá trị cơng bằng, bình đẳng pháp luật thể đặc trưng đây? A Tính xác, chặt chẽ nội dung B Tính xác, chặt chẽ hình thức C Tính quyền lực bắt buộc chung D Tính quy phạm phổ biến Câu 94: Cảnh sát giao thông viết giấy phạt tiền hai học sinh lớp 12 (17 tuổi) hành vi vào đường ngược chiều Trong trường hợp này, em đồng ý với ý kiến đây? A Hai bạn bị phạt vi phạm hành chưa đủ tuổi để bị phạt tiền B Hai bạn bị vi phạm dân cơng an phạt tiền không C Hai bạn bị phạt tiền đủ tuổi chịu trách nhiệm vi phạm hành gây D Hai bạn vi phạm quy định an tồn giao thơng nhà trường cơng an khơng nên phạt tiền mà gửi trường xử lí Câu 95: Vi phạm hình A hành vi nguy hiểm cho xã hội B hành vi nguy hiểm cho xã hội C hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội D hành vi tương đối nguy hiểm cho xã hội Câu 96: Hành vi ngược đãi phạm nhân trại giam giám thị B hành vi xâm phạm đến quyền công dân? A Quyền pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm công dân B Quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân C Quyền bất khả xâm phạm chỗ công dân D Quyền tự ngôn luận Câu 97: Quy định công dân từ đủ 18 tuổi trở lên (trừ trường hợp pháp luật quy định không bầu cử) tham gia bầu cử, thể nguyên tắc đây? A Bỏ phiếu kín B Bình đẳng C Trực tiếp D Phổ thơng Câu 98: Để sản xuất rìu, ơng A phải thời gian lao động cá biệt giờ, thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất rìu Trong trường hợp này, việc sản xuất ơng A A hịa vốn B thu lợi nhuận C thua lỗ D bù đắp chi phí Câu 99: Một quyền tự công dân A quyền bầu cử ứng cử B quyền tự ngôn luận C quyền sáng tạo D quyền học tập Câu 100: Cơng dân bình đẳng trách nhiệm pháp lí A cơng dân độ tuổi vi phạm pháp luật bị xử lý (3) Trang 3/4 - Mã đề thi 132 C công dân vi phạm pháp luật bị xử lý theo quy định pháp luật D công dân thiếu hiểu biết pháp luật mà vi phạm pháp luật khơng phải chịu trách nhiệm pháp lý Câu 101: Chị B Giám đốc Công ty K ký kết hợp đồng lao động Việc giao kết hợp đồng lao động tuân theo nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng Đây biểu bình đẳng A tìm kiếm việc làm B việc tự sử dụng sức lao động C quyền có việc làm D giao kết hợp đồng lao động Câu 102: Trong điều kiện nhau, mức độ sử dụng quyền nghĩa vụ công dân phụ thuộc vào A khả năng, điều kiện, hoàn cảnh người B điều kiện, khả ý thức người C khả năng, hoàn cảnh trách nhiệm người D lực, điều kiện nhu cầu người Câu 103: “Hành vi trái pháp luật khônglà hành động” hiểu là: A. Làm điều mà pháp luật quy định phải làm B. Không làm điều mà pháp luật quy định phải làm C. Làm điều mà pháp luật cấm D. Không làm điều mà pháp luật cấm Câu 104: Nguyên nhân phủ định nằm thân vật tượng Điều thể đặc điểm phủ định biện chứng? A Tính truyền thống B Tính kế thừa C Tính khách quan D Tính đại Câu 105: Theo quan điểm Triết học Mác- Lênin, vận động A biến đổi nói chung vật, tượng B thay đổi vật chất vật, tượng C di chuyển nói chung vật, tượng D thay đổi vị trí vật, tượng Câu 106: Những thuộc tính bản, vốn có vật tượng, tiêu biểu cho vật tượng đó, phân biệt với vật tượng khác khái niệm đây? A Lượng B Hợp chất C Chất D Độ Câu 107: Chị Y nhờ anh K sửa giúp máy tính Phát hịm thư điện tử chị Y có nhiều mẫu thiết kế mới, anh K vội vã chép Sau K tâm nhờ X làm môi giới để bán mẫu cho cơng ty thời trang Z Vì mẫu đẹp, K X trả khoản tiền lớn Trong trường hợp này, vi phạm quyền pháp luật bảo đảm an tồn, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín cơng dân? A. Anh K công ty Z B. Anh K C. Anh K, X công ty Z D. Anh K anh X Câu 108: Xác định cặp mâu thuẫn? A Giai cấp tư sản với địa chủ, quan lại B Giai cấp chủ nô giai cấp vô sản C Giai cấp tư sản giai cấp vô sản D Giai cấp nông dân công nhân Câu 109: Quyền tự ngơn luận có nghĩa A công dân tự do, tùy tiện, muốn phát biểu B cơng dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm vấn đề đất nước C cơng dân có quyền tự bày tỏ ý kiến, quan điểm vấn đề trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đất nước mà không cần phải tuân thủ quy định pháp luật D cơng dân có quyền tự phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm vấn đề kinh tế, trị, văn hóa, xã hội đất nước Câu 110: Phải học tập tìm hiểu nội dung quyền tự để phân biệt hành vi pháp luật hành vi vi phạm pháp luật trách nhiệm ai? A Nhân dân B Công dân (4) Trang 4/4 - Mã đề thi 132 Câu 111: Sự tăng trưởng kinh tế biểu A phát triển kinh tế bền vững B phát triển kinh tế C tăng trưởng kinh tế D tăng trưởng kinh tế bền vững Câu 112: Theo quy định pháp luật, người trường hợp có quyền lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam? A Trưởng công an huyện B Trưởng công an phường C Trưởng công an xã, thị trấn D Chủ tịch Uỷ bạn nhân dân tỉnh Câu 113: Pháp luật mang đặc trưng đây? A Tính quy phạm phổ biến B Tính hình thức C Tính xã hội D Tính Câu 114: Trong trường hợp bị người hãn liên tục nhắn tin đe dọa làm hại em, em chọn cách xử lí sau để bảo vệ thân mình? A Báo cho bạn bè để đối phó B Tìm cách lẩn trốn để bảo vệ tính mạng C Nhờ người thân đến dằn mặt người trước để họ sợ D Trình báo nhờ quan công an bảo vệ Câu 115: Tài sản chung vợ, chồng hiểu tài sản có A vợ tạo từ hoạt động kinh doanh trước kết hôn B chồng tạo từ hoạt động kinh doanh trước kết hôn C vợ chồng thừa kế riêng kết hôn D vợ, chồng tạo từ hoạt động kinh doanh kết hôn Câu 116: Quy luật kinh tế chi phối sản xuất hàng hóa? A Quy luật giá trị B Quy luật cạnh tranh C Quy luật lưu thông hàng hóa D Quy luật cung – cầu Câu 117: Bạn M có chị K bị bệnh tâm thần lại thích bầu cử M khẳng định chị bầu cử, đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử Nếu bạn M, em chọn cách ứng xử sau cho phù hợp? A Đồng ý với ý kiến M B Giải thích để M biết chị K bị lực hành vi dân nên không bầu cử C Khuyên M bầu cử hộ để đảm bảo quyền lợi cho chị K D Lựa lời động viên chị K nhà Câu 118: H định chia tay M sau thời gian yêu Nhưng M lại muốn níu kéo H đe doạ H không chịu quay lại với dùng hình ảnh, clip thân mật hai người yêu Trong trường hợp H cần làm để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp mình? A Im lặng bí mật đáp ứng yêu cầu M yêu người khác B Quay lại yêu M sợ tai tiếng C Báo cơng an giải D Kiên không quay lại với M Câu 119: Các cá nhân tổ chức chủ động thực nghĩa vụ (làm việc phải làm) hình thức thực pháp luật nào? A Thi hành pháp luật B Áp dụng pháp luật C Tuân thủ pháp luật D Sử dụng pháp luật Câu 120: Anh H xe máy, phóng nhanh, vượt ẩu nên đâm vào người đường làm họ bị chấn thương, tổn hại sức khỏe 31% xe máy bị hỏng nặng Trong trường hợp này, anh H phải chịu loại pháp lí đây? A Hình hành B Dân hành C Hình dân D Kỉ luật dân - - HẾT -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 GDCD Đoàn Thượng, Hải dương lần 1 mã đề 132 - Học Toàn Tập, Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 GDCD Đoàn Thượng, Hải dương lần 1 mã đề 132 - Học Toàn Tập