Đáp án đề thi học kì 1 môn vật lí lớp 6 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Học Toàn Tập

2 10 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 06:34

Nên dốc càng thoải thoải thì độ nghiêng của dốc càng ít nên sẽ đi lên dễ dàng hơn.. HIỆU TRƯ NG PH HIỆU TRƯ NG[r] (1)PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM MÔN VẬT LÝ HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2019 - 2020 I TRẮC NGHIỆM (5 điểm) (Mỗi câu 0,25 đ) ĐỀ - A Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án B C A D C B B A D B B D B C C C D D D A ĐỀ - B Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án B C A D C B B A D B B D C C B B D D D A ĐỀ - C Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án B C A D C B B A D B B D B C C B D D D A ĐỀ - D Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án B C A D C B B A D B B D B D C C B D D A II TỰ LUẬN (5 điểm) Câu Đáp án Điểm 1 (1,5 điểm) - Trọng lượng riêng chất trọng lượng m3 chất - Đơn vị trọng lượng riêng chất N/m3 - Công thức tính trọng lượng riêng chất 0,5 0,5 0,5 2 (2,5 điểm) a) Trọng lượng hộp sắt là: b) Thể tích hộp sắt là: c) Trọng lượng riêng hộp sắt là: 1 0,5 3 (1 điểm) Vì dốc ứng dụng thực tế mặt phẳng nghiêng Nên dốc thoải thoải độ nghiêng dốc nên lên dễ dàng 0,5 0,5 Học sinh giải theo cách khác cho điểm tối đa GV RA ĐỀ Lê Phương Anh NH M TRƯ NG DU ỆT Lê Phương Anh TỔ TRƯ NG DUYỆT Phạm Anh Tú KT HIỆU TRƯ NG PH HIỆU TRƯ NG (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi học kì 1 môn vật lí lớp 6 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Học Toàn Tập, Đáp án đề thi học kì 1 môn vật lí lớp 6 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Học Toàn Tập