Đề thi thử THPT quốc gia

2 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 04:55

ABCD có đáy ABCD là hình vuông, mặt phằng (SAB) vuông góc với mặt phằng đáy. b) Tính cosin góc hợp bởi hai đường thằng SM và DN. c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SM và DN.. Tính[r] (1)CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN – KHOẢNG CÁCH – GÓC – V_MIN MAX Câu (Lai Châu-18-19) Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác cạnh a, mặt bên SAC tam giác cân S nằm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC) Đường thẳng SB tạo với đáy góc 60 , M trung điểm BC a. Tính theo a thể tích khối đa diện S.ABC b. Tính khoảng cách hai đường thẳng SM AC theo a Câu (Cần Thơ 18-19) Cho hình lăng trụ ABCD A B C D     có đáy ABCD hình thoi cạnh a, BAD=120 Biết đường thẳng A A , A B , A C tạo với mặt phẳng (ABCD) góc 60 Gọi M, N trung điểm BB, CC a) Tính thể tích khối lăng trụ ABCD A B C D     b) Tính khoảng cách AD mặt phẳng (D MN ) Câu (Hà Nam 19-20) Cho hình chóp S ABC , có đáy ABC tam giác vng cân B, AB=a; SAB=SCB= 90 Mặt phẳng (SAC) tạo với mặt phẳng (ABC) góc  cho tan =3 Gọi M trung điểm SA Tính thể tích khối chóp S ABC khoảng cách hai đường thẳng SB, CM theo a Câu (Hà Nam -Dự bị-19-20) Cho khối chóp S ABCD có đáy ABCD hình thang cân đáy lớn AD=2a, AB=BC =CD=a, SA⊥(ABCD) SA=a Mặt phẳng ( ) qua A vng góc với SC cắt cạnh SB SC SD, , M N P, , Tính thể tích khối đa diện ABCDMNP Câu (Quảng Trị 2020) Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thoi với , ABC=600 BC=a Biết tam giác SAB đều, tam giác SCD vuông C nằm mặt phẳng hợp với mặt phẳng đáy góc 600 Tính thể tích khối chóp S ABCD khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAD) theo a Câu (An Giang 13-14) Cho hình chóp S.ABCD có cạnh bên a, góc hợp đường cao SH hình chóp mặt bên  , cho a cố định,  thay đối Tìm  để thể tích khối chóp S.ABCD lớn Câu (An Giang 14-15) Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng, mặt phằng (SAB) vng góc với mặt phằng đáy Cho SA 1AD ;SB 2 a a = = = Gọi M, N lần lượt trung điểm AB BC a) Tính theo a thể tích khối chớp S BMDN (2)Câu Cho hình chóp S ABCDABCD hình vng, AD=2 ,a SA=a SB, =a 3.Mặt phẳng (SAB) vng góc với mặt phẳng (ABCD) a Tính thể tích khối chóp S ABCD khoảng cách hai đường thằng SA BD, b Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABCD Câu (Bình Phước 13-14) Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, tam giác SAB cạnh a nằm mặt phẳng vng góc với đáy Góc mặt phẳng (SCD) mặt phẳng đáy 600 1 Tính thể tích khối chóp S ABCD theo a 2 Tính khoảng cách hai đường thẳng SA DB theo a Câu 10 (Lạng Giang 14-15) Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD ngoại tiếp đường trịn tâm O, bán kính a Hai mặt phẳng (SAB) (SCD) hợp với góc 60 a) Tính thể tích khối chóp S.ABCD
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia, Đề thi thử THPT quốc gia