Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Nhật lớp 8, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

2 12 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 02:35

[r] (1) Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế Trường THCS Nguyễn Tri Phương ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN : TIẾNG NHẬT Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu Ý Nội dung Điểm 1 1 D 0.4 2 A 0.4 3 D 0.4 4 A 0.4 5 B 0.4 6 C 0.4 7 A 0.4 8 C 0.4 9 B 0.4 10 B 0.4 11 C 0.4 12 D 0.4 13 D 0.4 14 B 0.4 15 B 0.4 16 B 0.4 17 C 0.4 18 D 0.4 (2)20 B 0.4 2 1 でます 0.2 2 子供 0.2 3 0.2 4 かんじ 0.2 5 元気 0.2 6 ぶんか 0.2 7 にゆうがく 0.2 8 みます 0.2 9 ひとつめ 0.2 10 みぎ 0.2 Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế Trường THCS Nguyễn Tri Phương ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN : TIẾNG NHẬT Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) MA T N ĐỀ KIỂM T A N I NG - H ĐỀ Đ T G h n iết Th ng hi n D ng n ng TL TN TL TN TL TN TL TN 道を聞く 1 0 0 ならいごと 0 0 趣味 1 0 0 写真 0 1 0 1 0 0 0 0 高校生 0 1 9 0 1 0 0 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Nhật lớp 8, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập, Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Nhật lớp 8, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập