Đáp án đề thi học kì 2 môn Vật lí lớp 8, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

2 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 02:35

- Ở cách 1 do khi đặt cục đá lên trên lon, lớp không khí xung quanh cục đá bị lạnh nên có trọng lượng riêng lớn (nặng hơn) sẽ chìm xuống, lớp không khí phía dưới nhiệt độ cao hơn, có t[r] (1) SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2018 – 2019 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG Môn:VẬT LÝ - LỚP 8 Thời gian làm bài: 45 phút (Đáp án có 01 trang) Câu Ý Nội dung Điểm 1 1.1 - Khái niệm công suất - Viết công thức nêu tên đại lượng, đơn vị 0,5 0,5 1.2 Tóm tắt: t1=3 phút; t2= phút; m2=3m1 Tính P2/P1=? + Cơng suất người thứ nhất: 1 1 1 1 10 10 3 A P h m h m h P t t t     + Công suất người thứ nhất: 2 2 2 2 10 10.3 A P h m h m h P t t t     2 P P = 1,8 Công suất người thứ hai lớn người thứ 1,8 lần 0,5 0,5 0,5 2 2.1 - Hiện tượng khuếch tán tượng nguyên tử, phân tử chất tự hòa lẫn vào - Hiện tượng chuyển động hỗn độn nguyên tử, phân tử gây ra: Muối dưa cải; Xịt nước hoa vào phòng 0,5 0,5 2.2 - Bỏ nước, đường, nước cốt chanh vào khuấy bỏ nước đá sau - Vì: + Các chất cấu tạo từ phân tử, nguyên tử, chúng có khoảng cách chuyển động khơng ngừng + Lúc nhiệt độ hỗn hợp cao cho nước đá vào nên tượng khuếch tán xảy nhanh hơn, đường nhanh tan 0,5 0,5 0,5 3 3.1 Dẫn nhiệt đối lưu 0.5 3.2 - Làm theo cách làm lạnh lon nước có dẫn nhiệt từ nước lon qua vỏ lon đến cục nước đá - Cách làm cho lon nước nhanh lạnh - Ở cách đặt cục đá lên lon, lớp khơng khí xung quanh cục đá bị lạnh nên có trọng lượng riêng lớn (nặng hơn) chìm xuống, lớp khơng khí phía nhiệt độ cao hơn, có trọng lượng riêng nhỏ (nhẹ hơn), chuyển động lên tạo thành dòng đối lưu xung quanh lon, kết lon nước nhanh lạnh 0.5 0.5 1,0 4 4.1 - Tóm tắt Nhiệt lượng tỏa cầu chì Qtỏa= Q1m c t1 .(1 1 t) 5.130.(100 40) 39000( )J 1,25 4.2 Nhiệt độ ban đầu chậu nước Theo phương trình cân nhiệt: Qtỏa= Qthu 39000=m c t t2 .(2  2)2.4200.(40t2) t2=35,40C (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi học kì 2 môn Vật lí lớp 8, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập, Đáp án đề thi học kì 2 môn Vật lí lớp 8, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập