Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 8, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

2 48 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 02:34

Nêu những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại đối với sản xuất và đời sống của nhân dân ta.. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta[r] (1)SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG Mơn Địa lí : – Lớp Thời gian làm :45 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu : (3 điểm) 1.1.Đặc điểm chung khí hậu nước ta ? Nét độc đáo khí hậu nước ta thể mặt ? Câu : (3 điểm) 2.1. Nêu thuận lợi khó khăn khí hậu mang lại sản xuất đời sống nhân dân ta Câu : (4 điểm) Cho bảng số liệu sau: CƠ CẤU DIỆN TÍCH CỦA BA NHĨM ĐẤT CHÍNH CỦA NƯỚC TA Nhóm đất Tỉ lệ (%) Đất feralit 65 Đất mùn núi cao 11 Đất phù sa 24 (2) SỞ GD &ĐT THỪA THIÊN HUẾ Trường THCS Nguyễn Tri Phương MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MƠN ĐỊA LÍ - LỚP Cấp độ Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam -Biết Đặc điểm chung khí hậu nước ta - Hiểu Nét độc đáo khí hậu nước ta thể mặt ? Số điểm: Tỉ lệ: 2 20% 1 10% Bài 39: Đặc điểm chung tự nhiên Việt Nam -Biết những thuận lợi khó khăn khí hậu mang lại sản xuất đời sống nhân dân ta -Hiểu biết liên hệ hoàn cảnh tự nhiên với hoàn cảnh khinh tế - xã hội Việt Nam Số điểm: Tỉ lệ: 1 10% 20% Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam -Hiểu đa dạng, phức tạp đất Việt Nam phân bố các nhóm đất - Vẽ biểu đồ thích hợp thể cấu diện tích ba nhóm đất nước ta
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 8, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập, Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 8, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

Từ khóa liên quan