Đáp án đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 8, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

2 15 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 02:34

-Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa thuận lợi cho sinh vật phát triển quanh năm,tạo điều kiện phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới theo hướng sản xuất lớn, chuyên canh và đa canh. -Khó khăn[r] (1) SỞ GD &ĐT THỪA THIÊN HUẾ Trường THCS Nguyễn Tri Phương ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II – MƠN ĐỊA LÍ - LỚP (Đáp án có trang) Câu Ý Nội dung Điểm 1 Đặc điểm chung khí hậu nước ta gì? Nét độc đáo khí hậu nước ta thể mặt ? 3(điểm) 1.1 - Đặc điểm chung khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm -Nét độc đáo khí hậu ước ta thể ở: + Nhiệt độ trung bình năm 21°C lượng mưa lớn (1500-2000 mm/năm) độ ẩm khơng khí cao ( 80%0 Khí hậu nước ta chia thành hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió : mùa đơng lạnh khơ với gió mùa đơng bắc mùa hạ nóng ẩm với gió mùa tây nam + Tính chất đa dạng thất thường : khí hậu nước ta phân hóa mạnh theo khơng gian thời gian, hình thành nên miền vùng khí hậu khác Khí hậu nước ta thất thường, biến động mạnh , có năm rét sớm , năm rét muộn , năm mưa nhiều , năm khơ hạn,năm bão ,năm nhiều bão,… 2 Những thuận lợi khó khăn khí hậu mang lại sản xuất đời sống nhân dân ta 3(điểm) 2.1 -Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa thuận lợi cho sinh vật phát triển quanh năm,tạo điều kiện phát triển nông nghiệp nhiệt đới theo hướng sản xuất lớn, chuyên canh và đa canh -Khó khăn: thiên tai,hạn hán ,lũ lụt, sương muối, giá rét,… 3 Vẽ biểu đồ nhận xét 4(điểm) 3.1 + Vẽ biểu đồ thích hợp thể cấu diện tích ba nhóm đất nước ta biểu đồ trịn u cầu: Vẽ biểu đồ trịn có bán kính nhau, tâm nằm đường thẳng, biểu đồ phải có tên, thích (Thiếu (2)mỗi yếu tố trừ 0,25điểm) Nhận xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 8, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập, Đáp án đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 8, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập