Đề thi Đề thi khảo sát nâng cao chất lượng lớp 11 môn Địa Lý lần 1 trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng năm học 2019-2020 - Học Toàn Tập

4 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 01:17

Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, chế tạo tên lửa vũ trụ, cơ khí, hóa dầu.. Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, chế tạo tên lửa vũ trụ, cơ khí, đóng tàu.[r] (1) Trang 1/4 - Mã đề thi 131 SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN ĐỀ THI THỬ LẦN I (Đề có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ 11 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 131 Câu 41: Người dân nước thành viên EU mở tài khoản ngân hàng nước khác hình thức biểu A tự lưu thông dịch vụ B tự di chuyển C tự lưu thơng tiền vốn D tự di lưu thơng hàng hóa Câu 42: Đường hầm giao thông biển Măng-sơ nối liền hai nước A Anh - Pháp B Anh - Đức C Anh - Hà Lan D Anh - Thụy Điển Câu 43: Hiện EU dẫn đầu giới về? A Dân số B Viện trợ phát triển C Tổng thu nhập quốc nội (GDP) D Sản xuất xe ô tô Câu 44: Gây trở ngại lớn cho việc phát triển EU khác biệt về? A Chính trị, xã hội B Dân tộc, văn hóa C Ngơn ngữ, tơn giáo D Trình độ phát triển Câu 45: Thế mạnh thủy điện Hoa Kì tập trung chủ yếu vùng nào? A Vùng Trung tâm bán đảo A-la-xca B Bán đảo A-la-xca quần đảo Ha-oai C Vùng phía Đơng vùng Trung tâm D Vùng phía Tây vùng phía Đơng Câu 46: Cho bảng số liệu sau Số khách du lịch quốc tế đến chi tiêu khách du lịch số khu vực châu Á năm 2014 Khu vực Số khách du lịch đến (triệu lượt người) Chi tiêu khách du lịch (triệu USD) Bình quân chi tiêu lượt khách (USD/lượt người) Đông Á 125.966 219.931 1.745 Đông Nam Á 97.262 70.578 726 Tây Nam Á 93.016 94.255 1.013 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2014, NXB Thống kê ,2015) Theo bảng số liệu để thể số khách du lịch đến chi tiêu khách du lịch số khu vực Châu Á năm 2014, dạng biểu đồ sau thích hợp nhất? A Biểu đồ đường B Biểu đồ miền C Biểu đồ cột D Biểu đồ kết hợp Câu 47: Cho biểu đồ sau Sản lượng lương thực Thế Giới thời kì 1980 - 2014 (2) Trang 2/4 - Mã đề thi 131 B Sản lượng lương thực tăng nhanh giai đoạn 2010 - 2014 C Sản lượng lương thực tăng nhanh giai đoạn 1980 - 1990 D Sản lượng lương thực tăng nhanh giai đoạn 2000 - 2010 Câu 48: Đất đai ven hoang mạc, bán hoang mạc châu Phi, nhiều nơi bị hoang mạc hóa do? A Khí hậu khơ hạn B Quá trình xâm thực diễn mạnh mẽ C Rừng bị khai phá mức D Quá trình xói mịn, rửa trơi xảy mạnh Câu 49: Hình thức tổ chức sản xuất máy bay E-bớt EU là? A Liên hợp hóa B Tập trung hóa C Chun mơn hóa D Chun mơn hóa, hợp tác hóa Câu 50: Dân cư Hoa Kì có xu hướng di chuyển từ bang vùng Đơng Bắc đến bang A phía Nam ven bờ Đại Tây Dương B phía Nam ven bờ Thái Bình Dương C phía Bắc ven bờ Thái Bình Dương D phía Tây ven bờ Đại Tây Dương Câu 51: Cho bảng số liệu Tỉ lệ dân số châu lục Thế giới năm 2005 năm 2014 (Đơn vị: %) Châu lục 2005 2014 Châu Phi 13,8 15,7 Châu Mĩ 13,7 13,4 Châu Á 60,6 60,2 Châu Âu 11,4 10,2 Châu Đại Dương 0,5 0,5 Thế giới 100,0 100,0 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2014, NXB Thống kê ,2015) Theo bảng số liệu tỉ lệ dân số châu lục có xu hướng giảm nhanh nhất? A Châu Á B Châu Âu C Châu Mĩ D Châu Phi Câu 52: Các ngành cơng nghiệp đại vùng phía Nam Hoa Kì? A Điện tử, viễn thơng, chế tạo máy bay, chế tạo tên lửa vũ trụ, khí, dệt B Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, chế tạo tên lửa vũ trụ, khí, hóa chất C Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, chế tạo tên lửa vũ trụ, khí, hóa dầu D Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, chế tạo tên lửa vũ trụ, khí, đóng tàu Câu 53: Dân cư Hoa Kì tập trung với mật độ cao ở? A Ven Đại Tây Dương B Ven Thái Bình Dương C Ven vịnh Mê-hi-cơ D Khu vực Trung tâm Câu 54: Ngành công nghiệp chiếm phần lớn giá trị hàng hóa xuất Hoa Kì? A Điện lực B Cung cấp nước, ga, khí, … C Chế biến D Khai khoáng Câu 55: Vườn treo Ba-bi-lon thuộc quốc gia A I-rắc B Ả-rập-xê-ut C Li-băng D I-ran Câu 56: Trong ngoại thương EU hạn chế nhập mặt hàng sau đây? A Hàng điện tử B Dệt, giày da C Dầu khí D Than, sắt Câu 57: Cho bảng số liệu sau Tổng GDP số dân số khu vực, quốc gia,Thế Giới năm 2015 Chỉ số Hoa Kì EU Nhật Bản Thế giới GDP (nghìn tỉ) 18,3 15,7 4,9 65 Số dân (triệu người) 316 492,9 127 7300 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê ,2016) Hãy cho biết nhận xét sau với bảng số liệu A Hoa Kì có số dân đứng hàng đầu giới năm 2015 B Hoa Kì chiếm 35% GDP 5% số dân giới năm 2015 C Nhật Bản chiếm7,5% GDP 2,2% số dân giới năm 2015 D EU chiếm 24,2 % GDP 6,8% số dân giới năm 2015 Câu 58: Mĩ La Tinh có tỉ lệ dân cư đô thị cao (năm 2013, gần 70%), nguyên nhân chủ yếu do? A Công nghiệp phát triển với tốc độ nhanh (3) Trang 3/4 - Mã đề thi 131 D Dân nghèo khơng có ruộng kéo thành phố làm Câu 59: Kinh tế EU phụ thuộc vào yếu tố sau đây? A Các nước có kinh tế vượt trội B Hoạt động xuất nhập nước bên tổ chức C Sự đầu tư khối kinh tế giới D Tài nguyên nước thành viên EU Câu 60: Các ngành công nghiệp đại vùng phía Tây Hoa Kì? A Điện tử, viễn thơng, chế tạo máy bay, khí B Điện tử, viễn thơng, chế tạo máy bay, hóa dầu C Điện tử, viễn thơng, chế tạo máy bay, đóng tàu D Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, chế tạo tên lửa vũ trụ Câu 61: Hoa Kì tuyên bố xóa bỏ lệnh cấm vận với Việt Nam năm A 2007 B 1997 C 1995 D 2008 Câu 62: Than đá quặng sắt có trữ lượng lớn Hoa Kì tập trung chủ yếu vùng sau đây? A Vùng Trung tâm bán đảo A-la-xca B Vùng phía Đơng quần đảo Ha-oai C Vùng phía Đơng vùng Trung tâm D Vùng phía Tây vùng Trung tâm Câu 63: Ý sau khơng với dân cư Hoa Kì? A Dân nhập cư đa số người Châu Á B Mĩ La Tinh nhập cư nhiều vào Hoa Kì C Dân số tăng nhanh, phần quan trọng nhập cư D Số dân đứng thứ ba Thế giới Câu 64: Dân số già dẫn tới hậu sau đây? A Thất nghiệp thiếu việc làm B Gây sức ép tới tài nguyên môi trường C Thiếu hụt nguồn lao động cho đất nước D Tài nguyên nhanh chóng cạn kiệt Câu 65: Nguyên nhân chủ yếu tạo nên tương phản trình độ phát triển kinh tế - xã hội nhóm nước phát triển với phát triển ? A Quy mô dân số cấu dân số B Trình độ khoa học – kĩ thuật C Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên D Thành phần chủng tộc tôn giáo Câu 66: Nước thuộc nước công nghiệp (NICs)? A Hoa Kì, Nhật Bản, Pháp B Pháp, Bô-li-vi-a, Việt Nam C Hàn Quốc, Bra-xin, Ác-hen-ti-na D Ni-giê-ri-a, Xu-đăng, Công-gô Câu 67: Hiện người đứng đầu quan chủ tịch Hội Đồng Châu Âu EU thuộc quốc gia sau đây? A Ba Lan B Pháp C CHLB Đức D Vương quốc Bỉ Câu 68: Sự suy giảm đa dạng sinh học nước ta khơng có biểu đây? A Suy giảm hệ sinh thái B Suy giảm số lượng loài C Suy giảm nguồn gen quý D Suy giảm thể trạng cá thể loài Câu 69: Đồng Euro so với đồng Đơla Mĩ có ưu hạn chế A có giá trị đồng Đơla, khả lưu hành yếu đồng Đôla B có khả lưu hành mạnh Thế giới đồng Đơla C có giá trị thấp đồng Đôla, lưu thông yếu đồng Đôla D chỉ có giá trị lưu hành nước EU, khơng có khả trao đổi quốc tế Câu 70: 6 nước sau có vai trị sáng lập EU? A Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Đức, Bỉ B Anh, Pháp, Bỉ, Đức, Thuỵ Sĩ, I-ta-li-a C Bồ Đào Nha, Ba Lan, Anh, I-ta-li-a, Pháp, Đức D Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua, I-ta-li-a (4) Trang 4/4 - Mã đề thi 131 D Suy giảm tài nguyên rừng suy giảm tài nguyên đất Câu 72: EU trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu giới do? A Tạo thị trường chung sử dụng đồng tiền chung B Diện tích lớn, dân số đơng so với khu vực khác C Có tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu Thế giới D Có nhiều quốc gia thành viên Câu 73: Tình trạng đói nghèo khu vực Tây Nam Á Trung Á chủ yếu do? A Sự khắc nghiệt tự nhiên B Thiếu hụt nguồn lao động C Thiên tai xảy thường xuyên D Chiến tranh, xung đột tôn giáo Câu 74: Việt Nam EU thức thiết lập quan hệ ngoại giao? A Ngày 28/11/1990 B Ngày 25/11/1990 C Ngày 28/11/1980 D Ngày 28/10/1990 Câu 75: Ý sau nói thay đổi sản xuất nơng nghiệp Hoa Kì nay? A Tăng tỉ trọng hoạt động nông, giảm tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp B Chuyển vành đai chuyên canh sang vùng sản xuất nhiều loại nông sản C Tăng xuất nguyên liệu nông sản D Tăng số lượng trang trại với giảm diện tích bình qn trang trại Câu 76: Những thách thức lớn châu Phi nay? A Già hóa dân số, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp B Cạn kiệt tài nguyên, thiếu lực lượng lao động C Trình độ dân trí thấp, đói nghèo, bệnh tật, xung đột D Các nước cắt giảm viện trợ, thiếu lực lượng lao động Câu 77: Cho biểu đồ sau Sản lượng dầu thô khai thác lượng dầu thô tiêu dùng số khu vực Thế giới Hãy cho biết nhận xét sau với bảng số liệu trên? A Bắc Mĩ có sản lượng dầu thơ khai thác lớn gấp 7,5 lần Đơng Nam Á B Tây Nam Á có sản lượng dầu thô khai thác lớn gấp 10,8 lần Trung Á C Đơng Á có sản lượng dầu thô tiêu dùng lớn gấp 1,8 lần Tây Âu D Tây Nam Á có sản lượng dầu thơ khai thác lớn gấp 12,8 lần Đông Nam Á Câu 78: Hoa Kì khơng phải nước xuất nhiều? A Cà phê B Ngô C Đỗ tương D Lúa mì Câu 79: Nguồn tài nguyên dầu mỏ có nhiều quốc gia khu vực Tây Nam Á? A I-ran B I-rắc C Cơ-oet D. Ả-rập-xê-ut Câu 80: Lợi ích to lớn người nhập cư mang đến cho Hoa Kì A nguồn lao động có trình độ cao B nguồn đầu tư vốn lớn C làm phong phú thêm văn hóa D làm đa dạng chủng tộc -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Đề thi khảo sát nâng cao chất lượng lớp 11 môn Địa Lý lần 1 trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng năm học 2019-2020 - Học Toàn Tập, Đề thi Đề thi khảo sát nâng cao chất lượng lớp 11 môn Địa Lý lần 1 trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng năm học 2019-2020 - Học Toàn Tập