Đề thi học kì 1 môn vật lí lớp 9 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Mã đề 1A - Học Toàn Tập

2 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 01:03

Biến trở là dụng cụ có thể dùng để thay đổi chiều dòng điện trong mạch.. Xác định chiều dòng điện trong các vòng dây.[r] (1)PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS NGƠ GIA TỰ ĐỀKIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian làm bài: 45 phút Đề - A (Đề thi gồm trang) I/ TRẮC NGHIỆM: (5đ) Chọn chữ trước câu trả lời ghi vào làm: Câu 1: Khi biết hiệu điện cường độ dịng điện điện trở tính theo công thức: A R=U.I B R = C R = D I = Câu 2: Hiệu điện gây nguy hiểm cho người là: A 12V B 24V C 36V D 220V Câu 3: Trên biến trở chạy có ghi Rb ( 100Ω - 2A ) Câu sau nói số 100Ω A điện trở định mức biến trở C điện trở bắt buộc phải sử dụng B điện trở bé biến trở D điện trở lớn biến trở Câu 4: Cho R1 = 15Ω, R2 = 25Ω mắc nối tiếp nhau, điện trở tương đương có trị số : A 40Ω B 30Ω C 10Ω D 9,375Ω Câu 5: Cơng thức tính cơng dịng điện sinh đoạn mạch A A= P t B C D Câu 6: Điện trở dây dẫn không phụ thuộc vào yếu tố ? A Vật liệu làm dây dẫn B Khối lượng dây dẫn C Chiều dài dây dẫn D Tiết diện dây dẫn Câu 7: Điều sau nên làm để tiết kiệm điện A không dùng bếp điện để đun nấu B không dùng đèn điện để thắp sáng C thay đèn dây tóc đèn LED D cúp tất cầu dao, công tắc điện nhà Câu 8: Nam châm điện sử dụng thiết bị: A Nồi cơm điện B Làm la bàn C Rơle điện từ D Bàn ủi điện Câu 9: Một đèn dây tóc có ghi (12V - 6W) cơng suất dịng điện qua dây tóc đèn sáng bình thường A 12W B 9W C 6W D 3W Câu 10: Từ trường nam châm điện phụ thuộc vào: A.Chiều dòng điện B Số vòng dây C.Cường độ dòng điện D.Cả B,C Câu 11: Hai dây dẫn làm đồng có tiết diện S Dây thứ có chiều dài 20cm điện trở 5 Dây thứ hai có điện trở 8 Chiều dài dây thứ hai là: A 32cm B.12,5cm C 2cm D 23 cm Câu 12: Hai bóng đèn, đèn có cơng suất 75W, đèn có cơng suất 40W, họat động bình thường hiệu điện 110V Khi so sánh điện trở dây tóc hai bóng đèn : A Đèn cơng suất 75W có điện trở lớn B Đèn công suất 40W có điện trở lớn C Điện trở dây tóc hai đèn D Không so sánh Câu 13: Trong thí nghiệm đặt kim nam châm dọc theo trục nam châm điện, ta đổi chiều dịng điện chạy vào nam châm điện tượng : A Kim nam châm đứng yên C Kim nam châm quay ngược lại B Kim nam châm quay góc 900 D Kim nam châm bị đẩy Câu 14: Trong đèn sau thắp sáng bình thường, bóng sáng mạnh nhất? A 220V- 25W B 220V- 100W C 220V- 75W D 110V- 75W Câu 15: Đơn vị lượng là: A Jun B Oat C Ampe D Vôn Câu 16: Khi hai nam đẩy nhau? A Khi hai cực bắc để gần B Khi cực nam để gần cực bắc C Khi hai cực khác tên để gần D Khi cọ xát hai cực vào (2)A I = I1 = I2 B I = I1 + I2 C U = U1 + U2 D Rt đ = R1 + R2 Câu 18: Một dây cáp đồng lõi có mười sợi đồng nhỏ tiết diện Điện trở dây cáp đồng lớn 10Ω điện trở sợi đồng nhỏ lõi là: A 1Ω B 10Ω C 20Ω D 100Ω Câu 19: Cường độ dịng điện qua bóng đèn tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu bóng đèn Điều có nghĩa hiệu điện tăng 1,2 lần A Cường độ dòng điện tăng 2,4 lần B Cường độ dòng điện giảm 1,2 lần C Cường độ dòng điện giảm 2,4 lần D Cường độ dòng điện tăng 1,2 lần Câu 20: Phát biểu biến trở đúng? A Biến trở điện trở thay đổi tiết diện dây B Biến trở dụng cụ dùng để thay đổi cường độ dòng điện C Biến trở dụng cụ dùng để thay đổi hiệu điện D Biến trở dụng cụ dùng để thay đổi chiều dịng điện mạch II.TỰ LUẬN: ( 5đ) Câu (2đ) Đặt ống dây trước nam châm thử treo hình vẽ Khi đóng khóa K em hãy: a Xác định chiều dòng điện vòng dây b Xác định cực từ ống dây c Nêu tượng xảy với kim nam châm Câu (3đ) Một bóng đèn ghi 220V- 100W mắc vào mạng điện có hiệu điện 220V a Tính cường độ dịng điện qua bóng đèn ? b Tính điện trở dây tóc đèn c Nếu mắc đèn vào hiệu điện 110V Tính cơng suất bóng đèn d Mỗi ngày bóng đèn hoạt động giờ, tính tiền điện phải trả cho đèn tháng( 30 ngày) Giá tiền 2000 đồng/ 1kW.h -HẾT - N S K
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn vật lí lớp 9 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Mã đề 1A - Học Toàn Tập, Đề thi học kì 1 môn vật lí lớp 9 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Mã đề 1A - Học Toàn Tập