Đề thi học kì 1 môn Mỹ thuật lớp 9 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Học Toàn Tập

1 15 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 01:02

- Phát triển khả năng cảm thụ thẩm mĩ, bồi dưỡng niềm đam mê hội họa và khả năng sáng tạo trong cuộc sống.[r] (1)TRƯỜNG THCS NGƠ GIA TỰ Mơn : Mĩ thuật Năm học: 2019-2020 I- Đề bài: Mô chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam *Yêu cầu :Làm khổ giấy A4 ( Được vẽ chì trước đến thi vẽ màu) 1- Kiến thức: - Học sinh ghi nhớ sâu thêm nét độc đáo hình dáng, kiến trúc đình làng Việt Nam - Biết chọn nội dung, xếp bố cục sử dụng màu sắc phù hợp với nội dung chủ đề - Mô lại chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam 2- Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ quan sát , chép 3- Thái độ: - Có niềm tự hào u q giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam 4- Định hướng phát triển lực: - Phát triển khả cảm thụ thẩm mĩ, bồi dưỡng niềm đam mê hội họa khả sáng tạo sống II- Cách đánh giá 3- Đạt yêu cầu (Đ) - Hoàn thành vẽ mơ chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam - Bố cục, màu sắc đẹp, hài hòa 2- Chưa đạt yêu cầu (CĐ) - Chưa hoàn thành mức BGH duyệt Tổ trưởng Người đề (Nhóm trưởng)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Mỹ thuật lớp 9 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Học Toàn Tập, Đề thi học kì 1 môn Mỹ thuật lớp 9 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Học Toàn Tập