Đáp án đề thi học kì 1 môn lịch sử lớp 9 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Học Toàn Tập

2 13 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 01:02

- Áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật và lợi dụng vốn đầu tư từ nước ngoài.(0.25 đ) - Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ty (0.25 đ).. - Vai trò quan tr[r] (1)ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN: LỊCH SỬ Năm học 2019 -2020 Thời gian làm bài: 45 phút Ngày kiểm tra: 3/12/2019 A TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Chọn đáp án cách ghi lại chữ đầu câu Mỗi đáp án 0.25 điểm 1 Mã 1A Câu 10 Đáp án D C D B D C A A B B Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án A D A C A C B D C B 2 Mã 1B Câu 10 Đáp án C D C A A B B C D A Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án D C B A D C D B A B 3 Mã 1C Câu 10 Đáp án A D B D B D D A A C Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án C B A C D B A C C B 4 Mã 1D Câu 10 Đáp án  C B B D D C A D B Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án B C A A D A C D B C B.TỰ LUẬN ( điểm ) Câu ( điểm) 1.1 Những nguyên nhân chủ quan tạo phát triển thần kì Nhật Bản - Áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật lợi dụng vốn đầu tư từ nước ngoài.(0.25 đ) - Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu xí nghiệp, cơng ty (0.25 đ) - Vai trị quan trọng nhà nước việc đề chiến lược phát triển, nắm bắt thời (0.25 đ) - Người Nhật, dân tộc Nhật có truyền thống, ý thức tự lực, tự cường, coi trọng giáo dục (0.25 đ) 1.2 Việt Nam học tập từ Nhật Bản - Luôn nắm bắt thời cơ, tận dụng hội để phát triển, thu hút nguồn vốn từ nước (0.25 đ) - Chú trọng tới giáo dục (0.25 đ) - Tăng cường vai trò nhà nước, áp dụng thành tựu KHKT vào sản xuất (0.25 đ) - Đổi phương pháp quản lí (0.25 đ) Câu ( điểm ) 2.1.* Hoàn cảnh : Trong hội nghị Ianta nước định thành lập Liên Hợp Quốc ( 0.5 đ) * Nhiệm vụ - Duy trì hịa bình an ninh giới (0.25 đ) - Phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác dân tộc giới (0.25 đ) * Vai trị - Duy trì hịa bình an ninh giới (0.25 đ) - Đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân chủ nghĩa phân biệt chủng tộc (0.5 đ) - Giúp nước phát triển kinh tế, văn hóa (0.25 đ) 2.2 tổ chức Liên hợp quốc tồn Việt Nam (.Mỗi đáp án 0.25 đ) GV tùy thuộc vào câu trả lời HS mà cho điểm (2)+ UNESCO: Tổ chức văn hóa, khoa học, giáo dục Liên hợp quốc ( giúp Việt Nam quảng bá văn hóa, du lịch ) + WHO: Tổ chức y tế giới ( giúp trang thiết bị y tế, thuốc men, phòng chống dịch bệnh ) + WTO: Tổ chức thương mại giới ( giúp Việt Nam phát triển kinh tế, thương mại) + IMF: Qũy tiền tệ quốc tế ( giúp Việt Nam vốn để đầu tư vào dự án lớn) + FAO : Tổ chức nông lương giới ( giúp Việt Nam từ nước đói ăn xuất gạo) GV RA ĐỀ TỔ TRƯỞNG CM KT HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi học kì 1 môn lịch sử lớp 9 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Học Toàn Tập, Đáp án đề thi học kì 1 môn lịch sử lớp 9 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Học Toàn Tập