Đề thi học kì 2 môn lịch sử lớp 8, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

1 15 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 00:33

Em hãy cho biết tên của những giai cấp tầng lớp mới xuất hiện sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp và lập bảng thống kê những đặc điểm của các giai cấp tầng lớp đó theo m[r] (1) SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG Môn: Lịch sử – Lớp: Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: (3,0 điểm) Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp tác động sâu sắc đến xã hội Việt Nam Bên cạnh làm phân hóa giai cấp cũ, cịn đưa đến xuất giai cấp, tầng lớp Em cho biết tên giai cấp tầng lớp xuất sau khai thác thuộc địa lần thứ Pháp lập bảng thống kê đặc điểm giai cấp tầng lớp theo mẫu sau: Stt Giai cấp, tầng lớp Nghề nghiệp Thái độ độc lập dân tộc 2 … Câu 2: (2,0 điểm) Trong nhóm đơn vị kiến thức sau đây, em chọn nhóm đơn vị kiến thức có mối quan hệ gần gũi giải thích lí chọn : a) Hồng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Cao Thắng, Tôn Thất Thuyết b) Nguyễn Tri Phương, Trương Định, Hoàng Diệu, Hoàng Tá Viêm Câu 3: (2,0 điểm) Tại thực dân Pháp lại chọn Đà Nẵng làm điểm công chiến tranh xâm lược Việt Nam vào kỉ XIX? Câu 4: (3.0 điểm) Lập bảng so sánh khởi nghĩa Hương Khê khởi nghĩa Yên Thế theo tiêu chí sau: mục đích đấu tranh, thành phần lãnh đạo, lực lượng tham gia, địa bàn hoạt động, hình thức hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn lịch sử lớp 8, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập, Đề thi học kì 2 môn lịch sử lớp 8, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập