Đáp án HSG Ngữ văn lớp 11 trại hè Hùng Vương 2013 - Học Toàn Tập

4 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 23:59

- Phần phân tích học sinh có thể tùy chọn một vài tác phẩm tâm đắc để phân tích, làm rõ hai vế của nhận định nhưng cần tập trung vào nét riêng trong việc phản ánh hiện thực của các nhà[r] (1)SỞ GD&ĐT HỊA BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ ĐỀ THI OLYMPIC TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ IX MÔN: NGỮ VĂN - LỚP: 11 Ngày thi: 02 tháng 08 năm 2013 Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Đáp án gồm: 05 trang HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (8điểm) A Yêu cầu chung - Thí sinh tự lựa chọn kiểu thao tác tạo lập văn bản, phải phù hợp nhuần nhuyễn - Thí sinh tự huy động chất liệu thuộc tri thức sách vở, tri thức đời sống trải nghiệm riêng mình…Tuy nhiên, phải xác định rõ vấn đề thuộc phạm vi nghị luận xã hội nghị luận văn học - Hành văn lưu loát, sáng, giàu cảm xúc B Nội dung cần đạt Đây NLXH dạng mở, nêu ý kiến riêng trình bày theo nhiều cách khác nhau, cần hợp lý, chặt chẽ, thuyết phục Cụ thể, làm cần đảm bảo ý sau: 1 Giải thích (2đ) - Câu nói Bacon: + Tri thức: Những hiểu biết, kiến thức có hệ thống vật, tượng tự nhiên xã hội Những hiểu biết, kiến thức thường chứng minh, thừa nhận + Sức mạnh: khả để thực việc  Câu nói Bacon nhấn mạnh vào vai trị, tầm quan trọng tri thức - Câu nói Albert Einstein: + Trí tưởng tưởng: khả tạo trí óc hình ảnh chưa có khơng có đời sống Trí tưởng tượng người phong phú, không cần tuân theo quy tắc, đường mịn khơng cần đảm bảo tính xác  Câu nói Albert Einstein nghiêng khẳng định vai trị trí tưởng tượng 2 Phân tích, bình luận (4đ) 2.1 Câu nói Bacon ý kiến đắn, sâu sắc: Học sinh dùng lý lẽ, dẫn chứng để chứng minh vai trò tri thức sống người Chẳng hạn: - Tri thức giúp người có hiểu biết, lý giải tượng đối diện với tự nhiên, xã hội giúp người tồn tại, phát triển - Tri thức giúp nhân loại tạo nên phát minh vĩ đại, thành lớn lao - Tri thức giúp cho thực ước mơ,hồi bão thân; giúp tự tin đối diện với khó khăn (2)2.2 Câu nói Albert Einstein hồn tồn có lý, thuyết phục: Học sinh dùng lý lẽ, dẫn chứng để chứng minh vai trị trí tưởng tượng sống người Chẳng hạn: - Để có tri thức, khơng thể thiếu vai trị trí tưởng tượng - Nếu khơng có trí tưởng tượng, tri thức khơ cứng, bị đóng khung Trí tưởng tượng khơng góp phần tạo nên tri thức mà phát triển tri thức - Khi trí tưởng tượng phát triển kích thích sáng tạo, khát khao chinh phục, đổi người (Học sinh tập trung vài lý lẽ, thuyết phục cho điểm tối đa) 2.3 Hai câu nói hai nhà khoa học hình thức đối lập thực chất không phủ định mà bổ sung cho nhau: Hai nhận định khơng phủ định là đúc rút quý báu từ thời đại khoa học khác Hai ý kiến cho thấy nấc thang để đến chân lý lồi người Nếu có tri thức mà khơng có tưởng tưởng dễ tạo thành lối mịn tư duy, trói buộc khả sáng tạo người Ngược lại có tưởng tượng mà khơng có tri thức dễ trở thành viển vông, hão huyền, xa rời thực tế 3 Liên hệ, rút học cho người (2đ) - Bài học nhận thức: cần nhận thức rõ tri thức trí tưởng tượng quan trọng nhân loại sống người Cần đồng thời tích lũy tri thức phát triển lực tưởng tượng Cần trân trọng thành từ tri thức tưởng tượng người khác - Bài học hành động: Cần có hành động thiết thực để tích lũy tri thức phát triển tượng tượng Với tri thức cần chăm nghiên cứu, học tập từ nguồn khác nhau, kết hợp học với hành Với khả tưởng tượng, sáng tạo cần giải phóng tư khỏi đường mịn Cho phép nghĩ điều khơng thể tìm cách thực hóa Gạt bỏ tâm lý sợ sai, sợ bị chê cười - Liên hệ với khả tiếp nhận tri thức phát triển óc tưởng tượng người Việt Nam đặc biệt hệ trẻ C Thang điểm - Điểm 7- 8: Bài viết đáp ứng tốt yêu cầu Hành văn có cảm xúc, lí luận thuyết phục… - Điểm 5- 6: Bài viết đáp ứng ý bản, không mắc lỗi diễn đạt, vi phạm yêu cầu kĩ không đáng kể - Điểm 3- 4: Bài viết trình bày nửa yêu cầu kiến thức, vi phạm nhiều yêu cầu kĩ - Điểm 1- 2: Bài viết chưa hiểu rõ vấn đề cách lập luận, vi pham nghiêm trọng yêu cầu kĩ - Điểm 0: Khơng viết viết sai lệch hoàn toàn (3)Câu (12 điểm): A Yêu cầu chung - Biết cách làm văn NL tổng hợp - Bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, thuyết phục - Hành văn sáng, giàu cảm xúc, hình ảnh, khơng mắc lỗi diễn đạt B Nội dung cần đạt Bài làm có nhiều cách trình bày khác cần đáp ứng số ý kiến sau: 1 Giải thích ý kiến (2điểm) - Bản chất câu nói Hồi Thanh nhằm khẳng định cá tính sáng tạo với nhìn, cách khám phá độc đáo thực nhà văn qua tác phẩm thực + Nhà văn phép thần thơng để vượt ngồi giới này: Nhà văn người bình thường sống đời, nhà văn phải bám sát vào thế giới - hiện thực sống sáng tạo tác phẩm văn học chân + Nhưng giới mắt nhà văn phải có hình sắc riêng: Tuy miêu tả thực nhà văn phải có khám phá, phát riêng, độc in đậm dấu ấn chủ quan người nghệ sỹ vào 2 Bình luận (8 điểm) - Khẳng định câu nói Hoài Thanh hoàn toàn đắn, sâu sắc Để chứng minh học sinh cần kết hợp kiến thức lý luận văn học kiến thức tác phẩm Có thể tùy chọn cách triển khai ý: kết hợp lý luận phân tích trình bày kiến thức lý luận trước, phân tích sau Tuy nhiên cần đảm bảo số ý sau: - Nhà văn cần bám sát vào thực chức văn học phản ánh thực xã hội Cuộc đời vừa đem đến rung động, trăn trở để nhà văn thai nghén tác phẩm, vừa kho chất liệu dồi nhà văn sáng tạo Ngồi có bám rễ sâu vào đời tác phẩm người đọc đón nhận - Tuy nhiên thực mà nhà văn phản ánh cần có hình sắc riêng vì: tác phẩm văn học hình ảnh chủ quan giới khách quan, qua suy nghĩ, cảm xúc, trăn trở nhà văn thực lên với màu sắc riêng Hơn để nhà văn có chỗ đứng lâu bền lịng độc giả nhà văn cần tạo cho phong cách riêng độc đáo - Phần phân tích học sinh tùy chọn vài tác phẩm tâm đắc để phân tích, làm rõ hai vế nhận định cần tập trung vào nét riêng việc phản ánh thực nhà văn như: + Phạm vi thực phản ánh khác + Đặc điểm thực phản ánh khác + Con người thực phản ánh lên với đặc điểm, khía cạnh khác + Các phương pháp, phương tiện phản ánh thực khác * Để làm bật lên “riêng”, học sinh nên vận dụng thao tác so sánh 3.Mở rộng, nâng cao vấn đề (2 điểm) - Khẳng định nhận định Hồi Thanh có ý nghĩa sâu sắc với nhà văn, người đọc với lịch sử văn học (4)+ Đối với người đọc: Để đánh giá tác phẩm không ý tác giả viết gì mà quan trọng ý đến cách tác giả viết + Đối với lịch sử văn học: Đóng góp nhà văn suy cho đánh giá cách nhìn, cách viết, cách thể mẻ C Thang điểm - Điểm 11 - 12: đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên, viết sâu sắc độc đáo, diễn đạt lưu lốt, câu văn giàu hình ảnh, cảm xúc - Điểm - 10: Nội dung đầy đủ, cịn thiếu vài ý nhỏ, bố cục rõ ràng, diễn đạt trôi chảy, câu văn có hình ảnh, cảm xúc - Điểm - 7: Bài làm thiếu ý Văn chưa hay rõ ý Mắc khơng q lỗi tả, dùng từ, viết câu - Điểm - 4: Trình bày ý cịn sơ sài, kết cấu khơng rõ ràng, nhiều lỗi diễn đạt (>7 lỗi) - Điểm 1- 2: Khơng hiểu đề, khơng có kĩ nghị luận, mắc nhiều lỗi diễn đạt Lưu ý: Giám khảo vận dụng linh hoạt biểu điểm Có thể thưởng điểm cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án HSG Ngữ văn lớp 11 trại hè Hùng Vương 2013 - Học Toàn Tập, Đáp án HSG Ngữ văn lớp 11 trại hè Hùng Vương 2013 - Học Toàn Tập