Đáp án đề thi học kì 1 môn vật lí lớp 9 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Mã đề 1D - Học Toàn Tập

1 12 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 21:47

Xác định chính xác chính xác chiều dòng điện trong các vòng dây là từ trên xuốngb. Xác định đúng chiều đường sức từ là từ trái sang phải.[r] (1)PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM MƠN VẬT LÝ HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2019 - 2020 Đề - D I/ TRẮC NGHIỆM (5đ) Mỗi câu trả lời 0,25đ CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ĐÁP ÁN A A D C C A D A B D B A B D A B D B C C II/ TỰ LUẬN (5đ) Câu Nội dung Điểm 2 a Xác định xác xác chiều dịng điện vòng dây từ xuống b Xác định chiều đường sức từ từ trái sang phải Xác định cực từ ống dây: bên phải cực từ bắc, trái cực từ nam c Hiện tượng : kim nam châm quay nửa vòng cực từ Nam nam châm bị hút dây treo bị lệch chéo phía ống dây 0,5đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ Cường độ dòng điện qua đèn 0,25 đ I= P : U = 1000 : 220= 4,(54) A 0,5 đ Điện trở đèn bếp là: 0,25 đ R = U2 : P = 2202 : 1000 = 48,4 Ω 0,5 đ Theo công thức P = U2 : R, R không đổi P tỉ lệ thuận với U2 U giảm lần P giảm lần P ‘= 100 : = 25 W 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ Điện bếp tiêu thụ tháng 0,25 đ 100W = 0,1 kW A = P t = 0,1.4.30= 12kW.h 0,25 đ 0,25 đ Tiền điện phải trả : 2000 12 = 24.000 đồng 0,25 đ Học sinh giải theo cách khác cho điểm tối đa GV RA ĐỀ Đặng Thị Phượng NH M TRƯ NG U ỆT Lê Phương Anh TỔ TRƯ NG U ỆT Phạm Anh Tú KT HIỆU TRƯ NG PH HIỆU TRƯ NG
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi học kì 1 môn vật lí lớp 9 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Mã đề 1D - Học Toàn Tập, Đáp án đề thi học kì 1 môn vật lí lớp 9 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Mã đề 1D - Học Toàn Tập