Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Bình Thuận - Học Toàn Tập

1 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 20:39

[r] (1)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt gi¶i trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 11-Tỉnh Bình Thuận Cc Kho thớ v Kiểm định Chất l−ợng giáo dục Ngµy sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) Lê Văn Đức 11.01.03 04/08/1994 Kinh Nam Toán 11.50 K.Khích 11 Đức Tân Phan Thị Kim Vân 11.01.06 07/02/1994 Kinh Nữ Toán 14.00 K.Khích 12 Chuyên Trần Hng Đạo Nguyễn Văn Hiếu 11.01.04 18/02/1994 Kinh Nam Toán 11.00 K.Khích 12 Chuyên Trần Hng Đạo Cao Văn Phúc 11.05.04 22/09/1994 Kinh Nam Tin học 21.20 Ba 12 Chuyên Trần Hng Đạo Huỳnh Lê Kim Ngân 11.06.02 24/10/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 Chuyên Trần Hng Đạo Trần Thị Mỹ Linh 11.06.01 28/08/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 Chuyên Trần Hng Đạo Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 11.06.06 31/03/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 11 Chuyên Trần Hng Đạo Lê Thanh Hậu 11.08.03 20/02/1994 Kinh Nam Địa lí 12.00 K.Khích 12 Chuyên Trần Hng Đạo Lê Thị Bích Đài 11.08.01 20/06/1994 Kinh Nữ Địa lí 12.75 K.Khích 12 Chuyên Trần Hng Đạo 10 Đỗ Thị Trúc Uyên 11.08.06 22/05/1995 Kinh Nữ Địa lí 12.25 K.Khích 11 Chuyên Trần Hng Đạo Danh sách gồm 10 thí sinh Hà Nội, ngày tháng năm 2012 KT Ch tch Hi ng Trần Văn Kiên Phú Ch tch Hi ng phó cục trởng cục khảo thí kđclgd
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Bình Thuận - Học Toàn Tập, Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Bình Thuận - Học Toàn Tập