Đề thi HSG Ngữ văn lớp 10 trại hè Hùng Vương 2015 - Học Toàn Tập

1 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 18:09

Bàn về mối quan hệ giữa tâm và tài của người sáng tác, có người đã mượn một câu thơ trong truyện Kiều của Nguyễn Du để khẳng định:?. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.[r] (1)Câu 1: (8,0 điểm) Anh/ chị suy nghĩ có ý kiến cho rằng: Phải ln có niềm tin vào lòng tốt người đừng ảo tưởng điều đó Câu 2: (12,0 điểm) Bàn mối quan hệ tâm tài người sáng tác, có người mượn câu thơ truyện Kiều Nguyễn Du để khẳng định: Chữ tâm ba chữ tài Anh/chị có đồng ý với ý kiến không? Hãy làm sáng tỏ quan điểm qua thơ Thu điếu của Nguyễn Khuyến - Hết - Họ tên thí sinh: Số báo danh: Cán coi thi khơng giải thích thêm TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: NGỮ VĂN - KHỐI: 10 Ngày thi: 01 tháng 08 năm 2015 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi gồm 01 trang, 02 câu)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG Ngữ văn lớp 10 trại hè Hùng Vương 2015 - Học Toàn Tập, Đề thi HSG Ngữ văn lớp 10 trại hè Hùng Vương 2015 - Học Toàn Tập