Đề thi HSG Địa lí lớp 10 trại hè Hùng Vương 2015 - Học Toàn Tập

2 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 18:06

Tác động của sinh vật có gì khác với tác động của đá mẹ và khí hậu trong sự hình thành đất?. Câu 2.[r] (1)1 Câu (4 điểm) 1 Giải thích tượng địa lí đề cập đến câu ca dao Việt Nam sau "Đêm tháng năm chưa nằm sáng Ngày tháng mười chưa cười tối" 2 Tác động sinh vật có khác với tác động đá mẹ khí hậu hình thành đất? Câu (3 điểm) 1 Trình bày phân bố lượng mưa Trái Đất theo vĩ độ Vì bờ đơng lục địa vùng chí tuyến mưa nhiều vùng ơn đới? 2 Cho biết tên gọi cụ thể khối khí sau: Ac, Tm Vì tính chất khối khí thường khơng ổn định? Câu (4 điểm) 1 Trình bày quy luật hoạt động dịng biển Trái Đất Vì sơng Von-ga có mùa lũ khơng trùng với mùa mưa? 2 Nêu giới hạn thành phần lớp vỏ địa lí Tại việc rừng bị phá hủy ảnh hưởng đến thành phần tự nhiên khác? Câu (5 điểm) 1 Vì dân cư giới phân bố không đều? Đô thị hóa có ảnh hưởng đến q trình sinh, tử hôn nhân khu vực thành thị? 2 Nguồn lực nước nguồn lực nước ngồi khác nào? Phân tích ảnh hưởng dân cư đến phát triển phân bố ngành dịch vụ TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: ĐỊA LÝ - KHỐI: 10 Ngày thi: 01 tháng 08 năm 2015 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi gồm 02 trang) (2)2 Câu (4 điểm) 1 Thế giới cần phải làm để giải vấn đề ô nhiễm môi trường nay? 2 Cho bảng số liệu: DÂN SỐ VÀ SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC THẾ GIỚI THỜI KÌ 2000 - 2013 Năm 2000 2003 2007 2013 Dân số (triệu người) 6240 6317 6625 7137 Sản lượng lương thực (triệu tấn) 2060 2021 2120 2478 a Vẽ biểu đồ kết hợp thể tình hình dân số sản lượng lương thực giới thời kì 2000 - 2013 b Từ biểu đồ vẽ, rút nhận xét giải thích - Hết - Họ vàtên thí sinh: Số báo danh:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG Địa lí lớp 10 trại hè Hùng Vương 2015 - Học Toàn Tập, Đề thi HSG Địa lí lớp 10 trại hè Hùng Vương 2015 - Học Toàn Tập