Đáp án HSG Địa lí lớp 10 trại hè Hùng Vương 2015 - Học Toàn Tập

5 13 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 18:05

- Bờ đông của lục địa ở vùng chí tuyến mưa nhiều vì: + Chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng ven bờ.. + Vĩ độ thấp, nhiệt độ cao, lượng bốc hơi lớn, mưa nhiều.[r] (1)1 Câu Ý Nội dung Điểm 1 (4 đ) 1 Giải thích tượng câu ca dao 2,0 - Hiện tượng đề cập đến câu ca dao: ngày đêm dài ngắn theo mùa Tháng ngày dài đêm, tháng 10 đêm dài ngày - Nguyên nhân: Do trục Trái Đất nghiêng không đổi phương suốt trình chuyển động quanh Mặt Trời nên đường phân chia sáng tối không trùng với trục Trái Đất mà thường xuyên thay đổi vị trí năm - Cụ thể nước ta thuộc vùng nội chí tuyến BBC: + Vào tháng (nằm khoảng thời gian 21/3 – 23/9), BBC ngả phía Mặt Trời, đường phân chia sáng tối nằm sau cực Bắc, trước cực Nam nên địa điểm BBC có diện tích chiếu sáng lớn diện tích khuất bóng tối tức có ngày dài đêm “chưa nằm sáng” + Vào tháng 10 (nằm khoảng thời gian 23/9 – 21/3), BBC chếch xa Mặt Trời, đường phân chia sáng tối nằm trước cực Bắc, sau cực Nam nên địa điểm BBC có diện tích chiếu sáng nhỏ diện tích khuất bóng tối tức có đêm dài ngày “chưa cười tối” 0,5 0,5 0,5 0,5 2 Tác động sinh vật có khác với tác động đá mẹ khí hậu hình thành đất? 2,0 Đất vật thể tự nhiên độc đáo hình thành tác động đồng thời nhân tố Mỗi nhân tố đá mẹ, sinh vật, khí hậu tác động khác nhau: - Đá mẹ nguồn cung cấp vật chất vô cho đất, định thành phần khoáng vật, thành phần giới ảnh hưởng trực tiếp đến tính chất lí, hóa đất - Khí hậu + Tác động trực tiếp thông qua nhiệt ẩm (diễn giải) + Tác động gián tiếp thông qua lớp phủ thực vật (diễn giải) - Sinh vật: đóng vai trị chủ đạo hình thành đất + Thực vật (diễn giải) + Vi sinh vật (diễn giải) + Động vật (diễn giải) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 LẦN THỨ XI (2)2 2 (3 đ) 1 Trình bày phân bố lượng mưa Trái Đất theo vĩ độ Vì sao bờ đơng lục địa vùng chí tuyến mưa nhiều hơn vùng ôn đới? 2,0 *Lượng mưa Trái Đất có phân bố không theo vĩ độ - Mưa nhiều vùng xích đạo - Mưa tương đối hai vùng chí tuyến Bắc Nam - Mưa nhiều hai vùng ôn đới bán cầu Bắc bán cầu Nam - Mưa hai cực Bắc Nam *Giải thích - Bờ đơng lục địa vùng chí tuyến mưa nhiều vì: + Chịu ảnh hưởng dịng biển nóng ven bờ + Vĩ độ thấp, nhiệt độ cao, lượng bốc lớn, mưa nhiều - Bờ đông lục địa vùng ơn đới mưa vì: + Chịu ảnh hưởng dòng biển lạnh ven bờ + Vĩ độ trung bình, nhiệt độ thấp, lượng bốc nhỏ hơn, mưa 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2 Cho biết tên gọi cụ thể khối khí sau: Ac, Tm Vì tính chất khối khí thường không ổn định? 1,0 * Tên khối khí: - Ac: địa cực lục địa (khơ) - Tm: chí tuyến hải dương (ẩm) * Tính chất khối khí khơng ổn định vì: - Các khối khí khơng đứng n mà ln dịch chuyển theo chuyển động biểu kiến Mặt Trời Trong q trình dịch chuyển, ma sát với bề mặt đệm bị biến tính - Các khối khí hoạt động lấn đẩy tranh chấp nhau, q trình có trao đổi nhiệt ẩm với làm biến đổi tính chất chúng 0,25 0,25 0,25 0,25 3 (4 đ) 1 Trình bày quy luật hoạt động dịng biển Trái Đất Vì sao sơng Von-ga có mùa lũ khơng trùng với mùa mưa? 2,0 * Trình bày - Các dịng biển nóng thường phát sinh hai bên xích đạo chảy hướng tây, gặp lục địa chuyển hướng chảy phía cực - Các dịng lạnh thường xuất phát khoảng 30-400 thuộc khu vực bờ đông đại dương chảy xích đạo - Dịng nóng dịng lạnh tạo thành hệ thống hoàn lưu đại dương: BBC hướng chảy thuận chiều kim đồng hồ, NBC ngược lại - Ở BCB cịn có dịng biển lạnh xuất phát từ vùng cực chảy men theo bờ tây đại dương xích đạo - Vùng gió mùa có dịng biển đổi chiều theo mùa - Các dịng nóng lạnh chảy đối xứng hai bờ đại dương (3)3 *Giải thích sơng Von-ga: - Sơng chảy vùng ơn đới lạnh nên có nguồn cung cấp nước chủ yếu băng tuyết tan Mùa lũ vào mùa xuân băng tuyết tan - Mùa mưa vào mùa hè nhiệt độ cao, nước bốc lên mạnh nên mực nước sông không cao 0,25 0,25 2 Nêu giới hạn thành phần lớp vỏ địa lí Tại nói việc rừng bị phá hủy ảnh hưởng đến thành phần tự nhiên khác? 2,0 * Giới hạn thành phần lớp vỏ địa lí - Giới hạn: + Giới hạn trên: từ giới hạn lớp ôdôn (độ cao 22-25km) + Giới hạn dưới: đáy vực thẳm đại dương xuống hết lớp vỏ phong hóa lục địa - Thành phần: thạch quyển, khí quyển, thủy quyển, sinh quyển, thổ nhưỡng xâm nhập tác động lẫn 0,5 0,25 * Giải thích - Việc phá hủy rừng dẫn đến: khí hậu biến đổi; dịng chảy khơng ổn định gia tăng lũ lụt hạn hán; đất đai bị thối hóa, xói mịn; địa hình bị xâm thực mạnh - Ngun nhân: +Do tất các thành phần tự nhiên đồng thời chịu tác động trực tiếp gián tiến nội lực ngoại lực +Vì chúng khơng tồn phát triển cách cô lập mà xâm nhập vào nhau, trao đổi vật chất lượng cho +Nếu thành phần thay đổi dẫn tới biến đổi thành phần cịn lại tồn lãnh thổ 0,5 0,25 0,25 0,25 4 (5 đ) 1 Vì dân cư giới phân bố khơng đều? Đơ thị hóa có ảnh hưởng đến q trình sinh, tử hôn nhân khu vực thành thị? 2,0 * Giải thích: - Do phân bố dân cư chịu tác động tổng hợp hàng loạt nhân tố (kể tên) Các nhân tố lãnh thổ không giống - Những khu vực đông dân thường nơi có: điều kiện tự nhiên thuận lợi (địa hình phẳng, đất đai màu mỡ, tài nguyên thiên nhiên dồi ); Trình độ phát triển kinh tế- xã hội cao; Nền kinh tế dựa chủ yếu vào công nghiệp dịch vụ nông nghiệp thâm canh lúa nước; Lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời - Những khu vực thưa dân thường nơi thiếu đồng nhân tố trên: điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, trình độ phát triển thấp, kinh tế nông nghiệp lạc hậu, lịch sử khai thác lãnh thổ muộn 0,25 0,5 (4)4 *Ảnh hưởng: + Giảm mức sinh phát triển đô thị thường gắn với trình độ phát triển kinh tế xã hội nâng cao, tâm lí xã hội thay đổi + Mức tử vong: Đơ thị hóa khơng xuất phát từ cơng nghiệp hóa dẫn đến nhiều tượng tiêu cực đời sống kinh tế- xã hội tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường, tai nạn, bệnh tật làm gia tăng mức tử vong ngược lại + Q trình nhân: tuổi kết hôn cao hơn, tỉ lệ li hôn nhiều 0,25 0,25 0,25 2 Nguồn lực nước nguồn lực nước khác thế nào? Phân tích ảnh hưởng dân cư đến phát triển phân bố ngành dịch vụ 3,0 * Sự khác nhau: - Về phạm vi lãnh thổ thành phần + Nguồn lực nước (nội lực): gồm có vị trí địa lí, nguồn lực tự nhiên, nguồn lực KT-XH nước + Nguồn lực nước (ngoại lực): bao gồm vốn, thị trường, khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lí sản xuất - kinh doanh từ nước ngồi - Vai trị khác + Nguồn lực nước giữ vai trò định việc phát triển kinh tế quốc gia + Nguồn lực nước ngồi đóng vai trị quan trọng, đặc biệt với nhiều quốc gia phát triển gia đoạn lịch sử cụ thể không định 0,25 0,25 0,25 0,25 * Phân tích ảnh hưởng dân cư đến dịch vụ - Số dân, kết cấu tuổi, giới tính, tỉ lệ gia tăng dân số ảnh hưởng đến quy mô, cấu nhịp độ tăng trưởng ngành dịch vụ (dẫn chứng) - Phân bố dân cư mạng lưới quần cư ảnh hưởng đến mạng lưới dịch vụ (dẫn chứng) - Mức sống thu nhập thực tế ảnh hưởng đến nhu cầu sức mua ngành dịch vụ (dẫn chứng) - Truyền thống văn hóa, phong tục tập qn có ảnh hưởng khơng nhỏ tới tổ chức dịch vụ (dẫn chứng) 0,5 0,5 0,5 0,5 5 (4 đ) 1 Thế giới cần phải làm để giải vấn đề ô nhiễm môi trường nay? 1,0 - Cần có phối hợp, nỗ lực chung quốc gia, tầng lớp xã hội (5)5 - Biện pháp khác: tuyên truyền nâng cao tinh thần tự giác bảo vệ môi trường (HS nêu 4/5 ý cho điểm tối đa) 2 Vẽ biểu đồ, nhận xét giải thích 3,0 a Vẽ biểu đồ - Biểu đồ thích hợp nhất: Biểu đồ đường cột kết hợp - Yêu cầu vẽ xác, khoảng cách năm, thẩm mĩ, đầy đủ tên biểu đồ, giải, số liệu - Thiếu sai yếu tố trừ 0,25 đ/yếu tố 1,5 b Nhận xét giải thích 1,5 * Nhận xét: Nhìn chung dân số sản lượng lương thực giới tăng mức độ tăng khác nhau: + Quy mô dân số giới tăng nhanh liên tục (dẫn chứng) + Sản lượng lương thực giới tăng chậm biến động (dẫn chứng) * Giải thích: - Dân số giới tăng quy mô dân số lớn, tốc độ gia tăng dân số cao, đặc biệt nước phát triển - Sản lượng lương thực: + Tăng mở rộng diện tích canh tác, đẩy mạnh áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, nhu cầu lương thực người + Năm 2003 sản lượng giảm tác động thiên tai, dịch bệnh,… 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Tổng điểm toàn 20 điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án HSG Địa lí lớp 10 trại hè Hùng Vương 2015 - Học Toàn Tập, Đáp án HSG Địa lí lớp 10 trại hè Hùng Vương 2015 - Học Toàn Tập