Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Đắk Nông - Học Toàn Tập

1 7 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 18:02

[r] (1)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt gi¶i trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào t¹o 17-Tỉnh Đắk Nơng Cục Khảo thí Kiểm nh Chất lợng giáo dục Ngày sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) Phạm Thị Thu 17.06.04 14/11/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 THPT Đăk Song Hoàng Văn Thảo 17.07.02 29/09/1994 Kinh Nam Lịch sử 12.25 K.Khích 12 THPT Đăk Song Nguyễn Đặng Trờng Khánh 17.08.01 17/05/1995 Kinh Nam Địa lí 12.75 K.Khích 11 THPT Krông Nô Danh sách gồm thí sinh Hà Nội, ngày tháng năm 2012 KT Ch tch Hi ng Trần Văn Kiên Phó Chủ tịch Hội đồng phã cơc tr−ëng cơc khảo thí kđclgd
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Đắk Nông - Học Toàn Tập, Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Đắk Nông - Học Toàn Tập