Bài tập cuối khóa modun 02 - Kế hoạch phát triển đội ngũ CBGV-NV

10 40 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 16:56

Đây là sản phẩm bài tập cuối khóa modun 02 Bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 dành cho đối tượng cán bộ quản lý ( Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông năm 2018) SỞ GD&ĐT ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT QVBN Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 38/KH-THPT QVBN , ngày 18 tháng năm 2022 KẾ HOẠCH Phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán quản lý Năm học 2022 – 2023 I CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 Bộ trưởng Bộ GDĐT việc Ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thơng trường phổ thơng có nhiều cấp học; Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 Bộ trưởng Bộ GDĐT việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 Bộ GDĐT việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm định mức số lượng người làm việc sở giáo dục phổ thông công lập yêu cầu CT GDPTCT GDPT 2018; Chỉ thị số… /CT-BGDĐT ngày …/…/2022 Bộ trưởng Bộ GDĐT nhiệm vụ giải pháp năm học 2022 – 2023 Ngành Giáo dục; Chỉ thị số … /CT-UBND ngày …/…/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm học 2022 – 2023; Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày …/…/2022 UBND tỉnh Bắc Ninh việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022 – 2023 giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh; Công văn số ……/SGDĐT-TCHC ngày …/…/2022 Sở GDĐT Bắc Ninh hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2022 – 2023; Tình hình thực tế đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán quản lý năm học 2022 – 2023 nhà trường II ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Thực trạng số lượng, cấu đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường năm học 2022 – 2023 Số lượng Cần Hiện có Thừa Thiếu Cán quản lý 0 Tổ trưởng chuyên môn 1 Giáo viên 76 12 12 Ngữ văn 10 2 Toán 10 4 Ngoại ngữ 10 2 Giáo dục thể chất 1 GD an ninh quốc phòng 1 Đội ngũ bổ sung Nhóm KT&PL 0 mơn Lịch sử 0 KHXH Địa lý 0 Nhóm Vật lý 0 mơn Hóa học 1 KHTN Sinh học 1 Nhóm Cơng nghệ -2 mơn Cơng Tin học 0 nghệ Âm nhạc 0 1 Mĩ thuật 0 1 0 0 Nhân viên 2 Tổng 83 14 95 Nghệ thuật Tiếng dân tộc thiểu số/ Ngoại ngữ 2 Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán quản lý Đánh giá chất lượng đội ngũ đảm bảo chất lượng dạy học đại trà, chất lượng dạy học mũi nhọn, đảm bảo chất lượng giáo dục phẩm chất học sinh theo mục tiêu phẩm chất, lực học sinh quy định CT GDPT 2018 2.1 Thực trạng đội ngũ giáo viên * Điểm mạnh: - 100% đội ngũ giáo viên đạt chuẩn chuẩn trình độ đào tạo; chuẩn chức danh nghề nghiệp đạt loại tốt - Cơ đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình GDPT 2018 * Điểm tồn tại, hạn chế: - Chất lượng giáo viên chưa đồng đều, số lượng giáo viên cốt cán cịn - Cịn tượng thừa thiếu giáo viên, đặc biệt giáo viên môn Công nghệ, Âm nhạc, Mĩ thuật 2.2 Thực trạng cán quản lý * Điểm mạnh: - 100% đội ngũ cán quản lý đạt chuẩn trình độ đào tạo; chuẩn chức danh nghề nghiệp đạt loại tốt - Đủ số lượng, đoàn kết sáng tạo; đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình GDPT 2018 * Điểm tồn tại, hạn chế: Một số chưa thực chủ động linh hoạt công việc 2.3 Thực trạng đội ngũ nhân viên * Điểm mạnh: - 100% đội ngũ nhân viên đạt chuẩn chuẩn trình độ đào tạo; chuẩn chức danh nghề nghiệp đạt loại tốt - Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc; đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình GDPT 2018 * Điểm tồn tại, hạn chế: - Còn thiếu so với quy định - Hiện có 01 biên chế 02 hợp đồng Các vấn đề phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán quản lý cần tập trung giải giai đoạn 2020 – 2025 - Về số lượng: Bổ sung cho đủ với nhu cầu - Về chất lượng: Tiến hành bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi thực CT GDPT 2018 - Về cấu: Đồng III MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ Xác định số lượng, cấu đội ngũ GV, NV, CBQL cần bổ sung theo lộ trình thực CT GDPT 2018 cấp THPT Năm học Đội ngũ Số lượng có Số lượng cần bổ sung năm 2020- 2021- 2022- 2023- 2024- 2021 2022 2023 2024 2025 Cán quản lý 4 4 4 Hiệu trưởng 1 1 1 Phó hiệu trưởng 3 3 3 Giáo viên 76 76 81 88 95 99 Ngữ văn 10 10 11 12 13 14 Toán 10 10 12 14 15 16 Ngoại ngữ 10 10 11 12 13 14 Giáo dục thể chất 5 6 2 3 GD an ninh quốc phịng Nhóm KT&PL 3 3 3 môn Lịch sử 4 4 4 KHXH Địa lý 4 4 4 Nhóm Vật lý 7 7 mơn Hóa học 5 6 6 KHTN Sinh học 4 5 5 Nhóm Cơng mơn nghệ 8 6 7 Công Tin học 4 4 5 nghệ Âm nhạc 0 2 Mĩ thuật 0 2 0 0 1 Nhân viên 3 5 Nhân viên thư viện; 1 3 Nghệ thuật Tiếng dân tộc thiểu số/ Ngoại ngữ thiết bị, thí nghiệm; Ghi Năm học Số lượng 2020- 2021- 2022- 2023- 2024- 2021 2022 2023 2024 2025 2 2 0 0 1 0 0 0 83 83 90 95 103 109 có Đội ngũ cơng nghệ thơng tin Nhân viên văn thư; kế toán; y tế; thủ quỹ Nhân viên giáo vụ Số lượng cần bổ sung năm Ghi Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Tổng Mục tiêu chất lượng đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên giai đoạn 2020-2025 đáp ứng CT GDPT 2018 cấp THPT - Xây dựng đội ngũ CB, NV, CBQL vững tay nghề, phẩm chất đạo đức lối sống chuẩn mực, hết long tận tụy với công việc - Tạo niềm tin nhân dân, giúp phụ huynh an tâm học trường - Tập huấn bồi dưỡng cho giáo viên phương pháp đổi phương pháp dạy môn - Bồi dưỡng phát triển lực nghề nghiệp đội ngũ giáo viên, nhân viên, CBQL đáp ứng chương trình GDPT 2018 IV GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Tham mưu cho quan quản lý bổ sung đội ngũ đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thơng 2018 cấp trung học phổ thông Phân công chuyên môn cho giáo viên đáp ứng u cầu chương trình giáo dục phổ thơng 2018 cấp trung học phổ thông - Ngay từ đầu năm học, nhà trường Quyết định phân công nhiệm vụ cho CBGV, NV đảm bảo người, đứng việc, sử dụng hiệu đội ngũ, đảm bảo nguyên tắc kết hợp hài hịa lợi ích - Phân cơng giáo viên có kinh nghiệm, lực chun mơn tốt (đã hồn thành chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ) thực dạy lớp 10 năm học thực CTGDPT 2018 (năm học 2022-2023) Bồi dưỡng phát triển lực nghề nghiệp đội ngũ GV, NV, CBQL đáp ứng CT GDPT 2018 - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho giáo vien theo phương pháp linh hoạt khác nhau, phù hợp với điều kiện thực tế trường - Phân cơng giáo viên cốt cán, giáo viên có lực triển khai CTGDPT 2018 kèm cặp, hướng dẫn giáo viên có lực yếu để giáo viên tự thực dạy theo yêu cầu CTGDPT 2018 - Mời giảng viên bồi dưỡng cho giáo viên nhà trường nhằm nâng cao hiệu dạy cho học sinh Thực tốt quy chế chuyên môn, nề nếp sinh hoạt chuyên môn, đa dạng hóa nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực chương trình GDPT 2018 - Xây dựng quy trình triển khai dạy học theo CTGDPT 2018 - Thực tốt nề nếp sinh hoạt chuyên môn hang tuần để đảm bảo đồng hành, hỗ trợ thường xuyên giáo viên thực CTGDPT 2018, thực sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học tất tổ khối chuyên môn - Xây dựng nội dung chuyên đề phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên môn giáo viên Xây dựng cộng đồng học tập nhà trường tạo môi trường phát triển đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng CT GDPT 2018 cấp THPT Nhằm tạo môi trường để GV, NG, CBQL học hỏi lẫn nhau, trau dồi chuyên môn nâng cao ý thức - Nhà trường xây dựng cộng đồng học tập nhà trường thực chương trình sách giáo khoa lớp năm học 2020-2021, lấy kinh nghiệm để triển khai lớp thông qua hoạt động như: tổ chức sinh hoạt chuyên môn, tổ chức dạy học hoạt động giáo dục đổi dạy học theo tiếp cận lực, phương pháp công cụ kiểm tra đánh giá lực người học… - Kết hợp cộng đồng học tập trường quận để hỗ trợ phát triển chun mơn thơng qua hình thức sinh hoạt chuyên môn theo cụm Kiểm tra đánh giá chất lượng đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo khách quan, công bằng, làm sở thực hiệu công tác thi đua khen thưởng, tạo động lực làm việc cho đội ngũ - Hàng năm, nhà trường tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ CBGV, NV thơng qua hình thức dự giờ, thăm lớp, kiểm tra đột xuất… từ xác định nhân cần đào tạo, bồi dưỡng bồi dưỡng lĩnh vực để phát huy tối đa tiềm cá nhân đóng góp nhiều cho phát triển nhà trường - Hàng tháng, nhà trường họp đánh giá xếp loại CBGV, NV sở đánh giá chất lượng hồn thành cơng việc giao kịp thời xử lý vi phạm (nếu có) V TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIẢI PHÁP Tổ chức thực phân công chuyên môn cho giáo viên, nhân viên, cán quản lý đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thơng 2018 cấp trung học phổ thơng (có bảng phân cơng đính kèm) Tổ chức thực bồi dưỡng phát triển lực nghề nghiệp đội ngũ GV, NV, CBQLđáp ứng CT GDPT 2018 (có bảng tổ chức hoạt động đính kèm) V PHÂN BỔ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (có bảng phân bố đính kèm) VI GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH Nội dung giám sát, Chỉ số đánh giá Phương Nguồn pháp thông tin Báo cáo Tần suất giám sát, đánh giá Nội dung Mục tiêu kế hoạch phát triển đội ngũ Gv,Nv, CBQL 1.1 Số lượng, Báo cáo Số liệu cấu đội ngũ Số lượng GV,Nv,CBQL Gv, NV, Xem xét báo đáp ứng CBQL theo cáo CTGDPT định mức chung tồn Tổ chun mơn, số liệu Hàng năm tổng hợp xuất bổ sung nhân toàn trường 2018 trường, đề Số lượng Xem xét báo Số liệu giáo viên cáo Tổ chuyên chung toàn theo kế môn, số liệu trường, đề hoạch giáo tổng hợp xuất bổ dục nhà toàn trường sung nhân trường Hàng năm Báo cáo Báo cáo Số liệu Cơ cấu giáo viên theo môn học Xem xét báo cáo chung tồn Tổ chun mơn, số liệu Hàng năm tổng hợp trường, đề xuất bổ sung nhân toàn trường Báo cáo chung toàn Số liệu Số lượng giáo viên thiếu Xem xét báo cáo Tổ chuyên môn, số liệu tổng hợp trường, đề Kết thúc xuất bổ học kì sung, thun tồn trường chuyển nhân Báo cáo chung toàn Số liệu Số lượng giáo viên thừa Xem xét báo cáo Tổ chuyên môn, số liệu tổng hợp trường, đề Kết thúc xuất bổ học kì sung, thun tồn trường chuyển nhân 1.2 Chất Báo cáo lượng đội Chuẩn trình ngũ Gv,Nv, độ đào tạo CBQL đáp Gv, NV, ứng CTGDPT CBQL Số liệu Xem xét báo chuyên mơn, cáo hồ sơ cá chung tồn Hàng năm, trường, kế đột xuất hoạch bố trí nhân giáo viên 2018 đâò tạo Kết Khảo sát tự đánh giá Gv, đánh giá, NV, CBQL thảo luận, theo chuẩn xem xét báo nghề nghiệp cáo Kết Tự đánh giá, Báo cáo Hồ sơ cá nhân, số liệu CM, chung tồn Hàng năm CBQL trường, kế hoạch bố trí giáo viên đâò tạo Hồ sơ cá Hàng năm Báo cáo tổ đánh giá viên chức thảo luận, nhân, số liệu xem xét báo tổ CM, cáo biên họp CM, toàn trường Kết tự Báo cáo đánh giá lực Tự đánh giá, Hồ sơ cá cá nhân, nhân, thông ttoor CM, Gv, NV, thảo luận, tin hệ Hàng năm, trường CBQL theo xem xét báo thống bồi đột xuất đề xuất yêu cầu cáo dưỡng trực kiến nghị để tuyến phát triển CTGDPT 2018 NL Nội dung Các giải pháp hoạt động phát triển đội ngũ Gv, NV,CBQL 2.1 Bồi dưỡng phát triển lực nghề nghiệp qua sinh hoạt chuyên môn Số lượng Quan sát, sinh hoạt xem xét chuyên đề hoạt động, trường báo cáo Số lượng Quan sát, sinh hoạt xem xét Hồ sơ tổ chuyên đề hoạt động, CM tổ CM báo cáo Hồ sơ tổ CM, Báo cáo kết Theo học kì quả, đề cuất, trường kiến nghị Báo cáo kết Theo học kì quả, đề cuất, kiến nghị Tỉ lệ Gv tham dự đầy đủ, chất lượng hoạt động sinh hoạt chuyên môn Quan sát, Quan sát, xem xét hoạt động, báo cáo thảo luận, vấn Báo cáo Theo học tổng hợp, đề kì, đột xuất xuất giai pháp tổ CM, trường 2.2 Bồi Tỉ lệ giáo Xem xét báo Số liệu Hàng năm, Báo cáo dưỡng phát viên rà cáo, khảo thống kê bồi dột xuất tổng hợp, đề triển lực soát đánh sát dưỡng trực xuất giai nghề nghiệp giá lực tuyến pháp, kiến theo chương đảm bảo nghị cấp thực CTGDPT 2018 trình bồi Tỉ lệ Gv dưỡng thường hồnthành xun đáp khóa bồi ứng CTGDPT dưỡng 2018 thươgf xuyên Báo cáo Xem xét báo cáo, khảo sát Số liệu tổng hợp, đề thống kê bồi Hàng năm, xuất giai dưỡng trực dột xuất pháp, kiến tuyến nghị cấp hệ thống trực tuyến Những yếu tố cản trở đến việc phát triển 2.3 Tạo động lực lực làm việc, nghề nghiệp phát triển cho Gv Báo cáo Phỏng vấn, tổng hợp, đề khảo sát, Cá nhân, tổ Theo học xuất giai thảo luận Cm,CBQL kì, đột xuất pháp, kiến nhóm nghị cấp lực nghề nghiệp cho Gv Báo cáo Những yếu tố tạo động lực cho GV Phỏng vấn, tổng hợp, đề khảo sát, Cá nhân, tổ Theo học xuất giai thảo luận Cm,CBQL kì, đột xuất pháp, kiến nhóm nghị cấp Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - Sở GDĐT; - Ban giám hiệu; - Tổ trưởng CM; - Lưu hồ sơ Nguyễn Văn AAA 10 ... ngữ thiết bị, thí nghiệm; Ghi Năm học Số lượng 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2021 2022 2023 2024 2025 2 2 0 0 1 0 0 0 83 83 90 95 103 109 có Đội ngũ cơng nghệ thơng tin Nhân viên văn thư; kế toán;... GDPT 2018 cấp THPT Năm học Đội ngũ Số lượng có Số lượng cần bổ sung năm 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2021 2022 2023 2024 2025 Cán quản lý 4 4 4 Hiệu trưởng 1 1 1 Phó hiệu trưởng 3 3 3 Giáo viên... thiếu so với quy định - Hiện có 01 biên chế 02 hợp đồng Các vấn đề phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán quản lý cần tập trung giải giai đoạn 2020 – 2025 - Về số lượng: Bổ sung cho đủ với nhu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập cuối khóa modun 02 - Kế hoạch phát triển đội ngũ CBGV-NV, Bài tập cuối khóa modun 02 - Kế hoạch phát triển đội ngũ CBGV-NV