ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÁC MÔN KHỐI 3 (LẦN 7)

5 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2021, 04:12

Viết những điều em vừa kể thành một đoạn văn ( 7 đến 10 câu) về một người lao động trí óc mà em biết.. Người đó hằng ngày làm những việc gì?[r] (1)Trường TH Song Phú B ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP Lớp Ba/… Mơn : Tốn Họ tên: ……… Ngày : …/ 4/2020 GVCN: Nguyễn Thị Hồng Châu SĐT : 0374774338 Gv: Nguyễn Ngọc Thủy : 0352429912 ĐỀ 7: Câu Tính nhẩm: 28: = 24: = x = x = Câu Đặt tính tính a 5341+1488 b 8493-3667 c 208 x4 d 630 : ……… ………… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ……… ………… ………… ………… Câu Tính giá trị biểu thức a 205 + 60 +3 = ……… b 375 -10 x3 =………… = ……… =………… Câu Tìm X: X : = 141 8462 –x = 762 ………… ………… ………… ………… Câu Giải toán có lời văn Một đội trồng trồng 948 cây, sau trồng thêm 1/3 số trồng Hỏi đội trồng tất cây? Giải ……… ……… ……… ……… ……… (2) Đáp án Câu Tính nhẩm: 28: = 24: = x = 63 x = Câu Đặt tính tính a 6829 b 4826 c 832 d 70 Câu Tính giá trị biểu thức b 205 + 60 +3 = 265 + b 375 -10 x3 = 375 - 30 = 268 = 345 Câu Tìm X: X : = 141 8462 –x = 762 X = 141 x x = 8462 - 762 X = 705 x= 7700 Câu Giải tốn có lời văn Giải Số trồng thêm : 948 : = 316 ( cây) Số đội trồng: 948 + 316 = 1264 ( cây) Đáp số: 1264 Hết (3)Trường TH Song Phú B ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP Lớp Ba/… Môn : Tiếng việt Họ tên: ……… Ngày : …/ 4/2020 GVCN: Nguyễn Thị Hồng Châu SĐT : 0374774338 Gv: Nguyễn Ngọc Thủy : 0352429912 ĐỀ 7: 1 Đọc thành tiếng a Hội vật ( STV2/ trang 58) b Hội đua voi Tây Nguyên ( STV2/ trang 60) c Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử (STV2/ trang 65) d Rước đèn ông ( STV2/trang 71) 2 Chính tả Bài “ Người sáng tác Quốc ca Việt Nam “ ( STV2/trang 47) ……… ……… ……… ……… ……… ……… 3 Tập làm văn Viết điều em vừa kể thành đoạn văn ( đến 10 câu) người lao động trí óc mà em biết a Người ai, làm nghề gì? b Người ngày làm việc ? c Người làm việc nào? ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… (4) Đáp án 1 Đọc thành tiếng Đọc thông - Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng ; tốc độ đọc đạt yêu cầu : điểm - Đọc tiếng, từ (không đọc sai tiếng) : điểm - Ngắt nghỉ dấu câu, cụm từ rõ nghĩa : điểm Trả lời câu hỏi - Trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc : điểm Chính tả - Tốc độ đạt yêu cầu: điểm - Chữ viết rõ ràng, viết kiểu chữ, cỡ chữ: điểm - Viết tả (Khơng mắc q lỗi): điểm (Mỗi lỗi tả viết sai phụ âm đầu, vần, không viết hoa trừ 0,25 điểm) - Trình bày quy định, viết sạch, đẹp: 1điểm Tập làm văn: * Nội dung: Gồm kĩ viết chữ; viết tả; dùng từ; đặt câu; viết đoạn kể đơn giản - độ dài khoảng – 10 câu * Hướng dẫn chấm điểm chi tiết : - Nội dung ( ý) : điểm - Kỹ : điểm + Điểm tối đa cho kĩ viết chữ, viết tả : 1điểm + Điểm tối đa cho kĩ dùng từ, đặt câu : 1điểm + Điểm tối đa cho phần sáng tạo: điểm * Tùy theo mức độ sai sót ý, diễn đạt chữ viết, cho mức điểm từ: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5 điểm. (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÁC MÔN KHỐI 3 (LẦN 7), ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÁC MÔN KHỐI 3 (LẦN 7)