Tải Phân tích ý nghĩa của đoạn kết trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên và lời bình cuối truyện - Văn mẫu lớp 10

4 34 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2021, 22:44

Có thể nhận định rằng, sức hấp dẫn của "Chuyện chức phán sự đền Tản Viên" chính nằm ở đoạn kết và lời bình cuối truyện, đoạn kết truyện tác giả Nguyễn Dữ không chỉ làm người đọc [r] (1)Phân tích ý nghĩa đoạn kết Chuyện chức phán đền Tản Viên lời bình cuối truyện - Văn mẫu lớp 10 Đề bài: Phân tích ý nghĩa đoạn kết Chuyện chức phán đền Tản Viên (từ Vương nghĩ Tử Văn đến nhà quan Phán sự) lời bình cuối truyện (Từ Than ơi! đến hết). Phân tích ý nghĩa đoạn kết Chuyện chức phán đền Tản Viên lời bình cuối truyện - Bài tham khảo 1 Trong diễn biến cốt truyện câu chuyện, kết thúc phần có vị trí quan trọng, mang nhiều ý nghĩa, thể quan điểm, tư tưởng nhà văn Với đoạn kết Chuyện chức phán đền Tản Viên lời bình cuối truyện hiểu rõ điều Trong Chuyện chức phán đền Tản Viên bật nhân vật Ngô Tử Văn - người khẳng khái, cương trực, kiên đấu tranh chống lại ác trừ hại cho dân Một chàng dám đương đầu với hồn ma tên tướng giặc, dù phải xuống tận Minh ti, chàng không sợ hãi, rút lui Diêm Vương công minh suy xét kỹ lưỡng việc, xử người tội, giải oan cho Tử Văn Truyện kết thúc nhiều chi tiết li kì, hấp dẫn, giàu ý nghĩa Sau trừng phạt hồn ma tướng giặc họ Thôi, Diêm Vương ban thưởng cho Tử Văn hậu hĩnh: Vương nghĩ Tử Văn có cơng trừ hại, truyền cho vị thần đến kia, từ phần xôi lợn dân cúng tế, nên chia cho Tử Văn nửa sai lính đưa Tử Văn Chi tiết khắc họa thêm lần thông minh Diêm Vương Việc ban thưởng cho Tử Văn chứng tỏ Diêm Vương đứng lẽ phải, có thiện chí hành động dũng cảm kẻ sĩ Cho Tử Văn trở lại làm người, có lẽ Diêm Vương khơng muốn trả lại cơng cho chàng mà cịn muốn trì tồn khí phách hiên ngang, dũng cảm, tinh thần khảng khái cõi trần Tử Văn sứ giả mang lại yên bình cho nhân dân chốn dương gian (2)như Tử Văn cố lẽ khơng danh tiếng mà hám chức danh Lí khiến chàng ưng thuận lời đề nghị Thổ công với chức phán sự, chàng có hội mang lại cơng lí, nghĩa cho đời Hơn nữa, để Tử Văn nhận chức phán cách Nguyễn Dữ hóa hình tượng người cương trực, khảng khái Chẳng mà sau Tử Văn chết rồi, có người cịn nhìn thấy chàng ngồi xe, cưỡi gió mà biến Những người Tử Văn chết mà phải sống mãi để đời yên ổn, để điều tai chướng bị tiêu trừ Chi tiết kì ảo Nguyễn Dữ xây dựng vừa thể thái độ ngợi ca, vừa thể ước mơ cơng lí nhà văn Kết thúc Chuyện chức phán đền Tản Viên thể cách sâu sắc triết lí dân gian hiền gặp lành, ác gặp ác, gieo gió gặp bão Kẻ gian trá, xấu xa hồn ma tướng giặc họ Thơi phải chịu tội cịn người cương trực, khẳng khái Ngô Tử Văn xứng đáng muôn đời ca ngợi Lòng cảm phục thái độ ngợi ca Nguyễn Dữ thể cách trực tiếp lời bình sau kết thúc truyện Theo ông, người sống đời không sợ "cứng gãy" mà sợ khơng thể cứng Ngơ Tử Văn - kẻ sĩ nước Việt người ln giữ cho cứng cỏi để vượt qua lực phi nghĩa Cũng từ nhân vật này, người đọc thấy Nguyễn Dữ đề cao cứng cỏi nhân cách kẻ sĩ Thực trí thức cần nhiều phẩm chất tốt đẹp Quan niệm Nguyễn Dữ nhân cách kẻ sĩ khơng phải khơng có lẽ chưa đủ, trọn vẹn Nếu kẻ sĩ lúc cứng chắn có lúc phải gãy Có sức hấp dẫn câu chuyện lại kết thúc giàu ý nghĩa Viết Chuyện chức phán đền Tản Viên, Nguyễn Dữ không làm người đọc hài lòng kết thúc hậu mà khiến phải có giây phút lắng lại để chiêm nghiệm ý nghĩa kết thúc Phân tích ý nghĩa đoạn kết Chuyện chức phán đền Tản Viên lời bình cuối truyện - Bài tham khảo 2 (3)Nhân vật truyện là, Ngơ Tử Văn, tác giả Nguyễn Dữ xây dựng hình tượng nhân vật người với phẩm chất cao đẹp: cương trực, khảng khái, kiên đấu tranh trừ hại cho dân, chàng đốt đền đương đầu với hồn ma tên tướng giặc, cho dù phải xuống tận âm phủ gặp Diêm Vương Ngô Tử Văn gan dạ, liệt kêu oan Tử Văn biết rõ sai tin tưởng vào kiến mình, mà dù bị hù dọa nơi âm phủ chàng khơng khiếp sợ, nản chí hay rụt rè Kết thúc phần xét xử Diêm Vương, sau điều tra việc trần lời Tử Văn nói nên Tử Văn Diêm Vương xử thắng kiện, điều khẳng định quy luật tất yếu: thiện nghĩa chắn chiến thắng gian tà Hồn ma tên tướng giặc họ Thơi bị trừng trị thích đáng, sống người dân n ổn, bình an, Thổ cơng trả lại đền Bằng nghĩa dũng cảm, cương đấu tranh, cuối Tử Văn chiến thắng, khơng chàng cịn Diêm Vương ban thưởng hậu hĩnh "từ phần xôi lợn dân cúng tế, nên chia cho Tử Văn nửa, sai lính đưa Tử Văn về", phần thưởng Diêm Vương minh chứng cho tính nghĩa cơng lí, người đại diện cho cơng lí đứng lẽ phải công nhận hành động dũng cảm kẻ sĩ Bên cạnh đó, Nguyễn Dữ cịn xây dựng chi tiết kì ảo Tử Văn sống lại làm người mang ý nghĩa trì tồn kẻ sĩ có phí khách hiên ngang, tinh thần khảng khái cõi trần, có mặt Tử Văn mang ý nghĩa người bảo hộ cho bình an, cơng cho nhân dân Tử văn sống lại sau hai ngày chết dương ý Diêm Vương, việc chàng đề cử vào chức phán đền Tản Viên Thổ công biết ơn Tử Văn, hết lòng xin cho "Nay thấy đền Tản Viên khuyết chân Phán sự, khơng có người lo việc Lão với nhà thầy biết nên nhà thầy tiến cử, đức Thánh Tản ngài lịng, xin lấy việc để đền ơn nghĩa" Đây việc làm trả ơn Thổ cơng Tử Văn, nhờ có Tử Văn mà Thổ công trở lại cai quản đền bị hồn ma cướp Để nhận chức quan phán nghĩa Tử Văn phải chết, Thổ công khuyên Tử Văn "Người ta sống đời, xưa khơng phải chết, miễn chết cịn tiếng sau đủ rồi" Tử Văn chấp nhận lời đề nghị đó, khơng phải hám danh lợi mà chàng biết với chức danh phán chàng có hội mang lại cơng lí, nghĩa cho nhân dân, cho đời, cách mà tác giả hóa hình tượng người cương trực, khảng khái, chi tiết kì ảo "cưỡi gió mà biến mất" vừa lời ngợi ca lại vừa thể ước mơ cơng lí Nguyễn Dữ (4)thể lòng cảm phục thái độ ngợi ca với kẻ sĩ Ngơ Tử Văn "Than ơi! Người ta nói: "Cứng q gẫy" Kẻ sĩ lo khơng cứng cỏi được, cịn gẫy hay khơng việc trời." Theo Nguyễn Dữ, làm người sống đời không sợ "cứng q gẫy" mà sợ khơng thể cứng được, tác giả đề cao cứng cỏi, cương khảng khái nhân cách kẻ sĩ "Vậy kẻ sĩ, khơng nên kiêng sợ cứng cỏi" Có thể nhận định rằng, sức hấp dẫn "Chuyện chức phán đền Tản Viên" nằm đoạn kết lời bình cuối truyện, đoạn kết truyện tác giả Nguyễn Dữ khơng làm người đọc hài lịng với kết thúc có hậu đầy nhân văn triết lí dân gian, mà cịn đưa lời bình để người đọc ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm phẩm chất nhân cách kẻ sĩ - i: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-10
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải Phân tích ý nghĩa của đoạn kết trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên và lời bình cuối truyện - Văn mẫu lớp 10, Tải Phân tích ý nghĩa của đoạn kết trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên và lời bình cuối truyện - Văn mẫu lớp 10

Từ khóa liên quan