kế hoạch hoạt động Đội NGLL

10 487 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2013, 16:11

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ NGỌC DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘIHOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGLL NĂM HỌC : 2010 – 2011 Năm học : 2010- 2011 – là năm tiếp tục thực hiện chương trình công tác Đội của Ban thường vụ tỉnh Đoàn và Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Nam , của Ban thường vụ Huyện Đoàn và Phòng GD & ĐT huyện Thăng Bình . Trên cơ sở đó , dựa vào thực tế của nhà trường - năm học tiếp tục phấn đấu xây dựng những bước tiếp theo để trường đạt chuẩn quốc gia, và tiếp tục thực hiện phong trào thi đua xây dựng "Trường học thân thiện , học sinh tích cực" . Theo Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức đầu năm ngày 27/09/2010- Theo Nghị quyết của Đại Hội Chi Đội 16 trong nhà trường ngay 25 tháng 9 năm 2010 . Liên đội trường THCS Nguyễn Bá Ngọc xây dựng chương trình công tác Độihoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp . Năm học : 2010 - 2011 như sau : A . Chủ đề năm học : Vâng lời Bác dạy . Làm ngìn việc tốt Dâng Đảng quang vinh Mừng đoàn vững mạnh. B . Nhiệm vụ trọng tâm : 1 . Tập trung thực hiện tốt cuộc vận động "Trường học thân thiện , học sinh tích cực" Phong trào " Nghìn việc tốt " Và "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy" 2 . Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường học tập an toàn và hiệu quả . nâng cao chất lượng học tập và hạnh kiểm . giáo dục nhân cách toàn diện cho Đội Viên . 3 . Trang bị kỹ năng và nghiệp vụ cho anh chị phụ trách , BCH Liên - chi Đội . Xây dựng tinh thần tự quản , tự giác cho từng cá nhân Đội viên trong học tập, sinh hoạt và rèn luyện . Nâng cao chất lượng các hoạt động Đội . 4 . Tham mưu với Chi bộ , chi đoàn , Xã đoàn , BGH xây dựng các chương trình hoạt động mang tính chất giáo dục truyền thống , giáo dục lịch sử. Giáo dục cho Đội viên biết trân trọng những thành quả Cách mạng của cha ông để lại , và có hướng phấn đấu hoàn thiện bản thân . C . Nội dung chương trình : 1 . Chương trình : "Bảy mươi mùa hoa- Đội ta lớn lên cùng đất nước" a . Mục đích :Giáo dục cho Đội viên đạo đức lối sống , hiểu và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy . Phần đấu là con ngoan , trò giỏi , cháu ngoan Bác Hồ kính yêu b . Nội dung giải pháp : - Tuyên truyền trong Đội viên những hiểu biết về gương của anh Nguyễn Bá Ngọc và các anh hùng Chi Đội mang tên . Về chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua cuộc thi : "Chúng em kể chuyện Bác Hồ " tháng 10 / 2010 . - Đa dạng hoá các hoạt động Đội như tổ chức thăm hỏi , tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng xã Bình Trị vào ngày 22 / 12 / 2008 và 27 / 7 / 2011 . Tổ chức sinh hoạt tặng quà cho con gia đình thương binh , liệt sĩ nhân ngày 22/ 12 / 2010 , 3 / 2 2011 , 30 / 4/ 2011 thông qua đó tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Đảng , Đoàn , Đội , Bác Hồ kính yêu vào tháng 3 / 2011 . - Phát động phong trào đọc và làm theo báo Đội . - Phát động phong trào tìm hiểu về di tích lịch sử "Thành đồng Cao Ngạn " xã Bình Lãnh . - Xây dựng tinh thần “tương thân-tương ái” trong toàn Liên Đội để giúp đỡ các gia đình và bạn gặp khó khăn trên địa bàn huyện Thăng Bình . c . Chỉ tiêu : 100 % Hưởng ứng cuộc vận động tìm hiểu di tích lịc sử "Thành đồng Cao Ngạn " 100% Chi Đội tham gia cuộc thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" 100% Đội viên nắm rõ tiểu sử anh hùng Liên và Chi Đội mang tên . 100% Đội viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu , nghe báo cáo ngoại khoá về các ngày lễ lớn trong năm . 100% Đội viên đọc và làm theo báo Đội . 100% Đội viên tham gia góp quỹ tình thương . 2 . Chương trình : "Rèn luyện tri thức- Vững bước tương lai" a . Mục đích : Giáo dục cho Đội Viên biết cách xây dựng môi trường thân thiện , yêu thương , giúp đỡ nhau trong học tập , sinh hoạt và rèn luyện b . Nội dung giải pháp . - Tuyên truyền cho Đội viên hiểu thế nào là "Trường học thân thiện " "Thân thiện đến trường" . Và cho Đội viên cam kết thực hiện những quy định của 1 Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh . - Phát động cho Đội viên : "Nói lời hay , ý đẹp " "Không nói tục, chửi thề" Đội viên hiểu và sống theo pháp luật của nhà nước và nội quy của nhà trường . - Xây dựng các phong trào "vượt khó - giúp bạn vượt khó " Xây dựng quỹ "vòng tay bè bạn" Quỹ "Vì bạn nghèo" "Đền ơn đáp nghĩa" Trong từng chi Đội Và trong Liên Đội . - Ở mỗi chi Đội phải thành lập "Nhóm học tốt" , " Đôi bạn cùng tiến" . Phát huy tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ và nâng cao chất lượng học tập cho Đội viên . - Hình thành thái độ cho Đội viên biết bảo vệ tài sản , bảo vệ môi trường . Không xả rác nơi công cộng và có ý thức thói quen nhặt rác bỏ vào thùng đựng rác . - Phát động phong trào "Chúng em làm kế hoạch nhỏ" và xây dựng công trình măng non ở các cấp . c . Chỉ tiêu : - 100 % Đội viên hiểu và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy . 100 % Đội viên cam kết không nói tục chửi thề . 100% Đội viên cam kết không xả rác nơi công cộng , có ý thức bảo vệ tài sản và môi trường học tập . 100 % Đội viên , chi Đội xây dựng quỹ "Vòng tay bè bạn ", "Vì bạn nghèo " "Đền ơn đáp nghĩa " 100% Chi Đội thành lập các " Nhóm học tốt" , "Đôi bạn cùng tiến" 100 % Đội viên tham gia phong trào "Chúng em làm kế hoạch nhỏ" và Công trình măng non các cấp . 3 . Chương trình "Vui bước đến trường-Ươm ước mơ xanh" a . Mục đích : Giúp thiếu nhi tham gia tốt các hoạt động văn hoá , văn nghệ , TDTT , góp phần nâng cao thể chất , giáo dục tinh thần tương thân , tương ái cho thiếu nhi . b . Nội dung và giải pháp . - Tổ chức tập huấn các bài hát múa tập thể , nghi thức Đội cho anh , chị phụ trách và BCH Liên chi Đội vào tháng 10 / 2010 và tháng 2 / 2011 . Thông qua đó tổ chức Hội thi múa tập thể và Nghi thức Đội vào tháng 3 /2011 . - Tổ chức Hội thi "tiếng hát học đường " vào tháng 2 năm 2010 . - Giao lưu kết nghĩa tập huấn với trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi . - Tổ chức buổi "vui hội trăng rằm" cấp chi đội 9 / 2010 . - Phối hợp với gia đình, nhà trường trong việc định hướng , hướng dẫn thiếu nhi tham gia hiệu quả , an toàn những trò chơi mới xuất hiện như : Internet . Game online . Tuyên truyền an toàn giao thông , phòng chống ma tuý các tệ nạn xã hội thông qua các buổi ngoại khoá ; "An toàn giao thông" , Ma tuý học đường - Thành lập Đội Phát thanh tuyên truyền măng non . -Tổ chức Hội khoẻ phù đổng cấp trường vào tháng 10 / 2010 c . Chỉ tiêu : - 100 % Đội viên thực hiện được tất cả các Nghi thức Đội và các bài hát múa quy định trong năm . -100 % Đội viên tham gia tích cực tất cả các hoạt động của nhà trường . -Thực hiện đầy đủ các bài phát thanh măng non . 8 lần / tháng . 4 . Chương trình " Xây dựng Đội vững mạnh-Tiến bước lên Đoàn " a . Mục đích : Nâng cao chất lượng hoạt động Đội , chất lượng Đội viên , cán bộ chỉ huy ĐộiĐội ngũ anh , chị phụ trách Đội . b . Nội dung và biện pháp : Tăng cường bồi dưỡng , tập huấn kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đội , triển khai có hiệu quả chương trình : "Rèn luyện Đội viên ". Phát hiện bồi dưỡng kịp thời những cá nhân ưu tú điển hình đi đầu trong phong trào Đội để làm nòng cốt cho hoạt Đội . Xây dựng tiêu chí thi đua ngay từ đầu năm học . Xây dựng tính tự nguyện , tự quản trong hoạt động Đội . Hoàn thành tốt các hồ sơ của Liên - Chi Đội . Có kế hoạch hoạt động cụ thể hằng tháng , báo cáo tổng kết lên hội đồng Đội cấp trên Xử lý nghiêm khắc những Đội viên vi phạm , nội quy , quy định của nhà trường . Đánh giá , tuyên dương khen thưởng , động viên kịp thời các cá nhân tập thể xuất sắc sau mỗi hoạt động . C . Chỉ tiêu : 100 % Đội viên có sổ tay Đội viên . 100 % Đội viên hoàn thành quỹ Đội . 95 % Đội viên trở lên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ . 5 . Chương trình "Khăn hồng tình nguyện-chắp cánh yêu thương " : a . Mục đích : Nâng cao chất lượng phụ trách đội ngũ thiếu nhi , xây dựng mẫu hình người phụ trách nhiệt tình , có kỹ năng , nghiệp vụ , phẩm chất đạo đức , chính trị vững vàng . bNội dung giải pháp : Tiếp tục triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" . Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu "Đảng bộ tỉnh Quảng Nam – 81 Năm xây dựng và trưởng thành" Triển khai có hiệu qủa "Chương trình rèn luyện phụ trách Đội " thông qua việc tập huấn Công tác Đội vào tháng 10 / 2010 và tháng 3 /2010. Duy trì hoạt động giao ban , trang bị tài liệu , kế hoạch Đội . Chỉ tiêu : 100 % Anh chị phụ trách tham gia tập huấn và hoàn thành tốt các hoạt động Đội . Chỉ tiêu chung : • Lên lớp đúng tiêu chuẩn : 95 % • 5 % thi lại , đạt 3 % . • Xét tốt nghiệp THCS đạt 97 % • Học tập : • Khá - giỏi : 45 % . • Trung bình : 50 % . • Yếu : 5 % . Không có Đội viên kém . • Hạnh kiểm : Khá - tốt : 97 % • Trung bình : 3 % . • Không có Đội viên đạt hạnh kiểm yếu. D . Biện pháp thực hiện : 1 . Tham mưu phối hợp với Hội Đồng Đội cấp trên , BGH nhà trường triển khai thực hiện có kế hoạch , đồng bộ, hiệu quả . 2 . Triển khai kiểm tra việc thực hiện , tuần , tháng , học kỳ , thông tin hai chiều để đạt hiệu quả trong hoạt động . 3 . Lên kế hoạch hoạt động , triển khai cụ thể hằng tháng . Phối hợp với anh chị phụ trách , BGH trong việc quản lý , củng cố , xử lý Đội viên vi phạm . E . Những kiến nghị : -Nhà trường tạo điều kiện về cơ sở vật chất , con người để hỗ trợ cho hoạt Đội -Anh chị phụ trách theo dõi , giúp đỡ Đội viên , Chi Đội hoàn thành tốt nhiệm vụ của Liên Đội . -Chính quyền địa phương giúp đỡ phối hợp với Liên Đội trong việc giáo dục Đội viên . Tạo điều kiện giúp đỡ hơn nữa cho Liên Đội để hoạt động Đội trở nên thiết thực và hấp dẫn hơn . Trên đây là bảng dự thảo phương hướng hoạt động Đội của Liên đội Nguyễn Bá Ngọc rất mong được sự đóng góp bổ sung để kế hoạch ngày càng hoàn thiện và đi vào thực tế cao hơn . Xin chân thàng cảm ơn ! Bình Trị , ngày 20 tháng 9 năm 2010 . Hiệu trưởng . Tổng phụ trách Đội Võ Viết Dũng Lê Văn Phúc . Mừng hôm nay: Trống đồng dội tới, Núi sông dậy sấm anh hùng Trống đồng vang lên, Trời đất ngút ngàn linh khí! Toàn dân giỗ tổ Hùng Vương Cả nước vui ngày quốc lễ Rộn rã trống chiêng Tưng bừng cờ xí! Bừng lên nhật nguyệt: Mây xanh hạt trắng, bát ngát trường thiên . Rực sáng sơn hà: Cớ đỏ sao vàng, thênh thang thánh địa. Thuyền xuôi sóng vỗ, Sông ba dòng tưới mát muôn phương Hổ lượn rồng bay, Núi trăm ngọn chầu về một phía Từ đỉnh cao muôn trượng cơ đồ Cùng nhìn lại bốn mươi thế kỷ. Núi mây: sừng sững công cha Sông nước: dạt dào nghĩa mẹ. Nhớ thuở xưa: Mẹ Âu Cơ Từng non cao tỏa sáng nghĩa nhân Cha Long Quân Vốn biển cả quật cường mưu trí. Sánh đôi tài sắc: Kim cổ kỳ phùng Hợp một âm dương: Uyên ương tuyệt mỹ! Đẹp gia đình: trăm trứng trăm con Vui sơn thủy: một lòng một ý. Cuộc mưu sinh thử thách muôn vàn Đường lập nghiệp gian nan xiết kể. Nào rừng rậm, đầm lầy, sông sâu, núi hiểm: Há quản xông pha Nào kình nghê, hổ báo, bệnh tật, bão giông: Lấy gì bảo vệ? Chia con: hai ngả lên đường Chọn trưởng: một ngôi kế vị. Giang sơn một khoảnh, sao cho vạn đại trường tồn? Rừng bể đôi nơi, cùng dựng bốn phương hùng vĩ! Hiên ngang thay! Phù Đổng diệt thù! Dũng cảm thay! Sơn Tinh diệt thủy! Đẹp thay Chữ Đồng Tử! Tình yêu như ngọc sáng gương trong Giỏi thay Mai An Tiêm! Lao động như dời non lấp bể Vẻ vang mười tám vương triều Rực rỡ một thời thịnh trị Qua gian nan bao độ nổi chìm Trải thử thách những hồi hưng phế! Chi công lao khai phá một thời kỳ Mà uy lực trải dài trăm thế hệ! Hãy xem như: Gái anh hùng, Triệu nữ, Trưng vương Trai dũng lược, Đinh tiên, Lý đế! Sóng Bạch Đằng cuồn cuộn thế Ngô Vương Gió Như Nguyệt vang vang lời Thái úy Hội Diên Hồng rung chuyển cả trăng sao Hịch Hưng Đạo xốn xang toàn tướng sĩ Nằm gai nếm mật, mười năm ròng, bạt vía lũ Vương Thông. Lở đất long trời, một trận đánh, tan hồn quân Sĩ Nghị Thế kỷ hai mươi: Cờ giải phóng xua tan bóng tối, danh Bác Hồ vang dậy đông tây Khắp toàn cầu hết nạn thực dân, mộng đế quốc tan thành mây khói. Thế mới biết: Nước giàu, không chỉ quân lương Dân mạnh, còn nhờ đạo lý: Coi sơn hà xã tắc là thiêng Lấy độc lập tự do là quý Chúng con nay: Sáu mươi mốt tinh thành: nhớ lại tổ tông Năm mươi tư dân tộc: tìm về cội rễ Bồn phương: nam, bắc, tây, đông Trăm họ: gái, trai, già trẻ Hân hoan muôn dặm trùng phùng Kính cẩn một chầu đại lễ Xin Tổ vương vạn thế linh thiêng Giúp con cháu trăm điều chỉ vẽ. Nay gặp buổi: Đảng ta đổi mới tư duy Dân ta mở mang kinh tế Dù dân gian chưa hết đói nghèo Dù xã hội vẫn còn nạn tệ Đường lên giàu mạnh đã thênh thang Nẻo đến văn minh thêm mới mẻ Xin cúi nguyện: Trăm con một bọc, yêu thương nhau như ruột thịt chan hòa Một gốc trăm cành, gắn bó mãi như keo sơn chặt chẽ Dựng cơ đồ, chị ngã em nâng Cơn hoạn nạn, bầu thương lấy bí Trước tương lai mở rộng tâm hồn, Vì sự nghiệp nâng cao trí tuệ Bác Hồ dạy: hoàn thành nhiệm vụ Vượt mọi khó khăn, thắng mọi quân thù! Bác Hồ răn: uy vũ coi thường Chớ ngại nghèo nàn, không ham phú quý! Dấn thân cho nước, há ngại tử sinh Hết dạ vì dân, kể gì khó dễ! Giữ muôn đời Hồng Lạc tinh hoa Cao muôn trượng Hùng Vương khí thế! Vũ Khiêu phụng khảo ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ NGỌC ******************* DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘIHOẠT ĐỘNG NGLL NĂM HỌC : 2008 - 2009  BÌNH TRỊ , THÁNG 9 NĂM 2008 LOI NGUYEN(AKIRA PHAN) Lời thề ước anh đã trao cho em Vầng trăng ánh sao nhiệm màu Nhìn lên cao anh chấp tay nguyện cầu Được yêu em đến khi bạc mái đầu xanh . Tình của em giờ như chẳng như mơ không thể theo anh trọn đời Tình của em giờ giống như kìa khô tình xưa Và khi em xa rời anh Anh nhớ em nhớ ngàn lần Chuyện tình yêu ko giống như truyện cổ tích Phải làm sao anh được vui Phải làm sao anh hết bùn Tình của ta thật lòng em không muốn Lệ hoen ước khóe mi cay Trong lòng anh vẫn luôn chung tình Chờ ngày mai ánh nắng lên xua tan băng giá Giờ lời hứa đã tàn phai Chờ đợi chi để thêm ưu phiền Lời nguyền xưa nay đã tàn tro . quản trong hoạt động Đội . Hoàn thành tốt các hồ sơ của Liên - Chi Đội . Có kế hoạch hoạt động cụ thể hằng tháng , báo cáo tổng kết lên hội đồng Đội cấp trên. Xây dựng Đội vững mạnh-Tiến bước lên Đoàn " a . Mục đích : Nâng cao chất lượng hoạt động Đội , chất lượng Đội viên , cán bộ chỉ huy Đội và Đội ngũ
- Xem thêm -

Xem thêm: kế hoạch hoạt động Đội NGLL, kế hoạch hoạt động Đội NGLL, kế hoạch hoạt động Đội NGLL

Từ khóa liên quan